Organizarea Administrației Publice Locale în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 23969
Mărime: 89.82KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Trifan
Cost: 10 puncte
ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POLIŢIE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CONSIDERAŢII GENERALE 3
 3. CAPITOLUL I. EVOLUŢIA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 7
 4. SECŢIUNEA 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ PÂNĂ LA REGULAMENTELE ORGANICE 7
 5. SECŢIUNEA 2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE LA APARIŢIA REGULAMENTELOR ORGANICE PÂNĂ LA UNIREA PRINCIPATELOR 8
 6. SECŢIUNEA 3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE LA UNIREA PRINCIPATELOR PÂNĂ LA INSTAURAREA COMUNISMULUI 8
 7. SECŢIUNEA 4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST 9
 8. SECŢIUNEA 5. SCURT ASPECT ISTORIC PRIVIND SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 10
 9. SECŢIUNEA 6. NOUL SISTEM DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 13
 10. 6.1. Legea cu privire la organizarea administrativ-teritoriale 13
 11. CAPITOLUL II. PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE, DESCENTRALIZARE ŞI DESCONCENTRARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 15
 12. SECŢIUNEA 1. DESCENTRALIZAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 15
 13. SECŢIUNEA 2. DECONCENTRAREA ADMINISTRATIVĂ ÎN ROMÂNIA 25
 14. SECŢIUNEA 3. TUTELA ADMINISTRATIVĂ 25
 15. CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 26
 16. SECŢIUNEA 1. CONSILIILE LOCALE 26
 17. 1.1. Componenţa consiliului local 26
 18. 1.2. Incompatibilitatea consilierilor locali 27
 19. 1.3. Constituirea consiliilor locale 27
 20. 1.4. Validarea consiliilor locale 28
 21. 1.5. Jurământul consilierilor 28
 22. 1.6. Atribuţiile consiliului local 29
 23. 1.7. Funţionarea consiliului local 30
 24. 1.8. Serviciile publice locale 32
 25. SECŢIUNEA 2. PRIMARUL 33
 26. 2.1. Alegerea primarului 33
 27. 2.2. Statutul primarului 33
 28. 2.3. Atribuţiile primarului 34
 29. 2.4. Actele primarului 36
 30. SECŢIUNEA 3. SECRETARUL COMUNEI, ORAŞULUI SAU MUNICIPIULUI ŞI SERVICIILE LOCALE 36
 31. SECŢIUNEA 4. CONSILIUL JUDEŢEAN 38
 32. 4.1. Componenţa şi contituirea consiliului judeţean 38
 33. 4.2. Atribuţiile consiliului judeţean 39
 34. 4.3. Funcţionarea consiliului judeţean 40
 35. 4.4. Preşedintele consiliului judeţean 41
 36. 4.5. Secretarul consiliului judeţean 41
 37. 4.6. Serviciile publice ale consiliului judeţean 42
 38. SECŢIUNEA 5. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 43
 39. SECŢIUNEA 6. DECIZIA ADMINISTRATIVĂ 44
 40. 6.1. Noţiunea şi obiectul deciziei administrative 44
 41. CAPITOLUL IV. ADMININISTRAȚIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 47
 42. SECTIUNEA 1.LEGEA PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 47
 43. 1.1. Resursele financiare ale colectivitatilor locale 52
 44. 1.2. Participarea cetăţenilor în procesul administraţiei publice locale 53
 45. 1.3. Protectia legala a autonomiei locale 54
 46. 1.4. Protectia limitelor teritoriale ale colectivitatilor locale 55
 47. 1.5. Potrivirea structurilor şi mijloacelor administrative cu misiunile colectivităţilor locale 56
 48. 1.6. Controlul administrativ al colectivitatilor locale 59
 49. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

CONSIDERAŢII GENERALE

Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscută ca atare de stat. Administraţia publică se realizează atât de autorităţi ale puterii executive, cât şi de autorităţi ale administraţiei publice care nu fac parte din sistemul puterii executive, dar fac parte din administraţia publică locală (consiliile locale, primarii, consiliile judeţene).

