Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29282
Mărime: 99.34KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

TEMA: RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ PENALA PENTRU CRIME DE RĂZBOI ŞI ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

• Principiul răspunderii internaţionale penale în dreptul Internaţional

• Apariţia şi evoluţia instituirii răspunderii penale

• Principiile specifice ale dreptului internaţional penal

- Principii generale de drept penale

- Răspunderea internaţională. Noţiune. Principii

CAPITOLUL 2

• Consacrarea principiului răspunderii internaţionale penale după al ll-lea război mondial

• Experienţa şi urmărirea celui de-al ll-lea război mondial

• Preocupări O.N.U. pentru instituirea unei jurisdicţii internaţionale penale

- consolidarea principiului răspunderii internaţionale penale

- preocupări vizând crearea unei instanţe internaţionale penale

• Activităţi în cadrul Consiliului Europei privind incriminarea unor fapte contrare păcii şi umanităţii;

• Reprimarea infracţiunilor la normele dreptului internaţional umanitar prin legislaţiile naţionale ale statelor;

• Terorismul în dreptul internaţional înainte şi după 11. septembrie.

CAPITOLUL 3

• Infracţiuni internaţionale care implică răspunderea internaţională penală

• Infracţiunea internaţională;

• Crime de război;

• Crime contra umanităţii;

• Delicte internaţionale comise de persoane particulare);

• Terorismul

CAPITOLUL 4

• Organisme internaţionale de soluţionare a conflictelor şi instanţe internaţionale de judecată

• Curtea Permanentă de Arbitraj;

• Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională;

• Curtea Internaţională de Justiţie;

• Tribunalele militare internaţionale de la Nurnberg şi Tokio;

- Tribunalul militar internaţional de la Nurnberg;

- Tribunalul militar internaţional de la Tokio;

• Curtea Penală Internaţională.

CAPITOLUL 5

• Tendinţe actuale privind reprimarea crimelor de război şi împotriva umanităţii

• Trăsăturile sistemului de represiune la crimele de război şi a celor împotriva umanităţii

• Reprimarea infracţiunii internaţionale grave în legislaţia României

• Tribunalul internaţional penal pentru fosta lugoslavie

• Tribunalul internaţional penal pentru Ruanda

CONCLUZII

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental, pentru ca pe măsura trecerii timpului să se extindă treptat ajungând la dimensiunile actuale care cuprind toate domeniile vieţii sociale. Aceste relaţii au îmbrăcat de la început două forme principale - de colaborare şi de luptă, confruntare.

Dreptul internaţional public, prin numeroasele sale ramuri cvine în întâmpinarea atingerilor tot mai frecvente aduse unor valori care interesează comunitatea internaţională.

Un rol deosebit în această direcţie îl au Dreptul internaţional penal şi Dreptul umanitar, ramuri ale dreptului internaţional public, apropiate datorită obiectului lor de reglementare.

„Dreptul internaţional penal este chemat să proteguiască pacea şi securitatea întregii umanităţi, desfăşurarea în conformitate cu normele dreptului şi ale moralei a raporturilor dintre state, existenţa şi perenitatea unor valori fundamentale ale omenirii” .

Dreptul umanitar al conflictelor armate este ansamblul de norme de drept internaţional de sorginte cutumiară sau convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele survenite în situaţii de conflict armat internaţional şi neinternaţional.

„După cum apreciază reputatul jurist elveţian Michel Veuthey, aplicarea dreptului umanitar, rămâne o mărturie unică a raţiunii şi speranţei de a stăpâni forţa şi indurarea în faţa aderaţiei ucigătoare” .

Acum, mai mult ca oricând, când conflictele interetnice din diferite zone ale globului fac milioane de victime, cele două ramuri de drept menţionate vin cu regulile lor să incrimineze faptele reprobabile săvârşite cu o cruzime fără margini, ce provoacă suferinţe umane fără limite.

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE PENALE

ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

Apariţia şi evoluţia instituţiei răspunderii

internaţionale penale

Una din problemele cele mai dificile şi mai complexe ale dreptului internaţional în ansamblul său, dată fiind lipsa unei autorităţi statale, este aceea a reprimării încălcării normelor juridice internaţionale. Cu atât mai mult, este mai dificil de a sancţiona violările normelor dreptului internaţional umanitar, datorită complexităţii deosebite a conflictelor armate.

