Procedura Succesorală Notarială

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22529
Mărime: 99.50KB (arhivat)
Publicat de: Ladislau Bunea
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Ciuca

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivația alegerii temei

România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală şi occidentală, s-a menţinut şi evoluat de-a lungul secolelor, impunându-şi un anumit mod specific de dezvoltare socială, care a condus la apariţia unui sistem de drept propriu.

În funcţie de evoluţia istorică a societăţii româneşti sistemul de drept s-a perfecţionat, cunoscând tot atâtea etape de dezvoltare ca şi societatea însăşi.

Dreptul notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare a activităţii notariale, statutul notarului public şi

procedura de întocmire a actelor notariale. Enunţarea acestei definiţii sintetice relevă

existenţa unor norme juridice cu caracter diferit: unele sunt norme ce privesc doar organizarea activităţii notariale şi structura organelor care o exercită sau o coordonează; altele se referă la procedura de întocmire a diferitelor acte notariale.

Participarea la viaţa juridică implică, cu necesitate, respectarea unei anumite ordini de drept şi a valorilor ocrotite de aceasta.

Siguranţa circuitului civil recomandă constatarea raporturilor juridice stabilite între persoanele fizice sau juridice printr-un act scris, respectiv chiar printr-un înscris întocmit şi autentificat de un specialist al dreptului, adică de un notar public. Întocmirea unui înscris autentic, care să constate raportul juridic civil sau comercial realizat de părţi, este dorit şi solicitat adeseori de părţi, ceea ce reprezintă o garanţie solidă a conservării drepturilor lor.

În majoritatea statelor occidentale activitatea notarială se realizează de către birourile notarilor publici. Notarii îndeplinesc imensa majoritate a actelor cu caracter notarial. Situaţia este similară şi în sistemul legislaţiei noastre. Principiul potrivit căruia activitatea notarială constituie monopol al notarilor publici, însă, comportă unele excepţii importante.

Dreptul notarial se constituie, în ultimul timp, într-unul din domeniile juridice cele mai dinamice. Activitatea notarială este implicată azi nu numai în domeniile tradiţionale, ca: dreptul contractelor, succesiuni, drepturi reale, ci şi în dreptul afacerilor şi în dreptul comercial. O expresie a acestei realităţi o constituie şi numărul mare de notari publici care-şi desfăşoară azi activitatea în ţara noastră, precum şi în alte ţări democratice.

Succesiunea se fundamentează pe o idee morală și socială ușor de sesizat, aceea a solidarității între părinți, copii și alte rude, precum și între soți, fiindcă nimeni nu poate să se afle într-o unitate mai trainică decât cu ai săi, iar dreptul succesoral nu face altceva decât să reglementeze deferirea moștenirii către cei îndreptățiți să o primească, contribuind astfel la stabilitatea raporturilor între oameni.

Prin soluțiile sale marcate de moderație și echilibru, dreptul succesoral vădește o capacitate integratoare fără asemănare, deoarece este formulat astfel că și când ar traduce însăşi voința tacită și implicită a destinatarilor săi.

Iar dacă lichiditatea moștenitorilor să naștere adesea la neînțelegeri între moștenitori și la procese costisitoare și trenante, cauză nu trebuie căutată atât în reglementările legale, ci mai ales în imperfecțiunile finite umane, exacerbate de individualismul și egoismul acre au însoțit și însoțesc propeietatea din cele mai vechi timpuri până astăzi și care nu pot fi temperate decât prin judecăți drepte și viabile.

Potrivit dreptului românesc, predarea patrimoniului unei persoane decedate către moştenitorii săi, se poate face alternativ, fie în baza unei proceduri notariale necontencioase, fie în baza unei proceduri contencioase în faţa instanţei de judecată, competenţa aparţinând fie notarului, fie judecătoriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului.

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea problematicii situate în zona de interferenţă a dreptului succesoral cu aceea a dreptului procesual civil.

În cazul procedurilor notariale și a instituției juridice a notarului public, stabilirea naturii juridice a acestora se va face în raport cu Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activității notariale, Codul de procedură civilă, care constituie dreptul comun pentru procedurile notariale și Codul civil, a cărui aplicare se face, în materiile privind contractele și succesiunile, prin intermediul acestor proceduri.

Determinarea naturii juridice a procedurilor notariale și a instituției notarului public, care se întrepătrund, prezintă o importanță deosebită pentru existența și perspectivele profesiei liberale a notarului public, statutul acestuia în prezent și viitor, caracterul actelor notariale și căile de atac împotriva acestora și răspunderea juridică a notarului public.

Procedura succesorală notarială reprezintă ansamblul normelor juridice potrivit cărora se realizează predarea patrimoniului persoanei decedate către moştenitorii săi. În principal, acest ansamblu de norme este cuprins în Codul civil român şi în Legea nr. 36/1995, Legea notarilor publici şi activităţii notariale. Potrivit acestor norme, notarul stabileşte pe baza declaraţiilor succesibililor şi a altor probe pe care le administrează, calitatea de moştenitor, compunerea masei succesorale, activul şi pasivul succesiunii, cotele de drept ale moştenitorilor legali sau bunurile dobândite de moştenitorii testamentari, taxele succesiunii, şi face, la cererea moştenitorilor, partajul succesoral.

În cadrul procedurii succesorale, putem afirma, fără teama de a greşi, ca aceştia îndeplinesc o activitate de jurisdicţie necontencioasa, cu unele elemente contencioase şi nicidecum o procedură administrativă.

Preview document

Procedura Succesorală Notarială - Pagina 1
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 2
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 3
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 4
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 5
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 6
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 7
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 8
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 9
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 10
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 11
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 12
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 13
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 14
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 15
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 16
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 17
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 18
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 19
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 20
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 21
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 22
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 23
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 24
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 25
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 26
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 27
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 28
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 29
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 30
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 31
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 32
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 33
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 34
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 35
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 36
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 37
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 38
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 39
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 40
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 41
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 42
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 43
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 44
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 45
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 46
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 47
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 48
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 49
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 50
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 51
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 52
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 53
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 54
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 55
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 56
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 57
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 58
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 59
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 60
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 61
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 62
Procedura Succesorală Notarială - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Procedura Succesorala Notariala.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Procedura Succesorală Notarială

1. Procedura succesorala amiabila Procedura succesorala notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995, privitoare la notarii publici si la...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Descriere Moştenirea legală are loc atunci cand transmiterea ei are loc în temeiul legii, în ordinea şi în cotele...

Procedura partajului

1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare 1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei Dreptul de proprietate asupra unui...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Te-ar putea interesa și

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Caiet de practică în drept notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Procedura Succesorală Notarială

1. Procedura succesorala amiabila Procedura succesorala notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995, privitoare la notarii publici si la...

Proiect de Specialitate la Un Notariat

CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea Notariatelor Publice I.1. Istoric Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, dată...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Ai nevoie de altceva?