Protecția umanitară în timp de conflict armat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 29061
Mărime: 103.68KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. Capitolul 1.
 3. PROTECŢIA RĂNIŢILOR, BOLNAVILOR ŞI NAUFRAGIAŢILOR.5
 4. 1.1 Conţinutul protecţiei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor.5
 5. 1.2 Persoane dispărute şi decedate.9
 6. Capitolul 2.
 7. PRIZONIERII DE RĂZBOI.13
 8. 2.1 Definiţie şi statut.13
 9. 2.2 Captivitatea.17
 10. 2.3 Eliberarea.20
 11. Capitolul 3.
 12. POPULAŢIA CIVILĂ ŞI PERSOANELE CIVILE.24
 13. 3.1 Evoluţia şi conţinutul protecţiei.24
 14. 3.2 Convenţia a IV-a de la Geneva.28
 15. 3.3 Copii, femei şi reîntregirea familiilor.29
 16. 3.4 Refugiaţi şi apatrizi.33
 17. 3.5 Ziariştii.36
 18. 3.6 Protecţia civilă.38
 19. 3.7 Garanţii fundamentale.42
 20. Capitolul 4.
 21. PROTECŢIA MEDIULUI.46
 22. 4.1 Efectele războiului asupra mediului.46
 23. 4.2 Dreptul umanitar al mediului.50
 24. 4.3 Eficienţa protecţiei mediului prin dreptul umanitar.56
 25. CONCLUZII.60
 26. BIBLIOGRAFIE.61

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la nivel global de o importanţǎ deosebitǎ având un rol în crearea unei societăţi mai juste şi mai solidare, în asigurarea demnităţii umane şi protecţia umanitarǎ în timp de conflict armat a militarilor, dar şi a populaţiei civile(refugiaţi, apatrizi, ziarişti, copii, femei).

Astfel, am ales aceastǎ temǎ pentru a putea sublinia şi întǎri ideea necesitǎţii existenţei unei reglementǎri legislative la nivel internaţional în caz de conflict armat.

Dreptul Internaţional Umanitar a apǎrut în urma dezvoltǎrii sentimentului omeniei şi se axează pe protejarea persoanelor în caz de conflict armat, calamităţi naturale şi alte situaţii de forţă majoră. Principiile si concepţiile Dreptului Internaţional Umanitar se axeazǎ pe respectarea anumitor reguli, în ceea ce priveşte conflictul în sine şi impunerea unor limite şi, pe de altǎ parte atenuarea efectelor negative ale razboaielor şi protejarea victimelor acestora.

Astfel, Dreptul Internaţional Umanitar este împărţit în douǎ mari ramuri. Dreptul de la Haga sau dreptul propriu-zis al războiului constituie prima ramurǎ şi este alcătuit dintr-un număr de peste 30 de instrumente internaţionale, care stabilesc drepturile şi îndatoririle beligeranţilor în conducerea operaţiunilor militare şi limitează alegerea mijloacelor şi metodelor

de luptă, îşi trage denumirea de la localitatea unde s-au desfăşurat marile conferinţe de codificare, deşi aici sunt incluse şi documentele elaborate în alte localităţi. A doua ramurǎ îl constituie Dreptul de la Geneva sau dreptul umanitar propriu-zis şi are ca obiect protecţia militarilor scoşi în afara luptei, bolnavi, naufragiaţi, prizonieri, a persoanelor care nu participă direct la ostilităţi,populaţia civilă (în special copii şi femei), a bunurilor cu caracter civil indispensabile supravieţuirii populaţiei, a bunurilor culturale, precum şi a unor locuri.

Conţinutul prezentei lucrǎri cuprinde abordarea problemelor legate de protecţia umanitarǎ atât a combatanţilor (foştilor combatanţi), cât şi a persoanelor neimplicate din punct de vedere militar în conflict sau rǎzboi.

