Protecția Juridică a Animalelor Domestice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 24004
Mărime: 101.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I : NOŢIUNI, TRĂSĂTURI DEFINITORII, DEFINIŢII 4

1.INTRODUCERE 4

1.1.Prezentare 4

1.2. O nouă ramură de drept 9

1.3. Dimensiuni şi particularităţi 9

1.4. Obiectul dreptului mediului 11

1.5. Animalele si importanţa lor 12

1.6.Genetica animalelor 13

1.7 Folosirea în mai multe scopuri a animalelor 15

2.PROTECŢIA ANIMALELOR-SCURT ISTORIC 16

2.1.Regatul României , Societatea pentru protecţia animalelor-1908 16

2.2.Rusia-Societatea Rusă pentru protecţia animalelor -1865 17

2.3.S.U.A, ASPCA, 1866 17

2.4.Brazilia, Decretul din Iulie 1934 18

2.5.Brazilia, Constituţia din 1988 19

2.6.Germania 2002 20

2.7.Portugalia, propunere de revizuire a Constituţiei-2003 20

CAPITOLUL II : DREPTURILE ANIMALELOR 22

1.BUNASTAREA ANIMALELOR ÎN U.E 22

1.1.Noţiuni generale 22

1.2 Satutul juridic general al animalelor 24

1.3 Statutul juridic al animalelor în dreptul român 27

1.4. Statutul juridic al animalelor în dreptul naţional 27

1.5 Principii si norme de bază 30

1.6 Prevenirea cruzimii fată de animale 31

1.7 Masuri de protecţie a animalelor domestice 32

2.RASPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 33

2.1.Răspunderi şi sancţiuni ale medicilor veterinari 33

2.2 Răspunderea contravenţională 34

2.3.Cauze care înlătură raspunderea contravenţională 36

2.4. Atribuţiile deţinătorilor de animale domestice 38

2.5. Răspunderea medicilor veterinari 41

2.6. Inspectoratul General de Poliţie pentru Protecţia Animalelor. 42

3.CONVENŢIA EUROPEANǍ PENTRU PROTECŢIA ANIMALELOR 43

3.1.Măsuri referitoare la animale fără stăpân 44

3.2.Informare şi educare 44

3.3.Domenii de aplicare şi punere în practică 46

3.4.Dresajul 47

3.5.Consultări multilaterale 47

3.6.Amendamente 48

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ 49

1.PREVENIREA RELELOR TRATAMENTE ŞI A CRUZIMII 49

1.1.Scopul strategiei de comunicare 49

1.2.Obiective 49

1.3.Public ţintă 50

1.4.Canale de comunicare 50

1.5.Instrumente de informare 51

1.6.Monitorizarea activităţii de informare şi publicitate 52

1.7.Evaluarea strategiei de comunicare 52

CONCLUZII 54

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI, TRĂSĂTURILE DEFINITORII ŞI DEFINIŢII

1.INTRODUCERE

1.1. Prezentare

A apăra animalele pare o idee modernă şi, deci, recentă. Cu toate acestea, propaganda în favoarea drepturilor lor este documentată ca datând încă din Antichitate. Lumea antică greacă îşi avea deja "activiştii" ei pentru drepturile animalelor, unii dintre ei personalităţi ale vremii. Pitagora (sec. al VI-lea i.Hr.) propovăduia respectul pentru animale dintr-un motiv foarte puternic: credea în transmigraţia sufletelor. Ucigând un animal, omul şi-ar fi putut omorî unul dintre strămoşi. Pitagora era un adept al vegetarianismului şi respingea utilizarea animalelor ca hrana pentru oameni şi chiar ca jertfe aduse zeilor.

Totuşi, cea care a prevalat în societatea vechilor greci şi în culturile europene ce i-au urmat a fost nu concepţia lui Pitagora, ci a lui Aristotel (384-322 i.Hr). Autorul monumentalei istorii a animalelor le situa pe acestea mult înapoia omului în ierarhia fiinţelor vii pe scala naturae; în opinia sa, animalele erau iraţionale, deci nu trebuiau privite şi tratate în acelaşi mod ca omul, fiinţă raţională.

Timp de peste douăzeci de secole, concepţia acestuia din urmă a dominat gândirea umană în Europa. Evul Mediu, deşi în mare măsură tributar lui Aristotel, a avut totuşi gânditorii săi independenţi, iar concepţia asupra animalelor a făcut subiectul multor discuţii între învăţaţii vremii. Teologii, în special, s-au aplecat asupra chestiunii, dezbătând tema raţionalităţii animalelor, a distanţei care le separă de om şi, ca o consecinţă evidentă, a drepturilor şi îndatoririlor animalelor.

