Moștenirea legală

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21889
Mărime: 89.53KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I . CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA 4
 3. 1.1. Noţiunea de moştenire 4
 4. 1.2. Reglementarea legală a succesiunii 6
 5. 1.3. Felurile moştenirii 6
 6. 1.4. Deschiderea succesiunii 8
 7. 1.4.1. Data deschiderii succesiunii 9
 8. 1.4.2. Locul deschiderii succesiunii 12
 9. CAPITOLUL II. REGULI GENERALE PRIVIND DEVOLUŢIUNEA LEGALĂ A MOŞTENIRII 16
 10. 2.1. Noţiunea devoluţiunii legale a moştenirii 16
 11. 2.2. Condiţiile moştenirii legale 17
 12. 2.2.1.Capacitatea de a moşteni 17
 13. 2.2.2. Vocaţia succesorală legală 22
 14. 2.2.3. Nedemnitatea succesorală 24
 15. 2.3. Reprezentarea succesorală 32
 16. CAPITOLUL III. REGULI SPECIALE PRIVIND DIFERITE CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI 37
 17. 3.1. Soţul supravieţuitor 37
 18. 3.2. Moştenitorii legali 44
 19. 3.2.1. Clasa I de moştenitori legali - descendenţii defunctului 44
 20. 3.2.2. Clasa a II-a de moștenitori legali: ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați 45
 21. 3.2.3. Clasa a III-a de moștenitori legali (ascendenții ordinari) 48
 22. 3.2.4. Clasa a IV-a de moștenitori legali (colateralii ordinari) 49
 23. STUDIUL DE CAZ 51
 24. CONCLUZII 62
 25. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din licență

INTRODUCERE

Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin testament, care este un act de ultimă manifestare a voinţei, împărţeala moştenirii.

Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat.

Deşi defunctul a dispus de bunurile sale prin testament, aceste dispoziţii de ultimă voinţă nefiind valabile, moştenirea se deferă prin lege. Trebuie menţionat faptul că sunt situaţii în care o moştenire se deferă atât prin lege, cât şi prin testament : este vorba de situaţia în care, existând moştenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte de ultimă voinţă decât de o anumită parte din moştenire (cotitatea disponibilă), restul (rezerva) revenind anumitor moştenitori legali, în virtutea legii.

Legea cheamă la moştenire rudele apropiate lui de cujus (din căsătorie, din afara căsătoriei ori din adopţie) şi soţul supravieţuitor al acestuia.

Rudenia este legatura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în cel de-al doilea în linie colaterala.

Rudenia în linie dreaptă poate fi: ascendentă şi descendentă.

Pentru conservarea lucrurilor dobândite de generaţii într-o familie şi păstrarea acestora în familie, precum şi datorită afecţiunii prezumate a defunctului pentru rudele sale se efectuează chemarea legală la moştenire. Nu pot fi chemate la moştenire toate rudele odată pentru că ar rezultă o fărâmiţare excesivă a averilor succesorale.

CAPITOLUL I . CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA

1.1. Noţiunea de moştenire

Potrivit art. 557 alin. 1 Codul Civil, ” Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, prin moştenire legală sau testamentară...”.

Moştenirea (succesiunea , mai rar, în doctrină se întâlneşte şi termenul de ereditate) ”este transmiterea patrimoniului unei presoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă” (art. 953 din Codul Civil).

Din analiza definiţiei de mai sus reiese că:

− Moştenirea este o transmisiune de patrimoniu;

− Obiectul transmisiunii este un patrimoniu (drepturi şi obligaţii luate împreună);

− Transmisiunea se face de la o persoană decedată, către una sau mai multe persoane (fizice sau juridice);

− Persoana de la care se transmite moştenirea este numai o persoană fizică, regulile care guverneză moştenirea neputându-se aplica în cazul încetării existenței unei persoane juridice ( pentru care operează reguli speciale)

− Persoanele care dobândesc moştenirea trebuie să fie în ființă, să existe, neavând relevanţă dacă sunt persoane fizice, persoane juridice sau statul.

Noul Cod civil a adoptat termenul de ”moştenire” (de exemplu, ”Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia” - art.954 alin. 1 din Cod civil), dar nu a renunţat nici la termenul de ”succesiune” (de exemplu, moştenirile vacante se constată prin certificatul de ”vacanţă succesorală” - art.553 alin. 2 Cod civil). Mai rar, în doctrină, în aceeaşi accepţiune se întâlneşte şi termenul de ”ereditate”.

