Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 36161
Mărime: 6.15MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGALNICEANU” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I Introducere

1.1. Noţiunea de urma papilară ;

1.2. Rolul identificării dactiloscopice în cadrul identificării judiciare ;

1.3. Istoricul cercetarilor ;

1.4. Diferite sisteme de clasificare a amprentelor papilare şi cartotecile existente în diverse state

1.5. Încercări de standardizare privind numărul de elemente caracteristice

1.6. Computerele în identificare criminalistică

1.7. Clasificarea desenelor papilare

CAPITOLUL II Relevarea urmelor papilare

2.1. Căutarea și descoperirea urmelor papilare ;

2.2. Reguli preliminare relevării urmelor papilare ;

2.3. Noi elemente de tehnica și noi metode și posibilități de relevare a urmelor papilare ;

2.4. Etape și tratamente pentru relevarea urmelor papilare ;

A. Tratamentul optic ;

B. Tratamentul mecanic ;

C. Tratamentul chimic ;

2.5. Ridicarea urmelor papilare ;

2.6. Conservarea și transportarea urmelor papilare și a obiectelor purtătoare de urme papilare ;

2.7. Camuflarea și falsificarea urmelor papilare ;

2.8. Persistența urmelor papilare și stabilirea vechimii lor ;

CAPITOLUL III Examinarea urmelor papilare

3.1. Importanța examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică ;

3.2. Interpretarea urmelor papilare descoperite la fața locului ;

3.3. Determinarea vechimii urmelor latente în funcție de obiectele purtătoare de urme ;

3.4. Etapele parcurse în examinarea urmelor papilare ;

3.5. Erorile ce pot aparea în comparațiile dactiloscopice ;

3.5.1. Categorii de comparații dactiloscopice și influența erorilor asupra lor ;

3.5.2. Erorile în comparațiile dactiloscopice și posibilitatea prevenirii acestora ;

3.5.3. Surse de erori în comparațiile dactiloscopice ;

3.6. Urmele unor categorii de animale ;

ANEXE

BIBLIOGARFIE

Extras din document

1.Introducere

1.1Noțiunea de urmă papilară.

Simpla prezență a omului într-un anumit loc – fie statică, fie dinamică – dă naștere unor urme .Toate categoriile de urme prezintă importanță în identificarea persoanei, însa urmele papilare, atrag atenția în mod deosebit datorita rapidității și succesului cu care pot fi folosite în identificarea autorului, dar și datorită frecvenței lor în spațiul de acțiune a unui individ, din accest punct de vedere, urma papilară fiind considerată : «..urma care a revoluționat identificarea persoanei.

Prin «urme papilare» în sens criminalistic, se ințeleg acele modificări aduse elementelor componente ale locului faptei, ca rezultat al contactului mâinii sau plantei făptuitorului și victimei cu acesta, în procesul săvârsirii infracțiunii.

Prin urme papilare ințelegem deci urmele create de degete, palme și de tălpile picioarelor(urme plantare). Această categorie de urme, este studiată de dactiloscopie care este o ramură a științei criminalistice.

Desenele papilare, specifice pielii corpului omenesc, aflate la nivelul degetelor, palmei și plantei, cunoscute sub denumirea de dermatoglife, sunt formate din sistemul liniilor paralele ale crestelor papilare, separate între ele de șanțurile papilare. Crestele papilare, redau relieful neregulat al papilelor dermice, aflate la linia de legatura dintre cele doua straturi principale ale pielii, derma și epiderma, dintre care ultimul, aflat la suprafata, cunoaște un permanent proces de descutanare. Pielea este învelișul care îmbracă întreaga suprafață a corpului uman. Ea este formata din trei straturi : epiderma, derma si hipoderma . Epiderma este partea exterioara a pielii, fiind alcatuită din mai multe straturi de celule epiteliale. Celulele superioare ale epidermei, sunt celule moarte și formează un strat cornos, relativ dur, care face din epiderma un înveliș protector al pielii. Derma, sau pielea propriu-zisă, este un țesut fibros, viu, conjunctiv și elastic, care conține vase capilare, vase arteriale și venoase, precum și terminațiile a numeroși nervi senzitivi. Hipoderma, este stratul cel mai profund, situat sub derma, care face legatura între piele și organele interne.