Dezbaterile secolului al XXI-lea despre cum oamenii ar trebui să se comporte cu animalele datează de prin istoria antică Ideea că folosul animalelor de către oameni pentu hrană, îmbrăcăminte, divertisment şi ca subiecte de cercetare este acceptabil din punct de vedere etic îşi are originea din două surse principale. Prima este ideea unei ierarhii divine bazată pe conceptul teologic de „stăpân”, din Cartea Genezei (1:28), unde lui Adam îi este dat „să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ”. Deşi conceptul de stăpânire nu trebuie să implice drepturi de proprietate, a fost, de-a lungul secolelor, interpretat pentru a presupune o formă de posesiune. A doua constă în ideea conform căreia animalele sunt inferioare din cauză că duc lipsă de raţionalitate şi limbă , şi merită, ca atare, mai puţină consideraţie decât fiinţele umane, sau chiar deloc. Dezvoltând mai departe, apare noţiunea că animalele individuale nu au identitate morală separată: un câine e doar un exemplu al clasei de câini, iar responsabiltatea sau grijă umană se aplică unei clase, nu individului. Aceasta duce la argumentul că folosul unui animal este acceptabil atâta timp cât specia nu este ameninţată cu extincţia

Lumea animală este interesantă atât prin diversitatea formelor ei, cât şi prin nemărginita varietate a condiţiilor mediului de trai terestru şi acvatic.

Unii filosofi destul de reputaţi încearcă să atribuie exclusivitate numai oamenilor. Însă specialiştii care studiază comportarea animalelor le atrag atenţia asupra proceselor evoluţiei, care nu trebuie ignorate atunci, când primii afirmă că omul a dobândit chiar de la început însuşirile exclusivităţii şi că aceste însuşiri nu se manifestau de loc la strămoşii lui preumani.

Comunitatea formelor de comportare a omului şi animalelor este dovedită de fapte reale, care ne pot furniza informaţii preţioase despre noi înşine.

Dezbaterile secolului al XXI-lea despre cum oamenii ar trebui să se comporte cu animalele durează de prin istoria antică. Ideea că folosul animalelor de către oameni pentu hrană, îmbrăcăminte, divertisment şi ca subiecte de cercetare este acceptabil din punct de vedere etic îşi are originea din două surse principale. Prima este ideea unei ierarhii divine bazată pe conceptul teologic de „stăpân”, din Cartea Genezei (1:28), unde lui Adam îi este dat „să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ”.

Deşi conceptul de stăpânire nu trebuie să implice drepturi de proprietate, a fost, de-a lungul secolelor, interpretat pentru a presupune o formă de posesiune.

Acesta nu invocă drepturile ca tertip retoric pentru a-şi impune punctul de vedere, fără a face efortul de a-l proba, aşa cum îi acuza pe utilitarişti. Spre deosebire de John Stuart Mill care pledează pentru drepturile morale ca cerinţe valide, Regan încercă să le demonstreze validitatea, nu doar să o afirme. În teoria sa referitoare la drepturile animalelor, Regan foloseşte câteva concepte pe care le voi clarifica de acum pentru a se înţelege metoda inductivă folosită. Astfel, prin agenţi morali trebuie să se înţeleagă indivizii care deţin o varietate de capacitate complexe, în special cea de a formula principii morale imparţiale pe baza cărora pot decide ce trebuie făcut din punct de vedere moral şi sunt capabili să aleagă dacă să acţioneze sau nu aşa cum cere moralitatea lor. Pacienţii morali nu pot să facă rău sau bine, sunt dotaţi cu sensibilitate, conştiinţa, au anumite calităţi cognitive şi volitionale (de a avea amintiri).

Preview document

Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 1
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 2
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 3
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 4
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 5
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 6
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 7
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 8
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 9
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 10
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 11
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 12
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 13
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 14
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 15
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 16
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 17
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 18
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 19
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 20
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 21
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 22
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 23
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 24
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 25
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 26
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 27
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 28
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 29
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 30
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 31
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 32
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 33
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 34
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 35
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 36
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 37
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 38
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 39
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 40
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 41
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 42
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 43
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 44
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 45
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 46
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 47
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 48
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 49
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 50
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 51
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 52
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 53
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 54
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 55
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 56
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 57
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 58
Protecția Juridică a Animalelor Domestice - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Animalelor Domestice.doc

Alții au mai descărcat și

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția Administrarea și Gospodărirea Apelor din România

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui...

Teoria Generală a Obligațiilor

I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1.1. Noţiune – contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, pentru a constitui, a modifica sau...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Dreptul Mediului

1. Noţiuni introductive Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confruntă umanitatea la...

Ai nevoie de altceva?