Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 20050
Mărime: 75.07KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Nulitatea si revocarea actului administrativ

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ACTELE DE DREPT ADMINSITRATIV 5

1.1. Noţiunea de act administrativ 5

1.1.1. Analiza trăsăturilor actelor de drept administrativ 6

1.2. Clasificarea actelor de drept administrativ 18

1.3. Regimul juridic al actelor administrative 22

1.4. Condiţiile de valabilitate ale actelor de drept administrative 24

1.4.1.Principiul legalităţii actelor administrative - consecinţă a conformităţii întregului drept cu Constituţia 24

1.4.2.Condiţiile de legalitate a actelor administrative sub aspect doctrinar 25

CAPITOLUL II. NULITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE 28

2.1.Teoria nulităţii actelor administrative 28

2.2. Deosebiri privind nulitatea actelor administrative în raport cu nulitatea actelor civile 30

2.3. Forme ale nulităţii în dreptul administrativ 35

2.4. Organele competente să constate nulitatea şi procedura 37

2.5. Efectele juridice ale sancţiunii nulităţii actelor de drept administrative 41

CAPITOLUL III. REVOCAREA ACTELOR DE DREPT ADMINISTRATIV 44

3.1. Noţiunea şi trăsăturile instituţiei revocării 44

3.2. Excepţii de la principiul revocabilităţii actelor de drept administrativ 47

3.3. Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative emise pe baza unui contract civil prealabil 49

3.4. Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative care au fost realizate material 50

CAPITOLUL IV. PRACTICA JUDICIARÃ 53

CONCLUZII 61

BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

INTRODUCERE

În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile sociale care apar în procesul de organizare a executării şi de executare a legii realizat de organele componente ale sistemului administraţiei publice ,de alte autoritǎţi ale statului ,precum şi de alte organisme ce au competenţa largă.

Literatura juridică foloseşte noţiuni precum "acte administrative, respectiv acte de drept administrativ. Prin noţiunea de acte de drept administrativ s-a urmărit a se releva că aceste acte sunt supuse unui regim juridic diferit de acela al actelor civile ale organelor administraţiei de stat. Regimul juridic se referea evident la acela de putere publică în care erau emise şi produceau efecte juridice, chiar dacă vizau raporturi patrimoniale legate de administrarea bunurilor organelor administraţiei publice.

În raport cu întreaga literatură juridică interbelică noţiunea de act administrativ viza în primul rând sensul formal al acesteia şi evocă actele juridice ale autorităţilor administrative fără a se insista foarte mult însă asupra regimului juridic de putere în care erau emise. În acest sens, actul administrativ era văzut că o specie a actelor de autoritate ale organului statului, iar actele administrative de gestiune erau o specie a actelor de drept privat, chiar în ipoteza în care sunt emise de organe administrative ale statului.

Formând o categorie specială de norme juridice deoarece reglementează o anumită grupare de raporturi sociale , normele de drept administrativ pot referi la o secvenţă sau alta a activităţii administrative a statului sau a colectivului local.

Astfel existǎ :

• Norme care reglementează organizarea autorităţilor şi instituţiilor administrative publice CIL şi care compun cadrul normativ al înfiinţării stabilirii structurii organizatorice şi desfiinţarea acestora.

• Norme care reglementează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi care compun pe de o parte cadrul normativ al competentelor precum şi procedurile de organizare a acestora iar pe de altă parte, unele norme privind răspunderea atât a autorităţilor administraţiei publice cât şi a funcţionarilor.

• Norme care reglementează relaţiile autorităţilor AP cu persoane fizice şi organismele non-guvernamen-tale, mai exact drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale în raportul lor de drept administrativ cu autorităţile administraţiei publice.

CAPITOLUL I. ACTELE DE DREPT ADMINSITRATIV

1.1. Noţiunea de act administrativ

Actul administrativ este " acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă, cu scopul de a da naştere, a modifica sau de a stinge drepturi şi obligaţii în realizarea puterii publice şi sub posibilitatea exercitării controlului jurisdicţional de legalitate prin instanţele judecătoreşti.

Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.

În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice, cât şi aspectul material al acestuia, referitor la conţinutul său, conţinut din care trebuie să rezulte emiterea sa în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate autorităţile publice.

Legislaţia foloseşte, de regulă, denumirile concrete ale actelor administrative, ca de exemplu: hotărâre, regulament, autorizaţie etc; ceea ce permite stabilirea provenienţei actului administrativ, determinarea caracterului său normativ sau individual. Întrucât actele administrative emise de administraţia publică cunosc o mare varietate şi o abundenţă de denumiri s-a impus, cu necesitate, găsirea unei denumiri generice (întocmai ca şi în cazul actelor civile sau a celor judiciare ) care să desemneze, în mod unitar, întreaga categorie a acestor acte.

S-a făcut distincţie între actele administrative supuse unui regim de drept public sau de drept administrativ şi cele care nu sunt sub imperiul acestui regim, fiind emise în general de organele statului care nu fac parte din structura organismelor administrative.

1.1.1. Analiza trăsăturilor actelor de drept administrativ

Actul administrativ e forma juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice.

Această trăsătură desemnează genul proxim al definiţiei, adică formele concrete de activitate ale organelor administraţiei publice, alături de caracterul juridic, specificând că actul administrativ e forma cea mai importantă de activitate a organelor administrative ale statului.

Preview document

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 1
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 2
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 3
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 4
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 5
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 6
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 7
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 8
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 9
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 10
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 11
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 12
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 13
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 14
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 15
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 16
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 17
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 18
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 19
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 20
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 21
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 22
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 23
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 24
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 25
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 26
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 27
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 28
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 29
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 30
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 31
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 32
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 33
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 34
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 35
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 36
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 37
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 38
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 39
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 40
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 41
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 42
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 43
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 44
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 45
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 46
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 47
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 48
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 49
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 50
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 51
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 52
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 53
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 54
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 55
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 56
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 57
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 58
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 59
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 60
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 61
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 62
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 63
Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea si Revocarea Actului Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Procedura de Elaborare, Emitere sau Adoptare, Efectele Juridice, Nulitatea si Inexistenta Actului Administrativ

Introducere In cadrul formelor concrete de realizare a activitatii administratiei publice, locul central il ocupa actele administrativ. Actul...

Te-ar putea interesa și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Nulitatea Actelor Administrative

1. Noţiunea de act administrativ Activitatea organelor administraţiei publice se concretizează în acte administrative, operaţiuni administrative...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Incetarea Efectelor Juridice ale Actelor Administrative - Anularea - Inexistenta

Nulitatea unui act juridic este considerată a fi o sancţiune care intervine în situaţiile în care actul este afectat de unele vicii sub aspectul...

Regimul Juridic Aplicabil Contractelor Administrative

Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative O definiţie care valorifică elementele semnificative din literatura de specialitate şi care...

Drept Administrativ - Nulitatea Actului Administrativ

I. Noţiunea de nulitate Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza dreptului administrativ şi căruia i se subordonează...

Ai nevoie de altceva?