Răspunderea Disciplinară a Salariaților

Licență
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 22395
Mărime: 99.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Partea introductivă 4

Cap I Răspunderea juridică şi disciplina muncii 6

1.1 Noţiunea termenului de răspundere juridică 6

1.2 Disciplina muncii 7

1.2.1 Noţiunea de disciplină a muncii 7

1.2.2 Trăsăturile caracteristice ale discipinei muncii 9

1.2.3 Izvoarele de drept în materia disciplinei muncii 9

1.2.4 Căile de înfăptuire a disciplinei muncii 15

Cap II Răspunderea disciplinară 16

2.1 Definiţia răspunderii disciplinare 16

2.2 Trăsăturile caracteristice ale răspunderii disciplinare 18

2.3 Abaterea disciplinară 19

2.3.1 Noţiune 19

2.3.2 Elemente constitutive 20

2.3.2.1 Obiectul abaterii disciplinare 21

2.3.2.2 Latura obiectivă 21

2.3.2.3 Subiectul abaterii disciplinare 22

2.3.2.4 Latura subiectivă 23

2.3.2.5 Fapta ilicită 23

2.3.3 Condiţiile răspunderii disciplinare 24

2.3.4 Cauze care apără de răspundere 24

2.4 Sancţiunile disciplinare 28

2.4.1 Noţiunea sancţiunilor disciplinare 28

2.4.2 Clasificarea sancţiunilor disciplinare 30

2.4.2.1 Sancţiunile disciplinare generale 31

2.4.2.2 Sancţiunile disciplinare speciale 35

2.5 Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare 36

2.5.1 Consideraţii intoductive 36

2.5.2 Organe competente să aplice sancţiuni disciplinare 37

2.5.3 Cercetarea abaterii disciplinare 39

2.5.4 Individualizarea sancţiunii 42

2.5.5 Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare 44

2.5.6 Decizia de sancţionare 45

2.5.7 Executarea sancţiunilor disciplinare 50

2.6 Căile de atac împotriva deciziei de sancţionare disciplinară 51

2.6.1 Contestaţia împotriva măsurilor disciplinare 51

2.6.2 Căile de atac 54

2.6.2.1 Recursul 54

2.6.2.2 Revizuirea 55

Cap III Reabiltarea salariaţilor sancţionaţi disciplinar 56

3.1 Radierea disciplinară 56

3.2 Reabilitarea disciplinară reglementată de acte normative speciale 58

Cap IV Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii juridice

61

4.1 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială 61

4.2 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală 62

4.3 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravenţională 66

Cap V Partea practică 68

Concluzii 80

Bibliografie 82

Extras din document

INTRODUCERE

1. Motivaţia alegerii temei

Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul

Muncii. Ideea de răspundere, în sensul cel mai larg al noţiunii, are o profundă semnificaţie morală. Problema răspunderii constă în aceea că prin efectul săvârşirii unei fapte ilicite, o altă persoană a fost vătămată în fiinţa ei fizică sau morală sau în bunurile sale, ordinea de drept a fost afectată.

Am ales această temă şi am vrut să aprofundez acestă instituţie, deoarece inevitabil în viitorul apropiat o să fiu salariat sau angajator în această societate umană şi doresc să cunosc aplicarea corectă a acesteia.

Doresc să precizez faptul că, în lipsa unor reglementări legale în cadrul discipilinei muncii, munca s-ar desfăşura haotic, cu efecte negative pentru activitatea tuturor instituţiilor, a operatorilor economici şi a oricăror organizaţii în care există relaţii de tip angajator-angajat prin intermeidiul contractelor individuale de muncă.

2. Reglementarea internă

Sediul materiei a instituţiei răspunderii disciplinare, este Codul muncii

care în cuprinsul său are un Capitol doi intitulat Răspunderea disciplinară din cadrul Titlului XI Răspunderea juridică. Mai există următoarele acte normative:

- Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social;

- Legea nr. 130/1996, privind contractul colectiv de muncă;

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, modificată prin Legea 379/2009;

- Ordonanţa Guvernului nr 2/2001, privind regimul juridic al contravenţilor;

- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii;

Cap I Răspunderea juridică şi disciplina muncii

1.1 Noţiunea termenului de răspundere juridică

În comuna primitivă, unde nu exista nici stat nici drept, nu exista nici răspundere juridică. Existau, în schimb, credinţe mistice şi cutume care trebuiau respectate.

În timpurile foarte îndepărtate ale dezvoltării statului roman, atunci când populaţiunea era puţin civilizată şi când moravurile erau într-o stare quasi sălbatice, exista, atunci când se comitea un delict, numai vindicta privata. Când cineva era lezat, avea dreptul să se răzbune aşa cum vroia contra infractorului.

Mai târziu apare şi aici o atenuare a răzbunării private. Astfel, s-a admis legea talionului o lege care nu este specială legislaţiunii romane. Conform acestei legi, cel care a suferit un prejudiciu se răzbuna, fapt care întrunea consimţământul grupului social din care făcea parte. Răzbunarea era colectivă, în sensul că cel care a suferit un prejudiciu avea dreptul să se răzbune nu numai împotriva faptaşului ci şi împotriva grupului social din care acesta făcea parte. Spre sfârşitul acestei perioade, problema răspunderii capătă un aspect nou, în sensul că victima se putea înţelege cu făptaşul, acordându-i iertare, în schimbul unei răscumpărări a cărei întindere se stabilea prin bună înţelegere sau prin arbitri. Răspunderea ia forma compoziţiei băneşti voluntare.

Preview document

Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 29
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 30
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 31
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 32
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 33
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 34
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 35
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 36
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 37
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 38
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 39
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 40
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 41
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 42
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 43
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 44
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 45
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 46
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 47
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 48
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 49
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 50
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 51
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 52
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 53
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 54
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 55
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 56
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 57
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 58
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 59
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 60
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 61
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 62
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 63
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 64
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 65
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 66
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 67
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 68
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 69
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 70
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 71
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 72
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 73
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 74
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 75
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 76
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 77
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 78
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 79
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 80
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 81
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara a Salariatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Raspunderea Functionarilor Publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Te-ar putea interesa și

Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1 Responsabilitate şi răspundere Conceptul de responsabilitate aparţine...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii

Un prim sens, cel principal, este de “activitate îndreptată spre un anumit scop în procesul căruia omul efectuează, reglementează şi controlează...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Raspunderea Disciplinara a Salariatilor

INTRODUCERE Managementul resurselor umane consta in ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea...

Regulament de Ordine Interioara

Capitolul I. Dispozitii generale Art. 1. Dispozitiile prezentului regulament se aplica tuturor salariatilor societatii pe toata durata...

Drept

Contractul colectiv de muncă 1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre...

Dreptul muncii

Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de...

Ai nevoie de altceva?