Protecția Penală a Minorului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: docx
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 45634
Mărime: 171.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. Maria Ioana Michinici

Cuprins

CAPITOLUL I – MINORUL VICTIMĂ A INFRACȚIUNII

Secțiunea 1. Protecția penală a ființei umane înainte de naștere.

1.1.Aspecte de drept comparat privind dreptul la viață al fătului.

1.2. Aspecte privind dreptul la viață al fătului și protecția vieții în devenire în România

1.3. Protecția privind manipularea genetică

Secțiunea 2. Protecția fătului în timpul nașterii

Secțiunea 3. Protecția copilului după naștere

3.1. Minoritatea – condiție prealabilă a infracțiunii

A. Protecția vieții, integrității corporale și sănătății minorului.

B. Protecția moralității minorului și împotriva exploatării sexuale a minorului

C. Protecția împotriva exploatării economice și militare.

D. Protecția mediului în care trăiește minorul

3.2. Minoritatea – circumstanță agravantă a infracțiunii

A.Circumstanța agravantă privind pragul de vârstă

B. Circumstanțe agravante privind protecția minorului, dar nespecifice.

CAPITOLUL II – MINORUL SUBIECT ACTIV AL INFRACȚIUNII

Secțiunea 1. Sistemul sancționator al minorului

1.1. Răspunderea penală a minorilor

A. Limitele răspunderii penale a minorilor.

B.Minorii care nu răspund penal.

C. Discernământul.

D.Minorii care răspund penal.

E. Răspunderea penală a minorilor în sistemul legislativ francez

1.2. Evoluția sistemului sancționator al minorului infractor

1.3. Consecințele răspunderii penale a minorilor.

A.Măsurile aplicabile minorului nerăspunzător penal.

B. Sancțiuni de drept penal

1. Măsurile educative

2. Pedepsele principale

3.Pedepsele secundare.

C. Măsurile și pedepsele aplicabile minorului în sitemul legislativ francez.

1.4. Individualizarea judiciară a executării pedepsei

A.Suspendarea condiționată a executării pedepsei.

B.Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control.

Secțiunea 2. Probleme speciale

2.1. Minoritatea și tentativa

2.2. Minoritatea și formele de unitate infracțională

2.3. Minoritatea și pluralitatea de infracțiuni

2.4. Sancționarea prin măsurile de siguranță

2.5.Minoritatea și cauzele care înlătură răspunderea penală și/sau consecințele condamnării

A. Prescripția răspunderii penale și a executării pedepsei sau a măsurii educative

B. Lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile și împăcarea părţilor

C. Amnistia și grațierea

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

PRELIMINARII

Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în plină dezvoltare, este fragilă. Fragilitatea însă, poate apărea fie ca o lipsă de apărare sau o mai slabă putere de apărare și nevoie constantă de sprijin extern, fie ca o predispoziție la influențe nefaste provenite din mediul social în care interacționează. Din această perspectivă, se resimte nevoia unei protecții și supraveghere sporite din partea familiei. Cu toate acestea, nevoia de protecție se resimte și la nivelul întregii societăți, astfel în acest domeniu există reglementări civile și administrative care tind la protecția copilului sau adolescentului. Legea penală nu poate fi exclusă, ba mai mult, protejează minorul de cele mai grave încălcări a drepturilor, libertăților, intereselor sale. Sub acest aspect, prin capitolul 1 al lucrării de față vom încerca să conturăm o imagine asupra protecției penale persoanei aflate în această perioadă, minoritatea, persoană aflată în situația de victimă a unei infracțiunii, prin prisma reglementărilor penale în vigoare , prin prisma perspectivelor legislative penale din țara noastră, dar și prin prisma legislației franceze .

În același timp, minoritatea este o perioadă esențială din viața individului, deoarece, fiind prima perioadă din viața acestuia, se dovedește a fi determinantă pentru dezvoltarea personalității. În legătură cu acest fapt, un autor francez enunța că de reușita educației unui minor depinde nu numai viitorul său, ci și viitorul unei întregi națiuni. Oricât de generală ar fi o astfel de formulare, nu putem contesta sâmburele de adevăr. Tocmai de aceea, și legiuitorul penal al fiecărei țări reglementează cu atenție aplicabilitatea instituțiilor penale în ceea ce îl privește pe făptuitorul sau infractorul minor, adaptându-le sau consacrând unele noi, special create pentru această categorie de subiecte. În capitolul 2 al prezentei lucrări ne vom ocupa de acest aspect.

Lucrarea de față, nu se vrea a fi o abordare exhaustivă a tematicii, în schimb considerăm că atingerea unora dintre principalele aspecte într-un mod ordonat, cursiv și cu o abordare dintr-o dublă perspectivă, așa cum am menționat mai sus, este principalul obiectiv al acestei lucrări.

