Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 33829
Mărime: 168.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOR LA INFRACŢIUNILE INFORMATICE 8

1. Istoricul incriminării infracţiunilor informaţionale în legislaţia penală a Republicii Moldova şi elemente de drept comparat 8

2. Abordări conceptuale privind criminalitatea informatică şi sediul normativ de incriminare 32

3. Caracterizarea generală a infracţiunilor din domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor 43

Capitolul II: ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM 54

1. Obiectul infracţiunii 54

2. Latura obiectivă a infracţiunii 58

3. Latura subiectivă a infracţiunii 70

4. Subiectul infracţiunii 76

Capitolul III: ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM 79

1. Cauzele şi condiţiile de comitere a infracţiunii 79

2. Personalitatea infractorului 88

3. Măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunii 94

Concluzii şi recomandări 100

Bibliografie 103

Extras din document

Introducere

Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin dezvoltarea şi răspândirea rapidă a tehnologiilor informaţionale, prin rolul sporit al domeniului informaţional ce include totalitatea informaţiei, infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii, a subiecţilor care efectuează colectarea, formarea, răspândirea şi utilizarea informaţiei sistemului ce reglementează relaţiile sociale apărute în acest sens.

Reţelele de comunicaţii şi sistemele informatice au devenit un factor esenţial în dezvoltarea economică şi socială.

În multe ţări tehnica computerizată se utilizează de forţele armate, în energia atomică, electrică, în cercetările cosmice şi în alte sfere vitale ale activităţii omului. Computerele personale tot mai des devin un instrument ce facilitează şi accelerează procesele de muncă intelectuală şi fizică.

Însă practica demonstrează că tehnica computerizată se utilizează nu numai în scopuri social-utile, ci şi în scopul săvârşirii diferitelor infracţiuni economice, contra intereselor personale, intereselor colectivităţilor şi ale statului.

Numărul în creştere de încălcări ale securităţii informaţionale a generat deja daune financiare considerabile, a subminat încrederea utilizatorilor şi a avut un efect nefavorabil asupra dezvoltării comerţului electronic. Cetăţenii, administraţia publică şi întreprinderile reacţionează prin punerea în aplicare a unor tehnologii de securitate şi proceduri de gestionare a securităţii.

Funcţionarea tehnologiilor informaţionale acţionează atât direct, cât şi indirect asupra tuturor sectoarelor societăţii contemporane.

Din această cauză, legislaţia penală a majorităţii statelor este chemată să asigure protecţia drepturilor şi intereselor legale ale personalităţii, societăţii şi statului în lumea materială. O dată cu evoluţia continuă a tehnologiilor informaţionale şi a mijloacelor de telecomunicaţii, acestea au devenit un element indispensabil al vieţii umane, activităţii sociale şi mecanismelor statale. Aceasta a pus pe ordinea de zi a multor state necesitatea susţinerii normativ-juridice a noilor relaţii ce iau naştere în procesul utilizării tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii, formării cadrului juridic cu un cerc clar de categorii şi noţiuni-elemente importante în dezvoltarea esenţei fenomenelor.

Problema asigurării securităţii informaţiei şi tehnologiilor computerizate, inclusiv prin mijloace juridico-penale, este una dintre cele mai acute în majoritatea ţărilor lumii, în special când este vorba despre utilizarea computerelor, sistemelor şi reţelelor informatice în industrie şi afaceri. În urma diverselor atacuri şi efracţii informatice întreprinderile suportă pierderi enorme.

În legătură cu aceasta, trebuie menţionat, înainte de toate, că în statele unde informatizarea vieţii sociale a atins un nivel avansat, atât cercetătorii, cât şi legiuitorii susţin că există o categorie distinctă de infracţiuni, numită generalizat „informatice” sau „infracţiuni înalt tehnologizate” („computers crimes” sau „high-tech crimes”).

Până în prezent nu există o definiţie general acceptată a acestor infracţiuni, iar definiţiile ce dezvăluie esenţa lor poartă un caracter operaţional. Fapt determinat de lipsa opiniei unitare asupra temeiului atribuirii faptelor ilegale la aşa infracţiuni în legătură cu modificările continue ale tehnologiilor informaţionale computerizare.

Ţin să menţionez că legislaţia privind răspunderea penală pentru infracţiunile informatice se deosebeşte esenţial de la o ţară la alta şi nu în toate statele legislaţia este adaptată în mod corespunzător la cerinţele crescânde în mod continuu în vederea intensificării protecţiei juridico-penale a valorilor legate de utilizarea informaţiei şi a tehnologiilor computerizate.

Statul nostru, fiind un stat tânăr, aflându-se într-o continuă dezvoltare în toate compartimentele şi aspirând la standartele internaţionale a inclus în legislaţia penală un întreg compartiment ce reglementează protecţia informaţiei computerizate, şi anume Capitolul XI CP care se intitulează: „Infracţiuni informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor.” O infracţiune din domeniul informaticii ce este tot mai des săvârşită, este cea prevăzută de art.260 C. Pen., şi anume producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program. Această denumire a fost modificată în 2009, fiind adaptată conform art.6 a Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.

Preview document

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 1
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 2
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 3
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 4
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 5
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 6
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 7
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 8
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 9
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 10
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 11
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 12
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 13
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 14
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 15
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 16
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 17
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 18
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 19
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 20
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 21
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 22
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 23
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 24
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 25
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 26
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 27
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 28
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 29
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 30
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 31
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 32
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 33
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 34
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 35
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 36
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 37
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 38
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 39
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 40
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 41
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 42
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 43
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 44
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 45
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 46
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 47
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 48
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 49
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 50
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 51
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 52
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 53
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 54
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 55
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 56
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 57
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 58
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 59
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 60
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 61
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 62
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 63
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 64
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 65
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 66
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 67
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 68
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 69
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 70
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 71
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 72
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 73
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 74
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 75
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 76
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 77
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 78
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 79
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 80
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 81
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 82
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 83
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 84
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 85
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 86
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 87
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 88
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 89
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 90
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 91
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 92
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 93
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 94
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 95
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 96
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 97
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 98
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 99
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 100
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 101
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 102
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 103
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 104
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 105
Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegala la Dispozitie a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program.doc

Alții au mai descărcat și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Aspecte criminologice privind criminalitatea orientată spre profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Evoluția domeniul infracțiunilor electronice

INTRODUCERE Reputata revistă englezească The Economist a publicat în mai 2012 un raport special destinat comerţului electronic din care vom cita...

Conceptul de Criminalitate Informatică

1. Conceptul de criminalitate informatică Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în...

Ai nevoie de altceva?