Fig. 1 Secțiune transversală

în piele : a)epiderma b)derma

Fig. 2 Derma de pe care s-a dezlipit epiderma

a) epiderma în care se mulează papilele ;

b) papilele conice ale stratului papilar

Crestele papilare, care se formează la suprafața dermei, au o înalțime ce variază între 0,1-0,4 mm și o lățime intre 0,2-0,7 mm. Ele sunt desparțite de niște șănțulețe denumite « șanțuri papilare », care au aceleași dimensiuni cu ale crestelor ce le separa. Forma crestelor papilare la suprafața dermei, este reprodusă identic de stratul epidermei, ceea ce face ca în exterior, epiderma să prezinte aceleași caracteristici ca și derma. Crestele papilare reproduc șirul paralel al papilelor dermei, iar pe coama crestelor papilare se găsesc orificiile sudoripare, care asigură umezirea și flexibilitatea permanentă a pielii. Sudoarea excretată de glandele sudoripare și substanțele grase(sebum) secretate de glandele sebacee, formează la suprafața epidermei un strat de săruri și grasimi, care la contactul cu un obiect, se depun pe acesta și redau întocmai forma crestelor papilare.(Sudoarea este formată în cea mai mare parte din apa : 98,5-99,5 % și numai 0,5-1,5 % din substanțe grase. Din substanțele solide aflate în sudoare, 1/3 sunt săruri anorganice ca : clorura de sodiu, clorura de potasiu și câțiva fosfați și sulfați, iar 2/3 sunt substanțe organice ca : uree, acizi butirici, acizi volatili, albumină, etc.)

Crestele papilare existente pe suprafața pielii, de pe interiorul mâinilor și de pe talpa picioarelor, formează desenul papilar ; un desen pe cât de complicat, pe atât de util în identificarea fizică a unei persoane. Din desenele papilare sunt considerate ca facând parte și încrețiturile pielii care străbat transversal crestele papilare, denumite « linii albe », precum și liniile ce se formează pe epiderma în zona șanțurilor flexorale.

Fig. 3 Desen papilar : a)creste papilare ; b)linii albe ; c)linii ale șanțurilor flexorale

Desenele papilare imprimate pe suprafața unor obiecte, cunoscute în criminalistică și sub denumirea de dactilograme, sunt de doua feluri :

- dactilograme care reprezintă desenele papilare imprimate voluntar. În limbajul de specialitate acestea sunt denumite fie amprente papilare, fie impresiuni, fie amprente de comparat.

- dactilograme care reprezintă desenele papilare imprimate involuntar pe un obiect oarecare. Sunt denumite urme papilare sau urme în litigiu.

În funcție de locul unde se află situate pe suprafața pielii desenul papilar, impresiunile și urmele pot fi:

- digitale, cand reprezintă crestele papilare de pe suprafața interioară a degetelor ;

- palmare, cand reprezintă crestele papilare de pe întreaga suprafață interioară a palmelor ;

- plantare, cand reprezintă crestele papilare de pe suprafața tălpilor.

După aspectul lor, urmele papilare se încadrează în categoria urmelor formă, fiind modificări apărute pe un obiect, ce reproduc construcția exterioară a obiectului creator(spre deosebire de urmele materie care constau în particule micro sau macroscopice de substanță, desprinse de pe un corp, atașate la un corp, rămase sau aduse la fața locului în timpul săvârșirii faptei) , dar s-a afirmat că nu este exclusă posibilitatea apariției acestora ca urme materie- piele sau chiar deget amputat.

În raport de plasticitatea obiectului primitor, urmele papilare pot fi de suprafață sau de adâncime. Urmele papilare de suprafață-care se formeaza fără a modifica forma obiectului primitor, pot lua naștere în două moduri : prin stratificare-formate prin depunerea de materie(praf, funingine, noroi, vopsea, sânge, tuș, cerneala, etc), sau prin destratificare-create prin detașarea de materie de pe suprafața obiectului primitor(spre exemplu, prin atingerea unei vitrine prăfuite, se ridică stratul de praf în zona de contact cu crestele papilare). Urmele papilare de adâncime(în relief),sau urme mulate se formează prin imprimarea crestelor papilare în diferite materii plastice cum ar fi : ceara, plastilina, chitul proaspăt, vopseaua proaspătă, argila moale etc. sau în unele produse alimentare.

