Promisiunea de vânzare-cumpărare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 54124
Mărime: 200.55KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr.Florin Dobre
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE Specializarea: DREPT

Cuprins

TITLUL I

PROMISIUNEA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ

1. Noţiune şi categorii de promisiuni de vânzare-cumpărare 5

2. Caracterele juridice ale promisiunii de vânzare-cumpărare 9

3. Condiţii de fond şi de formă 12

4. Clauzele promisiunii de vânzare-cumpărare 19

CAPITOLUL II

EFECTELE PROMISIUNII DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Forţa obligatorie a promisiunii de vânzare-cumpărare 23

2. Încălcarea obligaţiei. Vânzarea bunului către un terţ 24

CAPITOLUL III

EXECUTAREA PROMISIUNII DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Executarea silită a promisiunii de vânzare-cumpărare 28

2.Situaţia antecontractului în dreptul francez şi corelaţia cu legislaţia română 32

CAPITOLUL IV

PROMISIUNEA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUB IMPACTUL LEGISLAŢIEI REFERITOARE LA CIRCULAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR 36

CAPITOLUL V

PROMISIUNEA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ÎN PRACTICA JUDICIARĂ ACTUALĂ

1. Incidenţa abrogării dispoziţiilor legale restric¬tive 41

2. Condiţiile pentru admisibilitatea unei acţiuni judecătoreşti în valorificarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, în condiţiile art.1073, 1077 şi 970 C.civ 45

3. Efectele hotărârii judecătoreşti de admitere a acţiunii în executarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare. Momentul transmiterii dreptului de proprietate de la înstrăinător la dobânditor 52

4. Prescripţia dreptului la acţiune şi prescripţia executării silite a hotărârii 53

CAPITOLUL VI

PRACTICĂ JUDICIARĂ 56

TITLUL II

PACTUL DE PREFERINŢĂ

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA ŞI EFECTELE PACTULUI DE PREFERINŢĂ

1. Noţiune şi utilitate 64

2. Efectele pactului de preferinţă 66

CAPITOLUL II

CESIUNEA PACTULUI DE PREFERINŢĂ. RĂSPUNDEREA PENTRU NERESPECTAREA PACTULUI DE PREFERINŢĂ ŞI CADUCITATEA ACESTUIA

1. Transmisiunea şi cesiunea pactului de preferinţă 68

2. Răspunderea pentru nerespectarea pactului de preferinţă 68

3. Caducitatea pactului 69

Extras din document

INTRODUCERE

Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturile juridice civile şi prin care se realizează în cele mai variate forme circulaţia bunurilor şi schimbul serviciilor în vederea satisfacerii nevoilor persoanelor fizice şi juridice. Contractul este definit de Codul Civil în art. 942 ca fiind “acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic.”

Trăsătura caracteristică definitorie esenţială a oricărui contract o constituie acordul de voinţă al părţilor exprimat cu intenţia de a se obliga juridiceşte. Între părţi trebuie să existe un astfel de acord, cel puţin asupra naturii contractului şi asupra identităţii obiectului acestuia. Acordul părţilor asupra celorlalte elemente secundare ale contractului, cum ar fi modalităţile de executare a acestuia, poate fi prezumat prin referire la dispoziţiile legale supletive. Având în vedere faptul că este suficient acordul de voinţă al părţilor pentru a produce efecte juridice, s-a ajuns la concluzia că acest acord este valabil doar dacă sunt respectate legile privind ordinea publică, socială şi economică – adică toate normele juridice şi principiile generale ale dreptului – precum şi regulile de convieţuire socială, care constituie norme de conduită ale omului.

În literatura juridică a fost definită noţiunea de contract ca fiind “acordul de voinţă încheiat între două sau mai multe persoane pentru a crea o obligaţie, a modifica sau stinge obligaţii preexistente”.

