Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 41560
Mărime: 149.76KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Luminta Petrescu

Cuprins

INTRODUCERE.1

Capitolul I. STATUL SI PUTEREA EXECUTIVA

I.1. Consideraţii asupra conceptului de stat.2

I.2. Organizarea puterii în stat.4

1.2.1. România – stat naţional, unitar şi indivizibil.8

1.2.2. România – stat republican democratic şi social, pluralist şi de drept.9

I.3. Fundamentarea puterii executive în lumina principiului separaţiei puterilor în stat.10

Capitolul II. STATUTUL CONSTITUŢIONAL AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

II.1. Rolul şi locul Preşedintelui României în sistemul organelor de stat.14

2.1.1. Scurt istoric privind instituţia şefului de stat.16

2.1.2. Şeful statului – conducător, lider sau manager.18

II.2. Sistemul electoral şi alegerea Preşedintelui Românie.20

2.2.1. Condiţii de eligibilitate şi învestirea în funcţie a Preşedintelui României.21

2.2.2. Incompatibilităţi şi imunităţi.27

2.2.3. Prezentarea candidaturii.28

2.2.4. Desfăşurarea operaţiunilor de votare şi stabilirea rezultatelor alegerilor.30

2.2.5. Durata mandatului prezidenţial.31

Capitolul III. ASPECTE PRIVIND PREROGATIVELE MANAGERIALE ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

III.1. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României.30

3.1.1. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Parlamentul.35

3.1.2. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Guvernul. 39

3.1.3. Atribuţiile Preşedintelui României în raport cu puterea judecătorească.50

3.1.4. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Curtea Constituţională.51

3.1.5. Atribuţii prezidenţiale exercitate în relaţiile cu poporul.52

3.1.6. Atribuţii prezidenţiale exercitate în domeniul apărării şi în situaţii excepţionale.53

3.1.7. Atribuţii prezidenţiale exercitate în domeniul policii extrene.54

III.2. Actele emise de Preşedintele României.55

III.3. Răspunderea politică şi penală a Preşedintelui României.58

III.4. Vacanţa şi interimatul funcţiei de Preşedinte al României.63

III.5. Serviciile din subordinea Preşedintelui României prevăzute în Administraţia Prezidenţială.64

Capitolul IV. REGIMUL POLITIC ŞI INSTITUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN DREPTUL COMPARAT

IV.1. Dreptul comparat şi marile sisteme de drept ale lumii.67

IV.2. Poziţia şefului statului în regimurile politico-constituţionale.69

IV.3. Şeful statului în regimul prezidenţial al Statelor Unite ale Americii.71

IV.4. Şeful statului în regimul prezidenţial al Braziliei.73

IV.5. Şeful statului în regimul semiprezidenţial al Franţei.75

IV.6. Şeful statului în regimul semiprezidenţial al Portugaliei.78

IV.7. Şeful statului în regimul parlamentar al Marii Britanii.79

IV.8. Şeful statului în regimul parlamentar al Germaniei.81

Capitolul V. ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA

POST-DECEMBRISTĂ

V.1. Scurt istoric şi analiza alegerilor prezidenţiale în România post-decembristă.83

V.2. Candidatura Preşedintelui României în funcţie pe listele unui partid politic, alianţe politice sau alianţe electorale-constituţionalitate.97

CONCLUZII.96

BIBLIOGRAFIE.108

Extras din document

INTRODUCERE

Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la prerogativele şefului statului enunţate în Constituţia României. În primul rând, această lucrare analizează construcţia constituţională a acestei instituţii prin prisma revizuirii Constituţiei din 1991 prin legea din 2003 în care se remarcă tendinţa spre o limitare a prerogativelor prezidenţiale.

Experţii în domeniu au identificat această trecere ca o modificare radicală în sistem marcând transgresiunea de la un sistem semiprezidenţial la unul parlamentar. Această tranziţie este supusă unor dezbateri intense, formal afirmându-se că regimul românesc emanat din Constituţie este semiprezidenţial.

