Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 23559
Mărime: 90.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile

1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor

Transporturile reprezintă „sistemul circulator” al întregii planete, şi, în acelaşi timp, al fiecărei ţări în parte, constituind o importantă ramură a producţiei materiale fără de care existenţa unei societăţi moderne ar fi de neconceput.

Având în vedere necesitatea realizării legăturii între producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează produsele obţinute în celelalte ramuri ale producţiei materiale, din locul în care au fost obţinute în cel în care urmează a fi consumate în cadrul pieţei interne şi al celei internaţionale.

O îndelungată perioadă transporturile rutiere deţineau pe uscat un adevărat monopol, în timp ce pe apă întâmpinau concurenţa navigaţiei maritime sau fluviale.

Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp.

Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane.

Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară.

Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate.

Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale.

Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt:

a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport;

b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor;

c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor;

d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională;

e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie.

1.2 Clasificarea transporturilor

Tipurile de transport sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal şi combinat.

Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz.

Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european.

Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană.

Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing.

Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului.

Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Preview document

Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 1
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 2
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 3
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 4
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 5
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 6
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 7
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 8
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 9
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 10
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 11
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 12
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 13
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 14
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 15
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 16
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 17
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 18
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 19
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 20
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 21
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 22
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 23
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 24
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 25
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 26
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 27
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 28
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 29
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 30
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 31
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 32
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 33
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 34
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 35
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 36
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 37
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 38
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 39
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 40
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 41
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 42
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 43
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 44
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 45
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 46
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 47
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 48
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 49
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 50
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 51
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 52
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 53
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 54
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 55
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 56
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 57
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 58
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 59
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 60
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 61
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 62
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 63
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 64
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 65
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 66
Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta
    • Bibliografie.doc
    • Particularitatile Activitatii de Transport, Caracteristici si Importanta.doc

Alții au mai descărcat și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Caracteristicile Contractului de Transport in Comertul International

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Subiecte ale Raportului de Drept Constitutional

CONSIDERATII PRELIMINARE Subiectele de drept sunt: persoane fizice si persoane juridice. Calitatea de subiect de drept nu este definita automat...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

İNTRODUCERE “Nevoia” de constituţionalism a apărut înca de la primele state suverane, care prin reguli scrise sau nescrise au considerat necesar...

Reglementări Constituționale privind Instituția Șefului de Stat în România

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA MODERNĂ 1.1 Tradiţii ale instituţiei şefului de stat în Ţările Române în...

Imunitatile si Privilegiile Diplomatice - Natura Lor Juridica

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Ai nevoie de altceva?