Procedura Succesorală Notarială

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 36386
Mărime: 118.48KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.Gabriela Lupsan
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: DREPT

Extras din licență

CPITOLUL 1

IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE

1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE

Procedura succesorală notarială este calea prin care se transmite patrimoniul unei persoanei decedate către una sau mai multe persoane din viaţă. Această cale înţeleasă ca un ansamblul de reguli procedurale sau materiale ce trebuie urmate pentru a se realiza transmisiunea patrimonială nu este deloc simplă ci mai degrabă un caracter complex poate sunt cele mai complexe reguli prin care se realizează, transmisiunea şi respectiv dobândirea proprietăţi , ştiut fiind că succesiunea este , în mod esenţial un mod de dobândire a proprietăţii, potrivit art. 644 C. civ.

Având un caracter destul de complex , sediul materie îl vom găsi atât în codul civil –art. 650-799 , art. 800- 941 ( în special parte referitoare la testamente dar şi în legi cu caracter special cum ar fi Legea nr.36din 1995 ( lege care reglementează activitatea notarială . Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi , aprobat prin O.M.J .nr. 710 c din 1995 , Codul de procedură civilă art. 14. Toate aceste dispoziţii legale prezentarea nefiind limitativă au ca scop dispoziţiile cuprinse în art. 44 a Constituţie României , referitoare la dreptul de moştenire.

1.2. NATURA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE

În literatura juridică există unitate de vederi în sensul de a considera procedura succesorală notarială ca fiind o procedură necontencioasă. Caracterul necontencios decurge în principal din faptul că întreaga procedură ce se desfăşoară în faţa notarului are la bază acordul intervenit între moştenitori aşa cum se arată în continuare. Atunci când între moştenitori intervine dezacordul cu privire la anumite probleme ce se supun dezbaterii şi care vizează fie vizează fie numărul şi calitatea moştenitorilor , fie compunerea masei succesorale sau competenţa teritorială a notarului etc. notarul este obligat să suspende procedura succesorală în termenul art. 78 lit. b. din Legea nr. 36 din 1995 şi să îndrume muncitori spre a-şi clarifica problemele litigioase pe calea proceduri civile.

Pe lângă caracterul necontencios remarcăm şi caracterul alternativ al procedurii succesorale notariale. Deşi nu este consacrat expres de lege, caracterul alternativ al acestei proceduri a fost recunoscut de doctrină , iar în prezent, acesta se deduce din interpretarea unor dispoziţii legale în materie (a se vedea, dispoziţiile cuprinse în art. 78 alin. (I) l,t e) din Legea nr. 36/1995, potrivit cărora procedura succesorală notarial se suspendă în cazul în care moştenitori. prezintă dovadă că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor). De altfel, nici o dispoziţie a legii nu împiedică părţile să se adreseze în mod direct instanţei judecătoreşti, mai ales atunci când cunosc ab imho, că există neînţelegeri vizând dezbaterea succesiunii în general

În practică, această competenţă alternativă a notărilor şi a instanţelor judecătoreşti în privinţa procedurii succesorale determină, nu de puţine ori, un regim juridic diferit al modului prin care se finalizează procedura - prin certificat de moştenitor sau prin hotărâre judecătorească.