Această lucrare identifică într-o primă fază principalele dimensiuni ale acestei tranziţii, pentru ca în a doua etapă să analizeze incompatibilităţile dintre practica constituţională şi cea politică. În acest sens, se aduce în discuţie problema sensibilă a imunităţii prezidenţiale şi aspectele paradoxale legate de responsabilitatea penală a preşedintelui în perioada post-2003. Structural, lucrarea este organizată în două părţi interconectate ce au rolul de a ilustra o pluriperspectivă asupra instituţiei şefului statului în România. Astfel, în prima parte vor fi sintetizate principalele prerogative prezidenţiale conforme cu Constituţia revizuită a României. În continuare, se va accentua aspectul imunităţii prezidenţiale şi implicaţiile juridice ale acestuia, subliniind discrepanţele dintre teoria constituţională şi practica politică.

Cea de-a doua parte pune în prim plan dezbaterea asupra tipului de sistem politic în România – semiprezidenţial sau parlamentar, lăsând deschisă această problematică fără însă a exclude argumentele şi observaţiile ce conferă pertinenţă celor două poziţii. Dezbaterea asupra tipului de sistem este relevantă pentru instituţia Preşedintelui în măsura în care conferă putere simbolică acestuia în interpretarea Constituţiei şi a prerogativelor statale.

În partea finală a lucrării se va prezenta o speţă privind chemarea în judecată a actualului preşedinte al României şi se va încerca explicitarea incoerenţelor aparente generate de ciocnirea a două variabile contradictorii – imunitate prezidenţială şi răspundere juridică.

Capitolul I.

STATUL SI PUTEREA EXECUTIVA

I.1. Consideraţii asupra conceptului de stat

Instituţiile politice sunt componente esenţiale ale sistemului politic, interpretat ca parte inseparabilă şi foarte importantă a sistemului social global. Fiecare dintre acestea constituie în sine un model de organizare şi desfăşurare a interacţiunilor dintre indivizi care exprimă raporturi concrete. Puterea politica se deosebeote însa de alte forme de putere (economica, juridica, militara etc.), în primul rând prin caracterul ei teritorial (Jean Bechler), caracter care este transferat şi statului. Prin aceasta statul determina apartenenţă indivizilor la un anumit teritoriu, înlocuind legatura de sânge, ce unea pe membrii comunităţilor primitive, cu puterea politică, care, spre deosebire de puterea sociala, este bazata pe autoritate şi coerciţie, pe impunerea voinţei „celor tari” celorlalţi membri ai comunităţii. Max Weber, în aceasta perspectivă, considera statul o instituţie care utilizeaza legitim violenţa în propriul sau spaţiu geopolitic, iar Karl Marx, mai „plastic”, o maşină pentru afirmarea şi menţinerea dominaţiei unei clase asupra alteia.

Viziunile asupra naturii şi rolului statului se modifică însă cu cât ne apropiem de epoca actuala. Statul nu mai este interpretat strict negativ, nuanţările ce vizează în principal funcţiile sale fiind tot mai numeroase şi evidente. Devine, astfel, un factor de echilibru social, iar autoritatea sa nu mai este conferita prioritar de utilizarea forţei şi a mijloacelor coercitive, ci de obţinerea consensului oi legitimităţii sale. Este de înţeles, însă, ca statul nu se transformă într-o instanţă care casează instituţiile ce au în sarcina apărarea ordinii publice şi că nu va fi inert la provocări şi acţiuni contrare aspiraţiilor şi voinţei majorităţii sociale, a însăşi existenţei instituţiei ca atare.

Statul poate fi definit ca fiind „modul de organizare şi manifestare a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitate asupra unei populaţii aflate în acel loc şi care realizează conducerea socială în ansamblul ei, sprijinindu-se, la nevoie, pe constrângerea proprie, în vederea aplicării dreptului.”

