Principiile Procesului Penal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Principiile Procesului Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul II- Principiul legalitătii procesuale 3-6
Secțiunea 1-Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectării principiului
Capitolul III - Principiul oficialitații procesului penal
Secțiunea 1-Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectarii principiului
Capitolul IV-Principiul aflării adevăului
Secțiunea 1- Considerații generale
Secțiunea 2- Cerințele principiului
Secțiunea 3- Garanțiile respectării principiului
Capitolul V- Principiul rolului activ al organelor judiciare
Secțiunea 1-Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectării principiului
Capitolul VI-Principiul prezumței de nevinovație
Secțiunea 1-Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garantiile respectării principiului
Capitolul VII-Principiul garantării libertații persoanei
Secțiunea 1-Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectării principiului
Capitolul VIII –Principiul respectării demnitătii umane
Secțiunea 1- Considerații generale
Secțiunea 2-Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectării principiului
Capitolul IX-Principiul garantării dreptului la apărare
Secțiunea 1 -Consideratii generale
Secțiunea 2 –Cerințele principiului
Secțiunea 3-Garanțiile respectarii principiului
Capitolul X-Principiul limbii încare se desfășoară procesul penal
Secțiunea 1- Considerații generale
Secțiunea 2- Cerințele principiulu
Secțiunea 3-Garanțiile respectarii principiului
Capitolul XI-Principiile fundamentale prevazute de Constituție
Secțiunea 1 –Principiul egalitatii persoanelor în procesul penal
Secțiunea 2-Principiul operativitații procesului penal

Extras din document

CAPITOLUL 1

Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal

Procesul penal este o activitate reglementată de lege desfașurată de organele competente cu participarea părților și a altor personae în scopul constatării la timp și în mod concret a faptelor ce constituie infracțiuni astfel încât orice persoană care a săvarșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoana nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Noțiunea de principii fundamentale ale procesului penal

Principiile fundamentale ale procesului penal sunt regulile cele mai generale in temeiul cărora este reglementat și se desfașoara procesul penal .

Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicații practice,noțiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a conturat mai mult în gândirea juridică

și în știința dreptului procesual penal,ajungând să constituie în ultima vreme,o noțiune folosită și reglementată,ca atare și pe plan legislativ.În acest sens pentru legislațiile țărilor est-europene reprezintă o trăsătură caracteristică faptul că,în frontispiciul normelor juridice de mare amplitudine,printre care se numără și codurile de procedură penală se numară și codurile de procedură penală,sunt înscrise principiile fundamentale care reflectă concepția generală a întregii reglementări.

Alți autori consideră ca in vederea realizării scopului său,procesul penal este călăuzit de anumite principii fundamentale ce fixează cadrul politico-juridic în conformitate cu care trebuie să aibă loc reacția societății față de cei ce încalcă legea penală.

Aceste principii constituie idei diriguitoare și fundamentale potrivit cărora este organizat sistemul procesual și se desfăsoară întreaga activitate procesual penală.

Noțiunea de principiu fundamental al procesului penal poate fi reținută numai în sensul de regulă care stă la baza întregii activități procesuale și se desfașoară intreaga activitate procesual penală.

Noțiunea de principiu fundamental al procesului penal poate fi reținnuta numai în sensul de regula care sta la baza întregii activitați procesuale și deci nu pot fi considerate ca principii fundamentale acele reguli care privesc numai una din fazele procesului penal.Regulile cu caracter general care nu determină decât reglementatrea urmaririi penale sau a judecații,raman numai la nivelul de principii ale activității respective fiind însă determinate de principiile fundamentale.

Principiile fundamentale ale procesului penal constituie un temei neîndoielnic și principal pentru orientarea în practică a organelor judiciare în numeroase situații complexe și uneori deosebit de complicate care nu sunt integral reglementate sau cu privire la care nu există norme juridice de amănunt .

În aceste situații,principiile fundamentale ale procesului penal pot ajuta și orienta organele judiciare,întrucât rezolvarea conform acestor principii se inscrie în tendința

generală de soluționare a cauzelor penale.

În formarea sistemului de principii fundamentale ale procesului penal s-au exprimat opinii diferite.

Într-o primă opinie sistemul principiilor procesului penal trebuie considerat cel pe care l-a cosacrat legiuitorul prin dispozitiile codului cuprinse in art 2-8,acesta constituind unicul criteriu pe care trebuie să-l ia în considerare autorii romani de drept procesual penal.

O altă opinie consideră că principiile pe care doctrina le atribuie procesului penal român nu trebuie sa fie în mod necesar și o copie fidelă a sistematizarii înscrise în lege,concepție care pledează pentru mai multă elasticitate în abordarea problematicii.

Dar,o abordare mai nuanțată, în care tedința continuă de perfecționare se manifestă mult mai pregnant,poate fi benefică.

Începand cu anul 1990,s-a înregistrat un process de perfecționare a legislației procesual penale fiind consacrate noi principii fundamentale ale procesului penal român.

Astfel prin legea nr.32/1990 și prin Constituția din 8 decembrie 1991,au fost îmbogațite ,în conținut și în esență principiile garantării dreptului la apărare .

Apoi Constituția din 1991 cuprinde prevederi de principiu referitoare la procesul penal,care nu sunt consacrate în articolul 2-8 Cod de procedură penală. Întrucat prevederile constituționale sunt de imediată aplicare,s-a exprimat opinia că se poate trage concluzia că sistemul de principii fundamentale ale procesului penal,consacrat de codul de procedură penală trebuie să fie perfecționat prin includerea acelor principii de reglementare procesuala care îsi au izvorul în prevederile exprese ale legii fundamentale .În această concepție sistemul de principii fundamentale ale procesului penal cuprinde:

. în primul rand principiile care asigură realizarea scopului procesual în mod direct:legalitatea procesului,oficialitatea,aflarea adevărului,rolul active al autorităților

judiciare,limba oficială folosită în procesul penal.

. în al doilea rând,cuprinde toate prevederile care constituie garanții ale respectării drepturilor și libertăților cetățenilor consacrate de Constituție:egalitatea în fața legii și a autorității judiciare,respectarea demnității umane,garantatrea libertății și siguranței persoanei,prezumției de nevinovăție garantarea dreptului la apărare,garantarea inviolabilitații domiciliului corespondenței și convorbirilor telefonice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiile Procesului Penal.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Drept si Stiințe Administrative