Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 41560
Mărime: 149.76KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Neacșu
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Luminta Petrescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE.1
 2. Capitolul I. STATUL SI PUTEREA EXECUTIVA
 3. I.1. Consideraţii asupra conceptului de stat.2
 4. I.2. Organizarea puterii în stat.4
 5. 1.2.1. România – stat naţional, unitar şi indivizibil.8
 6. 1.2.2. România – stat republican democratic şi social, pluralist şi de drept.9
 7. I.3. Fundamentarea puterii executive în lumina principiului separaţiei puterilor în stat.10
 8. Capitolul II. STATUTUL CONSTITUŢIONAL AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
 9. II.1. Rolul şi locul Preşedintelui României în sistemul organelor de stat.14
 10. 2.1.1. Scurt istoric privind instituţia şefului de stat.16
 11. 2.1.2. Şeful statului – conducător, lider sau manager.18
 12. II.2. Sistemul electoral şi alegerea Preşedintelui Românie.20
 13. 2.2.1. Condiţii de eligibilitate şi învestirea în funcţie a Preşedintelui României.21
 14. 2.2.2. Incompatibilităţi şi imunităţi.27
 15. 2.2.3. Prezentarea candidaturii.28
 16. 2.2.4. Desfăşurarea operaţiunilor de votare şi stabilirea rezultatelor alegerilor.30
 17. 2.2.5. Durata mandatului prezidenţial.31
 18. Capitolul III. ASPECTE PRIVIND PREROGATIVELE MANAGERIALE ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
 19. III.1. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României.30
 20. 3.1.1. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Parlamentul.35
 21. 3.1.2. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Guvernul. 39
 22. 3.1.3. Atribuţiile Preşedintelui României în raport cu puterea judecătorească.50
 23. 3.1.4. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu Curtea Constituţională.51
 24. 3.1.5. Atribuţii prezidenţiale exercitate în relaţiile cu poporul.52
 25. 3.1.6. Atribuţii prezidenţiale exercitate în domeniul apărării şi în situaţii excepţionale.53
 26. 3.1.7. Atribuţii prezidenţiale exercitate în domeniul policii extrene.54
 27. III.2. Actele emise de Preşedintele României.55
 28. III.3. Răspunderea politică şi penală a Preşedintelui României.58
 29. III.4. Vacanţa şi interimatul funcţiei de Preşedinte al României.63
 30. III.5. Serviciile din subordinea Preşedintelui României prevăzute în Administraţia Prezidenţială.64
 31. Capitolul IV. REGIMUL POLITIC ŞI INSTITUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN DREPTUL COMPARAT
 32. IV.1. Dreptul comparat şi marile sisteme de drept ale lumii.67
 33. IV.2. Poziţia şefului statului în regimurile politico-constituţionale.69
 34. IV.3. Şeful statului în regimul prezidenţial al Statelor Unite ale Americii.71
 35. IV.4. Şeful statului în regimul prezidenţial al Braziliei.73
 36. IV.5. Şeful statului în regimul semiprezidenţial al Franţei.75
 37. IV.6. Şeful statului în regimul semiprezidenţial al Portugaliei.78
 38. IV.7. Şeful statului în regimul parlamentar al Marii Britanii.79
 39. IV.8. Şeful statului în regimul parlamentar al Germaniei.81
 40. Capitolul V. ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA
 41. POST-DECEMBRISTĂ
 42. V.1. Scurt istoric şi analiza alegerilor prezidenţiale în România post-decembristă.83
 43. V.2. Candidatura Preşedintelui României în funcţie pe listele unui partid politic, alianţe politice sau alianţe electorale-constituţionalitate.97
 44. CONCLUZII.96
 45. BIBLIOGRAFIE.108

Extras din licență

INTRODUCERE

Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la prerogativele şefului statului enunţate în Constituţia României. În primul rând, această lucrare analizează construcţia constituţională a acestei instituţii prin prisma revizuirii Constituţiei din 1991 prin legea din 2003 în care se remarcă tendinţa spre o limitare a prerogativelor prezidenţiale.

