Principiile Dreptului Comertului International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Principiile Dreptului Comertului International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I. Noțiuni introductive în comerțul internațional și dreptul comerțului internațional.
Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului internațional 3
Secțiunea a-II-a. Noțiunea și importanța dreptului comerțului internațional 10
Capitolul II. Privire istorică a reglementărilor privind comerțul țărilor române 17
Capitolul III. Cadrul juridic general al paricipării României la comerțul internațional 19
Capitolul IV. Prezentarea și analiza principiilor dreptului comerțului internațional
Secțiunea I. Importanța studierii și promovării principiilor și normelor dreptului comerțului internațional 23
Secțiunea a-II-a. Noțiunea principiilor dreptului comerțului internațional 24
Secțiunea a-III-a. Analiza principiilor dreptului comerțului internațional 25
A. Principiul libertății comerțului 25
B. Principiul concurenței loiale 30
C. Principiul egalității juridice a părților 33
D. Principiul libertății convențiilor 35
•Principiul lex voluntatis 40
E. Principiul bunei credințe 44
Capitolul V. Caracteristicile politicii românești în domeniul relațiilor comerțului internațional 49
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL.

Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului internațional.

Epoca modernă, dar mai ales cea contemporană, au generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor. În aceste condiții, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat a întregii game de produse și servicii necesare pentru satisfacerea necesităților sale economice și sociale a devenit practic imposibilă sub aspect tehnic și oricum ineficientă din punct de vedere economic. Astfel putem spune că s-a creat o interdependență între economiile naționale ale diferitelor țări, ceea ce a constituit fundamentul schimburilor economice internaționale.

În zilele noastre interdependențele economice s-au adâncit ca urmare a procesului de globalizare, care, se exprimă, în mod esențial, prin internaționalizarea producției și a tehnologiilor, a piețelor de mărfuri, de servicii, și de capitaluri, creșterea complexității și diversității producției, comerțului și desfacerii, dezvoltarea și sporirea fără precedent a rapidității transporturilor și telecomunicațiilor, inclusiv prin expansiunea comerțului electronic.

Comerțul internațional mai constituie și un important factor de promovare a înțelegerii și colaborării între națiuni, un instrument esențial al întăririi climatului de încredere, securitate și pace în lume.

În încercarea de a defini noțiunea de comerț internațional precizăm că aceasta este susceptibilă de de două accepțiuni, și anume una restrânsă, care cuprinde sensul tradițional al acestei noțiuni, și una largă, care include și formele moderne de desfășurare a relațiilor economice internaționale.

În accepțiunea restrânsă comerțul internațional cuprinde totalitatea operațiunilor de import și export cu mărfuri, lucrări și servicii pe care le desfășoară persoane fizice și/sau juridice având calitatea de subiecte ale dreptului comerțului internațional, cu parteneri de naționalitate străină sau cu bunuri aflate în tranzit internațional.

În acest sens comerțul internațional aparține, în esență, fazei economice a distribuției mărfurilor, care constituie etapa intermediară a ciclului economic, plasată între producție și consumație, precizând că, în acest caz, distribuția are loc , prin ipoteză, peste frontierele unui stat.

Privit în accepțiunea sa restrânsă, comerțul internațional îmbracă pe planul dreptului forma actelor și faptelor de comerț internațional. Dintre actele de comerț internațional, cele mai importante, ca frecvență și sferă de cuprindere, sunt contractele comerciale internaționale, ele constituind una dintre instituțiile centrale ale acestei materii.

Credem că această accepțiune restrânsă pe care am definit-o se apropie cel mai mult de sensul etimologic al cuvântului ,,comerț” , provenit din expresia latină ,,commercium” care, la rândul său este o juxtapunere a cuvintelor cum merx, care exprimă noțiunea de operațiuni efectuate cu marfa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiile Dreptului Comertului International.doc