Patrimoniul național cultural al României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19011
Mărime: 68.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

SECŢIUNEA I. EVALUAREA RESURSELOR PATRIMONIULUI CULTURAL

Patrimoniul Cultural Naţional reprezintă ansamblul resurselor moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, şi care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; patrimoniul cultural naţional cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului .

Unitatea acestui domeniu şi a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost întotdeauna evidentă. Ea a devenit perceptibilă, pe plan mondial, abia în ultimele patru decenii, constatându-se statistic faptul că măsurile luate în unul dintre subdomenii interacţiona cu celelalte. Astfel, este înţeles faptul că orice acţiune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influenţă asupra altor componente aflate în aceeaşi arie geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părţi ale patrimoniului natural sau cultural, ale patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil.

Pe de altă parte, din raţiuni care ţin de o mai logică şi coerentă administrare a patrimoniului, au fost concepute reglementări de natură juridică şi norme având scop funcţional, care permit gestionarea bunurilor de patrimoniu de acelaşi tip, prin aceleaşi metode, indiferent de aria geografică în care acestea se găsesc. Aşadar, avantajul unei asemenea concepţii privind patrimoniul este acela că el duce la evidenţierea unor politici care trebuie să facă parte dintr-o strategie naţională privind conservarea, administrarea şi punerea sa în valoare, atât la nivelul unităţilor regionale, cât şi la cel al categoriilor de bunuri. Pentru a asigura succesul unei atare strategii, aceste politici publice trebuie intercorelate, astfel încât să permită o dezvoltare armonioasă a teritoriului şi o punere în valoare echilibrată a resurselor culturale şi naturale ale ţării.

În acest sens priorităţile generale ale Ministerului Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional sunt:

- Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de protecţie al patrimoniului. Se vor folosi toate acele mijloace tehnologice care permit gestionarea eficientă a acestui tip de informaţie (tehnologia GIS, aplicaţii informatice specializate pentru gestiunea muzeelor etc.).

- Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, perioade în care legislaţia existentă a fost periodic modificată şi completată au pus în evidenţă unele necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor istorice).

- Realizarea unui sistem informaţional operativ şi eficient între instituţiile din

subordinea Ministerului, dar şi cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei patrimoniului (Poliţie, Vămi, Poliţie de frontieră).

- Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi europene.

- Finalizarea setului de norme şi reglementări de aplicare a legislaţiei existente.

- Asigurarea spaţiilor şi a condiţiilor tehnice necesare pentru funcţionarea instituţiilor subordonate.

- Asigurarea spaţiilor necesare şi a condiţiilor tehnice şi de conservare a fondurilor aflate în arhiva gestionată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. Cu această ocazie, urmează ca întregul sistem al protejării patrimoniului cultural naţional să fie corelat şi cu unele prevederi din reglementări europene şi internaţionale.

O mare parte dintre priorităţile în sub-domeniile Patrimoniului Cultural Naţional se regăsesc în Strategia de contracarare a acţiunilor care generează efecte negative asupra protejării şi conservării patrimoniului cultural naţional:

- sporirea numărului de angajaţi pentru a răspunde nevoilor reale identificate;

- specializarea personalului (în domeniul monumentelor istorice, unde e vorba de verificarea proiectelor şi execuţiei pe şantiere este necesara angajarea unor profesionişti deja pregătiţi în domeniul restaurării monumentelor istorice şi urbanismului , iar acest lucrul nu e posibil decât prin crearea unui corp de specialişti în domeniul protejării monumentelor , cu un statut şi o salarizare diferite de cel al funcţionarului public bugetar).

Preview document

Patrimoniul național cultural al României - Pagina 1
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 2
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 3
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 4
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 5
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 6
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 7
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 8
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 9
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 10
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 11
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 12
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 13
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 14
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 15
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 16
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 17
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 18
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 19
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 20
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 21
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 22
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 23
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 24
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 25
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 26
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 27
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 28
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 29
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 30
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 31
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 32
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 33
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 34
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 35
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 36
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 37
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 38
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 39
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 40
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 41
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 42
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 43
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 44
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 45
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 46
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 47
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 48
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 49
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 50
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 51
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 52
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 53
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 54
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 55
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 56
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 57
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 58
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 59
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 60
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 61
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 62
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 63
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 64
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 65
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 66
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 67
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 68
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 69
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 70
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 71
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 72
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 73
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 74
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 75
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 76
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 77
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 78
Patrimoniul național cultural al României - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Patrimoniul National Cultural al Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Protejarea Monumentelor Istorice

Prezent si perspective Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Consacrarea internațională a dreptului la un mediu sănătos

1. Noțiuni introductive Documentele O.N.U. nu dau o definiție exactă pentru noțiunea de mediu, de aceea acest termen are un sens amplu și adesea...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ privind Dezvoltarea Destinațiilor Turistice Sinaia vs Salzburg

Iulie 2011 INTRODUCERE "Natura este o prezenţă însufleţită. Ea se contopeşte cu viaţa individului, face parte din fiinţa lui, participă la...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Practica la Ministerul Culturii

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala....

Primele Preocupări în Spațiul Românesc

CAPITOLUL I I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE / CONSIDERAŢII GENERALE I.1.1. PRIMELE PREOCUPĂRI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Romănia are un capital natural...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Românesc

CAPITOLUL I STAREA ACTUALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC 1.1.Analiza stării mediului în care se dezvoltă turismul românesc Exceptând calamităţile...

Ai nevoie de altceva?