Ar fi necesar, în opinia noastră (şi fără a fi susceptibil de pledoarie pro domo) că instanţele de judecată să devină competenţe pentru a judecă moşteniri, numai în ipoteză în care există în mod real (şi nu simulat) causa lids, neînţelegeri pe care moştenitorii prezumtivi le pot dovedi în mod real în faţă instanţei. În caz contrar, neexistând în mod real divergenţe între moştenitori, sau dacă aceste „divergente" sunt create în mod artificial, doar pentru a atrage competenţa instanţelor de judecată, acestea ar trebui să îşi decline competenţa în favoarea notarului competent, pentru a se stabili drepturile la moştenire pe calea procedurii necontencioase. Desigur, propunerea noastră vizează modificarea nu numai a Legii nr. 36/1995, art. 78, dar şi a Codului de procedura civilă în sensul de a se recunoaşte competenţa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea cauzelor succesorale numai în situaţii de excepţie, când notarul sesizat constată în urmă administrare de probe şi a discuţiilor purtate cu părţile implicate, că există motive reciproce de contestaţii, ireconciliabile, şi care nu pot fi soluţionate pe altă cale decât prin proces. Dar ce interes ar avea părţile de a se adresă pentru soluţionarea unei moşteniri direct instanţei judecătoreşti, în condiţiile în care este de notorietate faptul că procedura contencioasă este, cel mai adesea, greoaie. Unul din posibilele motive ar fi eficienţă financiară, motiv care, nu ar fi de neglijat. Recurgerea la calea contencioasă este aparent mai ieftină decât cea la procedura necontencioasa, şi această datorită regulilor fiscale (modalităţi de taxare) diferite aplicabile celor două proceduri. Avantajele proceduri contencioase sunt doar aparenţe. Aşa cum se va arata ulterior, procedura

contencioasă nu este asigurată, pe deplin, asupra riscului promovării mai multor dosare succesorale la instanţe diferite privind acelaşi defunct, persistând riscul pronunţării unor hotărâri, contradictorii, situaţie eliminată de către procedura necontencioasa, prin introducerea evidenţelor INFONOT.

Încercând să conchidem, apreciem că procedura succesorală ar trebui să fie în competenţa generală şi exclusivă a notărilor, şi doar pe cale de excepţie, atunci când notarul legal sesizat constată că sunt neînţelegeri între moştenitori pe care el însuşi nu reuşeşte să le soluţioneze, va suspendă procedura şi va îndruma părţile să recurgă la calea contencioasă. De altfel, opinia exprimată se încadrează în tendinţa europeană generală de a degreva activitatea instanţelor judecătoreşti de orice activităţi care nu intră în mod necesar în competenţă lor, soluţionarea unor probleme potenţial litigioase intrând şi în competenţă altor organe (de exemplu - notarii, prin instituţia medierii etc.).

Deşi competenţă notărilor şi a instanţelor judecătoreşti în procedură succesorală este de lege faţă alternative, apreciem că sesizarea uneia dintre cele două entităţi deopotrivă competenţe nu face imposibilă revenirea şi sesizarea celeilalte entităţi. Este tot o manifestare a disponibilităţii părţilor în materie contencioasă sau necontencioasa.

Preview document

Procedura Succesorală Notarială - Pagina 1
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 2
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 3
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 4
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 5
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 6
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 7
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 8
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 9
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 10
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 11
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 12
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 13
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 14
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 15
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 16
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 17
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 18
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 19
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 20
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 21
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 22
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 23
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 24
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 25
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 26
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 27
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 28
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 29
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 30
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 31
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 32
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 33
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 34
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 35
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 36
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 37
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 38
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 39
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 40
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 41
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 42
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 43
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 44
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 45
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 46
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 47
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 48
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 49
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 50
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 51
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 52
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 53
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 54
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 55
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 56
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 57
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 58
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 59
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 60
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 61
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 62
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 63
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 64
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 65
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 66
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 67
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 68
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 69
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 70
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 71
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 72
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 73
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 74
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 75
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 76
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 77
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 78
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 79
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 80
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 81
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 82
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 83
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 84
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 85
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 86
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 87
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 88
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 89
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 90
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 91
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 92
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 93
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 94
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Procedura Succesorala Notariala.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Te-ar putea interesa și

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Caiet de practică în drept notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Procedura Succesorală Notarială

1. Procedura succesorala amiabila Procedura succesorala notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995, privitoare la notarii publici si la...

Proiect de Specialitate la Un Notariat

CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea Notariatelor Publice I.1. Istoric Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, dată...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Ai nevoie de altceva?