Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 22893
Mărime: 84.13KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Coroi

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Protecția dreptului la viață în jurisprudența CEDO 8

I.1. Domeniul de aplicabilitate al articolului 2 9

I.2. Pedeapsa cu moartea 11

I.3. Obligațiile statelor 13

Capitolul II. Dreptul de a nu fi supus torturii și altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante 15

II.1. Domeniul de aplicabilitate al articolului 3 15

II.2. Aplicații în dreptul penal român 16

Capitolul III. Dreptul de a nu fi supus sclaviei și muncii forțate sau obligatorii 19

III.1. Considerații generale 19

III.2. Interdicția sclaviei și a robiei 21

III.2.1. Convenții internaționale care interzic sclavia și robia 21

III.3. Interdicția muncii forțate sau obligatorii 24

III.4. Situații de excepție de la domeniul de aplicabilitate 28

Capitolul IV. Dreptul la libertate și la siguranța persoanei 34

IV.1. Considerații generale 34

IV.2. Privarea licită de libertate 36

IV.3. Garanțiile instituite pentru persoanele private de libertate 39

Capitolul V. Dreptul la un proces echitabil în materie penală 42

V.1. Considerații generale 42

V.2. Garanțiile instituite în materie penală 48

Capitolul VI. Nici o pedeapsă fără lege, dreptul la un recurs efectiv și dreptul la două grade de jurisdicție penală 51

VI.1. Nici o pedeapsă fără lege 51

VI.2. Dreptul la un recurs efectiv 52

VI.3. Dreptul la două grade de jurisdicție penală 54

Concluzii 56

Bibliografie 58

Extras din document

INTRODUCERE

Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent, datorită importanţei acordate drepturilor omului pe plan internaţional s-au conturat noi concepte: dreptul la viaţă, dreptul la pace, de a beneficia de patrimonial comun al umanităţii, dreptul la dezvoltare, la un mediu sănătos.

Pe baza instrumentelor juridice universale, la nivel european s-au conceput, negociat şi adoptat un număr important de documente prin care sunt consacrate mijloace de protecţie şi garantare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

Un principiu esenţial al protecţiei internaţionale a drepturilor omului este subsidiaritatea mecanismelor internaţionale în raport cu cele interne. Rolul principal în garantarea drepturilor omului revine statului, prin structurile şi mecanismele interne, iar sistemele internaţionale de protecţie intervin numai în ultimă instanţă, atunci când cele interne s-au dovedit a fi necorespunzătoare. De aici, regula generală a necesităţii parcurgerii şi epuizării complete a căilor interne de atac, în vederea remedierii presupuselor violări ale drepturilor omului, înainte de declanşarea mecanismelor internaţionale. Rezultă aşadar, că procedurile internaţionale de protecţie a drepturilor omului nu se substituie celor interne ci sunt complementare acestora, în scopul de a remedia carenţele protecţiei interne

Recunoaşterea şi consacrarea drepturilor omului prin documente internaţionale a avut o influenţă benefică asupra legislaţiei interne a statelor în sensul contribuţiei la afirmarea respectului faţă de drepturile omului şi perfecţionării legislaţiilor naţionale. ,,Indivizii pot beneficia de drepturi şi libertăţi pe plan intern numai prin mijlocirea statelor de care aparţin şi care, în virtutea suveranităţii lor, asigură totodată căile concrete de realizare a drepturilor şi libertăţilor respective. Fără înscrierea drepturilor omului în normele constituţionale şi fără adoptarea măsurilor necesare pentru garantarea lor de către fiecare stat, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt lipsite de orice eficienţă”

Convenţia Europeană este primul instrument internaţional ce se referă la drepturile omului având ca scop protecţia unui larg evantai de drepturi şi libertăţi civile şi politice şi instaurează un sistem de control asupra aplicării drepturilor de nivel intern în cazul în care procedura este pornită de un individ şi nu de către stat. Un element nou, important pentru protecţia internaţională a drepturilor omului, este cel stipulat în art. 1 al Convenţiei Europene, potrivit căruia părţile contractante recunosc „oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor”, drepturile şi libertăţile fundamentale. Expresia „oricărei persoane”, pe care o regăsim şi în alte importante texte internaţionale, subliniază natura universală a drepturilor omului recunoscute de Convenţie. Aşadar, textul protejează nu numai drepturile cetăţenilor unui stat, dar şi pe acelea aparţinând străinilor, apatrizilor şi incapabililor, cum sunt copiii şi persoanele puse sub interdicţie

Convenţia a prevăzut şi un sistem de aplicare a obligaţiilor asumate de statele contractante. Trei instituţii au fost create în acest sens: Comisia Europeană a Drepturilor Omului (înfiinţată în 1954), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (înfiinţată în 1959) şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. De la intrarea în vigoare a Convenţiei (1953) au fost adoptate unsprezece Protocoale. Protocoalele nr. 1,4,6, şi 7 la Convenţie au adăugat şi alte drepturi şi libertăţi celor garantate , iar Protocolul nr. 2 a conferit Curţii puterea de a da avize consultative. Protocolul nr. 9 a dat posibilitatea reclamanţilor (persoane fizice ) să înainteze cererile lor Curţii după ratificarea de către statul pârât şi acceptarea de către un comitet de selectare.

În comparaţie cu celelalte drepturi ale omului, drepturile intangibile beneficiază de o protecţie absolută, pentru că exerciţiul lor nu poate fi afectat de limitări sau derogări (permanente sau temporare) în nici o împrejurare (pe timp de pace ori de război). În această categorie intră: dreptul la viaţă; interdicţia torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, interdicţia sclaviei, a servituţii şi a muncii forţate, dreptul la neretroactivitatea legii, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeaşi faptă

Preview document

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 1
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 2
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 3
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 4
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 5
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 6
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 7
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 8
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 9
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 10
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 11
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 12
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 13
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 14
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 15
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 16
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 17
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 18
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 19
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 20
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 21
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 22
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 23
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 24
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 25
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 26
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 27
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 28
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 29
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 30
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 31
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 32
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 33
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 34
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 35
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 36
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 37
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 38
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 39
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 40
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 41
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 42
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 43
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 44
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 45
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 46
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 47
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 48
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 49
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 50
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 51
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 52
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 53
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 54
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 55
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 56
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 57
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 58
Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Protectia Dreptului la Viata in Jurisprudenta CEDO.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

1. Aplicarea Articolului 3 în context 1.1. Detenţia Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Protecția Copilului Supus Abuzului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte...

Vătămarea Fătului

Capitoulu I: Noţiuni introductive Incriminarea din art. 202 este inspirată de prevederile art. 157 – 158 Codul penal spaniol. Fapta de vătămare a...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Onoarea, Demnitatea si Reputatia Profesionala

Capitolul 1: Onoarea, demnitatea si reputaţia profesională. 1.1. Noţiuni generale privind onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Nu vom...

Ai nevoie de altceva?