Patrimoniul National Cultural al Romaniei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19011
Mărime: 68.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

SECŢIUNEA I. EVALUAREA RESURSELOR PATRIMONIULUI CULTURAL

Patrimoniul Cultural Naţional reprezintă ansamblul resurselor moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, şi care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; patrimoniul cultural naţional cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului .

Unitatea acestui domeniu şi a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost întotdeauna evidentă. Ea a devenit perceptibilă, pe plan mondial, abia în ultimele patru decenii, constatându-se statistic faptul că măsurile luate în unul dintre subdomenii interacţiona cu celelalte. Astfel, este înţeles faptul că orice acţiune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influenţă asupra altor componente aflate în aceeaşi arie geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părţi ale patrimoniului natural sau cultural, ale patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil.

Pe de altă parte, din raţiuni care ţin de o mai logică şi coerentă administrare a patrimoniului, au fost concepute reglementări de natură juridică şi norme având scop funcţional, care permit gestionarea bunurilor de patrimoniu de acelaşi tip, prin aceleaşi metode, indiferent de aria geografică în care acestea se găsesc. Aşadar, avantajul unei asemenea concepţii privind patrimoniul este acela că el duce la evidenţierea unor politici care trebuie să facă parte dintr-o strategie naţională privind conservarea, administrarea şi punerea sa în valoare, atât la nivelul unităţilor regionale, cât şi la cel al categoriilor de bunuri. Pentru a asigura succesul unei atare strategii, aceste politici publice trebuie intercorelate, astfel încât să permită o dezvoltare armonioasă a teritoriului şi o punere în valoare echilibrată a resurselor culturale şi naturale ale ţării.

În acest sens priorităţile generale ale Ministerului Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional sunt:

- Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de protecţie al patrimoniului. Se vor folosi toate acele mijloace tehnologice care permit gestionarea eficientă a acestui tip de informaţie (tehnologia GIS, aplicaţii informatice specializate pentru gestiunea muzeelor etc.).

- Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, perioade în care legislaţia existentă a fost periodic modificată şi completată au pus în evidenţă unele necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor istorice).

- Realizarea unui sistem informaţional operativ şi eficient între instituţiile din

subordinea Ministerului, dar şi cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei patrimoniului (Poliţie, Vămi, Poliţie de frontieră).

- Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi europene.

- Finalizarea setului de norme şi reglementări de aplicare a legislaţiei existente.

- Asigurarea spaţiilor şi a condiţiilor tehnice necesare pentru funcţionarea instituţiilor subordonate.

- Asigurarea spaţiilor necesare şi a condiţiilor tehnice şi de conservare a fondurilor aflate în arhiva gestionată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. Cu această ocazie, urmează ca întregul sistem al protejării patrimoniului cultural naţional să fie corelat şi cu unele prevederi din reglementări europene şi internaţionale.

O mare parte dintre priorităţile în sub-domeniile Patrimoniului Cultural Naţional se regăsesc în Strategia de contracarare a acţiunilor care generează efecte negative asupra protejării şi conservării patrimoniului cultural naţional:

- sporirea numărului de angajaţi pentru a răspunde nevoilor reale identificate;

- specializarea personalului (în domeniul monumentelor istorice, unde e vorba de verificarea proiectelor şi execuţiei pe şantiere este necesara angajarea unor profesionişti deja pregătiţi în domeniul restaurării monumentelor istorice şi urbanismului , iar acest lucrul nu e posibil decât prin crearea unui corp de specialişti în domeniul protejării monumentelor , cu un statut şi o salarizare diferite de cel al funcţionarului public bugetar).

Preview document

Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 1
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 2
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 3
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 4
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 5
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 6
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 7
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 8
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 9
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 10
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 11
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 12
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 13
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 14
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 15
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 16
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 17
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 18
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 19
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 20
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 21
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 22
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 23
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 24
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 25
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 26
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 27
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 28
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 29
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 30
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 31
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 32
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 33
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 34
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 35
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 36
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 37
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 38
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 39
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 40
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 41
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 42
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 43
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 44
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 45
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 46
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 47
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 48
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 49
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 50
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 51
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 52
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 53
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 54
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 55
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 56
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 57
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 58
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 59
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 60
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 61
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 62
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 63
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 64
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 65
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 66
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 67
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 68
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 69
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 70
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 71
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 72
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 73
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 74
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 75
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 76
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 77
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 78
Patrimoniul National Cultural al Romaniei - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Patrimoniul National Cultural al Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Protejarea Monumentelor Istorice

Prezent si perspective Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

România Culturală

În secolul al XXI-lea, valorificarea patrimoniului cultural şi natural reprezintă pentru un stat, o carte de vizită care vorbeşte de la sine despre...

Consacrarea internațională a dreptului la un mediu sănătos

1. Noțiuni introductive Documentele O.N.U. nu dau o definiție exactă pentru noțiunea de mediu, de aceea acest termen are un sens amplu și adesea...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ privind Dezvoltarea Destinațiilor Turistice Sinaia vs Salzburg

Iulie 2011 INTRODUCERE "Natura este o prezenţă însufleţită. Ea se contopeşte cu viaţa individului, face parte din fiinţa lui, participă la...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Practica la Ministerul Culturii

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala....

Conservarea, Restaurarea și Consolidarea Pavilionul VI F

INTRODUCERE Romania este un tara pe intinsul careia, in mijlocul furtunilor istoriei sau in vremuri mai linistite, geniul de constructor al...

Primele Preocupări în Spațiul Românesc

CAPITOLUL I I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE / CONSIDERAŢII GENERALE I.1.1. PRIMELE PREOCUPĂRI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Romănia are un capital natural...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Ai nevoie de altceva?