Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 15828
Mărime: 77.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Nadia Cerasela Dariescu
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

Cap. 1.Noţiuni introductive despre impozite

Sect.1.Scurt istoric a impozitelor 1

Sect.2.Noţiunea şi trasaturile impozitelor 6

Sect.3. Principiile impozitelor 8

Cap. 2.Contribuabilii ( persoanele fizice şi juridice care datorează impozite)

Sect.1. Persoane fizice 10

Sect. 2.Persoane juridice 11

Cap. 3.Clasificarea impozitelor

Sect.1. Reglementarea juridică a impozitelor în Codul Fiscal 12

Sect.2. Impozite directe 14

Sect.3. Impozite indirecte 15

Sect. 4. Alte clasificari ale impozitelor 16

Cap. 4. Impozitele indirecte

Sect.1. Taxa pe valoare adăugată 17

Sect.2. Accizele 30

Sect.3. Taxele vamale 49

Sect.4.Impozitele şi taxele locale 56

Concluzii 69

Bibliografie 72

Cuprins 73

Extras din document

Apariţia şi evoluţia impozitelor se caracterizează ca un proces complex şi de durată care a început odată cu destrămarea comunei primitive, apariţia proprietăţii private şi scindarea societăţii, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă- bani, apariţia statului şi crearea aparatului de stat menit să rezolve antagonismele dintre clase, să apere interesele celor mai puternici din punct de vedere economic.

Pe teritoriul ţarii nostre, relaţiile sclavagiste apar încă din secolul al VII-lea î.e.n în Dobrogea în cadrul coloniilor greceşti întemeiate pe ţărmul Mării Negre. Puterea politică în aceste cetăţi aparţine totalităţii cetăţenilor cu drepturi depline, însa existau şi colegii speciale formate din economi, casieri şi împărţitori, care administrau finanţele publice. În Dacia, relaţiile sclavagiste apar în prima jumatate a secolului I i.e.n, dar în forma lor clasică se dezvoltă abia după cucerirea romană.

Dacia romană era administrată de procurator care avea atribuţii şi de încasare a dărilor. Dările cele mai importante erau tributum soli(impozitul financiar), tributum capitis(capitaţia), vicesima hereditatum(darea succesorială), vicesima libertatum(darea de eliberare a sclavilor), conductor commerciorum (darea intreprinzătorilor comerciali), conductores pescui et salinorum (dările pentru arendarea paşunilor şi salinelor).

În prima fază de formare a statului feudal unde precump8nea economia naturală închisă, au proliferat o sumedenie de dări :

← sferturile sau civerturile care se strângeau sub forma cistei;

← dijmăritul sau desetina (din zece una);

← albinăritul era darea pe stupi, pe miere şi pe cearţ de albine;

← gostinăritul, darea asupra porcilor;

← vinăritul sau vinariciul era o dare pe vatra de vin;

← pripăsitul era o taxă asupra vitelor de pripas prin sate;

← fumăritul era un impozit pe capitaţie, deoarece se punea asupra fumurilor (coşurilor) de la case;

← oieritul era o dare pe oi;

← căminăritul era o dare asupra vinului vândut în târguri;

← săpunăritul, darea pe săpun, percepută de la cei ce fabricau săpun destinat comercializării;

← majaritul, dare asupra peştelui, proaspăt sau sărat, plătită de vânzătorii de peşte;

← năpasta, introdusă de domnitorul Alexandru Mircea în anul 1577, era o dare suplimentară care le încărca pe cele existente.

Pe lângă aceste dări mai erau unele deosebit de apăsătoare, pentru a satisface pretenţiile turceşti( muacrel, bairam, pesches) destinate împăratului, ţarului sau hanului. Dările fiind foarte variate şi grele, deseori contribuabilii făceau contestaţii cerând o înţelegere cu fiscul asupra unor sume pe care să nu le plătească, deoarece noile biruri erau foarte grele şi nu puteau fi suportate. În asemenea situaţii, uneori, domnul se îndura şi decreta aşa-numita ruptură(amnistia fiscală).

Regulamentele organice, adoptate în iulie 1831 pentru Muntenia şi în ianuarie 1832 pentru Moldova, desfiinţează toate dările preexistente introducând în locul lor capitaţia- impozit indirect şi personal plătit pe cap de locuitor, la care erau supuşi ţăranii, mazilii (descendenţii familiilor boiereşti de rangul al doilea) şi muncitorii din oraşe şi târguri, precum şi patenta- un impozit direct si fix stabilit pe clase, la care erau supuşi meseriaşii si negustorii.

