Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 29724
Mărime: 144.51KB (arhivat)
Publicat de: Anton Maxim
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Corhan Adriana
Universitatea Tibiscus Timisoara Facultatea de Drept Specializarea Drept

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. CAP 1. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE.5
 3. 1.1. Notiuni generale.5
 4. 1.2. Terminologie juridica.9
 5. 1.3. Definitia casatoriei.9
 6. 1.4. Caracterele juridice ale căsătoriei.9
 7. 1.5. Condiţiile de fond ale căsătoriei şi impedimentele incheierii căsătoriei.11
 8. 1.6. Condiţiile de forma ale căsătoriei.13
 9. CAP 2. UNELE EFECTE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI.15
 10. 2.1. Definitie si reglementare.15
 11. 2.2. Efectele personale ale casatoriei.17
 12. 2.3. Regimul matrimonial raportat la legislatia nationala.25
 13. 2.4. Regimul matrimonial anterior Codului familiei.28
 14. 2.5. Regimul matrimonial reglementat de Codul Familiei.31
 15. CAP 3. NATURA JURIDICA A COMUNITATII DE BUNURI.37
 16. 3.1. Bunurile comune ale sotilor.40
 17. 3.2. Bunurile proprii ale sotilor.57
 18. CAP 4. REGIMUL MATRIMONIAL IN DREPTUL COMPARAT.72
 19. 4.1. Regimuri matrimoniale europene.72
 20. 4.2. Principiile comunitare in domeniul regimurilor matrimoniale.74
 21. Incheiere.79
 22. Bibliografie.82

Extras din licență

Introducere

În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le produce căsătoria, respectiv categoriile de bunuri pe care soţii le deţin, fie în proprietate exclusivă, fie în proprietate comună în devălmăşie, pentru a evidentia regimul juridic existent la nivel national si european.

Am început abordarea temei prin a formula câteva consideraţii generale despre căsătorie şi anume: noţiunea de căsătorie, condiţiile de fond şi de formă ce trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a căsătoriei, locul de încheiere a căsătoriei, competenţa ofiţerului de stare civilă, ceremonia propriu-zisă de încheiere a căsătoriei şi proba căsătoriei.

Având în vedere faptul că o căsătorie dă naştere şi unor efecte personale, am încercat să oferim o prezentare a consecinţelor în plan personal produse de căsătorie cu privire la numele de familie, domiciliu, capacitatea de exerciţiu a minorei etc., precum şi a modului în care acestea sunt reglementate în Noul Cod Civil.

Apoi, am luat în discuţie situaţia unor categorii de bunuri a căror calificare a generat o serie de discuţii în literatura juridică şi în practica judiciară cum ar fi: veniturile din muncă, fructele şi productele, construcţiile edificate de soţi, etc. În fine, pornind de la caracterul excepţional al împărţirii bunurilor comune în timpul căsătoriei, am procedat la prezentarea situaţiilor în care ea poate interveni, procedura de urmat şi efectele hotărârii de partaj pentru ca în final să oferim o comparaţie între legislatia nationala in domeniu si ce se intampla si in alte state in ceea ce priveste regimul matrimonial.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE

1.1. Notiuni generale

Regimul matrimonial – desemneaza totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile dintre soti precum si raporturile dintre acestia si terti, cu privire la bunurile si datoriile sotilor.

Regimul matrimonial – nu acopera in totalitate raporturile patrimoniale dintre soti sau dintre soti si terti, ci doar acele raporturi patimoniale care isi au izvorul in casatorie.

Regimul matrimonial legal al comunitatii de bunuri era reglem. de C.Familiei in art 30-36 si de NC civil reglementeaza relatiile de familie in cartea a doua intitulata “Despre familie” art 258-534.

Regimul comunitatii de bunuri ramane regimul legal, dar va avea un caracter flexibil, urmand a fi aplicat doar in cazurile in care partile nu au optat pentru un alt regim matrimonial, prin conventia matrimoniala.

Exista ca alternative la regimul comunitatii legale – regimul separatiei de bunuri si regimul comunitatii conventionale.

Principiile regimurilor matrimoniale

1. egalitatea in drepturi dintre soti

2. libertatii alegerii si modificarii regimului matrimonial

- alegerea de viitorii soti a regimului matrimonial concret se realizeaza prin incheierea unei conventii matrimoniale. Aceasta liberatate nu este absoluta, ci limitata de instituirea unui corp de norme imperative de la care nu se poate deroga prin conventie matrimoniala si care alcatuieste regimul matrimonial primar.

