Răspunderea administrativă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 28719
Mărime: 116.32KB (arhivat)
Publicat de: Felix Damian
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. 1 Răspunderea în dreptul administrativ 11
 2. 1.1 Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 11
 3. 1.1.1 Aspecte generale 11
 4. 1.1.2 Subiectele responsabilităţii 13
 5. 1.1.3 Izvoarele responsabilităţii puterii publice 21
 6. 1.2 Condiţiile angajării răspunderii administrative 26
 7. 1.2.1 Prejudiciu 28
 8. 1.2.2 Imputabilitatea 29
 9. 1.2.3 Faptul generator de prejudiciu 29
 10. 1.3 Repararea prejudiciului 30
 11. 1.3.1 Preliminarii 30
 12. 1.3.2 Modalităţile indemnizaţiei 30
 13. 1.3.3 Evaluarea prejudiciului 30
 14. 2 Formele de răspundere administrativă 31
 15. 2.1 Răspunderea administrativ disciplinară 34
 16. 2.1.1 Noţiune şi trăsături 34
 17. 2.1.2 Abaterea disciplinară şi sancţionarea disciplinară 35
 18. 2.1.3 Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare 36
 19. 2.2 Răspunderea administrativ – contravenţională 38
 20. 2.2.1 Contravenţia – Definiţie.Trăsături.Conţinut 38
 21. 2.2.2 Subiectele răspunderii contravenţionale 44
 22. 2.2.3 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei 47
 23. 2.2.4 Sancţiunile contravenţionale 70
 24. 2.2.4.1 Generalităţi 72
 25. 2.2.4.2 Sancţiuni contravenţionale 73
 26. 2.2.4.3 Aplicarea contravenţiei 89
 27. 2.3 Răspunderea administrativ – patrimonială 90
 28. 2.3.1 Principii generale 90
 29. 2.3.2 Condiţii specifice aplicabile răspunderii 91
 30. 2.3.3 Cadrul legislativ al răspunderii administrativ – patrimoniale 92
 31. 2.3.4 Caracterul şi particularităţile răspunderii administrativ – patrimoniale 94
 32. 2.3.5 Comparaţie cu răspunderea administrativ – disciplinară 94
 33. 3 Concluzii 95
 34. Bibliografie 97

Extras din licență

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ

Introducere

Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative

Conceptul de răspundere, sau responsabilitate, desemnează o reacţie de reprimare, venită din partea societăţii, faţă de o anumită acţiune umană, imputabilă în principal individului.

Altfel spus, răspunderea este acea formă socială, stabilită de stat, printr-un fapt ilicit, care determină suportarea consecinţelor corespunzătoare, de către cei vinovaţi, inclusiv utilizarea forţei de constrângere, în scopul restabilirii ordinei de drept astfel lezate.

Sensul frecvent atribuit noţiunii de răspundere, indiferent de forma sub care se manifestă, este acela de obligaţie în a suporta consecinţele nerespectării normelor juridice. Natura regulii încălcate determină natura formei de răspundere.

Răspunderea juridică se naşte ca urmare a producerii unor fapte ilicite, şi constituie o importantă garanţie a respectării normelor juridice. În cazul încălcării normelor juridice, se pun în pericol valorile sociale pe care aceste norme le apără.

Pentru ocrotirea acestor valori, s-a stabilit o răspundere juridică, atunci când normele juridice sunt încălcate, în sensul că persoanele care se fac vinovate de săvârşirea unor fapte, prin care se încalcă normele juridice, trebuie să suporte anumite consecinţe juridice, adică să fie pasibile de aplicarea unor sancţiuni juridice.

În raport cu gravitatea încălcării normelor juridice şi consecinţele faptei antisociale, există mai multe forme de răspundere juridică:

- răspundere penală, în cazul săvârşirii unor fapte deosebit de grave, considerate infracţiuni;

- răspundere disciplinară, în cazul nerespectării îndatoririlor de serviciu. Aceasta intervine între angajat şi angajator, atunci când angajatul încalcă în mod culpabil obligaţiile sale de serviciu. Răspunderea disciplinară intervine în legătură cu exercitarea contractului de muncă;

- răspundere civilă, în situaţia în care prin fapta săvârşită s-au produs şi prejudicii materiale, fie în dauna societăţii, fie în dauna unei persoane fizice sau juridice;

- răspunderea administrativă, pentru fapte ce au un pericol social mai redus, anume abateri administrative;

În cadrul formelor răspunderii juridice un loc important îl ocupă răspunderea administrativă. Aceasta pentru că, printre cele mai frecvente fapte antisociale, se numără abaterile administrative, şi în primul rând săvârşirea de contravenţii.

