Raspunderea Politica a Guvernului si Membrilor sai in Dreptul Romanesc si Comparat

Imagine preview
(10/10 din 4 voturi)

Aceasta licenta trateaza Raspunderea Politica a Guvernului si Membrilor sai in Dreptul Romanesc si Comparat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. ANTONIE IORGOVAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE 4
Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei 4
Sectiunea 2.: Natura raspunderii politice a Guvernului si membrilor sai 7
Sectiunea 3.: Corelatia raspundere politica-regim constitutional 9
Sectiunea 4.: Evolutia reglementarii constitutionale a raspunderii politice 13
CAPITOLUL II.: RASPUNDEREA POLITICA A GUVERNULUI IN SISTEMUL ROMANESC ACTUAL 19
Sectiunea 1.: Raportul control parlamentar – raspundere politica a Guvernului 19
Sectiunea 2.: Corelatia vot de incredere-motiune de cenzura. 20
Sectiunea 3.: Angajarea raspunderii Guvernului 25
Sectiunea 4.: Consecintele adoptarii unei motiuni de cenzura pe plan politico-constitutional 31
CAPITOLULL III.: RASPUNDEREA POLITICA A MINSITRILOR IN SISTEMUL ROMANESC ACTUAL. 34
Sectiunea 1. Raspunderea colectiva si raspunderea individuala a ministrilor 34
Sectiunea 2.: Remanierea Guvernamentala 36
Sectiunea 3.: Raspunderea politica a primului-ministru. 40
CAPITOLUL IV.: RASPUNDEREA POLITICA IN ALTE REGLEMENTARI CONSITUTIONALE 44
Sectiunea 1.: Sistemul Constitutional englez 44
Sectiunea 2.: Sistemul constitutional american 46
Sectiunea 3.: Sistemul constitutional francez 47
CAPITOLUL V. CONCLUZII 51

Extras din document

CAPITOLUL I. Consideratii introductive

Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei

A. Notiunea de raspundere politica

De cele mai multe ori tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului notiunii de raspundere politica, abordând-o ca pe un concept asupra caruia exista consensul teoreticienilor si referindu-se la ea întotdeauna în raport de o anumita institutie: Guvern, Presedinte, Parlament.

Fara a adânci un demers care tine mai ales de teoria generala a dreptului, este interesant a retine opinia unui autor în domeniu, potrivit careia identificam în cadrul formelor raspunderii juridice si raspunderea juridica cu caracter politic1..

Nu mai putin, în literatura de specialitate terminologia este diversa, nuantata, clarificarea ei fiind primul pas în întelegerea institutiei raspunderii politice a Guvernului.

Constitutia României utilizeaza notiunea de raspundere politica a Guvernului în art 108, având ca titlu marginal “Raspunderea membrilor Guvernului”, si respectiv în art. 113, referitor la “Angajarea raspunderii Guvernului”.

Doctrina referitoare la institutiile politice foloseste adesea termenul de responsabilitate, cu explicatia ca utilizarea acestui termen este doar rezultatul modului în care s-a realizat traducerea din literatura franceza a notiunii corespunzatoare, sau facându-se o subtila distinctie, se arata ca “Raspunderea presupune o raportare activa a Cetatii : “prin autoritatile sale, la agentul actiunii sociale” (în speta a Parlamentului fata de Guvern), pe când responsabilitatea ne apare ca o raportare activa a “agentului

actiunii sociale” fata de Cetate, fata de regulile si autoritatile acesteia (în speta a Guvernului fata de Parlament)”2

Aceste doua situatii de raportare sunt ilustrate de cele doua articole din Constitutie mai sus evocate, primul vizând atitudinea activa a Parlamentului, mai pe larg detaliat apoi în art. 112 referitor la motiunea de cenzura, iar cel de-al doilea vizând actiunea Guvernului de angajare a raspunderii sale în fata Parlamentului, din proprie initiativa.

Constitutia introduce în art. 108 (3) sintagma “responsbailitate ministeriala”,

referindu-se la legea ce trebuie sa reglementeze cazurile de raspundere si pedepsele aplicabile membrilor Guvernului. Desigur, alaturarea termenului de pedeapsa cazurilor de raspundere a membrilor Guvernului nu trebuie sa duca la concluzia ca o lege a responsbailitatii ministeriale trebuie sa aiba exclusiv în vedere raspunderea penala a membrilor Guvernului3 si deci responsabilitatea minsiteriala s-ar referi doar la raspunderea penala. Argumentul consta în aceea ca legiuitorul constituant utilizând notiunea larga de cazuri de raspundere, nu introduce distinctii.

Singura lege romaneasca, referitoare la responsabilitatea ministeriala,

si anume Legea din 2 mai 1879, reglementa pe lânga raspunderea penala si raspunderea civila.

Un autor utilizeaza notiunea raspunderii politice facând distinctie între responsabilitatea ministeriala si responsabilitatea guvernamentala, vizând, dupa caz, fie membrii Guvernului considerati individual, fie Guvernul în ansamblul sau. Distinctia consta în aceea ca prima notiune este mai larga decât cea de-a doua, aceasta din urma considerata fiind în sens strict. Astfel, în timp ce responsabilitatea guvernamentala se refera la raspunderea colectiva a Guvernului, responsabilitatea minsiteriala evoca atât raspunderea solidara, cât si pe cea individuala a fiecarui membru al organului colegial, independent de angajarea raspunderii celorlalti.

Este de altfel si motivul pentru care lucrarea de fata se intituleaza “Raspunderea politica a Guvernului si membrilor sai în dreptul românesc si comparat”, având în vedere si existenta raspunderii individuale a fiecarui membru al Guvernului, asa cum se va arata.

Sfera responsabilitatii ministeriale excede continutului responsabilitatii guvernamentale, incluzând într-o opinie4 si responsabilitatea altor persoane care, fara a fi membre în Guvern, detin demnitati asimilate cu functia de ministru, autorul aratând ca legea asupra responsabilitatii ministeriale trebuie sa reglementeze inclusiv raspunderea acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Politica a Guvernului si Membrilor sai in Dreptul Romanesc si Comparat.doc

Alte informatii

Lucrare de diploma UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT