PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 30219
Mărime: 109.14KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Vasilica Negruţ
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DREPT SPECIALIZAREA: DREPT

Extras din document

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

1.1. Felurile mediului artificial

Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat de cele ale mediului natural, ambele fiind supuse, de multe ori, aceleiaşi poluări şi având aceeaşi importanţă, Întreaga problemă a poluării trebuie deci abordată în concordanţă cu principiul dezvoltării durabile, urmărindu-se menţinerea unui echilibru adecvat. Desigur, fiecare domeniu al mediului natural şi celui artificial, iar în cadrul acestora fiecare element al lor, prezintă un anumit specific, la care trebuie adaptat şi managementul de mediu, ce implică satisfacerea următoarelor condiţii: asigurarea unei legislaţii adecvate, instituirea de autorizaţii şi licenţe corespunzătoare, elaborarea standardelor de mediu şi operaţionalizarea cadrului normativ .

Potrivit art. 3 lit. k) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediu¬lui nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organi¬zaţiilor la aceste scheme ', modificat şi completat sistemul de management de mediu este componenta sistemului de management general, care include structura organiza¬torică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea poli¬ticii de mediu. Implementarea unui astfel de sistem permite organizaţiei nu doar să corespundă aşteptărilor privind performanţa sa de mediu, dar şi să controleze costurile şi să se conformeze legislaţiei de mediu.

Pornind de la aceste precizări, ţinem să precizăm că sistemul de management de mediu se aplică diferenţiat în funcţie de felul mediului artificial.

Mediul artificial este cel creat de mintea şi mâna omului care poate fi diferit, în funcţie de locul aşezării sale. Dacă construcţiile de orice fel, în general bunurile se găsesc în interiorul locului unde locuiesc oameni vorbim de aşezări umane. Dacă ele se găsesc în afara acestor perimetre le putem spune convenţional obiective artificiale din afara aşezărilor umane.

În ce ne priveşte, considerăm că, din punctul de vedere al temei cercetate, cea mai uzitată clasificare a componentelor mediului artificial la care ne-am referit este cea mai importantă şi semnificativă, dar nu şi singură. Fiecare dintre aceste componente cuprind numeroase subdiviziuni.

Domeniul complex al mediului artificial, numit şi mediul antropic, poate fi şi este deci clasificat din mai multe puncte de vedere, apelând la unele criterii sau rară să se aibă în vedere astfel de criterii.

Pentru a elimina confuziile de termeni, menţionăm că cele două elemente ale mediului artificial vor fi, în cele ce urmează, definite şi prezentate distinct. Datorită însă faptului între ele există legături directe, fără ca ele să se suprapună, problematica propusă spre analiză o s-o tratăm în cadrul aceleiaşi structuri, ceea ce va face să apară un sistem complex.

1.2.Aşezările umane

Localităţile unde trăiesc oameni sunt oraşe sau comune, adică unității- administrativ-teritoriale; primele sunt organizate sub formă de oraşe sau municipii, iar ultimele cuprind satele învecinate şi cătunele. Aceste localităţi sunt, din punctul de vedere al protecţiei lor, aşezări umane.

La început erau numai micile localităţi, dar cu timpul urbanizarea a dus la crearea marilor oraşe. Puterea de atracţie a acestora era şi este foarte mare. Populaţia din micile localităţi s-a mutat şi se mută în multe părţi ale lumii şi astăzi în marile oraşe, care se dezvoltă fantastic şi totodată creşte numărul lor.

Într-o aşezare umane distingem construcţiile de locuinţe şi anexele lor, construcţi¬ile publice, instituţiile private, platformele industriale, pieţele, bulevardele şi străzile, locurile de odihnă şi agrement etc., în general tot ce se găseşte în interiorul graniţelor administrative ale unei localităţi şi este creat de om.

Preview document

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 1
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 2
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 3
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 4
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 5
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 6
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 7
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 8
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 9
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 10
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 11
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 12
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 13
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 14
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 15
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 16
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 17
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 18
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 19
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 20
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 21
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 22
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 23
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 24
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 25
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 26
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 27
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 28
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 29
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 30
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 31
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 32
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 33
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 34
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 35
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 36
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 37
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 38
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 39
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 40
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 41
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 42
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 43
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 44
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 45
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 46
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 47
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 48
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 49
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 50
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 51
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 52
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 53
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 54
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 55
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 56
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 57
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 58
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 59
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 60
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 61
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 62
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 63
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 64
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 65
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 66
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 67
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 68
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 69
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 70
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 71
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 72
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 73
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 74
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 75
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • COPERTA.doc
  • Protectia Juridica a Mediului Artificial.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Egalitatea de șanse pe piața muncii

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul mediului în UE

Evoluția reglementărilor comunitare în domeniul mediului Politica de mediu reprezintă o politică relativ nouă a Uniunii Europene, fiind consacrată...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Protectia Asezarilor Umane

I: CONSIDERAŢII GENERALE: 1) Noţiunile de „aşezare umană” respectiv „cadre de la vie”: Pentru a defini cele două noţiuni este nevoie de o...

Colivie Rulment

1. Necesitatea realizarii piesei(produsului) Coliviile rulmenţilor sunt de forme şi materiale foarte variate. Coliviile servesc la distribuirea...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Relațiile între organisme și mediul lor înconjurător

CAPITOLUL 1 DEFINIȚIA ȘI OBIECTUL ECOLOGIEI Din punct de vedere etimologic termenul ecologie provine din limba greacă “oicos” – casă, gospodărie,...

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Ai nevoie de altceva?