Profilajul criminal în investigația criminalistică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23767
Mărime: 116.25KB (arhivat)
Publicat de: Cristina M.
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Abrevieri ...2
 2. Introducere 3
 3. SECȚIUNEA I
 4. CONSIDERAȚII PRELIMINARE PRIVIND NOȚIUNEA DE CRIMINALISTICĂ
 5. - 1.1. Noțiune, scurt istoric, obiect, metode și caractere ..6
 6. - 1.2. Principiile fundamentale ale criminalisticii .12
 7. - 1.3. Conexiunea criminalisticii cu științele juridice și judiciare ..15
 8. SECȚIUNEA a II-a
 9. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL DE PROFILING
 10. - 2.1. Procesul de profiling ...17
 11. - 2.2. Profilul psihologic în sistemul judiciar românesc ...22
 12. - 2.3. Analiza comportamentală ...23
 13. SECȚIUNEA a III-a
 14. ASPECTE SPECIFICE DE CRIMINALISTICĂ PRIVIND MOTIVUL ȘI RAȚIUNEA DE A UCIDE
 15. - 3.1. Comportamentul criminal .29
 16. - .3.2. Elemente constitutive ale mecanismului comportamentului criminal .31
 17. - 3.3. Motivul și rațiunea de a ucide ..36
 18. SECȚIUNEA a IV-a
 19. PROFILAJUL CRIMINAL ÎN INVESTIGAREA JUDICIARĂ A ACTIVITĂȚII INFRACȚIONALE STUDIU DE CAZ: RÎMARU ION
 20. - .4.1 Istoricul crimelor ...42
 21. - .4.2. Modul de operare folosit ..49
 22. - 4.3. Profilul psiho-social al criminalului Rîmaru Ion .54
 23. - 4.4. Procesul și sentința penală în cazul inculpatului Rîmaru Ion ...56
 24. - 4.5. Concluzii privind crima și criminalul în serie ..58
 25. Concluzii 60
 26. Bibliografie 62

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului criminal.

Suportul teoretic al licenței se constituie din lucrări variate, relevante pentru o abordare a fenomenelor analizate; astfel, pentru fundamentarea conceptelor de bază utilizate în lucrare am făcut recurs la câteva lucrări care reflectă activitatea supusă analizei și la actele legislative care reglementează domeniul.

Actualitatea temei alese.

Dintre toate valorile sociale, omul reprezintă valoarea cea mai de preț și tocmai de aceea legea penală îl apără atât în ceea ce privește existența sa fizică și atributele fundamentale ale personalității sale, cât și în ceea ce privește toate celelalte drepturi și interese ce-i sunt recunoscute. Viața, ca însușire biologică a individului constituie atributul sintetic și fundamental fără de care nu ar putea exista nici una dintre celelalte însușiri ale persoanei; ea reprezintă bunul, valoarea cea mai de preț a individului, condiția supremă a existenței și afirmării rolului său în cadrul grupului social.

Societatea, de asemenea, nu poate fi concepută decât prin existența unor oameni, ceea ce semnifică următorul aspect: viața indivizilor devine o condiție supremă a existenței societății însăși. Fără respectarea vieții nu este posibilă nici colectivitatea, nici conviețuirea socială.

Ocrotirea persoanei prin mijlocirea legii penale se înscrie printre cele mai importante obiective ale dreptului penal; persoana omului este apărată atât sub aspectul personalității sale fizice (viața, integritatea corporală, sănătatea), cât și a personalității sale morale (demnitate, onoare, libertate, etc.).

Însă, dreptul penal nu are doar menirea să pună la dispoziția instanțelor judecătorești materialul probator necesar pentru stabilirea vino văției infractorilor și tragerea acestora la răspundere penală pe măsura vino văției fiecăruia, ci are și un rol preventiv-educativ.

În prezenta lucrare de licență am subliniat rolul profilajului criminal în cazul cercetării, criminalistice pentru a evidenția o serie de particularități și metode, întreprinzând o analiză destul de detaliată a noțiunii de „criminal profiling”, adică procesul prin care se indică trăsăturile de personalitate ale autorului unei infracțiuni, ținându-se cont de analiza câmpului infracțional, tipurile variate de personalități existente, datele statistice ale faptelor similare, precum și natura disfuncțiilor mentale demonstrate de autor cu ocazia comiterii faptei.

