Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 27921
Mărime: 93.18KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I: Aspecte generale privind participaţia penală

§ 1. Noţiunea participaţiei penale

§ 2. Condiţiile participaţiei

CAPITOLUL II: Participanţii la infracţiune

§ 1. Autorul

§ 2. Organizatorul

§ 3. Instigatorul

§ 4. Complicele

CAPITOLUL III. Particularităţile răspunderii penale a participanţilor la infracţiune

§ 1. Participaţia şi temeiul răspunderii penale

§ 2. Participaţia în cazul excesului de autor

§ 3. Participaţia la infracţiunile cu subiect special

§ 4. Particularităţile renunţării de bună voie a participanţilor la săvârşirea infracţiunii

§ 5. Implicarea la infracţiune şi delimitarea de instituţia participaţiei penale

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase pot coopera mai multe persoane, fiecare dintre ele aducând o contribuţie de natură diferită, morală sau materială, identică sau eterogenă, contribuţii ce se întrepătrund, concurând la săvârşirea faptei. Această activitate în comun este tratată de legea penală drept o formă specifică de activitate infracţională - participaţie.

Obiectul de cercetare îl formează activitatea participanţilor la infracţiunile comise de două sau mai multe persoane şi aspectele ce se află într-o strânsă dependenţă faţă de aceştia.

Scopul lucrării constă în cercetarea complexă a activităţii participanţilor la infracţiune prin prisma stabilirii temeiului şi limitelor răspunderii lor penale, elucidării particularităţilor acestei răspunderi, examinării practicii de calificare, precum şi argumentarea teoretică a corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii de ordin practic.

Reieşind din aceasta, un scop aparte al studiului îl constituie cercetarea aparatului categorial-ştiinţific, care se referă la problemele ce ţin de participanţii la infracţiune.

Structura tezei a depins de caracterul interdisciplinar al studiului, cercul de probleme abordate, materialele normative şi izvoarele literare utilizate. Teza de licenţă este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

În Introducere este reflectată caracteristica generală a temei.

Capitolul I. Generalităţi privind participaţia penală

În acest capitol s-a întreprins cercetarea noţiunii şi naturii juridice a participaţiei. Detaliat au fost analizate condiţiile caracteristice ale acesteia.

Capitolul II. Participanţii la infracţiune

Cuprinde analiza minuţioasă a activităţii autorului (coautorului), organizatorului, instigatorului, complicelui.

Capitolul III. Particularităţile răspunderii penale a participanţilor la infracţiune

În acest capitol a fost cercetat temeiul răspunderii şi diferite aspecte caracteristice ce ţin de răspunderea penală a participanţilor la infracţiune.

În compartimentul Concluzii au fost formulate unele concluzii şi propuneri.

CAPITOLUL I: Aspecte generale privind participaţia penală

§ 1. Noţiunea participaţiei penale

În literatura de specialitate numărul de definiţii ale noţiunii de participaţie penală cu reflectarea diferitelor aspecte a depăşit cifra de o sută, însă cantitatea nu este şi un indiciu al calităţii ce ne-ar permite să credem că studierea acestui subiect se apropie de sfârşit.

Participaţia penală reprezintă o formă de realizare a pluralităţii de infractori.

Prin pluralitate de infractori se înţelege situaţia în care un număr (o formaţiune) de două sau mai multe persoane au săvârşit, prin eforturi conjugate, aceeaşi infracţiune. Aşadar, o singură infracţiune, având nu unul singur, ci doi sau mai mulţi subiecţi activi, semnifică, în esenţă, pluralitatea de infractori.

Pluralitatea de infractori se poate realiza sub trei forme: pluralitatea naturală (necesară), pluralitatea constituită (legală) şi pluralitatea ocazională (participaţia penală).

Pluralitatea naturală este o formă a pluralităţii de infractori ce apare în cazul unor infracţiuni care, prin natura lor, nu pot fi săvârşite decât de mai multe persoane. La această categorie se referă: dezordinile de masă (art.285 CP).

Faptele comise de o pluralitate naturală de subiecţi activi sunt reglementate prin norme cu caracter general ele fiind calificate şi sancţionate conform specificului fiecărei infracţiuni.

