Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 30173
Mărime: 103.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I 11

1.DREPTURILE COPILULUI POTRIVIT LEGISLAŢIEI ROMÂNE ÎN VIGOARE 11

1.2. Imperativul respectării principiilor privind garantarea drepturilor copiilor 16

1.3. Drepturile şi libertăţiile civile ale copilului 17

1.3.1. Dreptul copilului la păstrarea şi stabilirea identităţii sale 17

1.3.2. Dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament 20

1.3.3. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale 24

1.3.4. Dreptul copilului la libertate de exprimare 24

1.3.5. Dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 30

1.3.6. Dreptul copilului la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică 31

1.3.7. Dreptul copilului la viaţa culturală proprie 31

1.3.8. Dreptul copilului la respectarea personalităţii şi individualităţii sale 32

1.3.9. Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale 33

1.4. Drepturile referitoare la asigurarea unui mediu familial şi îngrjirea alternativă 33

1.4.1. Dreptul copilului de a creşte alături de părinţii săi 33

1.4.2. Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială 34

1.4.3. Dreptul copilului la protecţie alternativă 39

1.5. Drepturi care privesc sănătatea şi bunăstarea copilului 49

1.6. Dreptul copilului la educaţie, activităţi recreative şi culturale 52

1.6.1. Dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. 52

1.6.2. Dreptul copilului la odihnă şi la vacanţă 53

CAPITOLUL II 54

DREPTURILE COPILULUI ÎN DOCUMENTE ADOPTATE ÎN CADRUL O.N.U. 54

2.1. Convenţia cu privire la drepturile copilului 54

2.2. Declaraţia drepturilor copilului 58

CAPITOLUL III 59

PROTECŢIA COPILULUI ÎN SISTEMUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI 59

3.1. Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei 59

3.2. Instituţii româneşti abilitate în domeniul drepturilor copilului 61

3.3. Autoritatea naţională pentru protecţia drepturilor copilului 63

3.4.Comisia pentru protecţia copilului 67

3.5. Alte organisme cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului 68

3.6. Organisme internaţionale cu competenţă în ceea ce priveşte protecţia drepturilor copilului 73

3.7. Alte organizaţii internaţionale 78

STUDII DE CAZ 84

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

INTRODUCERE

Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi şi parcurgând întreaga istorie a gândirii sociale, a apărut convingerea că oamenilor li se cuvin anumite

Cercetările efectuate cu privire la modul de organizare familială a societăţilor tribale au pus în evidenţă faptul că, în cadrul lor, rolurile sociale acordate indivizilor, în timpul fiecărei etape a dezvoltării lor, au un caracter mult mai precis faţă de societatea contemporană, oferind indicaţii exacte şi totodată utile asupra conduitelor ce trebuie adoptate în diferite perioade de vârstă . În aceste societăţi nu se putea distinge o atitudine comună faţă de copilărie. Aşadar, în anumite societăţi, până la perioada pubertăţii, copiii nu sunt consideraţi membrii cu drepturi depline ai comunităţii. În altele, ei sunt apreciaţi ca fiind neutri din punct de vedere al sexului, atât băieţii cât şi fetele bucurându-se de un tratament egal în raport cu adulţii. Întruparea spiritului celor care au murit şi care au revenit, în acest mod, în cadrul comunităţii.

În funcţie de modelele culturale ale comunităţii, chiar noţiunile de tată, mamă, frate sau soră au diverse semnificaţii, care urmăresc raporturile de dominare sau subordonare existente în cadrul societăţii respective . În cursul diferitelor perioade ale istoriei, marea variabilitate a modelelor culturale şi a particularităţilor comunitare a impus dezvoltarea unor atitudini diferenţiate, adeseori contradictorii între ele, faţă de copilărie. În majoritatea societăţilor arhaice, la fel ca şi tinereţea, copilăria nu era altceva decât o etapă a unei “tranziţii” fundamentale către statusul şi poziţia socială a adultului. Spre deosebire de societăţile contemporane, în care copilăria este idolatrizată şi protejată, cea mai mare parte dintre societăţile arhaice apreciau această perioada de vârstă ca o stare de “ignoranţă” şi de “pedeapsă”, în esenţa ei, prin, subordonarea necondiţionată faţă de autoritatea adultului. Pentru alte asemenea societăţi, copilăria era privită ca o “binefacere” pentru individ şi ca o resursă de “regenerare” pentru întreaga comunitate.

