Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 25168
Mărime: 159.33KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1 8

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ INSTITUŢIONALĂ 8

1.1. Aspecte ale cooperarii internaţionale in domeniul mediului 8

1.2. Funcţiile organizaţiilor internaţionale în materie de mediu 13

1.2.1. Funcţiade cercetare 13

1.2.2. Funcţia de schimb de informaţii 14

1.2.3. Funcţia de reglementare 14

1.2.4. Funcţia de control 15

1.2.5. Funcţia de gestiune a resurselor naturale 15

CAPITOLUL 2 16

ORGANIZAŢII GLOBALE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 16

2.1 Organizaţii Internaţionale Interguvernamentale 16

2.1.1. Sistemul Naţiunilor Unite 18

2.1.2. Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (P.N.U.E. / U.N.E.P) 21

2.1.3 Comisia O.N.U asupra Dezvoltării Durabile 25

2.1.4 Comisia de Drept internaţional 27

2.1.5 Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J) 28

2.1.6. Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) 29

2.1.7. Instituţiile specializate ale Organizaţiilor Naţiuniilor Unite 30

2.2 Organizaţii Internaţionale Neguvernamentale (ONG) 48

2.2.1. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) 50

2.2.3. Greenpeace 53

CAPITOLUL 3 55

ORGANIZAŢII REGIONALE ŞI SUBREGIONALE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 55

3.1. ORGANIZAŢII REGIONALE 55

3.1.1. Cooperarea instituţională regională 55

3.1.2. Liga Statelor Arabe (LSA) 56

3.1.3. Organizaţia Unităţii Africane 57

3.1.4. Organizaţia Statelor Americane (OSA) 58

3.1.5. Cooperarea instituţională europeană 59

3.2. ORGANIZAŢII SUBREGIONALE 69

3.2.2. Comisia Rinului privind navigaţia şi poluarea apelor interioare 70

3.2.3. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo, din 1972 71

3.2.4. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Helsinki, din 1974 72

CONCLUZII 73

Extras din document

INTRODUCERE

Marile probleme ale lumii de azi nu pot fi rezolvate în mod unilateral, numai de către unele state, datorită faptului că problemele cu care ne confruntăm au un caracter transfrontalier, afectând concomitent mai multe state. În cadrul unor activităţi precum comerţul internaţional, protecţia mediului, lupta împotriva SIDA, ori chear în cazul unui conflict armat , pentru a putea găsi soluţii acceptabile pentru toate părţile implicate şi care totodată să conducă şi la o eficientizare a eforturilor făcute este evident necesară cooperarea multilaterală a unor diverse instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din diferite state, din ce în ce mai mult în condiţiile globalizării. Statele au tendinţa de a se uni, formând astfel instituţii regionale şi mondiale, pentru a se autoproteja împotriva ameninţărilor comune cărora trebuie să le facă faţă. Frontierele, mările şi oceanele care le despart nu pot să izoleze însă statele şi nici să le protejeze de ameninţările la adresa securităţii lor, care pot fi doar ţinute sub un control precar şi relative datorită unui efort colectiv. O mare problemă care se abate asupra tuturor popoarelor este reprezentată de poluarea mediului înconjurător, prin poluare se înţelege modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. (Conferinţa Mondială a Organizaţiilor Naţiunilor Unite, Stockholm,1972). Poluarea mediului a apărut o dată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta , pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării. Problema combaterii poluării şi a stabilizării factorilor cu impact deosebit asupra mediului înconjurător şi chear asupra continuării în bune condiţii a vieţii pe întreaga suprafaţă a Terrei, au făcut ca statele să colaboreze între ele pentru rezolvarea acestora. Lucrarea este structurată în trei capitole, primul capitol face referire la cooperarea instituţională internaţională iar celelelte două capitole vizează organizaţiile mondiale, regionale şi subregianale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Debutul primului capitol face trimitere la câteva aspecte generale privind cooperarea internaţională în domeniul protecţiei mediului subliniind faptul că pe lângă legea internă a fiecărei ţări , un rol important în acest domeniu revine tratatelor internaţionale şi cooperării dintre state. Cooperarea internaţională multilaterală constitue fundamentul unui sistem mondial stabil. Cooperarea internaţională pleacă de la nevoia dezvoltării şi protejării mediului, lucru ce nu poate fi realizat decât prin parteneriatul naţiunilor lumii. Conştientizarea pericolului degradării , distrugerii elementelor mediului a înscris atât la nivel naţional cât şi mondial , protecţia şi conservarea mediului printre priorităţile umanităţii. Instituirea unei colaborări internaţionale în domeniul protecţiei mediului este o necesitate, iar dreptul internaţional reprezintă principalul instrument de colaborare bilaterală, regională si planetară a statelor si organismelor internaţionale in vederea identificării unor forme şi modalităţi care să contribuie la prevenirea poluării si protecţia mediului ambient.