În primul capitol al lucrǎrii am analizat situaţia celor răniţi şi bolnavii care au reprezentat în dreptul internaţional umanitar prima categorie de persoane protejate prin Convenţia din 1864, fiind ulterior înlocuitǎ prin Convenţiile din 1906, 1929 şi 1949, precum şi situaţia persoanelor dispǎrute sau decedate.

Al doilea capitol se axeazǎ pe problema prizonierilor de razboi, în privinţa cǎrora reglementǎrile legislative au apǎrut mai recent.

Cel de-al treilea capitol cuprinde o analizǎ a situaţiei populaţiei civile şi a persoanelor civile, cu o deosebitǎ importanţǎ. Până la cel de-al doilea război mondial, dreptul internaţional umanitar nu asigura populaţiei civile o protecţie eficientă în caz de conflict armat. Faptele cutremurătoare petrecute în cursul celui de-al doilea război mondial, soldate cu zeci de milioane de victime în rândul populaţiei civile (între care 24 milioane de morţi din totalul de 50 de milioane) şi cu distrugeri incomensurabile de bunuri materiale, au adus la ordinea zilei problema stringentă şi actuală a protecţiei populaţiei civile împotriva efectelor tot mai distrugătoare ale războiului. Creşterea forţei distructive a mijloacelor de luptă a provocat urmări tot mai dezastruoase pentru civili astfel încât raportul pierderilor militari/civili s-a modificat, în acest sens numǎrul persoanelor civile rǎnite sau decedate au depǎşit numǎrul victimelor din rândul militarilor.

Protecţia mediului reprezintǎ un interes deosebit în protecţia umanitarǎ având în vedere efectele negative pe care rǎzboiul le are asupra mediului. Pe măsura evoluţiei mijloacelor de luptă riscurile şi ameninţările de natură militară la adresa mediului au sporit considerabil. Astfel încât, astăzi, armele şi sistemele de armamente constituie prin însăşi existenţa lor în timp de pace un permanent pericol de dezechilibre ecologice.

1. PROTECŢIA RĂNIŢILOR, BOLNAVILOR ŞI NAUFRAGIAŢILOR

1.1 Conţinutul protecţiei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor

Răniţii si bolnavii au reprezentat în dreptul internaţional umanitar prima categorie de persoane protejate prin Convenţia din 1864 care a fost înlocuită succesiv prin Convenţiile din 1906, 1929 şi 1949, (Convenţia I-a) care se refereau numai la ameliorarea soartei militarilor răniţi în războiul terestru . Aşa se face că atât definirea răniţilor şi bolnavilor cât şi amploarea protecţiei ce le este acordată a evoluat pe parcursul a mai bine de un secol adăugând noi categorii de persoane, noi situaţii în care se aplică protecţia cât şi noi forme de asistenţă a acestora. Sediul actual al acestei materii este reprezentat de Convenţiile I-a şi a II-a din 1949 cu dezvoltările realizate de Protocolul adiţional din 1977. Cea mai recentă definiţie a răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor este dată de art. 8 al Protocolului adiţional I din 1977. Potrivit acestuia, prin termenii de „răniţi” şi „bolnavi” se înţeleg persoanele, militari sau civili, care, ca urmare a unui traumatism, a unei boli sau a altor incapacităţi sau tulburări fizice sau mentale, au nevoie de îngrijiri medicale şi se abţin de al orice act de ostilitate; aceşti termeni vizează deopotrivă lăuzele, nou-născuţii şi alte persoane care ar avea nevoie de îngrijiri medicale imediate, cum ar fi infirmii şi femeile însărcinate şi care se abţin de la orice act de ostilitate. Prin termenul de „naufragiaţi” se înţeleg persoanele, militari sau civili, care se află într-o situaţie periculoasă pe mare sau în alte ape ca urmare a nenorocirii care-i loveşte sau care loveşte nava sau aeronava ce-i transportă şi care se abţin de la orice act de ostilitate; aceste persoane, cu condiţia abţinerii în continuare de la acte ostile vor continua să fie considerate ca naufragiaţi şi în timpul salvării lor până când vor dobândi un alt statut în virtutea Convenţiilor de la Geneva din 1949 ori a Protocolului I. Termenul de naufragiu este aplicabil oricărui naufragiu, indiferent de împrejurările în care s-a produs, inclusiv amerizarea forţată sau căderea în mare. Analiza definiţiilor date de Protocol ne permite să concluzionăm că acesta extinde regimul de protecţie prevăzut în primele două convenţii de la Geneva din 1949 (care se refereau numai la combatanţi) şi la răniţii, bolnavii şi naufragiaţii civili. O altă concluzie se referă la condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru acordarea protecţiei şi anume ca persoanele respective să se găsească într-o situaţie ce necesită îngrijiri imediate şi, în al doilea rând, să se abţină de la orice act de ostilitate. În acest sens, art. 41 par.2 lit.c, arată că o persoană este recunoscută ca fiind scoasă din luptă dacă şi-a pierdut cunoştinţa sau este în alt fel în stare de incapacitate, ca urmare a rănilor sau a bolii, cu condiţia ca, în toate cazurile ea să se abţină de la orice act de ostilitate şi să nu încerce să evadeze; astfel de persoane nu trebuie să facă obiectul unui atac.