Obiectul acestei lucrări este tocmai analiza activităţilor specifice administraţiei publice la nivelul colectivităţilor locale, mai bine zis modul în care este organizată şi funcţionează administraţia publică locală, modalităţile găsite de legiuitor pentru ca acest tip de administraţie să fiinţeze relativ independent, în limitele şi rigorile impuse de actele normative în vigoare; aspecte pe care dorim să le evidenţiem cât mai bine.

Scopul administraţiei publice este altruist, moral, nu urmăreşte un profit material, ci serveşte interesul general, pe când mobilul normal al activităţilor particularilor este realizarea unui avantaj personal, câştig material, o reuşită umană.

Pentru satisfacerea interesului public este necesară o activitate organizată conform legii de către puterea de stat, astfel încât toate serviciile publice care desfăşoară o activitate continuă pentru realizarea puterii de stat este organizată potrivit legii, în care sunt angrenate serviciile administrative care desfăşoară activitatea în numele administraţiei.

Această activitate care este realizată de grupuri de funcţionari publici pentru satisfacerea nevoilor şi intereselor altor grupuri sociale, nu se poate face fără a se ţine cont de dimensiunea socială a faptului administrării, oricât de specializat ar fi domeniul în care se realizează sau oricât de complex ar fi echipamentul tehnic utilizat.

Termenul de administraţie derivă din latinescul „administrare care înseamnă a servi şi este în legătură cu cuvântul magister care îl desemnează pe stăpân, căruia i se subordonează servitorul şi pe care acesta trebuie să-l slujească” .

De aici putem trage concluzia că, noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea pe care trebuie să o definim şi anume, administraţia publică. Acest lucru se datorează faptului că administraţia publică este un gen de administraţie diferit de administraţia particulară. Aceste două genuri de administraţie, administraţia publică şi cea particulară au în conţinutul lor mai multe genuri. Va fi necesar ca să ne folosim în continuare de noţiunea generală care scoate în evidenţă trăsăturile comune tuturor genurilor de administraţie care ne vor oferi deosebirile dintre administraţia publică şi administraţia particulară, precum şi posibilitatea de a sublinia particularităţile diferitelor specii ale celor două genuri de administraţie la care ne-am referit.

Noţiunea de „administraţie” va fi interpretată permanent cu toate semnificaţiile sau etapele parcurse astfel:

• perioada în care o persoană executivă îndeplineşte o funcţie de stat;

• ştiinţa şi arta de conducere a afacerilor politice sau private în mod eficient;

• ansamblul de activităţi care permite menţinerea ordinii publice şi satisfacerea unor nevoi de ordin general;

• acţiunea de aplicare a politicilor guvernelor aflate în exerciţiu la un moment dat;

• ansamblul instituţiilor ce asigură îndeplinirea funcţiilor statului conţinute în prevederile Constituţiei;

• existenţa unui aparat de sat a cărui organizare este dependentă de regimul politic existent, dar care în acelaşi timp se separă de politic pentru a exercita propriile sale funcţii şi anume:

• activitatea de organizare e executării şi de executare în concret cu legea;

• aplicarea legii;

• prestarea de servicii pentru populaţie;

• realizarea raporturilor dintre administraţia publică şi cei administraţi.

Preview document

Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 1
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 2
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 3
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 4
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 5
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 6
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 7
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 8
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 9
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 10
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 11
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 12
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 13
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 14
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 15
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 16
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 17
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 18
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 19
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 20
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 21
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 22
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 23
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 24
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 25
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 26
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 27
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 28
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 29
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 30
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 31
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 32
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 33
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 34
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 35
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 36
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 37
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 38
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 39
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 40
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 41
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 42
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 43
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 44
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 45
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 46
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 47
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 48
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 49
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 50
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 51
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 52
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 53
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 54
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 55
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 56
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 57
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 58
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 59
Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Administratiei Publice Locale in Romania.DOC

Alții au mai descărcat și

Prefectul, autoritate de tutelă administrativă

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal 1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Practica s-a efectuat la...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Proiect GFIP - Primăria Roman

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primăriei Roman 1.1 Scurt istoric Municipiul Roman, atestat documentar din 30 martie 1392, este unul din...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Ai nevoie de altceva?