CAPITOLUL I – MINORUL VICTIMĂ A INFRACȚIUNII

Secțiunea 1. Protecția penală a ființei umane înainte de naștere.

Adagiul”infans conceptus pro nato habetur, quoties de eius commodis agitur” stabilește excepția în privința începutului capacității civile de folosință. Potrivit acesteia, copilul conceput are capacitate de folosință de la data concepției în privința dobândirii de drepturi și nu de la data nașterii, dacă se naște viu, nu și viabil.

Dacă astfel stau lucrurile în dreptul civil, în planul dreptului penal situația este mai complexă. În această secțiune voi încerca să arăt, în primul rând, în ce măsură se poate vorbi despre un drept la viață al fătului și, în al doilea rând, în ce măsură este protejată viața potențială.

1.1. Aspecte de drept comparat privind dreptul la viață al fătului.

Dreptul la viaţă reprezintă un drept fundamental al omului, care, prin importanţa sa depăşeşte sfera interesului personal, având relevanţă pentru întreaga societate. De aceea, acest drept fundamental capătă o dimensiune socială, garantarea sa fiind necesară prin tratatele şi convenţiile internaţionale, dar şi prin normele dreptului intern. Totodată, de-a lungul timpului, chestiunea privind posibilitatea femeii însărcinate de a întrerupe sau nu sarcina, a constituit obiectul unor vii controverse şi al unor soluţii foarte diferite. Bineînțeles că astfel de controverse au existat şi vor continua să existe în toate statele lumii, pentru că au la bază probleme de natură democratică, religioasă, de politică penală sau din cele referitoare la drepturile şi libertăţile indivizilor, la protecţia vieţii, integrităţii şi sănătăţii femeii însărcinate.

În raport de aceste probleme, și în raport de momentul în care începe protecția dreptului la viață, în legislaţiile penale ale diferitelor ţări fie nu este incriminat avortul, fie este incriminat, dar diferă substanțial de la o țară la alta.

Legat de infracțiunea de avort voi încerca să prezint în ce măsură protecţia vieţii acționează și înainte de momentul nașterii, aceasta întrucât este evident faptul că din momentul nașterii se poate vorbi cu certitudine de existența vieții și protecția acesteia.

În Statele Unite, relativ la dreptul la viaţă al fătului, în numeroase state acestuia îi este recunoscută prin lege o protecţie aproape egală cu cea a unei persoane născute. Astfel, spre exemplu, după ce prin decizia Keeler v. Superior Court s-a decis că uciderea unui fetus cu cuţitul nu constituie omor pentru că legea nu prevede expres între subiecţii pasivi şi embrionul uman, legislatorul californian a amendat art. 187 C. pen. pentru a include şi uciderea unui fetus în definiţia omorului, exceptând avortul voluntar. Ulterior, s-a precizat că nu se cere condiţia viabilităţii fătului pentru a fi subiect pasiv al infracţiunii de omor. Dispoziţii asemănătoare există şi în Arizona, Illinois, Louisiana, Minnesota, North Dakota şi Utah.

Doctrina a mai subliniat faptul că deşi prin decizia Roe v. Wade a Curţii Supreme a Statelor Unite, nu s-a recunoscut un drept la viaţă al copilului nenăscut, aceasta a avut la bază o altă stare de fapt pentru ca în acea situaţie acest drept intră în contradicţie cu drepturile şi libertăţile femeii ce dorea să avorteze. În schimb, când viaţa fătului nu contrazice altor interese, aceasta este protejată plenar .

Mai multe concluzii se pot trage analizând celebra decizie Roe v. Wade, reluată apoi la scurt timp în decizia Doe v. Bolton a Curţii Supreme de Justiţiei a Statelor Unite. Statele pârâte, Texasul şi respectiv Georgia, au invocat ca argumente în favoarea legislaţiei privind avortul dreptul la viaţă al fătului şi protejarea sănătăţii acestuia şi a mamei. Fără a-şi exprima în mod expres opinia privind existenţa unui drept la viaţă al nenăscutului, Curtea a admis recursurile reclamantelor precizând că, în condiţiile dezvoltării ştiinţelor medicale protecţia sănătăţii poate fi asigurată şi pe alte căi. Curtea Supremă a recunoscut totuși, dreptul la viaţa privată a femeii însărcinate, dar a precizat că acesta nu este un drept absolut, instanţa a stabilit, în esenţă, următoarele :

