Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19133
Mărime: 74.89KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.drd. Monica Gheorghe
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ.5

1.1. Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune).5

1.2. Natura juridică.6

1.3. Reglementare internă.7

1.4. Trăsăturile răspunderii patrimoniale.8

CAPITOLUL II

RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ ŞI ALTE TIPURI DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ.11

2.1. Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă contractuală.11

2.2. Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă delictuală.12

2.3. Comparaţie între răspunderea civilă delictuală şi răspundera civilă contractuală.14

2.4. Răspunderea patrimonială şi răspunderea materială.21

2.5. Răspunderea patrimonială şi răspunderea pentru daune morale.23

CAPITOLUL III

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A ANGAJATORULUI FAŢĂ DE SALARIAŢI.27

3.1. Noţiune.27

3.2. Natura juridică a răspunderii patrimoniale a angajatorului.28

3.3. Condiţiile răspunderii patrimoniale a angajatorului.30

3.4. Cazurile în care angajatorul răspunde patrimonial.39

3.5. Cauze de nerăspundere patrimonială.41

3.6. Caracteristici ale răspunderii angajatorului faţă de salriaţii săi.45

3.7. Modalităţi de recuperare a prejudiciului.47

3.7.1. Prin acordul părţilor.47

3.7.2. Prin intermediul instanţelor de judecată.54

CAPITOLUL IV

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PRIVIND OBLIGAREA ANGAJATORULUI LA RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ.60

CONCLUZII.65

BIBLIOGRAFIE.69

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune)

Principala modificare de esenţă a noului Cod al muncii, în raport cu cel anterior, îl constituie împrejurarea că, pe planul răspunderii reparatorii, răspunderea materială a salariaţilor a fost suprimată, iar, în locul ei, a fost reglementată, atât cu privire la dezdăunarea angajatorului, cât şi cu referire la despăgubirea salariatului, o răspundere patrimonială întemeiată pe ansamblul „normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale (art. 269, alin. 1, şi art. 270, alin. 1, din Legea nr 53/2003)

Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială într-un capitol distinct – al III-lea (din titlul al XI-lea ’’Răspunderea juridică’’) art. 269-275.

Există însă şi reglementări anterioare Codului muncii care, cu titlu de norme speciale, au ramas în vigoare şi se aplică, total sau parţial, anumitor categorii de salariaţi, şi anume :

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr. 54/1994;

- Ordonanţa Guvernului 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor .

Răspunderea patrimonială reciprocă a părtilor raportului juridic de muncă (angajator şi salariat) izvorăşte din contractul individual muncă, are caracter reparatoriu şi se întemeiază, conform art. 269 şi art. 270 din Codul muncii, pe ’’normele şi principiile răspunderii civile contractuale’’. Aşadar, fie angajatorul, fie salariatul, poartă o răspundere patrimonială reparatorie care se întemeiază pe rigorile răspunderii civile contractuale, fără a fi însă exclusive o răspundere de drept comun. De aceea, se poate afirma că răspunderea patrimonială reglementată de codul muncii constituie, ca natură juridică, o varietate a răspunderii civile contractuale, având anumite particularităţi determinate de specificul raporturilor juridice de muncă.

Şi în dreptul comun (civil) există reguli generale privind, în ansamblu, răspunderea civilă contractuală şi reguli speciale aplicabile unuia sau altuia dintre contractele civile. Mutatis mutandis, acelaşi este sistemul şi în privinţa răspunderii patrimoniale care are ca suport contractul individual de muncă:

- reguli generale ale acestei răspunderi aparţin dreptului comun (repectiv celor din Codul civil care guvernează răspunderea civilă contractuală);

- la ele se adaugă o serie de norme specifice cuprinse în Codul muncii.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nu cuprinde niciun fel de clauze speciale referitoare la răspunderea patrimonială .

1.2. Natura juridică

În ceea ce priveste natura juridică a răspunderii patrimoniale, într-o primă opinie s-a susţinut că aceasta este o varietate a răspunderii civile contractuale . Într-o altă opinie, răspunderea patrimonială este o instituţie specifică Dreptului muncii, având o natură proprie, nereductibilă la răspunderea civilă; sub aspectul izvorului, obligaţia de dezdăunare a angajatorului derivă din contractul individual de muncă .

Aşa cum rezultă din înşuşi enuntul termenilor care o definesc, răspunderea patrimonială implică săvârâşirea unei daune în patrimoniul angajatorului. De aici decurge şi deosebirea esenţială între răspunderea disciplinară, administrativă, penală - ori extrapenală, care atrage aplicarea unei măsuri de influentare publică - a salariatilor, pe de o parte, şi răspunderea lor patrimonială, pe de alta parte, constă în funcţia proprie acestor răspunderi, primele având, în principal, un caracter educativ-sancţionator, respectiv exclusiv educativ, în ipoteza răspunderii care atrage aplicarea unei măsuri de influentare publică , în timp ce răspunderea patrimonială - ca şi cea civilă - are, în principal, un caracter educativ-reparator .

Preview document

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 1
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 2
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 3
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 4
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 5
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 6
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 7
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 8
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 9
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 10
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 11
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 12
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 13
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 14
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 15
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 16
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 17
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 18
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 19
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 20
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 21
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 22
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 23
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 24
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 25
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 26
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 27
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 28
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 29
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 30
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 31
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 32
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 33
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 34
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 35
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 36
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 37
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 38
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 39
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 40
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 41
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 42
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 43
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 44
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 45
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 46
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 47
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 48
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 49
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 50
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 51
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 52
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 53
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 54
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 55
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 56
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 57
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 58
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 59
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 60
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 61
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 62
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 63
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 64
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 65
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 66
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 67
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 68
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Patrimoniala a Angajatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Ai nevoie de altceva?