Putem admite că, în principiu, în materia dreptului de moştenire, noţiunile de ”moştenire” şi ”succesiune” sunt sinonime, folosirea lor diferenţiată pe parcursul prezentei lucrări fiind dictată exclusiv din considerente de formă .

Precizăm că în raporturile mortis causa termenul de ”succesiune” este folosit în accepţiunea sa restrânsă, deoarece în sens larg, succesiunea desemnează orice transmisiune de drepturi, inclusiv cele inter vivos (de exemplu, contractul de vânzare-cumpărare consfinţeşte ”o succesiune” de titulari ai dreptului de proprietate).

Bibliografie

1. G. Boroi, L. Stănciulescu - Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu, 2012.

2. Cristina Ramona Duţă - Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor Codului familiei şi ale Noului Cod civil, Editura Universul Juridic, 2012.

3. Dumitru C. Florescu - Dreptul succesoral în Noul cod civil ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 2012.

4. E. Florian - Dreptul familiei în reglementarea Noului Cod Civil, Ediţia 4, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011.

5. Ilioara Genoiu şi Olivian Mastacan - Drepturile succesorale ale rudelor defunctului în reglementarea Noului Cod civil.

6. D. Lupaşcu , C. M. Crăciunescu - Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

7. Cristina Nica - Donaţia şi moştenirea, Editura Hamangiu, 2011.

8. Veronica Stoica, L. Dragu - Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

9. Liviu Stănciulescu - Curs de drept civil- Succesiuni, Editura Hamangiu, 2012.

Preview document

Moștenirea legală - Pagina 1
Moștenirea legală - Pagina 2
Moștenirea legală - Pagina 3
Moștenirea legală - Pagina 4
Moștenirea legală - Pagina 5
Moștenirea legală - Pagina 6
Moștenirea legală - Pagina 7
Moștenirea legală - Pagina 8
Moștenirea legală - Pagina 9
Moștenirea legală - Pagina 10
Moștenirea legală - Pagina 11
Moștenirea legală - Pagina 12
Moștenirea legală - Pagina 13
Moștenirea legală - Pagina 14
Moștenirea legală - Pagina 15
Moștenirea legală - Pagina 16
Moștenirea legală - Pagina 17
Moștenirea legală - Pagina 18
Moștenirea legală - Pagina 19
Moștenirea legală - Pagina 20
Moștenirea legală - Pagina 21
Moștenirea legală - Pagina 22
Moștenirea legală - Pagina 23
Moștenirea legală - Pagina 24
Moștenirea legală - Pagina 25
Moștenirea legală - Pagina 26
Moștenirea legală - Pagina 27
Moștenirea legală - Pagina 28
Moștenirea legală - Pagina 29
Moștenirea legală - Pagina 30
Moștenirea legală - Pagina 31
Moștenirea legală - Pagina 32
Moștenirea legală - Pagina 33
Moștenirea legală - Pagina 34
Moștenirea legală - Pagina 35
Moștenirea legală - Pagina 36
Moștenirea legală - Pagina 37
Moștenirea legală - Pagina 38
Moștenirea legală - Pagina 39
Moștenirea legală - Pagina 40
Moștenirea legală - Pagina 41
Moștenirea legală - Pagina 42
Moștenirea legală - Pagina 43
Moștenirea legală - Pagina 44
Moștenirea legală - Pagina 45
Moștenirea legală - Pagina 46
Moștenirea legală - Pagina 47
Moștenirea legală - Pagina 48
Moștenirea legală - Pagina 49
Moștenirea legală - Pagina 50
Moștenirea legală - Pagina 51
Moștenirea legală - Pagina 52
Moștenirea legală - Pagina 53
Moștenirea legală - Pagina 54
Moștenirea legală - Pagina 55
Moștenirea legală - Pagina 56
Moștenirea legală - Pagina 57
Moștenirea legală - Pagina 58
Moștenirea legală - Pagina 59
Moștenirea legală - Pagina 60
Moștenirea legală - Pagina 61
Moștenirea legală - Pagina 62
Moștenirea legală - Pagina 63
Moștenirea legală - Pagina 64
Moștenirea legală - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Mostenirea legala.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Reprezentarea Succesorală și Dezmoștenirea în Accepțiunea Noului Cod Civil

Capitolul 1. Reprezentarea succesorală în accepţiunea Noului Cod Civil 1.1. Noţiune, reglementare şi natură juridică Prin reprezentare...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Ai nevoie de altceva?