Procedura Somației de Plată

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 31969
Mărime: 122.24KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Pătrașcu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea Magureanu

Cuprins

 1. CAP. 1 Consideraţii generale privind somaţia de plată 1
 2. 1.1. Noţiunea şi importanţa somaţiei de plată în Dreptul Românesc şi Dreptul European 4
 3. 1.2. Scurt istoric şi evoluţia somaţiei de plată Dreptul Românesc şi Dreptul European 8
 4. CAP. 2 Natura juridică a Procedurii somaţiei de plată 12
 5. CAP. 3 Condiţii de exercitare a somaţiei de plată în România 19
 6. 3.1 Condiţii de admisibilitate ale procedurii somaţiei de plată 26
 7. CAP. 4 Competenţa instanţei de judecată 32
 8. CAP. 5 Cererea de chemare în judecată 39
 9. CAP. 6 Probele 45
 10. 6.1. Consideraţii generale privind probele 45
 11. 6.1.1. Definirea noţiunii de probă, reglementare şi importanţa probei 45
 12. 6.1.2. Consideraţii generale de admisibilitate a probelor 47
 13. 6.1.3. Subiectul, obiectul şi sarcina probei 48
 14. 6.1.4. Reguli comune privind administrarea probelor 48
 15. 6.1.4.1. Propunerea probelor 48
 16. 6.1.4.2. Încuviinţarea probelor 49
 17. 6.1.4.3. Administrarea probelor 49
 18. 6.1.5. Convenţiile asupra probelor 50
 19. 6.1.6 Asigurarea dovezilor 50
 20. 6.2. Proba cu înscrisuri 51
 21. 6.2.1. Consideraţii teoretice 52
 22. 6.2.2. Înscrisuri autentice 52
 23. 6.2.3. Înscrisuri sub semnătură privată.. 52
 24. 6.2.4. Alte dovezi.. 53
 25. 6.2.5. Administrarea probei cu înscrisuri 54
 26. 6.3. Verificarea de scripte 55
 27. 6.3.1. Procedura verificării de scripte 55
 28. 6.3.2. Procedura falsului 56
 29. 6.4. Proba prin declaraţiile martorilor 58
 30. 6.4.1. Consideraţii teoretice 58
 31. 6.4.2. Administrarea probei cu martori 58
 32. 6.4.2.1. Regula stabilită de art. 1191 alin (1) C civ 59
 33. 6.4.2.2. Regula stabilită de art. 1191 alin (1) şi alin (2) C civ 58
 34. 6.4.3. Administrarea probei cu martori 59
 35. 6.4.3.1. Propunerea martorilor 60
 36. 6.4.3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 60
 37. 6.4.3.3. Prezentarea şi ascultarea martorilor 61
 38. 6.5. Expertiza 62
 39. 6.5.1. Consideraţii teoretice 63
 40. 6.5.2. Admisibilitatea expertizei 63
 41. 6.5.3. Administrarea expertizei 63
 42. 6.6. Cercetarea la faţa locului 64
 43. 6.6.1. Consideraţii teoretice 64
 44. 6.6.2. Administrarea probei 64
 45. 6.7. Interogatoriul 64
 46. 6.7.1. Consideraţii teoretice 65
 47. 6.7.2. Mărturisirea. Definiţie şi felurile mărturisirii 65
 48. 6.7.3. Admisibilitatea mărturisirii 65
 49. 6.7.4.Administrarea probei mărturisirii. Interogatoriul 66
 50. 6.7.5. Propunerea interogatoriului 66
 51. 6.7.6. Obiectul interogatoriului 67
 52. 6.7.7. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu 67
 53. 6.7.8. Luarea interogatoriului 68
 54. 6.8. Prezumţiile 68
 55. 6.8.1. Definirea noţiunii 68
 56. 6.8.2. Felurile prezumţiilor 69
 57. 6.9. Probele în căile de atac 69
 58. 6.9.1. Probele în cererea în anulare 69
 59. 6.10. Particularităţi ale probelor în cadrul procedurii somaţiei de plată 72
 60. CAP. 7 Concluzii şi Propuneri de lege ferenda 78

Extras din licență

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE

PLATĂ

Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale, atât prin funcţia ei preventiv moralizatoare, cât şi prin funcţia ei sancţionatoare, atunci când, intenţionat sau nu, raporturile sociale – devenite raporturi juridice – se abat de la exigenţele normativ rezonabile şi ale bunei credite .

