Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 42521
Mărime: 123.50KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAP. I – IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL 4

1.1. Consideraţii generale privind probele 5 1.2. Sediul materiei 5

1.3. Convenţii asupra probelor 6

1.4. Clasificarea probelor 7

1.5. Subiectul, obiectul şi sarcina probei 8

CAP. II – REGULI COMUNE PRIVIND ADMISIBILITATEA, ADMINISTRAREA ŞI APRECIEREA PROBELOR 11

2.1 Admisibilitatea probelor 11

2.2. Administrarea probelor 12

2.2.1. Propunerea probei 12

2.2.2. Încuviinţarea probei 12

2.2.3. Administrarea probei 13

2.3. Aprecierea probelor 14

2.4. Asigurarea probelor 14

CAP. III – PROBA PRIN ÎNSCRISURI 16

3.1. Noţiune şi clasificare 16

3.2. Înscrisul autentic 17

3.3. Înscrisul sub semnătură privată 19

3.4. Alte înscrisuri 24

3.4.1. Registrele, cărţile şi hârtiile casnice (domestice) 24

3.4.2. Menţiunea creditorului pe titlul de creanţă 24

3.4.3. Răboajele 24

3.4.4. Facturile 25

3.4.5. Corespondenţa 25

3.4.6. Telegramele 27

3.4.7. Registrele comerciale 27

3.5. Administrarea probei prin înscrisuri 31

CAP. IV – ALTE MIJLOACE DE PROBĂ 34

4.1. Proba prin declaraţia martorului 34

4.1.1. Admisibilitatea probei cu martori 34

4.1.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 39

4.1.3. Administrarea probei cu martori 40

4.1.4. Aprecierea probei cu martori 42

4.2. Mărturisirea (recunoaşterea) 43

4.2.1. Noţiune şi caracterele juridice ale mărturisirii 43

4.2.2. Tipurile mărturisirii 44

4.2.3. Admisibilitatea mărturisirii 45

4.2.4. Administrarea mărturisirii. Interogatoriul 45

4.3. Proba prin raportul de expertiză 47

4.3.1. Admisibilitatea şi administrarea expertizei 49

4.3.2. Forţa probantă a expertizei 51

4.4. Cercetarea la faţa locului 52

CAP. V – NOŢIUNEA DE PREZUMŢIE 54

5.1. Prezumţia – procedeu al tehnicii legislative 54

5.2. Prezumţia – regulă de drept 55

5.3. Prezumţia – mijloc de probă 55

5.3.1. Caracterul de probă al prezumţiei 56

5.4. Clasificare 58

5.5. Prezumţia şi teoria adevărului 75

5.6. Autoritatea lucrului judecat 82

BIBLIOGRAFIE 93

Extras din document

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL

Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă hotărâtoare. Prin mijlocele de probă, părţile stabilesc în faţa instanţelor judecătoreşti faptele din care izvorăsc drepturile ce le sunt contestate şi din realitatea cărora, judecătorii desprind apoi existenţa drepturilor în litigiu.

Probele constituie mijloacele prin care se realizează indeplinirea drepturilor împotriva celor ce le nesocotesc. De asemeni, ele realizează completarea drepturilor subiective, fără de care valorificarea acestora ar rămâne neîndoielnică.

În cadrul proceselor civile şi penale, probele reprezintă partea de cea mai mare însemnătate, fără de care instanţele judecătoreşti nu şi-ar putea îndeplini misiunea ce le revine. Prin mijlocirea probelor ce se administrează în cadrul probaţiunii, instanţele judecătoreşti au posibilitatea să stabilească adevăratul obiectiv şi, întemeindu-se pe aceasta, să dea hotărâri juste cu privire la drepturile în litigiu.

Formarea intimei convingeri a judecătorului cu privire la realizarea stării de fapt, pe care trebuie să o stabilească şi pe care trebuie să-şi întemeieze hotărârea pe care o pronunţă, atârnă de corecta şi completa desfăşurare a probaţiunii şi de valoarea probelor administrate.