Bibliografie

A.Durand, „Histoire du CICR”, Geneve, 1983

Adam Roberts, "La destruction de l'enviorement pendant la guerre du Golf de 1991”

Alexandre Kiss, "Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1977 et la protection de biens de l'enviorement".

"Annexe documentaire présentée par l'IIDH", San Remo, 1972.

Arrasen Mahomed, "Conduite des Hostilites - droit des conflicts armées et desarmement", Bruylant, Bruxelles, 1986

Convenţia de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie, 12 august 1949

Convenţia de la Geneva privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război, 12 august 1949

Dr. Ionel CLOŞCĂ – Dr. Ion SUCEAVĂ – "Tratat de Drept Internaţional Umanitar", Bucureşti, 2000.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – "Dreptul Umanitar şi Noua Internaţională", Editura Militară, Bucureşti, 1978.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – "Războiul întregului popor şi dreptul internaţional contemporan", Bucureşti, 1989.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – "Dreptul internaţional şi interzicerea armelor de nimicire în masă", Editura Militară, Bucureşti, 1988.

Dr. Ionel CLOŞCĂ, Vasile GHERGHESCU – "Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război", Editura Militară, Bucureşti, 1972.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – Dr. Ion SUCEAVĂ – "Drept Internaţional Umanitar", Casa de Editură şi Presă “Şansa” – SRL, Bucureşti, 1992.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – Dr. Ion SUCEAVĂ –" Tratat de drepturile omului", Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.

Dr. Ionel CLOŞCĂ – VIOREL MARCU – "Omul şi drepturile sale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului", Bucureşti, 1991.

Dr. Ion DRAGOMAN – "Drept internaţional aplicabil în conflictele armate", Editura AISM, Bucureşti, 1993.

Dr. Ion DRAGOMAN – "Dreptul internaţional aplicabil în operaţiunile de menţinere a păcii", Editura AISM, Bucureşti, 1996.

Dr. Ion DRAGOMAN – "Dreptul conflictelor armate", Editura AISM, Bucureşti, 1998.

Dr. Ion DRAGOMAN – "Drept Internaţional Umanitar", Editura Fundaţiei Andrei Soguna, Constanţa, 1999.

Dr. Ion DRAGOMAN – "Contribuţii la studiul războiului în perioada interbelică", Editura AISM, Bucureşti, 2000.

