Procedura Plângerii Prealabile

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 30001
Mărime: 92.89KB (arhivat)
Publicat de: Codin Vișan
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: coordonator Mihaela Laura Pamfil

Cuprins

 1. ABREVIERI 5
 2. INTRODUCERE 6
 3. CAPITOLUL I.
 4. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA PLÂNGERII PREALABILE CA INSTITUŢIE MIXTĂ, REGLEMENTATĂ ATÂT PE PLANUL DREPTULUI PENAL MATERIAL, CÂT ŞI A DREPTULUI PROCESUAL PENAL. 7
 5. 1.1 Consideraţii generale privind instituţia plângerii prealabile ca instituţie a dreptului penal
 6. 1.1.1 Aspecte generale asupra cauzelor care înlătură răspunderea penală. 7
 7. 1.1.2 Cauzele care înlătură răspunderea penală ca instituţii ale dreptului. 8
 8. 1.1.3 Lipsa plângerii prealabile - cauză care înlătură răspunderea penală. 10
 9. 1.2 Aspecte generale privind instituţia plângerii prealabile reglementată pe planul dreptului procesual penal. 10
 10. 1.2.1 Preliminarii. 10
 11. 1.1.2 Noţiunea de plângere prealabilă. 12
 12. 1.1.3 Natură juridică şi caracterele plângerii prealabile. 13
 13. 1.2.3 Titularii plângerii prealabile. 15
 14. CAPITOLUL II.
 15. ACTIVITATEA PROCEDURALĂ PRIVIND PLÂNGEREA PREALABILĂ. 17
 16. 2.1 Introducerea plângerii prealabile. 17
 17. 2.1.1 Termenul de introducere al plângerii prealabile. 17
 18. 2.1.2 Condiţiile introducerii plângerii prealabile. 20
 19. 2.1.3 Efectele lipsei plângerii prealabile. 27
 20. 2.1.4 Retragerea plângerii prealabile. 29
 21. 2.1.5 Împăcarea părţilor. 31
 22. 2.2 Conţinutul plângerii prealabile. 33
 23. CAPITOLUL III.
 24. ORGANELE LA CARE SE POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ.COMPETENŢA ACESTORA. 38
 25. 3.1 Preliminarii. 38
 26. 3.2 Introducerea plângerii prealabile la organul de cercetare penală sau la procuror. 41
 27. 3.3 Introducerea plângerii prealabile la procuror. 45
 28. 3.4 Termenul de introducere a plângerii prealabile. 47
 29. CAPITOLUL IV.
 30. ASPECTE SPECIALE PRIVIND PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE. 52
 31. 4.1. Procedura în cazul infracţiunilor flagrante. 52
 32. 4.2. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate. 55
 33. 4.3. Aspecte legate de procedura plângerii prealabile în cazul schimbării încadrării juridice a faptei. 57
 34. 4.4. Instituţia plângerii prealabile reglementată pe planul altor sisteme de drept. 58
 35. 4.4.1 Dreptul anglo – saxon (american). 59
 36. 4.4.2 Dreptul german. 60
 37. 4.4.3 Dreptul latin. 63
 38. CONCLUZII.
 39. BIBLIOGRAFIE.

Extras din licență

INTRODUCERE

Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa unei sesizări prin intermediul căreia organele abilitate ale statului să ia cunoştinţă despre săvârşirea infracţiunii.

Această sesizare poate fi făcută în principiu de orice persoană, cum este cazul denunţului, desigur cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Sunt, însă, situaţii în care numai anumite persoane, având o anumită calitate cerută de lege, pot face această sesizare.

În lipsa unei asemenea sesizări, nu se poate dispune începerea urmăririi penale, chiar dacă s-a făcut un denunţ ori o plângere în condiţiile art. 223 Cod procedură penală, ori dacă organul de urmărire penală ar fi avut toate datele necesare pentru sesizarea din oficiu. Existenţa acestui mod de sesizare reprezintă o excepţie de la principiul oficialităţii (art. 2 alin. 2 Cod procedură penală), principiu după care organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, când află, pe orice cale că s-a săvârşit o infracţiune.