Prof. Tudor Drăganu defineşte statul drept „o instituţie având ca suport o grupare de oameni aşezată pe un spaţiu delimitat, capabilă de a-şi determina singură propria sa competenţă şi organizată în vederea exercitării unor activităţi care pot fi grupate în funcţiile: legislativă, executivă şi jurisdicţională”.

În opinia profesorului Ioan Muraru, noţiunea de „stat” are două accepţiuni . Într-o primă accepţiune, în sens larg, statul este înţeles ca sumă a trei elemente, şi anume: teritoriul, populaţia (naţiunea) şi suveranitatea (în sensul puterii organizate statal). În această accepţiune, noţiunea de „stat” este sinonimă cu noţiunea de „ţară” şi include civilizaţia, resursele, oamenii, teritoriul, frontierele, autorităţile publice etc. În cea de-a doua accepţiune, în sens restrâns, noţiunea de „stat” desemnează forma organizată a puterii poporului, mai precis mecanismul sau aparatul statal. Această accepţiune este strict juridică.

Preview document

Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 1
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 2
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 3
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 4
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 5
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 6
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 7
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 8
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 9
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 10
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 11
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 12
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 13
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 14
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 15
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 16
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 17
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 18
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 19
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 20
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 21
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 22
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 23
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 24
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 25
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 26
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 27
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 28
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 29
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 30
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 31
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 32
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 33
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 34
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 35
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 36
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 37
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 38
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 39
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 40
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 41
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 42
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 43
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 44
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 45
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 46
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 47
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 48
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 49
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 50
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 51
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 52
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 53
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 54
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 55
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 56
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 57
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 58
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 59
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 60
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 61
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 62
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 63
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 64
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 65
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 66
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 67
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 68
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 69
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 70
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 71
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 72
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 73
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 74
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 75
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 76
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 77
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 78
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 79
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 80
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 81
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 82
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 83
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 84
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 85
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 86
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 87
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 88
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 89
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 90
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 91
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 92
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 93
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 94
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 95
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 96
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 97
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 98
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 99
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 100
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 101
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 102
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 103
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 104
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 105
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 106
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 107
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 108
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 109
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 110
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 111
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 112
Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Instituția Președintelui României

INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Guvernul și Administrația Publica Centrala

Guvernul României Scurt istoric asupra institutiei. Guvernul sau Consiliul de ministri a aparut o data cu primele constitutii moderne si cu...

Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Discurs Politic - Scurta Analiza

In cadrul analizei discursului unui politician as dori sa fac o scurta analiza a discursului lui Traian Basescu in campania electorala , discurs...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Atributiile Presedintelui Romaniei in Raporturile cu Guvernul

CAPITOLUL I Rolul şi clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Secţiunea I Rolul Preşedintelui României In conformitate cu art.1,...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Rolul și Locul Instituției Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Considerente generale Ca valoare centrala în dreptul administrativ, administratia publica se regaseste pretutindeni, constituind una dintre cele...

Contabilitatea Finantarii Institutiilor Publice

Cap. I. Stadiul cunoasterii in domeniu.Sinteza din literatura de specialitate. 1.Aria de definitie si aplicabilitate.Definitii si concepte cheie...

Participarea Romaniei la Consiliul Europei

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL CONSILIULUI EUROPEI Formula "Consiliul Europei" a fost avansată şi folosită în mai multe rânduri de premierul...

Separația Puterilor în Stat

CAP.I SEPARAŢIA PUTERILOR IN STAT 1.1. Originile teoriei separaţiilor în stat Teoria separaţiilor puterii in stat este o teorie celebră, de largă...

Seful Statului

1.Notiunea de ,,Sef al Statului’’ Filosoful antic Aristotel din Stagira a propus pentru prima data o clasificare a regimurilor politice,plecand...

Ai nevoie de altceva?