Pentru a se valoriza un asemenea factor, Justiţia virtuală trebuie să fie previzibilă, iar cea obiectivă prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti trebuie să fie eficientă. Condiţia sigură a eficienţei este celeritatea actului de justiţie. Nu pot surprinde, aşadar, preocupările constante europene şi naţionale, avand ca scop asigurarea eficacităţii justitiei, nu doar prin termene proceduale imperative de derularea a procedurilor juridice, ci prin chiar consacrarea unor proceduri speciale, abreviate, simplificate, economicoase, dinamice şi amiabile de rezolvare a unor litigii latente sau actuale. Procedura injoncţiunii sau în România, somaţia de plată face parte dintre acestea, fiind un reviriment în articulaţiile procesului civil.

Instituţionalizată în ţările Uniunii Europene, chiar de mai multe decenii şi vrând să devină şi instituţie a dreptului comunitar procedura somaţie de plată a fost adoptată şi în România, cum se ştie, abia începând cu anul 2001. Ea a fost şi rămâne o procedură inedită sub multe aspecte, discutabilă încă, dar cu siguranţă utilă şi practică. In orice caz, i-ar fi cu totul străină, ironică observaţia unui doctrinar, făcută însă în legătură cu procedura europeană a injoncţiunii de plată, că edificarea ei „a început cu acoperişul”.

Răstimpul de la instituţionalizarea procedurii somaţiei de plată nu este, poate, suficient pentru a formula judecăţii de valore, mai ales cât priveşte necesitate si utilitate ei. O constatare rămâne totuşi certă: procedura somaţiei de plată a stârnit interesul creditorilor, a stimulat - cum spunea un doctrinar francez – ieşirea multor debitori din starea de muţenie, a incitat doctrina mereu înclinată, natural, spre aprofundări, nuanţări sau chiar interpretării complinitoare, a solicitat instanţele spre găsirea unor soluţii compatibile problemelor practice, totdeauna mult mai prolifice in raport cu ingeniozitatea soluţiilor previzionare .

Intr-o asemenea ambianţă, o incercare de sinteză ni s-a părut oportună şi, îndrăznim să credem, chiar utilă. N-am ignorat, nici n-am minimalizat substanţialele contributii doctrinare si jurisprudenţiale intr-un domeniu atat de complex si de dinamic cum este cel al procedurii somaţiei de plată, parcă invers proporţional în raport cu laconismul reglementărilor. Am încercat pur si simplu să ne inscriem, colocvial, nu doctroral, în incitantul schimb de idei şi incitantul schimb de idei si ipoteze pe care l-a provocat şi il întreţine procedura somaţiei de plată, motivul fiind perfectabilitatea sistemului.

Sensul timpul juridic. Timpul considerat candva o categorie ezoterică – este un atribut fundamental al materiei în mişcare. Ca varietate a timpului social uman, există şi un timp juridic . Raporturile juridice – ca si normele care le reglementează - sunt create, modificate sau stinse intr-un spatiu temporal. Acestor durate , marginite de date , normele le atribuie semnificaţii juridice.

Termenul este perioada in care trebuie să se facă sau să se intample ceva ori, dimpotriva, in care nu trebuie să se facă sau să se intample ceva. Asadar, in spatiul vieţii juridice, se poate spune ca înăuntrul duratei sau la o anumită dată trebuie să se săvârşească fapte determinate, având semnificaţie juridică, sau, dimpotrivă, este interzisă săvârşirea lor, ori, în fine, rămâne la aprecierea subiectului de drept alegerea conduitei pe care o consideră adecvată .