Răspunderea administrativă este angajată pentru săvârşirea faptelor ilicite, prevăzute de lege drept contravenţii. Ea urmăreşte restabilirea ordinei normative încălcate, precum şi condamnarea faptei negative şi a autorului acesteia. Numai atunci când legea prevede, sancţiunea administrativă contravenţională, se aplică şi persoanelor juridice.

Răspunderea administrativă priveşte sfera raporturilor de drept administrativ, şi implicit a participanţilor la aceste raporturi. Se fundamentează pe nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor ce le-au revenit în cadrul acestor raporturi juridice.

Răspunderea administrativă ca instituţie a dreptului administrativ, spre deosebire de răspunderea civilă si cea penală, consacrată in anumite forme inca din antichitate, este relativ tanară

Această opinie este sustinută şi de către autorii din Republica Moldova, care mentioneă că răspunderea administrativă are aproximativ două secole de când a fost instituita in urma revoluţiilor burgheze, franceze, ca răspundere a administraţiei pentru daunele aduse particularilor prin activitate ilicită.

Multă vreme, răspunderea specifică dreptului administrativ era interpretată traditional prin referire la noţiuni şi instituţii specifice dreptului civil, sau, dupa caz, dreptului penal.

Bibliografie

Agata Popescu-Drept administrativ general;

Agata Mihaela Popescu, Drept administrativ partea generala-manual de studiu individual,Editura PRO Universitaria , Bucuresti 2012

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrative, vol. II, revazută şi adaugată, editura Nemira, Bucuresti, 1996, pg. 207;

C. Călinoiu, Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 1/2002

Corbeanu, Ion- Drept administrativ, Editura Lumina Lex 2002, pag. 194

Costică Bulai - Manual de drept Penal. Partea Generală. (Ed. All, București, 1997)

Dumitru Brezoianu -Drept administrativ-Partea generală,Edit. Universităţii Titu Maiorescu,Bucureşti 2003,pag. 46

Elena-Mihaela Drept administrativ: FodorEditura Albastra , 2009;

Emil Balan, Institutii administrative, editura C.H. Beck, Bucuresti 2008;

Gabriel Boroi – Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu

Georges Dupuis, Marie-Jose Guédon, Patrice Chrétien: Droit administratif, ed. Dalloz-Sirey, Paris, 2007;

Georges Vedel, Pierre Delvolve Droit administratif vol.I P.U.F., Paris 1990 ;

Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi - Drept Penal. Partea Generală (Ed. All, Beck, 2002);

Ioan Albu- Răspunderea civilă pentru daune morale, Ed.Dacia, 1979, Cluj Napoca, pag. 85 si 179 şi urm., Paul Negulescu;

I. Iovãnas, Consideratii teoretice cu privire la rãspunderea administrativã, Tezã de doctorat, Cluj-Napoca ;

Ioan Santai, Drept administrativ si stiinta administratiei, vol. III, Sibiu 1998;

Liviu Pop: Teoria generală a obligaţiilor, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

Ovidiu Podaru- Drept administrativ - Caiet de seminarii Autor: Editura Hamangiu, 2008