Un prim factor care a acţionat în asemenea direcţie a fost caracterul ”transfrontalier” al multor forme de poluare. Ideea că nici unul din componentele mediului nu cunosc frontiere, s-a generalizat, prin Declaraţia de la Stockholm care prevede obligaţia universală a statelor ca prin activităţile desfăşurate în limitele teritoriului său sub jurisdicţia lor , “să nu producă pagube mediului altor state sau în zone ce nu ţin de nici o jurisdicţie”. Dar , nu numai impactul transfrontalier al poluării componentelor de mediu a determinat cooperarea dintre state, ci şi necesitatea adoptării unor acţiuni conjugate pentru protecţia unor astfel de coponente asupra cărora două sau mai multe state îşi exercită suveranitatea şi jurisdicţia, prin elaborarea, aplicarea şi controlul unor reglementări adecvate, împreună cu adoptarea în comun a unor măsuri de ordin tehnic, economic şi financiar corespunzătoare.

Un alt motiv pentru care cooperarea internaţională a fost cerută este reprezentat de nevoia conservării şi protejării unor elemente de mediu care nu sunt supuse jurisdicţiei naţionale a unui stat – fundul mărilor şi a oceanelor, situate dincolo de zonele naţionale şi care formează “patrimonial comun al umanităţii.”

Preview document

Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 1
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 2
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 3
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 4
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 5
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 6
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 7
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 8
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 9
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 10
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 11
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 12
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 13
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 14
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 15
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 16
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 17
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 18
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 19
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 20
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 21
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 22
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 23
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 24
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 25
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 26
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 27
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 28
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 29
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 30
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 31
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 32
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 33
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 34
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 35
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 36
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 37
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 38
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 39
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 40
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 41
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 42
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 43
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 44
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 45
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 46
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 47
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 48
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 49
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 50
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 51
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 52
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 53
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 54
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 55
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 56
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 57
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 58
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 59
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 60
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 61
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 62
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 63
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 64
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 65
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 66
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 67
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 68
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 69
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 70
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 71
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 72
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 73
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 74
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 75
Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Organizatii Mondiale, Regionale si Subregionale cu Atributii in Domeniul Protectiei Mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Crearea și începuturile Organizațiilor Națiunilor Unite

1. Scurt istoric și scopul O.N.U. Ideea constituirii unei organizaţii internaţionale, care să faciliteze colaborarea dintre state în scopul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Protecția Internațională a Mediului Înconjurător

1. Particularităţile dreptului mediului sub aspect internaţional Diversitatea si profunzimea actelor normative adoptate la nivel national si...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Dreptul Mediului

CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

PARTEA I DEZVOLTAREA DURABILĂ Capitolul I FUNDAMENTELE DEZVOLTĂRII DURABILE 1.1. Dezvoltarea durabilă. Concept, principii, obiective...

Geografia Mediului

INTRODUCERE Evoluţia cunoaşterii umane, de la formele empirice iniţiale (realizate prin experienţă directă, frecvent îndelungată şi adesea...

Ai nevoie de altceva?