Partajarea Bunurilor Comune

Licență
9.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 36556
Mărime: 162.81KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Maria Harbada
Lucrare de licenta la Univ Al. I. Cuza, anul 2007 UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CONSIDERATII GENERALE

CAP. I CASATORIA SI DIVORTUL ÎN LEGISLATIA ACTUALA

I.1. Notiunea de casatorie.6

I. 2. Caracterele casatoriei.6

I.3. Conditii de fond si de forma ale casatoriei.8

I.3.1. Conditii de fond ale casatoriei.8

I.3.2. Impedimente la casatorie.11

I.3.3. Conditii de forma ale casatoriei.12

I.4. Proba casatoriei .13

I.5. Efectele casatoriei .13

I.5.1. Generalitati.13

I.5.2. Efectele casatoriei cu privire la raporturile personale dintre soti.14

I.5.3. Efectele casatoriei cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti.16

I.6. Desfacerea casatoriei prin divort în legislatia actuala.17

I.6.1. Motive de divort.18

I.6.2. Efectele desfacerii casatoriei cu privire la relatiile personale si

patrimoniale dintre soti.21

CAP. II- COMUNITATEA DE BUNURI A SOTILOR

II.1. Notiuni generale.23

II.2. Bunurile sotilor.23

II.2.1. Bunuri comune.23

II.2.2. Notiunea de bunuri.23

II.2.3. Notiunea de dobândire .24

II.3. Bunuri proprii.26

II.3.1. Bunuri dobândite înaintea de încheierea casatoriei.26

II.3.2. Bunuri dobândite prin mostenire, legat sau donatie.27

II.3.3. Bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei

unuia dintre soti.28

II.3.4. Bunuri dobândite cu titlu de premiu sau recompensa.29

II.4. Dovada bunurilor comune si proprii.30

II.4.1. Calificarea unor bunuri ca fiind comune ori proprii.30

II.4.2. Dovada bunurilor comune si proprii.32

II.5. Practica judiciara în domeniu.34

CAP. III- PARTAJAREA BUNURILOR COMUNE ALE SOTILOR

LA DESFACEREA CASATORIEI- regula generala în domeniu

III.1. Generalitati.38

III.2. Partajarea bunurilor comune.39

III.2.1. Împartirea bunurilor comune prin învoiala sotilor. 39

III.2.2. Împartirea bunurilor prin hotarâre judecatoreasca.41

III.3. Masa partajabila.47

III.4. Data încetarii comunitatii de bunuri.54

III.6. Aspecte din practica judiciara în problema partajarii bunurilor comune.56

CAP. IV- PARTAJAREA BUNURILOR COMUNE ALE SOTILOR ÎN TIMPUL

CASATORIEI EXCEPTIE

IV.1. Reglementari în Codul familiei privind partajarea bunurilor comune

ale sotilor în timpul casatoriei.59

IV.2. Situatii în care actioneaza exceptia partajarii bunurilor comune în timpul casatoriei.61

IV.2.1. Împartirea bunurilor comune la cererea sotilor,

cf art. 36. alin.2, C.fam.61

IV.2.2. Împartirea bunurilor comune la cererea creditorilor

personali ai oricaruia dintre soti.63

IV.2.3. Împartirea bunurilor comune în cazul

confiscarii averii unuia dintre soti.65

IV.3. Practica judiciara în materia cercetata.66

CAP. V- EFECTELE HOTARÂRII JUDECATORESTI PRIVIND PARTAJAREA

BUNURILOR COMUNE

V.1. Hotarârea de partaj.69

V.2. Efectele hotarârii judecatoresti în problema partajarii bunurilor comune

ale sotilor .70

CONCLUZII SI PROPUNERI.75

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

LISTA DE ABREVIERI

alin. - alineat

art. articolul

Cap. - Capitol

C. civ. Codul civil

C.D. Culegere de decizii

C. fam. Codul familiei

C. pen. Codul penal

C. proc. civ. Codul de procedura civila

Conf. Conform

C.S.J. Curtea Suprema de Justitie

dec. civ. decizia civila

dec. de îndrumare - decizia de îndrumare

Edit. Editura

H.C.M. Hotarârea Consiliului de Ministri

J.N. Justitia noua

L.P. Legalitatea populara

lit. litera

nr. numarul

op. cit. opera citata

Plen. Trib. Supr. Plenul Tribunalului Suprem

pct. punctul

Rev. Revista

R.R.D. Revista Româna de Drept

S. Sectia

Sen. civ. Sentinta civila

S. civ. Sectia civila

Trib. Tribunalul

Trib. Jud. - Tribunalul judetean

Trib. Supr - Tribunalul Suprem

urm. urmatoarele

vol. volumul

CONSIDERATII GENERALE

Familia este întemeiata pe casatoria liber consimtita la baza careia se afla încrederea si dragostea reciproca dintre soti, deplina egalitate în drepturi dintre barbat si femeie si unitatea dintre interesele personale si cele sociale. Constituind o uniune liber consimtita între un barbat si o femeie, casatoria are ca scop întemeierea unei familii. De aceea, nasterea, dezvoltarea si con¬solidarea raporturilor de familie constituie continutul casatoriei, motivul determinant si necesar al încheierii acesteia.

Printre raporturile patrimoniale la care casatoria celor doi soti da nastere-, raporturile cu privire la bunurile comune ale sotilor ocupa un loc de seama.

