Moștenirea Legală

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 43100
Mărime: 150.35KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. REGULILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII LEGALE 5
 4. A MOŞTENIRII 5
 5. 1.1. CONDIŢIILE DREPTULUI DE MOŞTENIRE LEGALĂ 5
 6. 1.1.1. Noţiuni introductive 5
 7. 1.2. VOCAŢIA SUCCESORALĂ LEGALĂ 6
 8. 1.2.1. Vocaţia legală generală (eventuală 6
 9. 1.2.2. Principiul reciprocităţii vocaţiei legale generale la moştenire. 8
 10. 1.2.3. Vocaţia legală concretă (efectivă, utilă) 9
 11. 1.3. NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ 10
 12. 1.3.1. Caractere juridice. 10
 13. 1.3.2. Cazurile de nedemnitate. 12
 14. 1.4. PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII LEGALE A MOŞTENIRII ŞI EXCEPŢIILE DE LA ACESTE PRINCIPII 22
 15. 1.4.1. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali. 22
 16. 1.4.2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă 25
 17. 1.4.3.Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire. 25
 18. CAPITOLUL II 27
 19. REPREZENTAREA SUCCESORALĂ 27
 20. 2.1.NOŢIUNI GENERALE 27
 21. 2.2. DOMENIU DE APLICARE 28
 22. 2.3. MODUL CUM OPEREAZĂ REPREZENTAREA 37
 23. CAPITOLUL III 45
 24. REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI 45
 25. 3.1 DREPTUL DE MOŞTENIRE AL RUDELOR DEFUNCTULUI 45
 26. 3.1.1. Clasa întâi de moştenitori legali: descendenţii defunctului 45
 27. 3.1.2. Clasa a doua de moştenitori legali: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi 47
 28. 3.1.4. Clasa a patra de moştenitori legali: colateralii ordinari 56
 29. 3.2.DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI 58
 30. 3.2.1. Noţiuni generale 58
 31. 3.2.2.Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 61
 32. 3.2.4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor 77
 33. CAPITOLUL IV 81
 34. DREPTURILE STATULUI ASUPRA MOŞTENIRII VACANTE 81
 35. 4.1. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE VACANTĂ 81
 36. 4.2. NATURA JURIDICĂ 82
 37. 4.3. RĂSPUNDEREA STATULUI PENTRU PASIVUL MOŞTENIRII NUMAI ÎN LIMITA ACTIVULUI 89
 38. CONCLUZII 93
 39. BIBLIOGRAFIE 96

Extras din licență

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege. Ea intervine în cazul şi în măsura în care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul său pentru caz de moarte sau manifestarea sa de voinţă nu poate produce efecte, în total sau în parte.

Precizăm că moştenirea este legală şi în cazul în care defunctul a lăsat testament, însă acesta nu cuprinde dispoziţii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ci numai alte dispoziţii, de exemplu, cu privire la numirea unui executor testamentar, cu privire la funeralii, înlăturarea de la moştenire a unor rude etc. în acest din urmă caz, dacă cel înlăturat este moştenitor rezervatar, el va culege rezerva ca moştenitor legal, tot aşa cum şi ceilalţi moştenitori - care beneficiază de exheredare - vor culege moştenirea în temeiul legii, deci ca moştenitori legali. Cu alte cuvinte, moştenirea este legală fiindcă patrimoniul succesoral se transmite la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege ,moştenitorii justificând această calitate a lor prin invocarea textelor legale corespunzătoare.

Persoanele care dobândesc moştenirea în temeiul legii sunt moştenitori universali, cu vocaţie la întregul patrimoniu lăsat de defunct, chiar dacă, în concret, existând o pluralitate de moştenitori, ei beneficiază numai de o fracţiune din moştenire. Rezerva se culege, în toate cazurile, cu titlu universal. Moştenitorii legali nu pot avea vocaţie numai la bunuri singulare, privite izolat (ut singuli), deci nu pot exista moştenitori legali cu titlu particular.

În dreptul nostru moştenirea legală este regula , ea putând fi însă înlăturată - în tot sau în parte - prin testamentul lăsat de de cuius. Pe de altă parte, prin testament nu se pot institui moştenitori (în concepţia codului heredes gignuntur non scribuntur ), ci numai legatari, care însă pot dobândi bunurile succesorale nu numai cu titlu particular, dar şi cu vocaţie universală sau cu titlul universal, asemănător moştenitorilor legali, ceea ce justifică denumirea lor de moştenitori (testamentari).

CAPITOLUL I

REGULILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII LEGALE

A MOŞTENIRII

1.1. CONDIŢIILE DREPTULUI DE MOŞTENIRE LEGALĂ

1.1.1. Noţiuni introductive

Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea moştenirii are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege.

Moştenirea legală intervine în toate cazurile în care defunctul nu a lăsat testament. Dar ea intervine şi în cazurile în care defunctul a lăsat testament, însă acesta nu cuprinde legate, prevăzând numai alte dispoziţii de ultimă voinţă, de exemplu, recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, dispoziţii cu privire la funeralii şi îngropare, desemnarea unui executor testamentar etc. Mai mult decât atât, moştenirea va fi legală şi în acele cazuri în care testamentul cuprinde exheredări (dezmoşteniri), adică înlăturarea de la moştenire a unui sau unor moştenitori legali, dar fără ca testamentul să cuprindă legate, astfel încât la moştenire vor fi chemaţi tot moştenitorii legali, care - în lipsa acestei dispoziţii - ar fi venit la moştenire împreună cu cei exheredaţi sau pe care prezenţa moştenitorului sau moştenitorilor exheredaţi i-ar fi înlăturat de la moştenire. De exemplu, defunctul are doi fraţi şi dezmoşteneşte pe unul dintre ei. în acest caz, celălalt frate va culege întreaga moştenire în temeiul legii, întrucât el invocă testamentul numai pentru a justifica înlăturarea de la moştenire a fratelui, dar apoi justifică chemarea sa la moştenire prin lege.