Caracteristic pluralităţii naturale de infractori este faptul că fiecare participant la săvârşirea infracţiunii este privit ca autor al infracţiunii alături de ceilalţi făptuitori şi răspunde de rezultatul produs.

Bibliografie

Acte normative şi de interpretare a normelor de drept:

1. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002 // Monitorul Oficial al RM. – 2002. – Nr.128–129.

2. Codul penal al României cu modificări şi completări până la 31 decembrie 1995. – Bucureşti: ATLAS LEX, 1996.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Ось – 89, 1996. – 416с.

4. Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (1974-1999). – Chişinău, 2000. – 321 p.

5. Curtea de Apel. Culegere de practică juridică (aprilie 1999 – mai 2000). – Chişinău, 2000. – 265 p.

6. Curtea de Apel. Culegere de practică juridică (august 1996 – aprilie 1998). – Chişinău: Garuda-Art, 1999 – 228 p.

7. Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. – Москва: Инфра. М – Норма. – 816 с.

8. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). – В книге: Сборник законодательных материалов / Под ред. Козочкина И.Д. – Москва: Зерцало, 1999. – 352 с.

9. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Решетникова Ф.М. – Москва: Зерцало, 1998. – 218 с.

10. Уголовный кодекс Республики Польша / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. – Минск: Тесей, 1998. –128 с.

11. Уголовный кодекс ФРГ. – Москва: Зерцало, 2000. – 208 с.

Practica judiciară:

1. Arhiva Curţii de Apel. Decizia Colegiului penal nr. 1r – 162/99 din 04.03.1999.

2. Arhiva Curţii de Apel. Dosar penal nr. 1a – 11/99.

3. Arhiva Judecătoriei sect. Buiucani, mun. Chişinău. Dosar penal nr. 96033439 (1 – 544/97).

4. Arhiva Judecătoriei sect. Centru, mun. Chişinău. Dosar penal nr. 97018035 (1 – 621/88).

5. Arhiva Judecătoriei sect. Botanica, mun. Chişinău. Dosar penal nr. 97422280.

6. Buletinul Judecătoriei Supreme a URSS. – 1966. – № 6, p. 27-28.

7. Buletinul Judecătoriei Supreme a URSS. – 1976. – №4, p.46

8. Buletinul Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse. – 1994. – №.1, p.4.

Preview document

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 1
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 2
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 3
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 4
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 5
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 6
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 7
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 8
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 9
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 10
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 11
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 12
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 13
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 14
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 15
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 16
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 17
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 18
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 19
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 20
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 21
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 22
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 23
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 24
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 25
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 26
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 27
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 28
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 29
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 30
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 31
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 32
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 33
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 34
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 35
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 36
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 37
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 38
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 39
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 40
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 41
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 42
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 43
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 44
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 45
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 46
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 47
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 48
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 49
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 50
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 51
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 52
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 53
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 54
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 55
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 56
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 57
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 58
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 59
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 60
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 61
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 62
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 63
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 64
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 65
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 66
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 67
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 68
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 69
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 70
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 71
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 72
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 73
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 74
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 75
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 76
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 77
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 78
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 79
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 80
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 81
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 82
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 83
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 84
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 85
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 86
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 87
Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile raspunderii penale a participantilor la infractiune.doc

Alții au mai descărcat și

Participația Penală

Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen sociologic, cu o...

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

1. Precizări prealabile De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve,...

Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene

Capitolul I. Aspecte cu caracter introductiv 1.1. Răspunderea penală ca formă a răspunderii juridice În orice societate civilizată şi...

Participația

I. Notiunea, semnele caracteristice Invatatura despre participatie a provocat si continua sa provoace aprinse discutii. Ea este caracterizata cu...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Complicitatea ca formă de participație

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Conținutul Infracțiunii

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.Consideraţii generale privind infracţiunea În ştiinţa dreptului penal, conceptul de infracţiune are mai...

Răspunderea Internațională Penală

INTRODUCERE Legislaţiile penale naţionale ale tuturor statelor consacră principiul fundamental potrivit căruia infracţiunea este singurul temei al...

Problemele răspunderii penale pentru infracțiunile săvârșite în sfera circulației substanțelor narcotice, psihotrope, a analoagelor și precursorilor acestora

Introducere Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea internationala trebuie evidentiata în mod...

Ai nevoie de altceva?