Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 28556
Mărime: 101.58KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Dogaru, Popescu Valentin
Lucrare de licenta prezentata in 2003, la Fac. de drept "Nicolae Titulescu" din Craiova, cu tema "Notiunea si sistemului procesului civil si al dreptului procesual civil".

Cuprins

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT 4

Capitolul II. PROCESUL CIVIL, MIJLOC DE REALIZARE A

JUSTIŢIEI ÎN PRICINILE CIVILE

Secţiunea I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA JUSTIŢIEI

ŞI SARCINILOR EI 11

Secţiunea a II-a. ACTUL JURISDICŢIONAL 14

§ 1. Criteriul formal 15

§ 2. Criteriul funcţional 17

§ 3. Criteriul organic 18

Secţiunea a III-a. DEFINIREA PROCESULUI CIVIL 20

Capitolul III DREPTUL PROCESUAL CIVIL ÎN SISTEMUL

DREPTULUI ROMÂNESC

Secţiunea I. NOŢIUNEA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 25

Secţiunea a II-a. OBIECTUL DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 31

Secţiunea a III-a. NATURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 34

Secţiunea a IV-a. LEGĂTURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL

CU ALTE RAMURI DE DREPT 36

§1. Dreptul procesual civil şi dreptul constituţional 37

§2. Dreptul procesual civil şi dreptul material civil 38

§3. Dreptul procesual civil şi dreptul administrativ 39

§4. Dreptul procesual civil şi organizarea judecătorească 41

§5. Dreptul procesual civil şi dreptul comercial 41

§6. Dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal 43

Secţiunea a V-a. IZVOARELE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 46

§1. Constituţia 46

§2. Legile 48

§3. Alte acte normative subordonate legii 52

§4. Practica judiciară 52

Capitolul IV NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Secţiunea I. CONSIDERAŢII GENERALE. NOŢIUNE 55

Secţiunea a II-a. CLASIFICAREA NORMELOR DE

PROCEDURĂ CIVILĂ 56

§1. Funcţie de obiectul normelor 56

§2. Funcţie de sfera de aplicare a normelor 60

§3. Funcţie de caracterul conduitei pe care o prescriu 63

Secţiunea a III-a. ACŢIUNEA NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ 69

§1. Dreptul procesual civil şi timpul 69

1.1. Normele de procedură civilă în timp 69

- evoluţia normelor procesuale civile în timp 69

- aplicarea normelor procesuale civile în timp 70

1.2. Reflectarea timpului în normele de procedură civilă 80

§2. Dreptul procesual civil şi spaţiul 82

2.1. Normele de procedură civilă în spaţiu 83

- sub aspect intern 83

- sub aspect internaţional 86

- Reunoaşterea hotărârilor străine 91

- Executarea hotărârilor străine 93

2.2. Reflectarea spaţiului în normele de procedură civilă 94

§3. Acţiunea normelor de procedură civilă asupra

persoanelor 95

Bibliografie 97

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA

ÎN STATUL DE DREPT

Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul sistem de norme ale societăţii. a a a

Termenul de stat de drept a apărut în doctrina juridică germană, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca un principiu potrivit căruia statul nu poate acţiona decât în virtutea unei abilitări juridice, exerciţiul puterii se realizează prin competenţa instituită şi limitată prin drept.

Statul de drept se caracterizează prin faptul că înfăptuieşte domnia legii în întreaga lui activitate, fie în raporturile cu cetăţenii, fie cu diferitele instituţii sociale de pe teritoriul său. a a

Problema statului de drept apare, însă, şi mai complicată, ca urmare a faptului că statul, ca organizaţie instituţională, înzestrată cu suveranitate, a populaţiei unui teritoriu determinat, nu acţionează niciodată ca atare în relaţiile lui interne sau externe, ci prin intemediul diferitelor sale organe, cărora li se atribuie anumite competenţe, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate.

Această constatare este valabilă atât pentru aşa zisele "democraţii directe", cât şi pentru cele reprezentative.