Moştenirea legală poate şi coexista cu cea testamentară, dacă defunctul a dispus prin testament numai de o parte a moştenirii lăsate sau, dispunând de întreg, există moştenitori rezervatari care dobândesc rezerva întotdeauna în virtutea legii, deci ca moştenitori legali.

Preview document

Moștenirea Legală - Pagina 1
Moștenirea Legală - Pagina 2
Moștenirea Legală - Pagina 3
Moștenirea Legală - Pagina 4
Moștenirea Legală - Pagina 5
Moștenirea Legală - Pagina 6
Moștenirea Legală - Pagina 7
Moștenirea Legală - Pagina 8
Moștenirea Legală - Pagina 9
Moștenirea Legală - Pagina 10
Moștenirea Legală - Pagina 11
Moștenirea Legală - Pagina 12
Moștenirea Legală - Pagina 13
Moștenirea Legală - Pagina 14
Moștenirea Legală - Pagina 15
Moștenirea Legală - Pagina 16
Moștenirea Legală - Pagina 17
Moștenirea Legală - Pagina 18
Moștenirea Legală - Pagina 19
Moștenirea Legală - Pagina 20
Moștenirea Legală - Pagina 21
Moștenirea Legală - Pagina 22
Moștenirea Legală - Pagina 23
Moștenirea Legală - Pagina 24
Moștenirea Legală - Pagina 25
Moștenirea Legală - Pagina 26
Moștenirea Legală - Pagina 27
Moștenirea Legală - Pagina 28
Moștenirea Legală - Pagina 29
Moștenirea Legală - Pagina 30
Moștenirea Legală - Pagina 31
Moștenirea Legală - Pagina 32
Moștenirea Legală - Pagina 33
Moștenirea Legală - Pagina 34
Moștenirea Legală - Pagina 35
Moștenirea Legală - Pagina 36
Moștenirea Legală - Pagina 37
Moștenirea Legală - Pagina 38
Moștenirea Legală - Pagina 39
Moștenirea Legală - Pagina 40
Moștenirea Legală - Pagina 41
Moștenirea Legală - Pagina 42
Moștenirea Legală - Pagina 43
Moștenirea Legală - Pagina 44
Moștenirea Legală - Pagina 45
Moștenirea Legală - Pagina 46
Moștenirea Legală - Pagina 47
Moștenirea Legală - Pagina 48
Moștenirea Legală - Pagina 49
Moștenirea Legală - Pagina 50
Moștenirea Legală - Pagina 51
Moștenirea Legală - Pagina 52
Moștenirea Legală - Pagina 53
Moștenirea Legală - Pagina 54
Moștenirea Legală - Pagina 55
Moștenirea Legală - Pagina 56
Moștenirea Legală - Pagina 57
Moștenirea Legală - Pagina 58
Moștenirea Legală - Pagina 59
Moștenirea Legală - Pagina 60
Moștenirea Legală - Pagina 61
Moștenirea Legală - Pagina 62
Moștenirea Legală - Pagina 63
Moștenirea Legală - Pagina 64
Moștenirea Legală - Pagina 65
Moștenirea Legală - Pagina 66
Moștenirea Legală - Pagina 67
Moștenirea Legală - Pagina 68
Moștenirea Legală - Pagina 69
Moștenirea Legală - Pagina 70
Moștenirea Legală - Pagina 71
Moștenirea Legală - Pagina 72
Moștenirea Legală - Pagina 73
Moștenirea Legală - Pagina 74
Moștenirea Legală - Pagina 75
Moștenirea Legală - Pagina 76
Moștenirea Legală - Pagina 77
Moștenirea Legală - Pagina 78
Moștenirea Legală - Pagina 79
Moștenirea Legală - Pagina 80
Moștenirea Legală - Pagina 81
Moștenirea Legală - Pagina 82
Moștenirea Legală - Pagina 83
Moștenirea Legală - Pagina 84
Moștenirea Legală - Pagina 85
Moștenirea Legală - Pagina 86
Moștenirea Legală - Pagina 87
Moștenirea Legală - Pagina 88
Moștenirea Legală - Pagina 89
Moștenirea Legală - Pagina 90
Moștenirea Legală - Pagina 91
Moștenirea Legală - Pagina 92
Moștenirea Legală - Pagina 93
Moștenirea Legală - Pagina 94
Moștenirea Legală - Pagina 95
Moștenirea Legală - Pagina 96
Moștenirea Legală - Pagina 97
Moștenirea Legală - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Mostenirea Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Dreptul la Moștenire

Cap. I. Noţiunea de moştenire; Reglementare Introducere Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Reprezentarea Succesorală și Dezmoștenirea în Accepțiunea Noului Cod Civil

Capitolul 1. Reprezentarea succesorală în accepţiunea Noului Cod Civil 1.1. Noţiune, reglementare şi natură juridică Prin reprezentare...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Ai nevoie de altceva?