Obiectul prezentei lucrări de licență este acela de a prezenta o parte din tot ceea ce s-a scris despre profilingul ca metodă de identificare a autorilor crimelor, pe baza analizei naturii infracțiunii și a modului în care a fost săvârșită. Din alegerile pe care criminalul le-a făcut înainte, în timpul și după săvârșirea infracțiunii se pot determina diferite aspecte ale personalității sale. Aceste informații sunt coroborate cu alte detalii relevante și cu probele fizice descoperite la locul faptei, iar apoi sunt comparate cu caracteristici cunoscute ale diferitelor tipologii de personalitate, dar și cu cele ale tulburărilor psihice, pentru a putea contura astfel o descriere a autorului cu care se poate lucra în mod practic.

În general, infracțiunile pretabile în folosirea profilului psihologic sunt omorul în serie, violurile în serie și tâlhăriile în serie. În special, profilul de personalitate a avut rezultate uimitoare în investigațiile omorului în serie și a violurilor în serie, violuri urmate sau nu de moartea victimei. Profilingul contribuie la investigația criminal fiind o opinie, un punct de vedere obiectiv din partea unui specialist neimplicat inițial.

Structura și volumul lucrării de licență: lucrarea este structurată în patru secțiuni, prefațate de introducere. Concluziile și recomandările sunt prezentate într-un capitol separat. Lucrarea mai conține la final lista cu referințe bibliografice.

În Introducere se fundamentează actualitatea temei, se precizează obiectivul, suportul său metodologic și se indică structura lucrării de licență.

În secțiunea I intitulată Considerații preliminare privind noțiunea de criminalistică își propune clarificarea unor aspecte conceptuale specifice referitoare la obiect, conținut, metode ale conceptului criminalistică, cu deplasarea accentului pe principii și caractere, precum și pe importanța și rolul acesteia în urma conexiunii cu științele juridice și judiciare.

În secțiunea II intitulată Aspecte generale privind procesul de profiling, după ce am prezentat elemente de bază am abordat atât profilul psihologic în sistemul judiciar românesc, cât și conceptul de analiză comportamentală.

În secțiunea III Aspecte specifice de criminalistică privind motivul și rațiunea de a ucide am analizat ocomportmanetul criminal și elementele constitutive ale acestui mecansim, pentru ca în final să evidențiez motivul și rațiunea de a ucide.

În secțiunea IV am prezentat câteva aspecte specifice strict referitoare la profilajul criminal prin prezentarea unui studiu de caz unde am accentuat profilul psiho-social al criminalului Rîmaru Ion alături de modul de operare folosit în perioada crimelor sale.

În finalul lucrării am încercat să evidențiez câteva concluzii referitoare la aspectele analizate pe parcursul prezentei lucrări de licență.

Bibliografie

Tratate, monografii, cursuri

1. Boroi, A,- Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, București 2008

2. Cioclei, V., - Drept penal. Partea specială, Editura C.H.Beck, București, 2006

3. Cioclei, V., -“Mobilul în conduita criminală“, Editura AII Beck, București, 2006

4. Ciopraga, A.,- Criminalistica-Elemente de tactică, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Facultatea de Drept, 2001

5. Coman, L., Constantinescu, M., -Considerații privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică, Editată de Ministerul Justiției, București, 1998

6. Diaconescu, Gh., Duvac C.,- Tratat de drept penal. Partea specială, Editura C.H. Beck, București, 2009

7. Dolțu, I., -Probele și mijloacele de probă, cu privire la declarațiile învinuitului sau inculpatului, mijloace de probă și apărare în procesul penal, Editura Dobrogea, Constanța, 1997

8. Dongoroz, V., și colectiv, -Noul Cod de procedură penală și Codul de procedura penală anterior-prezentare comparativă, București, Editura Politică 1969

9. Gebert, V., -Practical Homicide Investigation, Editura Taylor & Francis, New York, 1980

10. Hickey, E., -The Female Serial Murderer, Journal of Police and Criminal Psychology, 1986

11. Lupulescu, N.,-Particularitățile cercetării la fața locului a accidentelor aviatice; Vol: “Investigația criminalistică a locului faptei”, Editura Luceafărul, București, 2004

