Obligația legală de întreținere

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 67588
Mărime: 213.36KB (arhivat)
Publicat de: Fausta Negru
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Consideraţii introductive 5
 3. 1.1. Noţiunea şi fundamentul obligaţiei de întreţinere 5
 4. 1.2. Noţiunea de obligaţie în alte ramuri de drept 12
 5. 1.3. Caracterele generale ale obligaţiei de întreţinere 15
 6. 1.4. Condiţiile în care există obligaţiei de întreţinere 21
 7. 1.5. Acte internaţionale în domeniul obligaţiei de întreţinere 27
 8. Capitolul II. Obligaţia de întreţinere dintre soţi 29
 9. 2.1. Ipoteze în care soţii îşi datorează întreţinere 29
 10. 2.2. Data, obiectul şi cuantumul obligaţiei de întreţinere 36
 11. 2.3. Felul şi modalităţile de executare a obligaţiei de întreţinere 37
 12. 2.4. Încetarea obligaţiei de întreţinere 38
 13. Capitolul III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 39
 14. 3.1. Natura şi condiţiile în care există obligaţia de întreţinere 39
 15. 3.2. Data, durata, cuantumul şi ordinea obligaţiei de întreţinere 39
 16. 3.3. Felul şi modalităţile de executare a obligaţiei de întreţinere 53
 17. 3.4. Încetarea obligaţiei de întreţinere 53
 18. Capitolul IV. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii 57
 19. 4.1. Reglementare şi condiţiile în care există obligaţia de întreţinere 57
 20. 4.2. Data, durata, cuantumul şi ordinea obligaţiei de întreţinere 65
 21. 4.3. Felul şi modalitatea de executare a obligaţiei legale de întreţinere 74
 22. 4.4. Decăderea din dreptul la întreţinere şi sistarea plăţii întreţinerii 119
 23. Capitolul V. Alte persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere 122
 24. 5.1. Obligaţia de întreţinere a soţului care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ, faţă de respectivul copil 122
 25. 5.2. Obligaţia legală de întreţinere a copilului care a fost întreţinut de soţul părintelui său, faţă de cel care l-a întreţinut 125
 26. 5.3. Obligaţia de întreţinere dintre adoptator şi adoptat 125
 27. 5.4. Obligaţia de întreţinere între bunici şi nepoţi, respectiv, între străbunici şi strănepoţi 126
 28. 5.5. Obligaţia de întreţinere între fraţi şi surori 134
 29. 5.6. Obligaţia de întreţinere ce revine moştenitorului persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea obligaţia legală i-a dat acestuia întreţinere 134
 30. Concluzii 145
 31. Bibliografie 148

Extras din licență

Introducere

Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care aceasta se află în stare de nevoie. Starea de nevoie înseamnă că persoana în cauză nu îşi poate asigura existenţa, cu alte cuvinte nu îşi poate procura cele necesare traiului (hrană, îmbrăcăminte, medicamente, locuinţă, etc.) deoarece nu are deloc venituri sau nu are venituri îndestulătoare, ori nu are economii sau bunuri de prisos pe care să le poată valorifica în vederea asigurării curente a întreţinerii.

Obligaţia de întreţinere se poate naşte din raporturile de căsătorie, precum obligaţia de întreţinere dintre soţi sau dintre foştii soţi. Aceasta se poate naşte de asemenea, şi din unele relaţii asimilate celor de familie, cum ar fi obligaţia de întreţinere a copilului celuilalt soţ cât timp este minor, în cazul în care părinţii fireşti sunt morţi, dispăruţi sau la nevoie, obligaţia de întreţinere a copilului luat spre creştere fără întocmirea formalităţilor legale pentru adopţie, cât timp copilul este minor, dacă părinţii fireşti sunt morţi , dispăruţi sau în nevoie.

Moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care i-a dat întreţinere fără a avea obligaţia legală să o facă sunt îndatoraţi sa-i acorde întreţinere acelui copil.

Datorită faptului că se bazează pe un fundament moral-etic, obligaţia de întreţinere impune celor care o incubă o sarcină grea şi dificilă.