Odată sesizate, organele judiciare au dreptul şi totodată obligaţia de a desfăşura activităţi procesual penale care să ducă la stabilirea existenţei infracţiunilor, identificarea făptuitorilor, strângerea probelor, administrarea acestora şi trimiterea în judecată a celor ce se fac vinovaţi de încălcarea legii penale, pentru a fi traşi la răspundere fiecare pe măsura vinovăţiei sale.

Potrivit principiului oficialităţii actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.

De la acest principiu legea prevede o serie întreagă de excepţii cum sunt imunităţile de jurisdicţie, sesizarea sau autorizarea organului competent. Instituţia plângerii prealabile este una dintre aceste excepţii care înlătură oficialitatea (obligativitatea) atât în ce priveşte declanşarea procesului penal, cât şi în privinţa desfăşurării ulterioare a acestuia.

Plângerea prealabilă nu este numai o excepţie de la principiul oficialităţii, ci este şi un mod special de sesizare şi constă în dreptul persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele judiciare, în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

În această lucrare intitulată „Procedura plângerii prealabile” îmi propun să tratez toate aspectele legate de noţiunea de plângere prealabilă, natura juridică şi caracterele ei, termen, condiţii, înlăturarea răspunderii penale, titularii plângerii prealabile şi conţinutul acesteia, precum şi celelalte aspecte privitoare la organele la care se poate introduce plângerea prealabilă, competenţa acestora, iar in finalul lucrării abordarea aspectelor speciale în cazul infracţiunilor flagrante, în caz de conexitate sau indivizibilitate şi în cazul schimbării încadrării juridice a faptei.

Alegerea prezentei teme spre a fi tratată sub forma unei lucrări de licenţă este motivată de importanţa acesteia în viaţa de zi cu zi a multora, care din lipsă de informaţie, nefiind o temă mediatizată, nu ştiu cum să procedeze atunci când devin părţi vătămate ale infracţiunilor, sesizate la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau nu ştiu de ce fel de drepturi pot uza, atunci când sunt în calitate de inculpaţi, acuzaţi de săvârşirea unor astfel de infracţiuni.

Această temă constituie o particularitate, o excepţie de la procedura obişnuită, a oficialităţii procesului penal, fiind lăsat la latitudinea persoanei vătămate dreptul de a sesiza sau nu organele judiciare, în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA PLÂNGERII PREALABILE CA INSTITUŢIE MIXTĂ, REGLEMENTATĂ ATÂT PE PLANUL DREPTULUI PENAL MATERIAL, CÂT ŞI A DREPTULUI PROCESUAL PENAL.

1.1 Consideraţii generale privind instituţia plângerii prealabile ca instituţie a dreptului penal .

1.1.1 Aspecte generale asupra cauzelor care înlătură răspunderea penală.

A. Posibilitatea înlăturării răspunderii penale.

Pentru realizarea prin constrângere a ordinii de drept penal, răspunderea penală apare ca o consecinţă inevitabilă a săvârşirii unei infracţiuni.

Odată stabilită vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii şi inexistenţa vreuneia dintre cauzele care fac ca fapta să nu constituie infracţiune, răspunderea penală şi aplicarea pedepsei prevăzute de lege sunt consecinţe inevitabile.

Aceasta este însăşi raţiunea de a fi a răspunderii penale ca instituţie fundamentală a dreptului penal.

Inevitabilitatea răspunderii penale nu trebuie să fie înţeleasă însă în mod simplist şi unilateral. Există situaţii, stări sau fenomene care fac ca răspunderea penală, deşi pe deplin întemeiată, să nu mai fie totuşi necesară, ba chiar să fie neindicată, aceasta fiind tocmai în interesul apărării sociale.

