Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19133
Mărime: 74.89KB (arhivat)
Publicat de: Lia Dragomir
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.drd. Monica Gheorghe
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ.5
 3. 1.1. Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune).5
 4. 1.2. Natura juridică.6
 5. 1.3. Reglementare internă.7
 6. 1.4. Trăsăturile răspunderii patrimoniale.8
 7. CAPITOLUL II
 8. RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ ŞI ALTE TIPURI DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ.11
 9. 2.1. Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă contractuală.11
 10. 2.2. Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă delictuală.12
 11. 2.3. Comparaţie între răspunderea civilă delictuală şi răspundera civilă contractuală.14
 12. 2.4. Răspunderea patrimonială şi răspunderea materială.21
 13. 2.5. Răspunderea patrimonială şi răspunderea pentru daune morale.23
 14. CAPITOLUL III
 15. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A ANGAJATORULUI FAŢĂ DE SALARIAŢI.27
 16. 3.1. Noţiune.27
 17. 3.2. Natura juridică a răspunderii patrimoniale a angajatorului.28
 18. 3.3. Condiţiile răspunderii patrimoniale a angajatorului.30
 19. 3.4. Cazurile în care angajatorul răspunde patrimonial.39
 20. 3.5. Cauze de nerăspundere patrimonială.41
 21. 3.6. Caracteristici ale răspunderii angajatorului faţă de salriaţii săi.45
 22. 3.7. Modalităţi de recuperare a prejudiciului.47
 23. 3.7.1. Prin acordul părţilor.47
 24. 3.7.2. Prin intermediul instanţelor de judecată.54
 25. CAPITOLUL IV
 26. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PRIVIND OBLIGAREA ANGAJATORULUI LA RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ.60
 27. CONCLUZII.65
 28. BIBLIOGRAFIE.69

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune)

Principala modificare de esenţă a noului Cod al muncii, în raport cu cel anterior, îl constituie împrejurarea că, pe planul răspunderii reparatorii, răspunderea materială a salariaţilor a fost suprimată, iar, în locul ei, a fost reglementată, atât cu privire la dezdăunarea angajatorului, cât şi cu referire la despăgubirea salariatului, o răspundere patrimonială întemeiată pe ansamblul „normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale (art. 269, alin. 1, şi art. 270, alin. 1, din Legea nr 53/2003)

Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială într-un capitol distinct – al III-lea (din titlul al XI-lea ’’Răspunderea juridică’’) art. 269-275.

Există însă şi reglementări anterioare Codului muncii care, cu titlu de norme speciale, au ramas în vigoare şi se aplică, total sau parţial, anumitor categorii de salariaţi, şi anume :

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr. 54/1994;

- Ordonanţa Guvernului 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor .

Răspunderea patrimonială reciprocă a părtilor raportului juridic de muncă (angajator şi salariat) izvorăşte din contractul individual muncă, are caracter reparatoriu şi se întemeiază, conform art. 269 şi art. 270 din Codul muncii, pe ’’normele şi principiile răspunderii civile contractuale’’. Aşadar, fie angajatorul, fie salariatul, poartă o răspundere patrimonială reparatorie care se întemeiază pe rigorile răspunderii civile contractuale, fără a fi însă exclusive o răspundere de drept comun. De aceea, se poate afirma că răspunderea patrimonială reglementată de codul muncii constituie, ca natură juridică, o varietate a răspunderii civile contractuale, având anumite particularităţi determinate de specificul raporturilor juridice de muncă.

Şi în dreptul comun (civil) există reguli generale privind, în ansamblu, răspunderea civilă contractuală şi reguli speciale aplicabile unuia sau altuia dintre contractele civile. Mutatis mutandis, acelaşi este sistemul şi în privinţa răspunderii patrimoniale care are ca suport contractul individual de muncă:

- reguli generale ale acestei răspunderi aparţin dreptului comun (repectiv celor din Codul civil care guvernează răspunderea civilă contractuală);

- la ele se adaugă o serie de norme specifice cuprinse în Codul muncii.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nu cuprinde niciun fel de clauze speciale referitoare la răspunderea patrimonială .

1.2. Natura juridică

În ceea ce priveste natura juridică a răspunderii patrimoniale, într-o primă opinie s-a susţinut că aceasta este o varietate a răspunderii civile contractuale . Într-o altă opinie, răspunderea patrimonială este o instituţie specifică Dreptului muncii, având o natură proprie, nereductibilă la răspunderea civilă; sub aspectul izvorului, obligaţia de dezdăunare a angajatorului derivă din contractul individual de muncă .

Aşa cum rezultă din înşuşi enuntul termenilor care o definesc, răspunderea patrimonială implică săvârâşirea unei daune în patrimoniul angajatorului. De aici decurge şi deosebirea esenţială între răspunderea disciplinară, administrativă, penală - ori extrapenală, care atrage aplicarea unei măsuri de influentare publică - a salariatilor, pe de o parte, şi răspunderea lor patrimonială, pe de alta parte, constă în funcţia proprie acestor răspunderi, primele având, în principal, un caracter educativ-sancţionator, respectiv exclusiv educativ, în ipoteza răspunderii care atrage aplicarea unei măsuri de influentare publică , în timp ce răspunderea patrimonială - ca şi cea civilă - are, în principal, un caracter educativ-reparator .

Preview document

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 1
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 2
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 3
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 4
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 5
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 6
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 7
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 8
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 9
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 10
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 11
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 12
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 13
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 14
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 15
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 16
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 17
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 18
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 19
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 20
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 21
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 22
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 23
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 24
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 25
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 26
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 27
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 28
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 29
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 30
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 31
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 32
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 33
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 34
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 35
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 36
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 37
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 38
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 39
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 40
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 41
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 42
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 43
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 44
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 45
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 46
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 47
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 48
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 49
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 50
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 51
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 52
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 53
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 54
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 55
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 56
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 57
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 58
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 59
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 60
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 61
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 62
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 63
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 64
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 65
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 66
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 67
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 68
Răspunderea Patrimonială a Angajatorului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Patrimoniala a Angajatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Repararea daunelor morale prin despăgubiri bănești

CAPITOLUL I Despre răspunderea civilă în dreptul român Răspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dreptului civil, deci a dreptului în...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea Patrimonială

Moto: ”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!” Mihai Eminescu I. Considerații...

Greva - noțiune cadru legal și trăsături

Conform părerii răspândite în doctrină, termenul de „grevă” provine din limba franceză şi a fost consacrat în secolul al XVIII-lea, fiind legat de...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Ai nevoie de altceva?