În această lucrare, intitulată „Obligaţia legală de întreţinere” , am încercat sa conturez tot ceea ce este necesar pentru ca o persoană să înţeleagă cu uşurinţă atât drepturile cât şi obligaţiile pe care le avem noi, ca oameni , faţă de cei apropiaţi, precum şi măsurile care se iau în condiţiile în care aceste obligaţii nu sunt respectate. Aceste măsuri constând în intentarea de procese pentru plătirea pensiilor alimentare în cazul copiilor minori sau a pensiei de întreţinere în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Lucrarea este structurata în cinci capitole, astfel:

- capitolul I denumit sugestiv „Consideraţii introductive”, am definit noţiunea de obligaţia legală de întreţinere, am arătat fundamentul şi caracterele generate ale obligaţiei de întreţinere, condiţiile în care există obligaţiei de întreţinere şi persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere;

- capitolul II intitulat „Obligaţia de întreţinere dintre soţi „ s-a prezentat ipotezele în care soţii îşi datorează întreţinere, s-a arătat data de la care se datorează obligaţia de întreţinere dintre soţi, obiectul şi cuantumul acesteia, felul şi modalităţile de executare a ei şi cazurile în care încetează plata ei.

- capitolul III intitulat „Obligaţia de întreţinere între foştii soţi” arata rațiunea pentru care foştii soţi îşi datorează întreţinere, s-a arătat data de la care se datorează întreţinere între foştii soţi, cuantumul acesteia, felul şi modalităţile de executare a ei şi cazurile în care încetează plata ei.

- capitolul IV denumit „Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii” detaliază obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii, arătând bineînțeles cuantumul acesteia, felul şi modalităţile de executare a ei şi cazurile în care încetează plata ei.

- capitolul V intitulat „Alte persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere”, prezintă așa cum reiese şi din titlu alte categorii de persoanele între care poate exista obligaţia legală de întreţinere.

Lucrarea se încheie cu prezentarea concluziilor.

Capitolul I Consideraţii introductive

1.1. Noţiunea şi fundamentul obligaţiei de întreţinere

Noţiunea de „obligaţie” s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii, în procesul de tranziţie de la societatea gentilică la societatea politică.

În legătură cu originea obligaţiei s-au formulat mai multe teorii.

Potrivit primei teorii, obligaţia nu s-a născut între indivizi ci între ginţi, deoarece pater familias nu putea să aibă raporturi juridice cu cei aflaţi sub puterea sa.

S-a mai spus că sunt obligaţii care au precedat apariţia contractului şi care sunt născute din raporturi de rudenie sau din legături religioase, fiind astfel obligaţii precontractuale sau statuare .

Alţii, pornind de la obiceiurile unor popoare primitive, unde cel ce a primit un dar, are datoria de a face la rândul lui un alt dar, găseşte în acest obicei originea unui tip special de obligaţii .

Alţi autori arată că originea obligaţiei trebuie căutată în practicile magice sau religioase ale romanilor. S-a pornit astfel de la legământul făcut de o persoană, prin jurământ sau de la practica înscrierii numelui unei persoane pe o tăbliţă care era abandonată zeilor şi astfel, în virtutea unui ritual, promisiunea făcută devenea obligatorie.

S-a mai susţinut că originea obligaţiei trebuie căutată în delicte.

Totuşi delictele nu dădeau loc prin ele însele decât la un drept de răzbunare. De abia mai târziu a apărut înlocuirea dreptului de răzbunare cu o despăgubire.

Există, deci, multe teorii cu privire la originea obligaţiei, pe cât de multe, pe atât de diverse.

Bibliografie

I. Cărți

- A. Bacaci, V. C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea NCC, ed.a 7a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012

- A. Corhan, Dreptul familie: teorie și practică, Ed. Lumina Lex, București, 2008

- A. Drăghici , R. Duminica, Obligația legala de întreținere, Ed. Universul Juridic, București, 2014

- Al. Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache, Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001

- Al. Bacaci, Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986

- Al. Bacaci, V.C Dumitache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

- Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, București, 2009

- C. Mareş, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013

- C. St.Tomulescu, Dreptul privat roman, Bucureşti, 1973

- C.Stătescu, C.Bărsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998

- D. Lupaşcu, C. M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

- D. Lupașcu, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2008

- D. Tiţian, A. Constantin, M. Cîrstea, Codul familiei adnotat, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008

- E. A. Barasch, I. Nestor, S. Zilberstein, Ocrotirea părintească.(Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960

- E. Florian, Dreptul familiei, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011

- E. Molcuț, D. Oancea, Drept roman, Casa de editură şi presă „ ŞANSA” SRL, Bucureşti, 1997

- E. Roşu, Dreptul familiei. Practică judiciară. Hotărâri C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007

- F. Ciorăscu, A. Drăghici, L. Olah, Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Ed. Paralela, Piteşti, 2007

- F.A Baias, E. Chelaru, R. Constatinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012

- Fl. Emese, Dreptul familiei, Ediția a– 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010