Aşadar, principiul inevitabilităţii răspunderii penale trebuie să fie înţeles în sensul că săvârşirea unei infracţiuni atrage răspunderea penală a făptuitorului, în afară de cazurile în care răspunderea este înlăturată prin voinţa expresă a legiuitorului .

B. Necesitatea înlăturării răspunderii penale şi cauzele acestei necesităţi.

Înlăturarea răspunderii penale nu este un act de voinţă arbitrar. Necesitatea acesteia este obiectiv determinată de anumite fenomene sau date ale realităţii care fac ca utilitatea socială a răspunderii penale să diminueze până la dispariţie ori să se transforme chiar în contrariul ei.

Astfel de fenomene sunt, de exemplu: stingerea rezonanţei sociale a infracţiunii şi dispariţia sentimentului de securitate socială provocat prin săvârşirea acestuia, restabilirea ordinii sociale odată cu trecerea timpului, anumite schimbări intervenite în viaţa social-politică, în relaţiile dintre infractor şi persoana vătămată.

Toate aceste fenomene şi date ale realităţii stau la baza elaborării unor instituţii de drept penal de sine - stătătoare cunoscute sub denumirea de cauze care înlătură răspunderea penală.

Preview document

Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 1
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 2
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 3
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 4
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 5
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 6
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 7
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 8
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 9
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 10
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 11
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 12
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 13
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 14
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 15
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 16
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 17
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 18
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 19
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 20
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 21
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 22
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 23
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 24
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 25
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 26
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 27
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 28
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 29
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 30
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 31
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 32
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 33
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 34
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 35
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 36
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 37
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 38
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 39
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 40
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 41
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 42
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 43
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 44
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 45
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 46
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 47
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 48
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 49
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 50
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 51
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 52
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 53
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 54
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 55
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 56
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 57
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 58
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 59
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 60
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 61
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 62
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 63
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 64
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 65
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 66
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 67
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 68
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 69
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 70
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 71
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 72
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 73
Procedura Plângerii Prealabile - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Procedura Plangerii Prealabile.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante și procedura recuperării pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCEDURILE SPECIALE 1.1 NOTIUNEA DE PROCEDURA SPECIALA In vederea realizarii scopului sau, procesul...

Principii Fundamentale ale Procesului Penal

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL I.INTRODUCERE În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a...

Modul de Sesizare a Organelor de Urmărire Penală

I. Organele de urmarire penală Potrivit articolului 201 intitulat „ organe de urmărire penală”, urmărirea penală se efectuează de către procurori...

Răspunderea Penală

1.Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală. Atingerea scopurilor generale şi speciale ale pedepsei penale, prevăzute de art. 20 Cod...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante

Infractiunea flagranta este infractiunea dezvaluita in momentul descoperirii sau imediat dupa savarsire. Este considerata flagranta si infractiunea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Procedura Plângerii Prealabile

În cadrul procesului penal se efectuează un număr de acte procesuale şi procedurale, toate conducând la realizarea scopului acestei forme a...

Instituții de drept procesual penal

I. URMARIREA PENALA 1.Urmarirea penala-prima faza a procesului penal La realizarea scopului procesului penal de aplicare a legii penale...

Lipsa plângerii prealabile

1. Plângerea prealabilă – condiţie de pedepsibilitate şi procedibilitate Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesual penal...

Controlul administrației prin justiție

Notiunea de contencios administrativ Contenciosul administrativ este o institutie juridica a dreptului administrativ roman, adica un ansamblu de...

Lipsa și retragerea plângerii prealabile

În dreptul penal român, lipsa și retragerea plângerii prealabile sunt considerate drept cauze care înlătură răspunderea penală, iar în dreptul...

Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen

I. CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. actul atacat sa fie un act adm. in forma tipica sau asimilata 2. actul sa emane...

Ai nevoie de altceva?