Ovidiu Ungureanu , Drept civil. Persoanele Editia a 2-a, Editura Hamangiu 2013

Preview document

Răspunderea administrativă - Pagina 1
Răspunderea administrativă - Pagina 2
Răspunderea administrativă - Pagina 3
Răspunderea administrativă - Pagina 4
Răspunderea administrativă - Pagina 5
Răspunderea administrativă - Pagina 6
Răspunderea administrativă - Pagina 7
Răspunderea administrativă - Pagina 8
Răspunderea administrativă - Pagina 9
Răspunderea administrativă - Pagina 10
Răspunderea administrativă - Pagina 11
Răspunderea administrativă - Pagina 12
Răspunderea administrativă - Pagina 13
Răspunderea administrativă - Pagina 14
Răspunderea administrativă - Pagina 15
Răspunderea administrativă - Pagina 16
Răspunderea administrativă - Pagina 17
Răspunderea administrativă - Pagina 18
Răspunderea administrativă - Pagina 19
Răspunderea administrativă - Pagina 20
Răspunderea administrativă - Pagina 21
Răspunderea administrativă - Pagina 22
Răspunderea administrativă - Pagina 23
Răspunderea administrativă - Pagina 24
Răspunderea administrativă - Pagina 25
Răspunderea administrativă - Pagina 26
Răspunderea administrativă - Pagina 27
Răspunderea administrativă - Pagina 28
Răspunderea administrativă - Pagina 29
Răspunderea administrativă - Pagina 30
Răspunderea administrativă - Pagina 31
Răspunderea administrativă - Pagina 32
Răspunderea administrativă - Pagina 33
Răspunderea administrativă - Pagina 34
Răspunderea administrativă - Pagina 35
Răspunderea administrativă - Pagina 36
Răspunderea administrativă - Pagina 37
Răspunderea administrativă - Pagina 38
Răspunderea administrativă - Pagina 39
Răspunderea administrativă - Pagina 40
Răspunderea administrativă - Pagina 41
Răspunderea administrativă - Pagina 42
Răspunderea administrativă - Pagina 43
Răspunderea administrativă - Pagina 44
Răspunderea administrativă - Pagina 45
Răspunderea administrativă - Pagina 46
Răspunderea administrativă - Pagina 47
Răspunderea administrativă - Pagina 48
Răspunderea administrativă - Pagina 49
Răspunderea administrativă - Pagina 50
Răspunderea administrativă - Pagina 51
Răspunderea administrativă - Pagina 52
Răspunderea administrativă - Pagina 53
Răspunderea administrativă - Pagina 54
Răspunderea administrativă - Pagina 55
Răspunderea administrativă - Pagina 56
Răspunderea administrativă - Pagina 57
Răspunderea administrativă - Pagina 58
Răspunderea administrativă - Pagina 59
Răspunderea administrativă - Pagina 60
Răspunderea administrativă - Pagina 61
Răspunderea administrativă - Pagina 62
Răspunderea administrativă - Pagina 63
Răspunderea administrativă - Pagina 64
Răspunderea administrativă - Pagina 65
Răspunderea administrativă - Pagina 66
Răspunderea administrativă - Pagina 67
Răspunderea administrativă - Pagina 68
Răspunderea administrativă - Pagina 69
Răspunderea administrativă - Pagina 70
Răspunderea administrativă - Pagina 71
Răspunderea administrativă - Pagina 72
Răspunderea administrativă - Pagina 73
Răspunderea administrativă - Pagina 74
Răspunderea administrativă - Pagina 75
Răspunderea administrativă - Pagina 76
Răspunderea administrativă - Pagina 77
Răspunderea administrativă - Pagina 78
Răspunderea administrativă - Pagina 79
Răspunderea administrativă - Pagina 80
Răspunderea administrativă - Pagina 81
Răspunderea administrativă - Pagina 82
Răspunderea administrativă - Pagina 83
Răspunderea administrativă - Pagina 84
Răspunderea administrativă - Pagina 85
Răspunderea administrativă - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Administrativa.docx

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

CAPITOLUL I CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1. Definirea şi importanţa controlului Controlul poate fi definit ca procesul de...

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Distribuția Puterii în Statul de Drept

Introducere În epoca modernă, garanţia unei guvernări democratice constă în consacrarea în legea fundamentală a statului a principiilor şi...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Răspunderea Administrativă a Funcționarilor Publici

1 Introducere Organizarea vietii în societate presupune respectarea de catre toti membrii ei a unor reguli de conduita. Încalcarea acestor reguli...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea administrativ disciplinară și răspunderea administrativ patrimonială

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Răspunderea administrativă

1.1 Raspunderea administrativa este o forma a raspunderii juridice, alaturi de raspunderea civila si de cea penala. Aceasta raspundere intervine in...

Ai nevoie de altceva?