- G. C. Frențiu Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudență C.E.D.O., Ed. Hamangiu, București, 2013

- G. Nedelcu, Puterea părintească, Ed. Academiei, Bucureşti, 1933

- I I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed.a 8-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006

- I. P. Filipescu Tratat de dreptul familiei, ed. a VII-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002

- I. P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ediţia a V-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000

- I. Trifa, F. I Moldovan, Curs de Dreptul familiei, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012

- I.M.Anghel, Fr.Deak, M.Popa, Răspunderea civilă, Ed. Şt., Bucureşti, 1970

- I.P. Filipescu, I. Dogaru, Pensia de întreținere în ... 100 de răspunsuri, Ed. Științifică, București, 1988

- I.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed..a 8-a rev şi comp., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006

- L. M. Marcu, Istoria dreptului românesc, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997

- M. Avram, Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013

- M. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei. De neamul moldovenilor , Ed îngrijită şi prefaţată de P.P. Panaitescu, Ed. pentu literatură, Bucureşti, 1961

- M. Costin, M. Mureşan ,V. Ursa, Dicționar de drept civil, Ed. Știinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1980

- N.Corodeanu, Analele facultăţii de drept , Bucureşti, 1939

- N.Corodeanu, Curs de drept roman, Bucureşti, 1937

- T. Bodoasca , A. Draghici , I. Maftei, I. Puie, Dreptul Familiei, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2013

- T. R. Popescu, Dreptul familiei. Tratat, vol. II, Ediţie revăzută, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965

- T.R. Popescu, Teoria generală a obligaţiilor , Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,1968

- V. Băcu, Note de curs. Drept roman , Ed. Jus-R.B.A , Bucureşti, 1996

- ***Legiuirea Caragea , Ediţie critică, Bucureşti, Ed. Academiei, 1955

Preview document

Obligația legală de întreținere - Pagina 1
Obligația legală de întreținere - Pagina 2
Obligația legală de întreținere - Pagina 3
Obligația legală de întreținere - Pagina 4
Obligația legală de întreținere - Pagina 5
Obligația legală de întreținere - Pagina 6
Obligația legală de întreținere - Pagina 7
Obligația legală de întreținere - Pagina 8
Obligația legală de întreținere - Pagina 9
Obligația legală de întreținere - Pagina 10
Obligația legală de întreținere - Pagina 11
Obligația legală de întreținere - Pagina 12
Obligația legală de întreținere - Pagina 13
Obligația legală de întreținere - Pagina 14
Obligația legală de întreținere - Pagina 15
Obligația legală de întreținere - Pagina 16
Obligația legală de întreținere - Pagina 17
Obligația legală de întreținere - Pagina 18
Obligația legală de întreținere - Pagina 19
Obligația legală de întreținere - Pagina 20
Obligația legală de întreținere - Pagina 21
Obligația legală de întreținere - Pagina 22
Obligația legală de întreținere - Pagina 23
Obligația legală de întreținere - Pagina 24
Obligația legală de întreținere - Pagina 25
Obligația legală de întreținere - Pagina 26
Obligația legală de întreținere - Pagina 27
Obligația legală de întreținere - Pagina 28
Obligația legală de întreținere - Pagina 29
Obligația legală de întreținere - Pagina 30
Obligația legală de întreținere - Pagina 31
Obligația legală de întreținere - Pagina 32
Obligația legală de întreținere - Pagina 33
Obligația legală de întreținere - Pagina 34
Obligația legală de întreținere - Pagina 35
Obligația legală de întreținere - Pagina 36
Obligația legală de întreținere - Pagina 37
Obligația legală de întreținere - Pagina 38
Obligația legală de întreținere - Pagina 39
Obligația legală de întreținere - Pagina 40
Obligația legală de întreținere - Pagina 41
Obligația legală de întreținere - Pagina 42
Obligația legală de întreținere - Pagina 43
Obligația legală de întreținere - Pagina 44
Obligația legală de întreținere - Pagina 45
Obligația legală de întreținere - Pagina 46
Obligația legală de întreținere - Pagina 47
Obligația legală de întreținere - Pagina 48
Obligația legală de întreținere - Pagina 49
Obligația legală de întreținere - Pagina 50
Obligația legală de întreținere - Pagina 51
Obligația legală de întreținere - Pagina 52
Obligația legală de întreținere - Pagina 53
Obligația legală de întreținere - Pagina 54
Obligația legală de întreținere - Pagina 55
Obligația legală de întreținere - Pagina 56
Obligația legală de întreținere - Pagina 57
Obligația legală de întreținere - Pagina 58
Obligația legală de întreținere - Pagina 59
Obligația legală de întreținere - Pagina 60
Obligația legală de întreținere - Pagina 61
Obligația legală de întreținere - Pagina 62
Obligația legală de întreținere - Pagina 63
Obligația legală de întreținere - Pagina 64
Obligația legală de întreținere - Pagina 65
Obligația legală de întreținere - Pagina 66
Obligația legală de întreținere - Pagina 67
Obligația legală de întreținere - Pagina 68
Obligația legală de întreținere - Pagina 69
Obligația legală de întreținere - Pagina 70
Obligația legală de întreținere - Pagina 71
Obligația legală de întreținere - Pagina 72
Obligația legală de întreținere - Pagina 73
Obligația legală de întreținere - Pagina 74
Obligația legală de întreținere - Pagina 75
Obligația legală de întreținere - Pagina 76
Obligația legală de întreținere - Pagina 77
Obligația legală de întreținere - Pagina 78
Obligația legală de întreținere - Pagina 79
Obligația legală de întreținere - Pagina 80
Obligația legală de întreținere - Pagina 81
Obligația legală de întreținere - Pagina 82
Obligația legală de întreținere - Pagina 83
Obligația legală de întreținere - Pagina 84
Obligația legală de întreținere - Pagina 85
Obligația legală de întreținere - Pagina 86
Obligația legală de întreținere - Pagina 87
Obligația legală de întreținere - Pagina 88
Obligația legală de întreținere - Pagina 89
Obligația legală de întreținere - Pagina 90
Obligația legală de întreținere - Pagina 91
Obligația legală de întreținere - Pagina 92
Obligația legală de întreținere - Pagina 93
Obligația legală de întreținere - Pagina 94
Obligația legală de întreținere - Pagina 95
Obligația legală de întreținere - Pagina 96
Obligația legală de întreținere - Pagina 97
Obligația legală de întreținere - Pagina 98
Obligația legală de întreținere - Pagina 99
Obligația legală de întreținere - Pagina 100
Obligația legală de întreținere - Pagina 101
Obligația legală de întreținere - Pagina 102
Obligația legală de întreținere - Pagina 103
Obligația legală de întreținere - Pagina 104
Obligația legală de întreținere - Pagina 105
Obligația legală de întreținere - Pagina 106
Obligația legală de întreținere - Pagina 107
Obligația legală de întreținere - Pagina 108
Obligația legală de întreținere - Pagina 109
Obligația legală de întreținere - Pagina 110
Obligația legală de întreținere - Pagina 111
Obligația legală de întreținere - Pagina 112
Obligația legală de întreținere - Pagina 113
Obligația legală de întreținere - Pagina 114
Obligația legală de întreținere - Pagina 115
Obligația legală de întreținere - Pagina 116
Obligația legală de întreținere - Pagina 117
Obligația legală de întreținere - Pagina 118
Obligația legală de întreținere - Pagina 119
Obligația legală de întreținere - Pagina 120
Obligația legală de întreținere - Pagina 121
Obligația legală de întreținere - Pagina 122
Obligația legală de întreținere - Pagina 123
Obligația legală de întreținere - Pagina 124
Obligația legală de întreținere - Pagina 125
Obligația legală de întreținere - Pagina 126
Obligația legală de întreținere - Pagina 127
Obligația legală de întreținere - Pagina 128
Obligația legală de întreținere - Pagina 129
Obligația legală de întreținere - Pagina 130
Obligația legală de întreținere - Pagina 131
Obligația legală de întreținere - Pagina 132
Obligația legală de întreținere - Pagina 133
Obligația legală de întreținere - Pagina 134
Obligația legală de întreținere - Pagina 135
Obligația legală de întreținere - Pagina 136
Obligația legală de întreținere - Pagina 137
Obligația legală de întreținere - Pagina 138
Obligația legală de întreținere - Pagina 139
Obligația legală de întreținere - Pagina 140
Obligația legală de întreținere - Pagina 141
Obligația legală de întreținere - Pagina 142
Obligația legală de întreținere - Pagina 143
Obligația legală de întreținere - Pagina 144
Obligația legală de întreținere - Pagina 145
Obligația legală de întreținere - Pagina 146
Obligația legală de întreținere - Pagina 147
Obligația legală de întreținere - Pagina 148
Obligația legală de întreținere - Pagina 149
Obligația legală de întreținere - Pagina 150
Obligația legală de întreținere - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Obligatia legala de intretinere.docx

Alții au mai descărcat și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Obligația Legală de Întreținere

INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără...

Ai nevoie de altceva?