Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 37717
Mărime: 127.90KB (arhivat)
Publicat de: Sabin Filimon
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Rais Dorian
A fost sustinuta in cadrul sesiunii examenului de licenta de la Pitesti

Extras din licență

CAP.I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE SOCIETATEA PE ACŢIUNI

1.1. Istoric referitor la societatea pe acţiuni

Apariţia societăţilor comerciale, fără a putea fi strict delimitată în timp, s-a datorat premiselor economice şi sociale.

Acţiunile individuale au cedat locul factorilor reuniţi, care asigurau, pe de o parte, creşterea considerabilă a resurselor de muncă şi financiare, iar pe de altă parte, diversificarea acţiunilor întreprinse în realizarea scopului comercial.

Cooperarea practică între întreprinzători a permis abordarea conceptului de societate comercială.

Societăţile pe acţiuni apar în secolul XVII pe fondul acumulării unor capitaluri considerabile în urma expansiunii coloniale a unor ţări ca Olanda, Anglia şi Franţa.

Marile companii constituite pentru exploatarea resurselor coloniale aveau la bază patente regale sau concesiuni, aporturile patrimoniale numite deja ”acţiuni” fiind importante. Societăţile astfel constituite beneficiau de personalitate juridică proprie, riscurile investitorilor fiind limitate la nivelul patrimoniului distinct al companiei.

Codul comercial francez din 1807 va reglementa pentru prima dată societatea anonimă cu cele două forme ale sale, respectiv societatea pe acţiuni şi societetea în comandită pe acţiuni. Până în 1867, societatea pe acţiuni putea funcţiona însă numai pe baza autorizaţiei guvernului, ceea ce a constituit un impediment în răspândirea şi diversificarea activităţii sale în perioada de început.

Regulamentul Organic al Munteniei de la 1830 adoptă sistemul francez al autorizării societăţii anonime. Autorizaţia este dată de principe. Acelaşi sistem este păstrat şi după Unire , când este consacrat, la 1864 de Condica de comerţ.

Ulterior, reglementarea societăţilor comerciale dată de către Codul comercial francez a fost preluată şi de dreptul altor state ca: Olanda, Belgia, Spania, Italia şi prin intermediul acesteia din urmă de Codul comercial român din 1887.

Codul comercial de la 1887 se deosebeşte totuşi de codul francez cât şi de cel italian, adoptând sistemul mixt al reglementării şi autorizării. Pe de o parte sunt reglementate prin lege condiţiile constituirii, pe de altă parte este supusă autorizării judecătoreşti funcţionarea societăţii pe acţiuni.

Legea din 24 februarie 1941 a subordonat hotărârea judecătorească avizului conform al Ministerului Economiei Naţionale, bazat pe criterii de oportunitate.

1.2. Cadrul juridic de constituire şi funcţionare a societăţilor comerciale în România

Perioada de tranziţie parcursă în ţara noastră după 1989, în scopul edificării unei economii de piaţă, a impus cu necesitate abrogarea dispoziţiilor Codului comercial român, reglementând regimul juridic al societăţilor comerciale, considerându-se că acestea au fost depăşite de noua realitate social-economică.

Un prim pas l-a constituit Legea nr.15/1990 care a reglementat constituirea unor societăţi comerciale cu personalitate juridică, pe cale administrativă.

În conformitate cu art .17 din Legea nr.15/1990 unităţile economice de interes republican s-au organizat ca societăţi comerciale prin Hotărârea Guvernului, în timp ce cele de interes local au luat fiinţă prin decizia organului administraţiei locale de stat.

Şi aceste societăţi s-au supus potrivit art.47 din Legea nr.15/1990, regimului de drept privat, existând obligaţia ca relaţiile comerciale dintre regiile autonome, dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relaţiile acestora cu statul, să se deşfăşoare pe baze contractuale guvernate de principiul libertăţii contractuale, cât şi de reglementările specifice ale Codului civil şi Codului comercial român.

Reglementarea generală în materia societăţilor comerciale a fost dată însă prin Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.

Legea nr.31/1990, asimilând o experienţă acumulată pe plan mondial, a creat un sistem de reglementare şi autorizare fiabil şi democratic. Constituirea se realizează simplu, în două variante posibile, sub controlul judecătorului delegat. Autorizarea este opera suverană dar vigilentă a justiţiei, menită să vegheze la respectarea strictă a legii şi la ocrotirea subscriitorilor de acţiuni. Administrarea şi gestionarea societăţii sunt supuse unui sistem eficient de control, iar hotărârile adunărilor generale pot fi atacate, în anumite condiţii, în justiţie. Normele de drept penal vin să garanteze contra abuzurilor ce au umbrit în alte timpuri şi locuri existenţa unor asemenea societăţi comerciale.