PRELIMINARII

Preview document

Protecția Penală a Minorului - Pagina 1
Protecția Penală a Minorului - Pagina 2
Protecția Penală a Minorului - Pagina 3
Protecția Penală a Minorului - Pagina 4
Protecția Penală a Minorului - Pagina 5
Protecția Penală a Minorului - Pagina 6
Protecția Penală a Minorului - Pagina 7
Protecția Penală a Minorului - Pagina 8
Protecția Penală a Minorului - Pagina 9
Protecția Penală a Minorului - Pagina 10
Protecția Penală a Minorului - Pagina 11
Protecția Penală a Minorului - Pagina 12
Protecția Penală a Minorului - Pagina 13
Protecția Penală a Minorului - Pagina 14
Protecția Penală a Minorului - Pagina 15
Protecția Penală a Minorului - Pagina 16
Protecția Penală a Minorului - Pagina 17
Protecția Penală a Minorului - Pagina 18
Protecția Penală a Minorului - Pagina 19
Protecția Penală a Minorului - Pagina 20
Protecția Penală a Minorului - Pagina 21
Protecția Penală a Minorului - Pagina 22
Protecția Penală a Minorului - Pagina 23
Protecția Penală a Minorului - Pagina 24
Protecția Penală a Minorului - Pagina 25
Protecția Penală a Minorului - Pagina 26
Protecția Penală a Minorului - Pagina 27
Protecția Penală a Minorului - Pagina 28
Protecția Penală a Minorului - Pagina 29
Protecția Penală a Minorului - Pagina 30
Protecția Penală a Minorului - Pagina 31
Protecția Penală a Minorului - Pagina 32
Protecția Penală a Minorului - Pagina 33
Protecția Penală a Minorului - Pagina 34
Protecția Penală a Minorului - Pagina 35
Protecția Penală a Minorului - Pagina 36
Protecția Penală a Minorului - Pagina 37
Protecția Penală a Minorului - Pagina 38
Protecția Penală a Minorului - Pagina 39
Protecția Penală a Minorului - Pagina 40
Protecția Penală a Minorului - Pagina 41
Protecția Penală a Minorului - Pagina 42
Protecția Penală a Minorului - Pagina 43
Protecția Penală a Minorului - Pagina 44
Protecția Penală a Minorului - Pagina 45
Protecția Penală a Minorului - Pagina 46
Protecția Penală a Minorului - Pagina 47
Protecția Penală a Minorului - Pagina 48
Protecția Penală a Minorului - Pagina 49
Protecția Penală a Minorului - Pagina 50
Protecția Penală a Minorului - Pagina 51
Protecția Penală a Minorului - Pagina 52
Protecția Penală a Minorului - Pagina 53
Protecția Penală a Minorului - Pagina 54
Protecția Penală a Minorului - Pagina 55
Protecția Penală a Minorului - Pagina 56
Protecția Penală a Minorului - Pagina 57
Protecția Penală a Minorului - Pagina 58
Protecția Penală a Minorului - Pagina 59
Protecția Penală a Minorului - Pagina 60
Protecția Penală a Minorului - Pagina 61
Protecția Penală a Minorului - Pagina 62
Protecția Penală a Minorului - Pagina 63
Protecția Penală a Minorului - Pagina 64
Protecția Penală a Minorului - Pagina 65
Protecția Penală a Minorului - Pagina 66
Protecția Penală a Minorului - Pagina 67
Protecția Penală a Minorului - Pagina 68
Protecția Penală a Minorului - Pagina 69
Protecția Penală a Minorului - Pagina 70
Protecția Penală a Minorului - Pagina 71
Protecția Penală a Minorului - Pagina 72
Protecția Penală a Minorului - Pagina 73
Protecția Penală a Minorului - Pagina 74
Protecția Penală a Minorului - Pagina 75
Protecția Penală a Minorului - Pagina 76
Protecția Penală a Minorului - Pagina 77
Protecția Penală a Minorului - Pagina 78
Protecția Penală a Minorului - Pagina 79
Protecția Penală a Minorului - Pagina 80
Protecția Penală a Minorului - Pagina 81
Protecția Penală a Minorului - Pagina 82
Protecția Penală a Minorului - Pagina 83
Protecția Penală a Minorului - Pagina 84
Protecția Penală a Minorului - Pagina 85
Protecția Penală a Minorului - Pagina 86
Protecția Penală a Minorului - Pagina 87
Protecția Penală a Minorului - Pagina 88
Protecția Penală a Minorului - Pagina 89
Protecția Penală a Minorului - Pagina 90
Protecția Penală a Minorului - Pagina 91
Protecția Penală a Minorului - Pagina 92
Protecția Penală a Minorului - Pagina 93
Protecția Penală a Minorului - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Protectia Penala a Minorului
    • BIBLIOGRAFIE final.docx
    • CUPRINS final.docx
    • licenta rtf.docx
    • prima pagina.docx

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Studiu asupra Sistemului de Protecție Socială în România

INTRODUCERE În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Ai nevoie de altceva?