În literatura de specialitate, se dau mai multe înţelesuri noţiunii de probă. În sens larg, prin probă se înţelege acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui fapt, mijloc legal prin care se poate stabili faptul ce trebuie dovedit, ori rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă.

În sens restrâns, proba reprezintă un mijloc legal pentru dovedirea unui fapt, fie faptul probator, adică un material care, fiind dovedit printr-un mijloc de probă, este folosit el pentru a dovedi un alt fapt material. Din acest punct de vedere, se disting:

- fapte principale – FACTA PROBANDA, RES PROBANDAE, adică fapta ce constituie raportul litigios dedus judecătoreşte; aceste fapte trebuie dovedite;

- fapte probatorii – FACTA PROBANTIA, RES PROBANTES - fapte care, fără a constitui raport litigios, contribuie la dovedirea existenţei sau inexistenţei ei.

În mod obişnuit, noţiunea de probă este folosită în sensul de mijloc de probă precum:

- înscrisuri;

- martori;

- prezumţii;

- mărturisirea uneia din părţi;

- expertiza;

- cercetarea la faţa locului.

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROBELE

După cum am arătat, judecătorul nu poate rezolva litigiul dedus judecăţii numai pe baza afirmaţiilor părţilor. Ele trebuie să dovedească ceea ce afirmă, iar judecătorul îşi va forma convingerea şi va pronunţa hotărârea pe baza probelor care s-au administrat. Rezultă că probele prezintă interes atât pentru părţi cât şi pentru judecător.

Cât priveşte partea, nu este suficient să fie sau să se pretindă titularul unui drept subiectiv pentru a obţine satisfacţie în faţa instanţei. Desigur, dreptul subiectiv şi proba sunt distincte, deoarece dreptul subiectiv nu depinde în existenţa sa, de probă, dar totuşi dependenţa există pe planul eficacităţii, întrucât absenţa probei nu permite titularului probei să invoce în mod eficace dreptul său şi să obţină recunoaşterea efectelor juridice care îi sunt ataşate. Încă din dreptul roman, s-a consacrat adagiul IDEM EST NON ESSE ET NON PROBARI, deci a nu fi sau a nu fi probat este totuna. Tocmai de aceea se vorbeşte de un drept subiectiv procesual, dreptul la probă care dublează şi întăreşte dreptul subiectiv substanţial.

Preview document

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 1
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 2
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 3
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 4
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 5
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 6
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 7
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 8
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 9
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 10
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 11
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 12
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 13
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 14
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 15
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 16
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 17
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 18
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 19
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 20
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 21
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 22
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 23
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 24
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 25
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 26
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 27
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 28
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 29
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 30
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 31
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 32
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 33
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 34
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 35
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 36
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 37
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 38
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 39
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 40
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 41
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 42
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 43
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 44
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 45
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 46
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 47
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 48
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 49
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 50
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 51
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 52
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 53
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 54
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 55
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 56
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 57
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 58
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 59
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 60
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 61
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 62
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 63
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 64
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 65
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 66
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 67
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 68
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 69
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 70
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 71
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 72
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 73
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 74
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 75
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 76
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 77
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 78
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 79
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 80
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 81
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 82
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 83
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 84
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 85
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 86
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 87
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 88
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 89
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 90
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 91
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 92
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 93
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 94
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 95
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 96
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 97
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 98
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 99
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 100
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 101
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 102
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 103
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 104
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 105
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 106
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 107
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 108
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 109
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 110
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 111
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 112
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 113
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 114
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 115
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 116
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 117
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 118
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 119
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 120
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 121
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 122
Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea si Aprecierea Probelor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 1.1. Precizări prealabile În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se...

Inscrisurile ca Mijloace de Proba in Deptul Civil Roman

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Administrarea Probelor în Procesul Penal

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informații care să conducă la concluzia existenței sau inexistenței...

Ai nevoie de altceva?