La baza reglementării contractului stă principiul libertăţii contractuale potrivit căruia părţile pot decide în mod liber asupra încheierii sau neîncheierii contractului, asupra conţinutului, formei şi efectelor acestuia, cu obligaţia de a nu contraveni dispoziţiilor legale imperative, ordinii publice sau sociale. Contractul este un act juridic civil, constând în acordul de voinţă încheiat între două sau mai multe persoane, în scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice. Încheierea oricărui contract este, în principiu, liberă, normele ce reglementează această materie, fiind norme supletive. Suntem, totuşi, în prezenţa unei libertăţi condiţionată şi determinată, pe de o parte, de viaţa socială, iar, pe de altă parte, de dispoziţiile cuprinse în normele legale. Există, astfel, câteva norme care îngrădesc într-o mai mică sau mai mare măsură libertatea contractuală. Acestea sunt:

- dispoziţia art. 5 Cod Civil, potrivit căruia “nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare, la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri”;

- dispoziţia art. 966 Cod Civil: “obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită, nu poate avea nici un efect”;

- prevederea art. 968 Cod Civil: “cauza este nelicită când este prohibită de lege, când este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice”.

Având în vedere diferitele nevoi sociale şi de convieţuire ale oamenilor, contractele îmbracă forme variate. Indiferent de forma lor, esenţială este interpretarea dată de părţi, adică care a fost motivul care le-a determinat să încheie acel contract, ce au înţeles ele prin acel contract şi buna lor credinţă în executarea lui. Astfel, şi Codul Civil prevede în art. 969, “Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”. Aşa cum am mai precizat, libertatea contractuală este îngrădită doar de respectarea legii, a ordinii publice şi a bunelor moravuri.

În caz de litigiu, judecătorul trebuie să ţină seama de interpretarea dată de părţi a clauzelor contractului, deoarece manifestarea lor de voinţă este primordială şi nu cea a terţilor contractului.

Astfel, judecătorul trebuie să respecte întocmai clauzele clare ale convenţiei, iar în caz de neclaritate, trebuie să le interpreteze din prisma părţilor, adică ce au înţeles ele că trebuie să facă în temeiul contractului încheiat.

Preview document

Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 26
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 27
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 28
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 29
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 30
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 31
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 32
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 33
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 34
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 35
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 36
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 37
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 38
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 39
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 40
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 41
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 42
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 43
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 44
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 45
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 46
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 47
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 48
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 49
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 50
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 51
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 52
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 53
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 54
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 55
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 56
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 57
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 58
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 59
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 60
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 61
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 62
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 63
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 64
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 65
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 66
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 67
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 68
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 69
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 70
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 71
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 72
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 73
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 74
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 75
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 76
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 77
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 78
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 79
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 80
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 81
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 82
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 83
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 84
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 85
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 86
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 87
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 88
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 89
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 90
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 91
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 92
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 93
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 94
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 95
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 96
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 97
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 98
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 99
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 100
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 101
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 102
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 103
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 104
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 105
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 106
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 107
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 108
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 109
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 110
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 111
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 112
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 113
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 114
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 115
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 116
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 117
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 118
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 119
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 120
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 121
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 122
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 123
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 124
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 125
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 126
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 127
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 128
Promisiunea de vânzare-cumpărare - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Promisiunea de Vanzare-Cumparare
    • coperta.doc
    • lucrarea de licenta.doc
    • prima_pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Antecontractul de Vanzare - Cumparare Imobiliara

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Introducere Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată...

Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva

ACTUL JURIDIC CIVIL NotiuneaAct juridic civil=manif.de vointa facuta cu intentia de a produce efecte jur.civ.,adica de a naste,modifica sau stinge...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Antecontractul de vânzare-cumpărare

1. Noţiuni introductive În practică, acordul de voinţe care dă naştere vânzării nu se realizează întotdeauna dintr-o dată, aşa cum au gândit...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare

INTRODUCERE Vânzarea, ca și contract civil, a apărut relativ târziu in evoluția omenirii. Înaintea sa a fost schimbul, trocul, care era practicat...

Antecontractul de Vanzare-Cumparare a Terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Promisiunea Sinalagmatică de vânzare-cumpărare

1. Definiţie Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare face parte din categoria contractelor nenumite Ca orice contract, promisiunea este nu...

Promisiunea Sinalagmatica de Vanzare-Cumparare

PROMISIUNEA SINALAGMATICA DE VANZARE CUMPARARE 1. Definiţie Promisiunea sinalagmatica de vânzare-cumpărare face parte din categoria contractelor...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Gabriel Ispas DREPTUL COMERCIAL reprezinta un ansamblu de norme juridice care sunt aplicabile raporturilor juridice care izvoresc...

Drept Economic

TITLUL I. Elemente de teoria generala a dreptului Precizari prealabile privitoare la obiectul disciplinei de drept economic Sistemul dreptului...

Ai nevoie de altceva?