Experţii în domeniu au identificat această trecere ca o modificare radicală în sistem marcând transgresiunea de la un sistem semiprezidenţial la unul parlamentar. Această tranziţie este supusă unor dezbateri intense, formal afirmându-se că regimul românesc emanat din Constituţie este semiprezidenţial.

Această lucrare identifică într-o primă fază principalele dimensiuni ale acestei tranziţii, pentru ca în a doua etapă să analizeze incompatibilităţile dintre practica constituţională şi cea politică. În acest sens, se aduce în discuţie problema sensibilă a imunităţii prezidenţiale şi aspectele paradoxale legate de responsabilitatea penală a preşedintelui în perioada post-2003. Structural, lucrarea este organizată în două părţi interconectate ce au rolul de a ilustra o pluriperspectivă asupra instituţiei şefului statului în România. Astfel, în prima parte vor fi sintetizate principalele prerogative prezidenţiale conforme cu Constituţia revizuită a României. În continuare, se va accentua aspectul imunităţii prezidenţiale şi implicaţiile juridice ale acestuia, subliniind discrepanţele dintre teoria constituţională şi practica politică.

Cea de-a doua parte pune în prim plan dezbaterea asupra tipului de sistem politic în România – semiprezidenţial sau parlamentar, lăsând deschisă această problematică fără însă a exclude argumentele şi observaţiile ce conferă pertinenţă celor două poziţii. Dezbaterea asupra tipului de sistem este relevantă pentru instituţia Preşedintelui în măsura în care conferă putere simbolică acestuia în interpretarea Constituţiei şi a prerogativelor statale.

În partea finală a lucrării se va prezenta o speţă privind chemarea în judecată a actualului preşedinte al României şi se va încerca explicitarea incoerenţelor aparente generate de ciocnirea a două variabile contradictorii – imunitate prezidenţială şi răspundere juridică.

Capitolul I.

STATUL SI PUTEREA EXECUTIVA

I.1. Consideraţii asupra conceptului de stat

Instituţiile politice sunt componente esenţiale ale sistemului politic, interpretat ca parte inseparabilă şi foarte importantă a sistemului social global. Fiecare dintre acestea constituie în sine un model de organizare şi desfăşurare a interacţiunilor dintre indivizi care exprimă raporturi concrete. Puterea politica se deosebeote însa de alte forme de putere (economica, juridica, militara etc.), în primul rând prin caracterul ei teritorial (Jean Bechler), caracter care este transferat şi statului. Prin aceasta statul determina apartenenţă indivizilor la un anumit teritoriu, înlocuind legatura de sânge, ce unea pe membrii comunităţilor primitive, cu puterea politică, care, spre deosebire de puterea sociala, este bazata pe autoritate şi coerciţie, pe impunerea voinţei „celor tari” celorlalţi membri ai comunităţii. Max Weber, în aceasta perspectivă, considera statul o instituţie care utilizeaza legitim violenţa în propriul sau spaţiu geopolitic, iar Karl Marx, mai „plastic”, o maşină pentru afirmarea şi menţinerea dominaţiei unei clase asupra alteia.

Viziunile asupra naturii şi rolului statului se modifică însă cu cât ne apropiem de epoca actuala. Statul nu mai este interpretat strict negativ, nuanţările ce vizează în principal funcţiile sale fiind tot mai numeroase şi evidente. Devine, astfel, un factor de echilibru social, iar autoritatea sa nu mai este conferita prioritar de utilizarea forţei şi a mijloacelor coercitive, ci de obţinerea consensului oi legitimităţii sale. Este de înţeles, însă, ca statul nu se transformă într-o instanţă care casează instituţiile ce au în sarcina apărarea ordinii publice şi că nu va fi inert la provocări şi acţiuni contrare aspiraţiilor şi voinţei majorităţii sociale, a însăşi existenţei instituţiei ca atare.

Statul poate fi definit ca fiind „modul de organizare şi manifestare a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitate asupra unei populaţii aflate în acel loc şi care realizează conducerea socială în ansamblul ei, sprijinindu-se, la nevoie, pe constrângerea proprie, în vederea aplicării dreptului.”

Prof. Tudor Drăganu defineşte statul drept „o instituţie având ca suport o grupare de oameni aşezată pe un spaţiu delimitat, capabilă de a-şi determina singură propria sa competenţă şi organizată în vederea exercitării unor activităţi care pot fi grupate în funcţiile: legislativă, executivă şi jurisdicţională”.