Istoria socială a copilăriei a înregistrat acest întreg ansamblu de atitudini contradictorii, oferindu-ne o imagine a copilăriei care diferă mult de reprezentarea pe care o are societatea contemporană despre această perioadă de vârstă.În unele societăţi antice, copiii se bucurau de o atenţie specială, avându-se în vedere că reprezentau un potenţial uman important. Ei erau participanţi activi la viaţa familială şi erau consideraţi o parte integrantă a dezvoltării comunităţii. În Egiptul Antic sau în vechiul Babilon, de exemplu, scopul principal al unui legat testamentar consta în asigurarea unei creşteri adecvate a copiilor. Codul lui Hammurabi, care a schiţat primele noţiuni de proprietate comunitară, avea în vedere o serie de reglementări cu privire la soarta copiilor după decesul susţinătorului lor legal sau după divorţul părinţilor. În acest sens, jumătate din bunurile dobândite în cursul căsătoriei erau destinate creşterii copilului. În alte societăţi antice, confruntate cu pericolul suprapopulării, copiii reprezentau o povară pentru familie, fiind ucişi sau vânduţi ca sclavi .În Evul Mediu, până în preajma anului 1600, noţiunea de copilărie era practic necunoscută , copiii fiind consideraţi doar „simplii adulţi”.O serie de lucrări artistice (picturi, gravuri etc.) rămase din EvuI Mediu prezintă copiii ca fiind nediferenţiaţi faţă de adulţi, amestecându-se cu aceştia, fiind îmbrăcaţi asemenea lor şi participând Ia acelaşi tip de activităţi.

În nici-una dintre aceste lucrări nu este reprezentată lumea copilăriei şi nici obiectele care o definesc: păpuşi, cărţi de poveşti, lucruri specifice jocului. În absenţa statusului distinct de copil, copiii erau trataţi, cel mai adesea, în mod inuman, fiind abandonaţi de părinţi în mănăstiri sau aziluri . Acelaşi tratament nediferenţiat faţă de cel al adulţilor l-au primit copiii şi în perioada primelor industrii manufacturiere şi în epoca de început a industrialismului modern. Ei erau utilizaţi între 12-15 ore pe zi, la tot felul de activităţi, muncind din greu ca să-şi poată câştiga existenţa .

Preview document

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 1
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 2
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 3
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 4
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 5
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 6
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 7
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 8
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 9
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 10
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 11
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 12
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 13
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 14
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 15
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 16
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 17
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 18
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 19
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 20
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 21
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 22
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 23
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 24
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 25
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 26
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 27
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 28
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 29
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 30
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 31
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 32
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 33
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 34
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 35
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 36
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 37
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 38
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 39
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 40
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 41
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 42
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 43
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 44
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 45
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 46
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 47
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 48
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 49
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 50
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 51
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 52
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 53
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 54
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 55
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 56
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 57
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 58
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 59
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 60
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 61
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 62
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 63
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 64
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 65
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 66
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 67
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 68
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 69
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 70
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 71
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 72
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 73
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 74
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 75
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 76
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 77
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 78
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 79
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 80
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 81
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 82
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 83
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 84
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 85
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 86
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 87
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 88
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 89
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 90
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 91
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 92
Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Protectia Copilului in Legislatia Romana si Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Protecția drepturilor omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Ai nevoie de altceva?