- Libertatea de optiune – este limitata in sensul ca potrivit art 312 viitorii soti pot alege ca regim matrimonial comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala.

- libertatea alegerii regimului matrimonial implica, in principiu, si posibilitatea sotilor de a modifica in timpul casatoriei regimul matrimonial sub imperiul caruia s-au casatorit.; modificarea acestuia se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.

3. subordonarii regimului matrimonial scopului casatoriei

- regimul matrimonial este subordonat scopului casatoriei si intereselor familiei

- relatiile patrimoniale dintre soti sunt accesorii raporturile nepatrimoniale si au menirea de a sustine familia din punct de vedere material.

Conventia Matrimoniala

Este definita ca – actul prin care viitorii soti stabilesc regimul matrimonial aplicabil in pricipiu pentru toata durata casatoriei.

Carcteristica generala a conventiei matrimoniale este aceea de a fi incheiata de viitorii soti pentru a produce efecte de la data incheierii casatoriei.

Nu este necesara incheierea unei conventii matrimoniale decat deca viitorii soti aleg un alt regim matrimonial decat cel legal si doar daca doresc sa deroge sub anumite aspecte de la reigmul legal.

Natura juridica – din punct de vedere al vointelor implicate in formarea sa, conventia matrimoniala este un act bilateral, adica contract, pe care o regasim atat in doctrina veche cat si in dreptul comparat.

Conventia matrimoniala poate sa contina si dispozitii de alta natura (ex. Donatii reciproce intre viitorii soti sau recunoasterea unui copil).

Bibliografie

1. Bacaci, A., Dumitrache, V., Hageanu, C, Dreptul familiei, Edit. AII Beck, Bucureşti, 2002;

2. Bârsan, C, Drept civil.Drepturile reale principale, Edit AII Beck, Bucureşti, 2001;

3. Carpenaru, Stanciu D.,Drept comercial roman, Edit. AII Beck, Bucureşti, 2002;

4. Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2002;

5. Filipescu, I.P., Tratat de dreptul familiei, Edit. AII Beck, Bucureşti, 2002;

6. Florian, Emese, Dreptul familiei, Edit. Limes, Cluj-Napoca, 2003;

7. Albu, I., Căsătoria in dreptul roman, Edit. Dacia, CLuj-Napoca, 1988;

8. Bodoasca, Teodor, Unele aspecte critice sau controversate in legislaţia si doctrina romaneasca din domeniul dreptului familiei, in revista "Dreptul" nr.3/2004;

9. Chelaru, Ioan, Căsătoria si divorţul. Aspecte juridice civile, religioase si de drept comparat, Edit. A92 Acteon, Iaşi, 2003;

10. Romosan, Ioan Dorel, Dreptul familiei. Căsătoria, Edit. Imprimeriei de vest, Oradea, 2003;

11. Turianu, C, Turianu, C, Dreptul familiei. Practica judiciara adnotată, Edit. "Press Mihaela", S.R.L., Bucureşti. 1999.

Preview document

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 1
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 2
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 3
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 4
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 5
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 6
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 7
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 8
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 9
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 10
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 11
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 12
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 13
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 14
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 15
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 16
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 17
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 18
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 19
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 20
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 21
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 22
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 23
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 24
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 25
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 26
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 27
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 28
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 29
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 30
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 31
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 32
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 33
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 34
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 35
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 36
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 37
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 38
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 39
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 40
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 41
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 42
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 43
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 44
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 45
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 46
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 47
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 48
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 49
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 50
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 51
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 52
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 53
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 54
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 55
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 56
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 57
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 58
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 59
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 60
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 61
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 62
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 63
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 64
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 65
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 66
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 67
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 68
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 69
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 70
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 71
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 72
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 73
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 74
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 75
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 76
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 77
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 78
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 79
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 80
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 81
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 82
Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat.docx

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Căsătoria în Dreptul Roman

1. Generalităţi Izvoarele dreptului roman ne fac cunoscute mai multe definiţii ale căsătoriei: prima aparţine juristului Modestin din sec. III...

Procedura partajului

1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare 1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei Dreptul de proprietate asupra unui...

Te-ar putea interesa și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Contract matrimonial

INTRODUCERE Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții...

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Împărțirea Bunurilor Soților în Timpul Căsătoriei

Capitolul I Consideraţii generale Secţiunea I Noţiunea de bunuri proprii şi bunuri comune. Familia este întemeiată pe căsătoria liber...

Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Capitolul 1. REGIMUL MATRIMONIAL Familia reprezinta scopul căsătoriei, ca uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Naşterea,...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Ai nevoie de altceva?