Convenţia de la Paris din 1858 a introdus în domeniul financiar- bugetar principiile: nullum impositum sine lege şi unitatea bugetară şi executarea provizorie pe baza bugetului prezent.

În urma unificării politice şi administrative a Principatelor române şi mai tarziu crearea statului român modern, sistemul impozitelor era următorul:

← impozitul funciar, înfiinţat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, mai intai in Moldova (1859) si apoi in Muntenia (1860), unificat în 1862 şi desfiinţat prin reformele din 1921 şi 1923;

← contribuţia personală şi contribuţia pentru poduri menţinută până în anul 1877, când se desfiinţează şi se înlocuieşte cu contribuţia pentru căile de comunicaţie;

← impozitul pe mâna moartă (imobile) înfiinţat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza;

← impozitul pe salarii înfiinţat în 1877, desfiinţat în anul 1891 şi reînfiinţat in 1900, când au fost impuse salariile funcţionarilor particulari;

← impozitul pe băuturile spirtoase înfiinţat în anul 1867;

← imopzitul industrial asupra veniturilor industriale înfiinţat în anul 1912, care creea unele avantaje excepţionale pentru simularea industriei naţionale;

← impozitul succesoral care a luat locul vechilor taxe succesorale;

← impozitul pe lux şi cifra de afaceri care, ulterior, ia o amploare din ce în ce mai mare, devenind principalul impozit indirect;

← impozitul pe automobile, înfiinţat la 1 aprilie 1939.

Legile din anul 1921 şi 1923, legi reformatoare, în domeniul fiscalităţii, au semnat trecerea la sistemul modern de impozite introducând impozitul pe venit.

Reformele s-au concretizat în legea pentru unificarea contribuţiilor

Bibliografie

1. Acte normative: Legea nr. 571 privind Codul fiscal, publicată în M.O, partea I, nr 888 din 19 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Bălan Ionel, Drept financiar, Ediţia a III-a, Editura All Bech, Bucureşti, 2004;

3. Bostan Ionel, Drept financiar şi fiscalitate, Editura Media Tech, Iaşi, 1999;

4. Codor Emil, Drept financiar, Editura Regia autonomă, Monitorul oficial, Bucureşti, 2004;

5. Dariescu Nadia Cerasela, Drept financiar şi fiscal, Editura Venus, Iaşi, 2004;

6. Filip Gheorghe, Adiministraţia publică, Editura Institutul European, 1996, Bucureşti

7. Minea Ştefan, Mircea Costaş, Flavius Cosmin, Dreptul finanţelor publice, volumul I şi II, Cluj, 2006

8. Popa Constantin Moca şi Fanu Adrian, Drept financiar, Editura Lumina Lor, Bucuresti, 2003

9. Popescu Constantin, Microeconomia Concurenţială, Editura Economica, Bucuresti, 2005

10. Şaguna Doru Dan, Drept financiar şi fiscal, Editura All Bech, Bucureşti, 2001

Preview document

Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 1
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 2
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 3
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 4
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 5
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 6
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 7
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 8
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 9
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 10
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 11
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 12
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 13
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 14
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 15
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 16
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 17
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 18
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 19
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 20
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 21
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 22
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 23
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 24
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 25
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 26
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 27
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 28
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 29
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 30
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 31
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 32
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 33
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 34
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 35
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 36
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 37
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 38
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 39
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 40
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 41
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 42
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 43
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 44
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 45
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 46
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 47
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 48
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 49
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 50
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 51
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 52
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 53
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 54
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 55
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 56
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 57
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 58
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 59
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 60
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 61
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 62
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 63
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 64
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 65
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 66
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 67
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 68
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 69
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 70
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 71
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 72
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 73
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 74
Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea juridica a impozitelor indirecte in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Română

ARGUMENT În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia...

Guvernul Romaniei si Atributiile Sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Aspecte de Procedura Fiscala - Creante si Obligatii Fiscale - Inspectia Fiscala

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Sistemul Fiscal al României

Introducere În economia contemporană, sistemul fiscal adoptat în țară, cît și cel din celelalte state, se confruntă cu foarte multe lipsuri, ceea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Taxa pe valoare adăugată

INTRODUCERE T.V.A.-ul (Taxa pe valoare adaugata) - impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părți a valorii...

Ai nevoie de altceva?