Preview document

Procedura Somației de Plată - Pagina 1
Procedura Somației de Plată - Pagina 2
Procedura Somației de Plată - Pagina 3
Procedura Somației de Plată - Pagina 4
Procedura Somației de Plată - Pagina 5
Procedura Somației de Plată - Pagina 6
Procedura Somației de Plată - Pagina 7
Procedura Somației de Plată - Pagina 8
Procedura Somației de Plată - Pagina 9
Procedura Somației de Plată - Pagina 10
Procedura Somației de Plată - Pagina 11
Procedura Somației de Plată - Pagina 12
Procedura Somației de Plată - Pagina 13
Procedura Somației de Plată - Pagina 14
Procedura Somației de Plată - Pagina 15
Procedura Somației de Plată - Pagina 16
Procedura Somației de Plată - Pagina 17
Procedura Somației de Plată - Pagina 18
Procedura Somației de Plată - Pagina 19
Procedura Somației de Plată - Pagina 20
Procedura Somației de Plată - Pagina 21
Procedura Somației de Plată - Pagina 22
Procedura Somației de Plată - Pagina 23
Procedura Somației de Plată - Pagina 24
Procedura Somației de Plată - Pagina 25
Procedura Somației de Plată - Pagina 26
Procedura Somației de Plată - Pagina 27
Procedura Somației de Plată - Pagina 28
Procedura Somației de Plată - Pagina 29
Procedura Somației de Plată - Pagina 30
Procedura Somației de Plată - Pagina 31
Procedura Somației de Plată - Pagina 32
Procedura Somației de Plată - Pagina 33
Procedura Somației de Plată - Pagina 34
Procedura Somației de Plată - Pagina 35
Procedura Somației de Plată - Pagina 36
Procedura Somației de Plată - Pagina 37
Procedura Somației de Plată - Pagina 38
Procedura Somației de Plată - Pagina 39
Procedura Somației de Plată - Pagina 40
Procedura Somației de Plată - Pagina 41
Procedura Somației de Plată - Pagina 42
Procedura Somației de Plată - Pagina 43
Procedura Somației de Plată - Pagina 44
Procedura Somației de Plată - Pagina 45
Procedura Somației de Plată - Pagina 46
Procedura Somației de Plată - Pagina 47
Procedura Somației de Plată - Pagina 48
Procedura Somației de Plată - Pagina 49
Procedura Somației de Plată - Pagina 50
Procedura Somației de Plată - Pagina 51
Procedura Somației de Plată - Pagina 52
Procedura Somației de Plată - Pagina 53
Procedura Somației de Plată - Pagina 54
Procedura Somației de Plată - Pagina 55
Procedura Somației de Plată - Pagina 56
Procedura Somației de Plată - Pagina 57
Procedura Somației de Plată - Pagina 58
Procedura Somației de Plată - Pagina 59
Procedura Somației de Plată - Pagina 60
Procedura Somației de Plată - Pagina 61
Procedura Somației de Plată - Pagina 62
Procedura Somației de Plată - Pagina 63
Procedura Somației de Plată - Pagina 64
Procedura Somației de Plată - Pagina 65
Procedura Somației de Plată - Pagina 66
Procedura Somației de Plată - Pagina 67
Procedura Somației de Plată - Pagina 68
Procedura Somației de Plată - Pagina 69
Procedura Somației de Plată - Pagina 70
Procedura Somației de Plată - Pagina 71
Procedura Somației de Plată - Pagina 72
Procedura Somației de Plată - Pagina 73
Procedura Somației de Plată - Pagina 74
Procedura Somației de Plată - Pagina 75
Procedura Somației de Plată - Pagina 76
Procedura Somației de Plată - Pagina 77
Procedura Somației de Plată - Pagina 78
Procedura Somației de Plată - Pagina 79
Procedura Somației de Plată - Pagina 80
Procedura Somației de Plată - Pagina 81
Procedura Somației de Plată - Pagina 82
Procedura Somației de Plată - Pagina 83
Procedura Somației de Plată - Pagina 84
Procedura Somației de Plată - Pagina 85
Procedura Somației de Plată - Pagina 86
Procedura Somației de Plată - Pagina 87
Procedura Somației de Plată - Pagina 88
Procedura Somației de Plată - Pagina 89
Procedura Somației de Plată - Pagina 90
Procedura Somației de Plată - Pagina 91
Procedura Somației de Plată - Pagina 92
Procedura Somației de Plată - Pagina 93
Procedura Somației de Plată - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Coperta.doc
 • Cuprins.doc
 • Procedura Somatiei de Plata.doc

Alții au mai descărcat și

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Cererea de chemare în judecată

Organele de justitie competente nu se pot sesiza din oficiu, activitatea lor putandu-se declansa numai la cererea partii interesate. Aceasta...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul...

Managementul performanței în administrarea fiscală modernă

INTRODUCERE La începutul unui nou mileniu, Administraţiile Fiscale din toată lumea sunt confruntate, mai mult sau mai puţin, cu aceleaşi progrese...

Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare

Argumentare Datorită faptului că îmi desfăşor activitatea în cadrul unei instituţii bancare, instituţie ce funcţionează în baza Legii nr....

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Roman

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate Primăriei Roman 1.1. Scurt istoric Municipiul Roman este situat în centrul Moldovei, pe artera principală de...

Monografie organizații fără scop patrimonial

Capitolul I Caracterizare generală a impozitelor directe 1.1 Noţiune, elemnte tehnice şi funcţiile impozitelor directe Prin impozit se înţelege...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Studiu de Caz Bancpost

Capitolul 1 - Prezentarea companiei 1.1. Coordonate oficiale: Denumire legală: S.C. Bancpost S.A. Forma legală: Societate pe acțiuni Registrul...

Ai nevoie de altceva?