În opinia profesorului Ioan Muraru, noţiunea de „stat” are două accepţiuni . Într-o primă accepţiune, în sens larg, statul este înţeles ca sumă a trei elemente, şi anume: teritoriul, populaţia (naţiunea) şi suveranitatea (în sensul puterii organizate statal). În această accepţiune, noţiunea de „stat” este sinonimă cu noţiunea de „ţară” şi include civilizaţia, resursele, oamenii, teritoriul, frontierele, autorităţile publice etc. În cea de-a doua accepţiune, în sens restrâns, noţiunea de „stat” desemnează forma organizată a puterii poporului, mai precis mecanismul sau aparatul statal. Această accepţiune este strict juridică.

Preview document

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 1
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 2
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 3
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 4
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 5
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 6
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 7
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 8
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 9
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 10
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 11
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 12
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 13
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 14
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 15
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 16
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 17
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 18
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 19
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 20
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 21
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 22
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 23
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 24
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 25
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 26
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 27
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 28
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 29
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 30
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 31
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 32
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 33
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 34
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 35
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 36
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 37
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 38
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 39
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 40
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 41
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 42
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 43
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 44
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 45
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 46
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 47
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 48
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 49
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 50
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 51
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 52
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 53
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 54
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 55
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 56
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 57
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 58
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 59
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 60
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 61
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 62
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 63
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 64
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 65
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 66
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 67
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 68
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 69
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 70
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 71
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 72
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 73
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 74
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 75
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 76
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 77
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 78
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 79
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 80
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 81
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 82
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 83
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 84
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 85
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 86
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 87
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 88
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 89
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 90
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 91
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 92
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 93
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 94
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 95
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 96
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 97
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 98
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 99
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 100
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 101
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 102
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 103
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 104
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 105
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 106
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 107
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 108
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 109
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 110
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 111
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 112
Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Instituția Președintelui României

INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Instituția Președintelui României

CAPITOLUL I INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi...

Drept administrativ - instituția șefului statului

Constituantul din 1991 s-a pronunţat în favoarea formei de guvernământ repu¬blicane şi a optat, în acelaşi timp, pentru republica...

Guvernul și Administrația Publica Centrala

Guvernul României Scurt istoric asupra institutiei. Guvernul sau Consiliul de ministri a aparut o data cu primele constitutii moderne si cu...

Cetățenia română

Regimul juridic al cetateniei romane Pentru a putea fi exercitata puterea de stat necesita doua elemente indispensabile: o populatie care sa ii...

Președintele României

Presedintele Romaniei I.Statul constitutional al Presedintelui României si atributiile sale Institutia Presedintelui României este reglementată...

Rolul șefului statului în sistemul constituțional român, francez și italian

Institutia sefului de stat isi are originea in inceputurile organizarii vietii de stat , cand colectivitatiile umane, aflate la debutul...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Atribuțiile președintelui României în raporturile cu guvernul

CAPITOLUL I Rolul şi clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Secţiunea I Rolul Preşedintelui României In conformitate cu art.1,...

Rolul și Locul Instituției Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Considerente generale Ca valoare centrala în dreptul administrativ, administratia publica se regaseste pretutindeni, constituind una dintre cele...

Contabilitatea finanțării instituțiilor publice

Cap. I. Stadiul cunoasterii in domeniu.Sinteza din literatura de specialitate. 1.Aria de definitie si aplicabilitate.Definitii si concepte cheie...

Participarea României la Consiliul Europei

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL CONSILIULUI EUROPEI Formula "Consiliul Europei" a fost avansată şi folosită în mai multe rânduri de premierul...

Separația Puterilor în Stat

CAP.I SEPARAŢIA PUTERILOR IN STAT 1.1. Originile teoriei separaţiilor în stat Teoria separaţiilor puterii in stat este o teorie celebră, de largă...

Șeful statului

1.Notiunea de ,,Sef al Statului’’ Filosoful antic Aristotel din Stagira a propus pentru prima data o clasificare a regimurilor politice,plecand...

Ai nevoie de altceva?