Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 25918
Mărime: 100.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

Cuprins 3

CAPITOLUL I – Consideraţii generale 4

1.2 Scurt istoric al instituţiei prefectului 7

1.3 Despre natura juridică a instituţiei prefectului 11

CAPITOLUL II Bazele legale şi constituţionale ale funcţiei de prefect 14

2.1 Numirea şi eliberearea din funcţie a prefectului 14

2.2 Incompatibilităţi ale funcţiei de prefect 20

2.3 Depolitizarea şi profesionalizarea funcţiei de prefect 22

2.4 Drepturile şi îndatoririle prefectului 24

2.5 Drept comparat 26

CAPITOLUL III ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE PREFECTULUI 28

3.1 Rolul prefectului ca organ de tutelă administrativă 28

3.2 Raportul prefectului cu autoritățile autonome locale 32

3.3 Atribuţiile Prefectului 35

3.3.2. Atribuţii de control şi supraveghere a autorităţilor locale 46

3.4 Competenţa materială a Prefectului 48

3.4.1. Competenţa materială a prefectului 52

CAPITOLUL IV Actele şi răspunderea prefectului 53

4.1 Actele prefectului 53

4.2 Răspunderea Prefectului 56

4.2.1. Regimul răspunderii funcţionarilor publici. Spiritul de responsabilitate al funcţionarului public 56

4.2.2. Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici 59

4.2.3. Răspunderea administrativ-disciplinară, potrivit Statutului 61

4.2.4. Răspunderea contravenţională şi răspunderea penală a funcţionarului public 63

CAPITOLUL IV INSTITUŢIA PREFECTULUI 65

5.1 Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului 65

5.2 Cancelaria Prefectului 67

5.3 Oficiile prefecturale 69

5.4 Colegiul prefectural 71

CONCLUZII 72

BIBLIOGRAFIE 74

Extras din document

Capitolul I – Consideraţii generale

1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală

Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens, unul de organizare, celălalt de activitate .

Administraţia publică concepută ca sistem de organe ale statului este alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale .

Administraţia publică concepută ca activitate are două componente:

1. Componentă executiv-dispozitivă, prin care administraţia publică organizează executarea şi execută în concret legile, adoptând, în acest scop, acte administrative de autoritate;

2. Componentă de prestare de servicii publice, prin care administraţia publică înfiinţează, organizează şi ia toate măsurile pentru asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice. În acest scop administraţia publică încheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, săvârşeşte diferite fapte materiale şi execută anumite operaţiuni tehnico-materiale .

Administraţia publică s-a dezvoltat ca o anexă a puterii executive, pe măsura extinderii sarcinilor pe care guvernarea şi le-a asumat sau a celor care i-au fost impuse într-un fel sau altul de societate.

Termenul de "administraţie" este comod şi se aplică ansamblului aparatului Administrativ, dar în administraţie există de fapt mai multe "administraţii". Acestea prezintă de la una la alta diferenţe, nu au aceleaşi trăsături, aceleaşi procedee în cadrul aceleiaşi ţări .

Noţiunea de administraţie are mai multe accepţiuni. Din punct de vedere etimologic, aceasta vine din latinescul ad minister - a servi pentru. În limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a organiza, a dirija activităţi publice şi particulare .

Prin termenul administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu, birou) din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă .

Dintre multiplele sensuri ale termenului de administraţie, preocupările teoretice s-au axat în principal pe clarificarea noţiunii de administraţie publică, luată ca formă de exercitare a puterii executive în stat, mai ales datorită importanţei pe care o reprezintă cunoaşterea exactă a acestei activităţi în intimitate; a modului în care trebuie să fie organizată realizarea ei în practică, moment esenţial, de care depinde în mare măsură înfăptuirea rolului statului în organizarea şi conducerea societăţii .

Prin administraţia publică se realizează funcţia executivă a statului, întrucât ea are ca sarcină organizarea executării şi executarea în concret a legilor. Administraţia publică cuprinde organele administraţiei publice centrale şi serviciile lor descentralizate, precum şi organele administraţiei publice locale. Toate aceste autorităţi publice îşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a Guvernului, care este şeful puterii executive. Diferite fapte materiale şi execută anumite operaţiuni tehnico-materiale .

O altă definiţie a administraţiei publice ar fi aceea că aceasta reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi asigurarea executării, dar şi în executarea în concret a prevederilor constituţionale, a actelor normative şi a celorlalte acte juridice emise de către autorităţile statului de drept, activitate ce este realizată de către autorităţile administraţiei publice .

Preview document

Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 1
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 2
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 3
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 4
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 5
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 6
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 7
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 8
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 9
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 10
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 11
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 12
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 13
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 14
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 15
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 16
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 17
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 18
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 19
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 20
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 21
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 22
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 23
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 24
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 25
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 26
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 27
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 28
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 29
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 30
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 31
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 32
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 33
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 34
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 35
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 36
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 37
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 38
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 39
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 40
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 41
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 42
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 43
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 44
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 45
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 46
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 47
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 48
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 49
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 50
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 51
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 52
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 53
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 54
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 55
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 56
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 57
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 58
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 59
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 60
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 61
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 62
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 63
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 64
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 65
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 66
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 67
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 68
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 69
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 70
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 71
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 72
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 73
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 74
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 75
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 76
Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea Autoritatilor Administratiei Publice cu Speciala Privire Asupra Actului Administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Dreptul de Proprietate Intelectuala - Element al Fondului de Comert

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Rolul și Locul Instituției Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Considerente generale Ca valoare centrala în dreptul administrativ, administratia publica se regaseste pretutindeni, constituind una dintre cele...

Prefectul - Organ de Tutela Administrativa

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1.1 Organizarea Sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine...

Consiliul Local, Parte Componenta a Sistemului Administratiei Publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Institutia Prefectului - Organizare si Functionare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Administrația Publică

Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Cunoasterea stiintifica a unei anumite materii presupune identificarea notiunilor cu care...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor...

Prefectul - Organ de Tutela Administrativa

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1.1 Organizarea Sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine...

Tutela Administrativă

I.Scurt istoric al tutelei administrative În organizarea administrativa a Ţărilor Româneşti , instituţia tutelei administrative1 nu era cunoscută,...

Ai nevoie de altceva?