Raporturile patrimoniale cu privire la bunurile comune desemnate în literatura de specialitate si practica judecatoreasca prin termenul comunitatea de bunuri a sotilor sunt rezultatul direct si nemijlocit al casatoriei. Într-adevar, comunitatea de bunuri a sotilor ia fiinta odata cu încheierea casatoriei si se sfârseste pe data încetarii casatoriei prin moartea sau declararea, judecatoreasca a mortii unuia dintre soti ori la desfacerea casa¬toriei prin divort.

Constituie ca obiect al comunitatii, bunurile dobândite în timpul casatoriei de catre oricare din soti. În legatura cu aceasta în art. 30 C. fam. se consacra regula cucaracter imperativ potrivit careia bunurile dobândite în timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor.

Drepturile sotilor asupra bunurilor dobîndite în timpul casatoriei sunt diferite prin natura lor juridica. Din comunitatea de bunuri a sotilor poate face parte nu numai dreptul de proprie¬tate, ci toate drepturile de natura patrimoniala recunoscute de lege persoanelor fizice, adica toate drepturile reale, principale si accesorii, precum, si drepturile de creanta. Comunitatea de bunuri a sotilor este alcatuita, asadar, din totalitatea drepturilor de natura patrimoniala, diferite prin natura lor juridica, pe care sotii le pot dobîndi în timpul casatoriei, în conditiile stabilite de lege.

Dreptul de proprietate comuna în devalmasie al sotilor este principalul drept de natura patrimoniala ce intra în alcatuirea comunitatii de bunuri, constituind, împreuna cu celelalte drepturi patrimoniale, baza materiala a familiei si casatoriei. Atât dreptul de proprietate, cât si celelalte drepturi patrimoniale ce alcatuiesc comunitatea de bunuri sunt afectate satisfacerii nevoilor comune ale casniciei celor doi soti.

Lucrarea de fata începe prin prezentarea notiuniunilor de casatorie si divort din legislatia actuala. Sunt prezentate conditiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea casatoriei, cât si motivele de divort.

Capitolul II Comunitatea de bunuri a sotilor evidentiaza categoriile de bunuri comune, drepturile sotilor asupra bunurilor comune în timpul casatoriei si dovada bunurilor dobândite de soti.

Cel de-al III-lea capitol trateaza partajarea bunurilor comune ale sotilor la desfacerea casatoriei, masa partajabila a sotilor, precum si data încetarii comunitatii de bunuri.

Capitolul IV Partajarea bunurilor comune ale sotilor în timpul casatoriei- exceptie prezinta reglementarile din C. fam. privind partajarea bunurilor comune comune ale sotilor în timpul casatoriei, cât si situatiile în care actioneaza aceasta exceptie.

Ultimul capitol prezinta efectele hotarârii judecatoresti în problema partajarii bunurilor comune ale sotilor.

CAP. I - CASATORIA SI DIVORTUL ÎN LEGISLATIA ACTUALA

I.1. Notiunea de casatorie

În terminologia juridica casatoria are doua întelesuri si anume: - actul juridic pe care îl încheie cei ce vor sa se casatoreasca. Pentru încheirea casatoriei este necesar acordul de vointa al viitorilor soti, dar, odata cu încheiata ea devine independenta de acest acord de vointa pentru a fi cârmuita în întregime de normele legale. Codul familei foloseste termenul de casatorie în sensul de act juridic în art 1. casatoria este liber consimtita, art.16 casatoria se încheie prin consimtamantul viitorilor soti, art.19 este nula casatoria încheiata cu încalcarea dispozitiilor... - casatoria înseamna situatia juridica în principiu permanenta a celor casatoriti. Aceasta situtie juridica este determinata de reglementarea legala privind casatoria care devine aplicabila prin încheierea actului juridic al casatoriei si exista pe tot timpul cât dureaza raportul de casatorie.

Codul familiei nu defineste casatoria. În doctrina juridica întâlnim mai multe definitii ale casatoriei, majoritatea acestora enuntând elemente juridice ale acesteia.

Într-o opinie, casatoria este definita ca fiind uniunea liber consimtita între barbat si femeie, încheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie .

În alta opinie casatoria este vazuta ca fiind uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie, încheiata potrivit dispozitiilor legale, în scopul întemeierii unei familiei si reglementata de normele imperative ale legii

Preview document

Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 1
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 2
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 3
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 4
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 5
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 6
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 7
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 8
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 9
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 10
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 11
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 12
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 13
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 14
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 15
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 16
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 17
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 18
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 19
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 20
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 21
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 22
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 23
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 24
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 25
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 26
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 27
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 28
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 29
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 30
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 31
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 32
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 33
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 34
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 35
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 36
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 37
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 38
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 39
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 40
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 41
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 42
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 43
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 44
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 45
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 46
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 47
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 48
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 49
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 50
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 51
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 52
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 53
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 54
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 55
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 56
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 57
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 58
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 59
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 60
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 61
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 62
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 63
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 64
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 65
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 66
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 67
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 68
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 69
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 70
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 71
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 72
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 73
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 74
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 75
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 76
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 77
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 78
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 79
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 80
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 81
Partajarea Bunurilor Comune - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Partajarea Bunurilor Comune.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ Privind Caile de Atac Ordinare in Procesul Penal - Apelul si Recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Bunurile Comune ale Soților

-INTRODUCERE- Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile...

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Proprietatea Civila pe Cote-parti - Noul Cod Civil

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în consecinţa trebuie să se înţeleagă că titularul are puterea de a-i trage...

Ai nevoie de altceva?