Prin Legea nr.31/1990 s-a stabilit regimul juridic al celor 5 forme de societăţi comerciale recunoscute de legea română, respectiv: societetea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată.

Distincţia dintre cele 5 forme juridice de societate comercială este dată de modul specific în care este angajată răspunderea socială. Astfel la societăţile în nume colectiv asociaţii răspund în mod nelimitat, solidar şi subsidiar cu privire la obligaţiile sociale asumate faţă de terţi în mod identic cu asociaţii comanditaţi ai societăţilor în comandită. În schimb asociaţii comanditari ai societăţilor în comandită, au o răspundere limitată la nivelul aportului patrimonial în cadrul societăţii la fel ca şi acţionarii unei societăţi pe acţiuni sau asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată.

Trebuie menţionat că Legea nr.31/1990 se aplică oricărei societăţi comerciale indiferent de obiectul acesteia de activitate, inclusiv societăţilor comerciale cu participare străină.

Dacă în ceea ce priveşte alegerea domeniului de activitate al unei societăţi comerciale se aplică principiul libertăţii generale de opţiune, excepţia o constituie interzicerea prin hotărâre de guvern a unor activităţi care nu pot fi desfăşurate în cadrul unei societăţi comerciale, situaţie prevăzută de art.56 din Legea nr.31/1990.

Tot cu privire la regimul juridic aplicabil societăţilor comerciale, trebuie menţionat că atunci când constituirea unei societăţi are drept scop atât săvârşirea unor operaţiuni calificate de legea comercială drept fapte de comerţ cât şi fapte de natură civilă, determinarea regimului juridic aplicabil se va face în raport cu ponderea şi rolul fiecărei categorii de fapte. Astfel dacă faptele săvârşite servesc în fapt realizării operaţiunilor civile societatea va fi considerată civilă cu regim juridic corespunzător.

Reglementarea generală dată regimului juridic al societăţilor comerciale prin Legea nr.31/1990 se completează cu dispoziţiile Codului comercial în ceea ce priveşte aspectele referitoare la faptele de comerţ, comercianţi şi obligaţii comerciale, cât şi cu dispoziţiile Codului civil referitoare la actul constitutiv şi a Codului muncii cu referire la încadrarea salariaţilor la societăţile comerciale şi a O.G. nr.76/2001.

Preview document

Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 1
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 2
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 3
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 4
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 5
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 6
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 7
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 8
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 9
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 10
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 11
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 12
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 13
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 14
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 15
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 16
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 17
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 18
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 19
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 20
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 21
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 22
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 23
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 24
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 25
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 26
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 27
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 28
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 29
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 30
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 31
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 32
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 33
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 34
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 35
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 36
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 37
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 38
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 39
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 40
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 41
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 42
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 43
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 44
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 45
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 46
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 47
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 48
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 49
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 50
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 51
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 52
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 53
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 54
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 55
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 56
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 57
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 58
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 59
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 60
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 61
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 62
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 63
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 64
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 65
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 66
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 67
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 68
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 69
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 70
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 71
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 72
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 73
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 74
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 75
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 76
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 77
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 78
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 79
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 80
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 81
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 82
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 83
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 84
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 85
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 86
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 87
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 88
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 89
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 90
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 91
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 92
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 93
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 94
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 95
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 96
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 97
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 98
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 99
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 100
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 101
Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Constituire SA.doc
  • coperta.doc
  • mod act cons.DOC

Alții au mai descărcat și

Participația asociaților la societățile comerciale

Ϲɑрitοlul I. Ѕοϲiеtɑtilе Ϲοmеrϲiɑlе 1.1. Аѕреϲtе ɡеnеrɑlе. Ϲlɑѕifiϲɑrе Ѕοϲiеtɑtеɑ ϲοmеrϲiɑlă ɑ ɑрărut în fοrmе inϲiрiеntе înϲă din реriοɑdɑ...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Civil și Comercial

CAP 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI Definitia dreptului Dreptul constituie un sistem de norme de conduita elaborate sau...

Ai nevoie de altceva?