Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18399
Mărime: 83.55KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Dr.Găină
UNIVERSITATEA ”NICOLAE TITULESCU” FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CRAIOVA

Cuprins

Obligăţiile profesionale ale comercianţilor

Capitolul I. Noţiuni introductive

1.1.Noţiuni generale despre obligăţiile profesionale ale comercianţilor

1.2.Noţiunea de comerciant

1.3.Calitatea de comerciant

1.4.Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale, a profesiei de comerciant

Capitolul II. Publicitătea prin registrul comerţului

Secţiunea I:

A.Rolul Publicităţii prin registrul comerţului

B.Organizarea publicităţii prin registrul comerţului

1.Precizări prealabile

2.Structura organizatorică

3.Documente de publicităte

4.Caracterul publicităţii efectuate prin registrul comerţului

Secţiunea II:

C.Efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului

1.Obligăţia comercianţilor privind înregistrarea în registrul comerţului

2.Înmatricularea în registrul comerţului

3.Înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului

4.Procedura efectuării înregistrărilor în registrul comerţului

5.Controlul legalităţii înregistrărilor în registrul comerţului

D.Efectele înregistrărilor în registrul comerţului

Rolul de publicităte al înregistrărilor

E.Calea de atac împotriva înregistrărilor efectuate în registrul comerţului

F.Sancţiunile nerespectării obligăţiei privind efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului

1.Precizări prealabile

2.Amenzile civile

3.Sancţiuni penale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI

Capitolul I Noţiuni introductive

1.1Noţiuni generale despre obligăţiile profesionale ale comercianţilor

OBLIGĂTIVITATEA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor, cu consecinţe deosebite asupra raporturilor juridice la care participă.

În interesul bunei desfăşurări a activităţii comerciale şi a protejării intereselor participanţilor la această activitate, legea instituie anumite obligăţii pentru comercianţi, considerate obligăţii profesionale ale comercianţilor.

Astfel, înainte de începerea comerţului, comerciantul este obligăt să ceară înmatricularea în Registrul Comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului, să ceară înscriere în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevazută de lege.

Obligătivitatea ţinerii registrelor

Orice comerciant este obligăt să ţină anumite registre comerciale, în care să se consemneze toate operaţiile comerciale.

Registrele obligătorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier (Legea contabilităţii).

În practica comercială sunt folosite în afără registrelor obligătorii si registre facultative cum sunt: registrul cartea mare, registrul de casă, registrul scadenţar, registrul de mărfuri, registrul de facturi.

În afără acestora, S.A şi S.C.A. trebuie să ţină un registru al acţionarilor, un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunării generale, al consiliului de administraţie, un registru al cenzorilor, un registru al acţiunilor, un registru al obligăţiunilor (Legea nr.31/1990 modificată).

În registrul jurnal se trec analitic şi cronologic, zi după zi, toate operaţiunile îndeplinite de societate, încasările şi plăţile în legatură cu acestea, iar lună după lună sumele întrebuinţate pentru cheltuieli personale ale societăţii, când ele sunt admise de actul constitutiv.

În registrul inventar, comerciantul va înscrie în fiecare an, toate bunurile mobile şi imobile, creanţele şi datoriile sale, atât cele civile cât şi cele comerciale rezultate prin inventariere.

Bunurile şi creanţele se evaluează după valoarea lor reală în momentul înscrierii, calculându-le după preţul lor la încheierea exerciţiului anual la care se referă inventarul. Situaţia exactă a patrimoniului societăţii şi realitatea beneficiilor se stabileşte prin efectuarea bilanţului operaţiunilor anuale şi a contului de profit şi pierderi.

În registru copier se trece în ordine cronologică şi în întregime conţinutul corespondenţei trimisă de societate, cât şi corespondenţa primită în exerciţiul comerţului său.

Preview document

Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 1
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 2
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 3
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 4
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 5
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 6
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 7
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 8
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 9
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 10
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 11
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 12
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 13
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 14
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 15
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 16
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 17
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 18
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 19
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 20
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 21
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 22
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 23
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 24
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 25
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 26
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 27
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 28
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 29
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 30
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 31
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 32
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 33
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 34
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 35
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 36
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 37
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 38
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 39
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 40
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 41
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 42
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 43
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 44
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 45
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 46
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 47
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 48
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 49
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 50
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 51
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 52
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 53
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 54
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 55
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 56
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 57
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 58
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 59
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 60
Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Obligatia Profesionala a Comerciantului de Inmatriculare si Publicitate prin Registrul Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Armonizarea legii 26-1990 privind registrul comerțului și importanța acestuia

I. Istoric În ţãrile Europei centrale şi de est, registrele comerţului au fost create dupã schimbarea regimului politic survenitã in 1989, din...

Dreptul Afacerilor

Notiunea de drept al afacerilor Prin drept se intelege totalitatea normelor juridice care alcatuiesc un sistem unitar in fiecare stat, avand ca...

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Drept Comercial

1. Definitia dreptului. Norma juridica Ca definitie generica, dreptul este un ansamblu de reguli de conduita care consfiintesc anumite drepturi,...

Drept Comercial

1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercial Notiunea de comert este folosita în mai multe sensuri: 1. sens etimologic: provine din...

Ai nevoie de altceva?