Scopul fundamental al umanităţii este de a elimina războiul din istoria viitoare a omenirii. Până atunci nu trebuie precupeţit nici un efort pentru a face războiul mai puţin violent, uşurând situaţia acelora care îi devin victime. Bineînţeles, se întâmplă ca cele mai bune reguli să nu fie respectate. Cu siguranţă, nu este vina celor care le-au redactat. în nici un sistem judiciar violările nu sunt considerate ca nişte probe că regulile încălcate nu erau necesare. Dimpotrivă, imperfecţiunea omului face necesară regula. Pentru că se ştie ca o regulă să fie violată trebuie mai întâi ca ea să existe. Ori, în actuala etapă de evoluţie a dreptului conflictelor armate, ce îşi extinde mereu raza de acţiune, nu regulile sunt cele ce lipsesc, ci voinţa de a le respecta.

Existenţa regulilor are o dublă valoare. Mai întâi oamenii, cunoscându-le, vor face eforturi de a le respecta. Dacă, însă nu o fac, există o bază solidă pentru a-i condamna, moral, dar şi penal, pe măsură ce sancţiunile penale internaţionale vor atinge un plus de perfecţiune, în faţa unui for juridic internaţional competent şi eficace.

Instituţia răspunderii internaţionale pentru crime de război şi crime contra umanităţii este o instituţie nouă a dreptului internaţional. Axată pe un sistem de norme, măsuri şi garanţii, instituţia răspunderii internaţionale penale are caracter preventiv, dispozitiv şi reparator şi este garantată de două principii fundamentale:

• nici un stat sau o persoană oficială nu poate acţiona discreţionar în viaţa internaţională;

• orice acţiune ori inacţiune ilegală, prejudiciantă trebuie reparată, după caz - material, politic, moral - iar în ceea ce priveşte făptuitorii - persoane fizice - penal.

În trecut, când relaţiile dintre state erau guvernate de normele dreptului internaţional clasic, ce admiteau războiul ca instituţie legală, nu se putea vorbi de răspundere internaţională, statele nefiind obligate să dea socoteală de actele lor. Pentru soluţionarea divergenţelor apărute între ele îşi făceau singure dreptate, recurgând la mijloace de forţă - represalii, blocade, război - sau de constrângere - retorsiune, boicot, ruperea relaţiilor diplomatice, rechemarea reprezentanţilor diplomatici.

Cu timpul, au început să fie elaborate reguli menite să îngrădească posibilitatea nesancţionată a statelor de a recurge la război şi să pedepsească persoanele vinovate.

Principiul răspunderii pentru violarea legilor şi obiceiurilor războiului a fost introdus în relaţiile internaţionale moderne prin normele Convenţiei a IV-a de la Haga din 1907, care, în art. 3, stipula: „Partea beligerantă care ar viola prevederile zisului Regulament va fi obligată la despăgubiri, dacă va fi cazul. Ea va fi răspunzătoare pentru toate actele săvârşite de persoanele care fac parte din forţa ei armată" .

Din formulare rezultă că responsabilitatea statelor avea atât un caracter direct reparator, cu titlu de compensare materială, a pagubelor produse prin acţiuni ilicite ale forţelor armate, precum şi unul indirect, de a lua măsurile necesare pentru a preveni şi a sancţiona faptele săvârşite de militarii proprii, prin care se încălcau dispoziţiile prohibitive privind comportamentul acestora în timpul campaniilor militare.

Preview document

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 1
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 2
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 3
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 4
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 5
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 6
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 7
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 8
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 9
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 10
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 11
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 12
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 13
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 14
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 15
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 16
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 17
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 18
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 19
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 20
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 21
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 22
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 23
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 24
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 25
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 26
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 27
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 28
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 29
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 30
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 31
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 32
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 33
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 34
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 35
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 36
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 37
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 38
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 39
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 40
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 41
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 42
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 43
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 44
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 45
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 46
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 47
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 48
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 49
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 50
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 51
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 52
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 53
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 54
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 55
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 56
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 57
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 58
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 59
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 60
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 61
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 62
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 63
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 64
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 65
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 66
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 67
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 68
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 69
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 70
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 71
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 72
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 73
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 74
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 75
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 76
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 77
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 78
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 79
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 80
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 81
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 82
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 83
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 84
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 85
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 86
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 87
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 88
Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Organizația Națiunilor Unite

Lista abrevierilor AG Adunarea Generală AJIL American Journal of International Law CEDO Conventia Internatională a Drepturilor Omului CIJ...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea Internațională Penală

INTRODUCERE Legislaţiile penale naţionale ale tuturor statelor consacră principiul fundamental potrivit căruia infracţiunea este singurul temei al...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Principiile dreptului internațional penal

Notiunea de principiu provine etimologic de la latinescul “principium”-cu sensul de izvor primordial,cauza primara,temei,lege,norma de baza. In...

Drept penal și științe penitenciare

Infracţiunile contra securităţii omenirii Aspecte generale Infracţiunile contra umanităţii sau, aşa cum sunt denumite ele în legea penală a...

Ai nevoie de altceva?