Organizația Națiunilor Unite

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24201
Mărime: 109.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Murar Ribana
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREŞ Facultatea de Drept Specializarea: Ştiinţe Juridice

Cuprins

Lista abrevierilor 4

Abstract 5

Capitolul 1. Introducere si Istoric 6

Capitolul 2.Structura ONU 8

2.1 Adunarea Generală 8

2.2 Consiliul de securitate 10

2.3 Secretariat 12

2.4 Curtea Internatională de Justitie 13

2.5 Consiulul Economic si Social ECOSOC 21

2.6 Consiliul de Tutelă 22

2.7 Înaltul Comisariat al ONU pentru Refug iati 23

2.8 Institutii Specializate 24

Capitolul 3. Membri 27

3.1 Grupul celor 77 27

Capitolul 4. Obiective 30

4.1 Mentinerea Păcii si Securitătii Internationale 31

4.2 Drepturile Omului si Asistentă Umanitară 41

4.3 Mandate 45

4.4 Carta ONU 46

Capitolul 5. Finantare 48

Capitolul 6.Reforme 53

Capitolul 7.Perspective si concluzii 59

Bibliografie 67

Extras din document

Lista abrevierilor

AG Adunarea Generală

AJIL American Journal of International Law

CEDO Conventia Internatională a Drepturilor Omului

CIJ Curtea Internatională de Justitie

CSCE Conferinta pentru Securitate si Cooperare în Europa

DUDO Declaratia Universală a Drepturilor Omului

ECOSOC Consiliul Economic si Social al O.N.U.

EJIL European Journal of International Law

FIDH International Federation of Human Rights

ICJ International Court of Justice

ILC International Law Comision/Comisia de Drept International

ICNUR Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati

ONU Organizatia Natiunilor Unite

UE Uniunea Europeană

URSS Uniunea Sovietică

SUA Statele Unite ale Americi

Abstract

The United Nations (UN) is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, and achievement of world peace.

The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations, to stop wars between countries, and to provide a platform for dialogue. It contains multiple subsidiary organizations to carry out its missions.

There are currently 192 member states, including every internationally recognised sovereign state in the world but the Vatican City. From its offices around the world, the UN and its specialized agencies decide on substantive and administrative issues in regular meetings held throughout the year. The organization has six principal organs: the General Assembly (the main deliberative assembly); the Security Council (for deciding certain resolutions for peace and security); the Economic and Social Council (for assisting in promoting international economic and social cooperation and development); the Secretariat (for providing studies, information, and facilities needed by the UN); the International Court of Justice (the primary judicial organ); and the United Nations Trusteeship Council (which is currently inactive). Other prominent UN System agencies include the World Health Organization (WHO), the World Food Programme (WFP) and United Nations Children's Fund (UNICEF).

The UN's most visible public figure is the Secretary-General, currently Ban Ki-moon of South Korea, who attained the post in 2007. The organization is financed from assessed and voluntary contributions from its member states, and has six official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.

The League of Nations failed to prevent World War II (1939–1945). Because of the widespread recognition that humankind could not afford a Third World War, the United Nations was established to replace the flawed League of Nations in 1945 in order to maintain international peace and promote cooperation in solving international economic, social and humanitarian problems.

Capitolul 1.Introducere si Istoric

Organizatia Natiunilor Unite a fost înfiintată la 24 octombrie 1945,când un număr de 51 de tări se angajau să mentină pacea prin cooperare internatională si securitate colectivă.Astăzi,aproape toate natiunile lumii sunt membre ONU,în total având 192 de state membre.Când statele devin membre ONU, ele acceptă si isi asumă toate obligatiile prevăzute în Carta Natiunilor Unite,un tratat international care stabileste principiile de bază ale relatiilor internationale.

Organizatia functionează pe gamă largă de aspecte fundamentale de la dezvoltarea durabilă, protectia mediului si refugiatilor în caz de catastrofă, combaterea terorismului,dezarmarea si neproliferarea, pentru promovarea democratiei,a drepturilor omului, egalitatea între sexe si emanciparea femeilor.

Preview document

Organizația Națiunilor Unite - Pagina 1
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 2
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 3
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 4
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 5
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 6
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 7
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 8
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 9
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 10
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 11
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 12
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 13
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 14
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 15
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 16
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 17
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 18
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 19
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 20
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 21
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 22
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 23
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 24
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 25
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 26
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 27
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 28
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 29
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 30
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 31
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 32
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 33
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 34
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 35
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 36
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 37
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 38
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 39
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 40
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 41
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 42
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 43
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 44
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 45
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 46
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 47
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 48
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 49
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 50
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 51
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 52
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 53
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 54
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 55
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 56
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 57
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 58
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 59
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 60
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 61
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 62
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 63
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 64
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 65
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 66
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 67
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 68
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 69
Organizația Națiunilor Unite - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Organizatia Natiunilor Unite.doc

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Dreptul de Proprietate - Evolutie si Particularitati

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Locul si Rolul Conventiei Europene a Drepturilor Omului in Sistemul Juridic Romanesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Organizația Națiunilor Unite

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE I.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie...

Organizația Națiunilor Unite și deceniile dezvoltării

1. Aspecte introductive cu privire la Organizatia Natiunilor Unite 1.1. Contextul aparitiei Organizatiei Natiunilor Unite Ideea unui cadru...

Organizația Națiunilor Unite

Expresia „Naţiunile Unite” care este datorată Preşedintelui Statelor Unite Franklin D. Roosevelt, a apărut pentru prima dată în „Declaraţia...

Liberalismul - de la Liga Națiunilor la Organizația Națiunilor Unite

Capitolul I Liberalismul ca Sistem Internaţional Reprezentând unul dintre cele două mari produse filosofice ale Illuminismului European,...

Organizatia Natiunilor Unite

Scurt istoric: Organizatia Natiunilor Unite a fost fondata pe 24 octombrie, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Aparitia ONU a fost prefatata...

Organizația națiunilor unite - fundament al strategiei pentru pace

Introducere Evoluţia securităţii globale în ultimele decenii a confirmat faptul că, succesul acţiunilor şi stabilitatea pot fi atinse numai în...

Organizatia Natiunilor Unite

Organizatia Natiunilor Unite a fost infiintata la 24 octombrie 1945 cand un numar de 51 de tari se angajau sa mentina pacea prin cooperare...

Organizația Națiunilor Unite în România

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU) ŞI ROLUL EI ÎN TIMPUL RĂZBOIUL RECE 1.1. Înființare și obiectivele O.N.U. La sfârșitul celui...

Ai nevoie de altceva?