Eric David, „Principes de droit des conflicts armés”, Bruylant, Bruxelles, 1994

George Meitani, „Curs de drept internaţional public”, Editura Al.T. Doicescu, Bucureşti, 1931

Geza Herczegh, "La protection de l'envioronnement naturel et le droit humanitaire"

Hugo Grotius, „Dreptul războiului şi al păcii” .

Instrucţiuni provizorii asupra prizonierilor şi internaţilor de război, Tipografia Marelui Stat Major, Bucureşti, 1927

Jean Nouzille. „Le calvaire des prisonniers de guerre roumanins en Alsace-Lorraine", Editions Militaires, Bucharest, 1991

Mohamed Arrasen, "Conduite des hostilities. Droit des conflicts annes et d6sarmement", Bruylant, Bruxelles, 1986

Nicolae Uscoi, "Dreptul internaţional umanitar şi protecţia mediului în timp de conflict armat", 1998

Paul C. Szasz, "Application du droit international a la guerre du Golf', în "Desannement", volume XV, numero 2, 1992

Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale (Protocolul I), 8 iulie 1977

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul II, 1994, Nr. 3(5).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul III, 1995, Nr. 7-8.

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul IV, 1996, Nr. 4(14).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul V, 1994, Nr. 1(15).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul VII, 1999, Nr. 2(26).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul VII, 1994, Nr. 3(27).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul VII, 1999, Nr. 4(28).

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR – Anul VII, 1999, Nr. 5-6(29-30).

Sylvie Boiton-Malherbe, „Protecţia ziaristului în misiune periculoasă în zone de conflict armat”, Bruxelles. 1989

V. Roată, „Pericolul aerian şi mijloacele de apărare”, Bucureşti, 1934

Willy Dahl, "La ciestruction de l'enviorement en temps de guerre", în "Desarmement", volume XV, nr.2, 1992

Preview document

Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 1
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 2
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 3
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 4
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 5
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 6
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 7
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 8
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 9
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 10
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 11
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 12
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 13
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 14
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 15
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 16
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 17
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 18
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 19
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 20
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 21
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 22
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 23
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 24
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 25
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 26
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 27
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 28
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 29
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 30
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 31
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 32
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 33
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 34
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 35
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 36
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 37
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 38
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 39
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 40
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 41
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 42
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 43
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 44
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 45
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 46
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 47
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 48
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 49
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 50
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 51
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 52
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 53
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 54
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 55
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 56
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 57
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 58
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 59
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 60
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 61
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 62
Protecția umanitară în timp de conflict armat - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Protectia umanitara in timp de conflict armat.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția prizonierilor de război

În bogata istorie a dreptului umanitar, care face referire la război în studiile şi lucrările elaborate de marii doctrinari tema prizonierilor de...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Protecția Bunurilor Culturale în Timp de Război

1. INTRODUCERE Definirea bunurilor culturale din Articolul 1 al Convenţiei de la Haga din 1954, diferă de alte definiţii din alte tratate de drept...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Prizonierii de Război

Introducere Un prizonier de război reprezintă acel soldat (infanterist, marinar, aviator sau din infanteria marină) care este închis de o putere...

Protecția internațională a drepturilor omului

CURSUL 1. NOTIUNEA SI TRASATURILE DIDO Dreptul international al drepturilor omului (DIDO) este o institutie a dreptului international public,...

Te-ar putea interesa și

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Statutul juridic al jurnaliștilor în situații de conflict armat

Introducere Lucrarea de faţă are la bază o problemă reală cu care populaţia în ansamblu şi „universul” media se confruntă de fiecare dată când...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Drept Umanitar

De la apariţia pe mapamond a primelor forme statale , acestea au intrat , inevitabil în interacţiune . Relaţiile formate de – a lungul vremii au...

Terorismul - problemă contemporană

Prefaţă a) Expunerea obiectivelor propuse Obiectivele lucrarii: prin lucrarea data imi propun sa evaluez si sa analizez fenomenele teroriste ce...

Ai nevoie de altceva?