12. Mateuț, Gh., -Drept penal special, Sinteze de teorie și practica judiciară, Vol.I. - București, Editura Lumina Lex, 1999

13. Mihuleac, E., -Expertiza judiciară, Editura Științifică, București 1998

14. Mircea, I.,-Criminalistică, Editura Lumina Lex, București, 2001

15. Montet, L., -Criminali în serie, Editura Corint, București, 2003

16. Naghi, C.- Drept penal, Editura Andrei Șaguna, Constanța, 2009

17. Nistoreanu, G., Boroi A.,- Drept penal. Partea generală, Editura All Beck, București, 2003

18. Neagu, I.,-Drept procesual penal, Editura “Artprint“, București 1994

19. Neagu, I.,- Tratat de procedură penală, Editura “PRO“, București, 2002

20. Nedelcu, C., (în colaborare cu M.Hotca, M.Gorunescu, N.Neagu, R.F.Geamănu, M.Dobrinoiu, M.C.Sinescu, R.Slăvoiu, L.D.Al-Kawadri, A.Hărătău)- Noul cod penal.Note.Corelații.Explicații, Editura C.H.Beck, București, 2014

21. Prisăcaru, V.I., - Contenciosul administrativ român, Editura All, București, 2001

22. Stancu, E., -Tratat de Criminalistică, Editura Actami, București, 2001

23. Stancu, E., - Investigarea științifică a infracțiunilor, Curs de criminalistică, partea a II-a și a III-a, Universitatea București, Facultatea de Drept, București, 2008

24. Swensson, A., Wendel, O.,-Descoperirea infracțiunilor- metode moderne de investigație criminală (traducere în limba română) Stockholm, 1954

25. Suciu, C., -Criminalistică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972

26. Târnoviceanu, I., Dongoroz, V.,- Tratat de drept și procedură penală, ed. a II-a, vol. IV, București, 2002

27. Theodoru, Gr., Moldovan L., -Drept Procesual Penal, București, Editura C.H. Beck, 2008

28. Udroiu, M.,-Procedura Penală. Partea generală. Partea Specială., București, Editura C.H. Beck, 2010

29. Văduva, N.,- Expertiza judiciară, Editura Universitaria, Craiova, 2001

Vasile, V., -Investigarea crimelor și criminalilor în serie, București, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2013

30. Volonciu, N.,- Drept procesual penal, Editura Didactică și Pedagogică București, 1992

31. Volonciu, N., -Tratat de procedură penală, Editura “Paideia“, București, 1993.

Legislație

1. Constituția României

2. Codul penal român

3. Codul de procedură penală

Preview document

Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 1
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 2
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 3
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 4
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 5
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 6
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 7
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 8
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 9
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 10
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 11
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 12
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 13
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 14
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 15
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 16
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 17
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 18
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 19
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 20
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 21
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 22
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 23
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 24
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 25
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 26
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 27
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 28
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 29
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 30
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 31
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 32
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 33
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 34
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 35
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 36
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 37
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 38
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 39
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 40
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 41
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 42
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 43
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 44
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 45
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 46
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 47
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 48
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 49
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 50
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 51
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 52
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 53
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 54
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 55
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 56
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 57
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 58
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 59
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 60
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 61
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 62
Profilajul criminal în investigația criminalistică - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Profilajul criminal in investigatia criminalistica.doc

Alții au mai descărcat și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Ascultarea Invinuit-Inculpat

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI/INCULPATULUI 1.1. Precizări de ordin terminologic 1.1.1. Ascultarea...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Traficul de droguri și tehnici speciale de investigare a criminalității organizate

Introducere În ultimii ani, unul dintre palierele criminalității care tinde să devină o problem mondială îl reprezintă consumul și traficul de...

Criminalitatea Feminină

Introducere Se spune ca infracţiunile comise de femei reprezintă un indicator al rolului deţinut de acestea în societate. Din această perspectivă,...

Moduri de operare la criminalii dezorganizați

CAPITOLUL I: Aspecte criminologice Infracţiunile sunt comise în mod frecvent în actualul stat de drept, având la bază cauze atât de ordin obiectiv...

Te-ar putea interesa și

Profilajul Criminal

Rezumat Un obiectiv principal al poliţiei este de a asigura siguranţa publică şi, prin urmare, organele de aplicare a legii folosesc o serie de...

Ai nevoie de altceva?