Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 25944
Mărime: 142.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL .INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1

1.1. Definirea conceptului de drept penal 1

1.2. Necesitatea dreptului penal 3

1.3. Caracterele juridice ale dreptului penal 4

1.4. Infracţiunea. Noţiuni generale 7

1.5. Definiţia infracţiunii 10

1.6. Instituţia infracţiunii 13

1.6.1. Caracterul material (obiectiv ) al infracţiunii 14

1.6.2. Caracterul socio-politic 15

1.6.3. Caracterul moral-juridic al infracţiunii 15

1.6.4. Caracterul de fenomen social 16

II. INFRACŢIUNI DE FALS 18

2.1. Aspecte generale. Noţiune. 18

2.2. Noţiunea de fals, de falsificare şi de încredere 22

2.3. Cadrul infracţiunilor de fals 25

2.4. Aspecte comune ale infracţiunilor de fals 25

2.5. Aspecte criminologice ale infracţiunilor de fals 37

2.6. Referinţe istorice 39

III. FALSUL ÎN ÎNSCRISURI 41

3.1. Aspecte comune 41

3.2. Falsul material în înscrisuri oficiale 42

3.3. Falsul intelectual 45

3.4. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 49

3.5. Uzul de fals 53

3.6. Falsul privind identitatea 54

3.7. Falsul în declaraţii 55

IV. FALSUL ÎN DECLARAŢII 57

4.1. Conţinutul legal, concept şi caracterizare 57

4.2. Condiţii preexistente 58

4.2.1. Obiectul infracţiunii 58

4.2.2. Subiecţii infracţiunii 59

4.3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 61

4.4. Formele, modalitaţile şi sancţiuni 66

4.5. Aspecte procesuale 67

V. CONCLUZII 68

VI. BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII

1.1. Definirea conceptului de drept penal

Termenul „drept penal” este folosit pentru a denumi atât dreptul penal, ca una dintre ramurile sistemului de drept, cât şi ştiinţa dreptului penal, ca una din ramurile ştiinţelor juridice care studiază respectiva ramură a dreptului.

În doctrina franceză , dreptul penal se aseamănă oarecum cu monumentele celebre, pe care fiecare crede că le cunoaşte, fără a le fi văzut vreodată. De aceea , noţiuni ca omorul, recidiva, suspendarea executării pedepsei, tentativa sunt cunoscute marii majorităţi a populaţiei, chiar dacă sensul lor în vorbirea curentă nu este întotdeauna identic cu sensul pe care aceste noţiuni îl cunosc în dreptul penal. Această „popularitate" a dreptului penal îşi găseşte numeroase explicaţii. Parafrazând o decizie celebră a Curţii Europene a Drepturilor Omului , am putea spune că, dacă presa este „câinele de pază al democraţiei", dreptul penal îşi asumă rolul de „câine de pază" al ordinii sociale, revenindu-i misiunea apărării valorilor fundamentale ale vieţii în societate. Dacă, lucruri cum ar fi: condiţiile de înregistrare a unui brevet de invenţie sau procedura falimentului sunt mai puţin cunoscute, fiecare individ trebuie să înveţe, cât mai repede cu putinţă, că este interzis să ucizi, să furi, să loveşti sau să insulţi o altă persoană. În spatele acestei aparente accesibilităţi a dreptului penal se ascunde însă o ramură de drept de o remarcabilă complexitate, în măsură să creeze dificultăţi de aplicare atunci când instituţiile sale fundamentale nu sunt stăpânite în suficientă măsură de către practician.

Complexitatea amintită este dovedită şi de numeroasele definiţii elaborate în doctrină, fiecare autor dorind să surprindă trăsăturile esenţiale ale dreptului penal şi elementele sale de particularitate în raport cu alte ramuri de drept. În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre aceste definiţii cu titlu semnificativ. Astfel, în doctrina noastră mai veche s-a arătat că dreptul penal „constă în acele legi de drept intern prin care popoarele, în virtutea suveranităţii şi în numele interesului general, organizează, prin organele lor legal constituite, apărarea socială contra infractorilor, determinând în acest scop infracţiunile, sancţiunile corespunzătoare şi condiţiile în care urmează a fi aplicate ". Într-o definiţie mai recentă dreptul penal este considerat „o ramură a sistemului nostru de drept, fiind alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale,sancţiunile şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti persoanelor care au săvârşit infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept.”

În literatura de specialitate străină dreptul penal a fost definit ca un ansamblu de norme juridice care reglementează puterea punitivă a statului şi protejează valorile sociale esenţiale pentru comunitate, prin calificare ca infracţiuni sau stări de pericol a anumitor conduite, cărora le asociază, cu titlu de consecinţe juridice, pedepse sau măsuri de siguranţă. Potrivit altor autori, dreptul penal reprezintă un ansamblu de norme prin care statul interzice, sub sancţiunea unei pedepse, anumite comportamente (acţiuni sau inacţiuni) umane determinate .

Dreptul penal este o ramură autonomă, distinctă a sistemului de drept român, alături de alte ramuri si are ca obiect de reglementare prevenirea si combaterea fenomenului infracţional prin incriminarea faptelor socialmente periculoase şi tragerea la răspundere. Formulări asemănătoare se regăsesc şi în alte lucrări de drept penal, din literatura română şi străină, care relevă specificul dreptului penal şi anume lupta împotriva infracţionaliţăţii, în vederea apărării unor interese şi valori sociale, prin stabilirea faptelor considerate infracţiuni, a determinării ilicitului penal şi a pedepselor, a reglementării acţiunii represive a statului. Sistemul de apărare a valorilor sociale are forţă obligatorie faţă de indivizii care exercită acţiuni-inacţiuni periculoase pentru mediul in care trăiesc. Prin acest sistem sunt de asemenea definite principiile şi formele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite prin încălcarea normelor penale, implicit prevenirea şi pedepsirea persoanelor vinovate.

Dreptul penal incriminează acţiunile-inacţiunile umane ce constituie infracţiuni fapte care prezintă pericol social, săvârşite cu vinovăţie şi prevăzute de legea penală şi totodată stabileşte pedepsele penale ce sunt aplicate persoanelor ce se fac vinovate de producerea lor.

Preview document

Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 1
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 2
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 3
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 4
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 5
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 6
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 7
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 8
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 9
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 10
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 11
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 12
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 13
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 14
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 15
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 16
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 17
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 18
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 19
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 20
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 21
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 22
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 23
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 24
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 25
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 26
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 27
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 28
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 29
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 30
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 31
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 32
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 33
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 34
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 35
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 36
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 37
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 38
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 39
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 40
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 41
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 42
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 43
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 44
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 45
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 46
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 47
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 48
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 49
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 50
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 51
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 52
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 53
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 54
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 55
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 56
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 57
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 58
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 59
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 60
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 61
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 62
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 63
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 64
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 65
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 66
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 67
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 68
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 69
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 70
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 71
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 72
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 73
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 74
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 75
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 76
Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii
    • cuprins.docx
    • lista de abrevieri.docx
    • Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii.docx
  • Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Ai nevoie de altceva?