S-a apreciat că democraţia directă este caracterizată ca un sistem de guvernământ în care poporul exercită puterea publică el însuşi, fără să recurgă la intermediul unui individ sau al unei grupări de indivizi. Această definiţie a democraţiei directe are mai mult o valoare teoretică decât practică, deoarece în cadrul ei chiar funcţia legislativă este exercitată de un organ: Adunarea populară, care se reuneşte periodic şi aceasta numai cu participarea acelor cetăţeni care au acest drept. Democraţia directă presupune o populaţie cu o serioasă educaţie cetăţenească, precum şi o opinie publică însufleţită de mult interes pentru bunul mers al treburilor obşteşti.

Democraţia indirectă sau reprezentativă - specifică acelor sisteme care se caracterizează prin faptul că puterea supremă în stat nu se exercită direct de către popor, ci prin intermediul unui parlament ales.

În aceste democraţii activitatea legislativă este înfăptuită prin intermediul parlamentului, activitatea executivă, prin cel al guvernului şi al organelor administraţiei de stat sau cele locale, iar activitatea jurisdicţională, de către instanţele judecătoreşti.

Într-un sistem democratic, organizat în parametrii democraţiei reprezentative, statul acţionează în mod obişnuit în relaţiile concrete prin trei mari categorii de organe:

-- aorganele legislative (parlamentul);

-- aorganele executive;

-- aorganele judecătoreşti.

Pentru a putea fi vorba de un sistem democratic real, de un stat de drept, nici unul dintre aceste organe nu va putea să îşi desfăşoare activitatea după bunul plac, ci numai iîn conformitate cu normele juridice prestabilite prin lege, în respectul necondiţionat al acestor aacte normative în vigoare şi al principiului separaţiei lor în activitatea pe care o desfăşoară. Cu alte cuvinte, fiecare categorie de organe îşi va realiza sarcinile strict în limitele competenţelor proprii, fără a i se permite ingerinţele nelegale în domeniul altei categorii de organe.

În acest fel se asigură independenţa în activitatea lor şi se respectă principiul separaţiei puterilor în stat, care are rolul de a garanta caracterul legal a funcţionării societăţii. Într-un asemenea cadru pot căpăta expresie plenară şi drepturile şi libertăţile omului, acceptându-se că valoarea supremă care trebuie protejată într-o societate este persoana umană. Tot astfel trebuie plasată şi înţeleasă şi independenţa justiţiei faţă de puterea legislativă sau puterea executivă. Prin folosirea mijloacelor legale se pot evita ingerinţe ale unor organe ale statului în domeniul şi peste competenţa altora, împiedicându-se, astfel, eventualele abuzuri.

Preview document

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 1
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 2
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 3
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 4
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 5
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 6
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 7
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 8
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 9
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 10
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 11
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 12
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 13
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 14
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 15
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 16
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 17
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 18
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 19
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 20
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 21
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 22
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 23
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 24
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 25
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 26
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 27
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 28
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 29
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 30
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 31
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 32
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 33
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 34
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 35
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 36
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 37
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 38
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 39
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 40
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 41
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 42
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 43
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 44
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 45
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 46
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 47
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 48
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 49
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 50
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 51
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 52
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 53
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 54
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 55
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 56
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 57
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 58
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 59
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 60
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 61
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 62
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 63
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 64
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 65
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 66
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 67
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 68
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 69
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 70
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 71
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 72
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 73
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 74
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 75
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 76
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 77
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 78
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 79
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 80
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 81
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 82
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 83
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 84
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 85
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 86
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 87
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 88
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 89
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 90
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 91
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 92
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 93
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 94
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 95
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 96
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 97
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 98
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Notiunea si Sistemul Procesului Civil si ale Dreptului Procesual Civil.DOC

Alții au mai descărcat și

Litera si Spiritul Legii - Abuzul de Drept, Frauda la Lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Partile si Terti din Procesul Civil. Instanta de Judecata. Compunerea si Constituirea Instantei

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

1. Consideraţii generale Aceasta lucrare îşi propune să analizeze modul de apărare a drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi prezintă...

Ai nevoie de altceva?