Bibliografie

1. Ion Radu Constantin & Marius Rădulescu – Dactiloscopia, Bucureşti, 1975

2. Camil Suciu – Criminalisica, Ed. Didactică şi Pedagogică, BUCUREŞTI, 1972

3. Gheorghe Păşescu & Ion Radu Constantin – Secretele amprentelor papilare, Ed. Naţional, Bucureşti, !996

4. Emilian Stancu – Criminalistica – Monografie, ediţia a treia, vol. I/II, Ed. Actami, Bucureşti, 2000

5. Aurel Olaru – Practica dactiloscopiei în sistemul cartotecii decadactilare a cazierului judiciar, Ed. Ministerului de Interne, 1997

6. Constantin Turai – Elemente de poliţie tehnică – dactiloscopia, Tipografia “Alexandru Popescu”, Bucureşti, 1937

7. Dicţionar de criminalistică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984. coordonatori: Nicolae Dan & Ion Anghelescu

8. Tratat practice de criminalistică, vol. I , Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976

9. Emilian Stancu – Criminalistica, Vol. I, ediţia a treia, Ed. Actami, Bucureşti, 1999

10. Criminalistica – note de curs, vol. I – Şcoala de agenţi de poliţie “Vasile Lascăr” – Câmpina, coordinator Cms. Şef de Pol. Lefter Alexandru; 2004

11. Lee, Henry C., & Gaensslen, R. E. Cyanoacrylate Fuming: Theory and Procedures. West Haven, CT: Connecticut State Police Forensic Science Laboratory in conjunction with the Forensic Sciences Program at the University of New Haven, 1984.

12. Shaw, Ken (fingerprint technician for the Boston Police). Personal Interview. 21 April, 1990.

Preview document

Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 1
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 2
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 3
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 4
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 5
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 6
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 7
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 8
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 9
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 10
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 11
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 12
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 13
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 14
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 15
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 16
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 17
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 18
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 19
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 20
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 21
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 22
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 23
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 24
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 25
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 26
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 27
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 28
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 29
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 30
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 31
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 32
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 33
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 34
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 35
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 36
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 37
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 38
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 39
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 40
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 41
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 42
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 43
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 44
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 45
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 46
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 47
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 48
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 49
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 50
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 51
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 52
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 53
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 54
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 55
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 56
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 57
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 58
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 59
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 60
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 61
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 62
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 63
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 64
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 65
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 66
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 67
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 68
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 69
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 70
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 71
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 72
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 73
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 74
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 75
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 76
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 77
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 78
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 79
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 80
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 81
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 82
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 83
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 84
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 85
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 86
Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Relevarea si Examinarea Urmelor Papilare.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Investigarea dactiloscopică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Procedee de Relevare a Urmelor Latente

1.1. Noţiunea de urmă în criminalistică. Studiul urmelor reprezintă cea mai importantă temă de cercetare criminalistică. Se admite ca ar exista...

Urmele Papilare

Noţiuni generale de dactiloscopie Dactiloscopia este o parte a ştiinţei criminalistice care are ca obiect examinarea amprentelor digitale, palmare...

Urmele de mâini și picioare

I: URMELE. CONSIDERAȚII PRELIMINARII A. Scurt istoric al apariției noțiunii de urmă în criminalistică. Prin activitațile desfășurate în timp si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Amprentele Papilare

CAP. 1 INTRODUCERE Activitatea de identificare cel mai frecvent utilizata in criminalistica este cea care are ca scop identificarea persoanei,...

Elemente de Balistica Judiciara

Aparitia acestui domeniu al tehnicii criminalisticii denumit “balistica judiciara” s-a impus datorita frecventei folosirii armelor de foc in...

Te-ar putea interesa și

Identificarea Persoanelor după Urme

GLOSAR DE TERMENI • CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea...

Urmele în criminalistică

Introducere Descoperirea urmelor presupune o cercetare sistematică şi amănunţită a locului săvârşirii infracţiunii, prin observarea nemijlocită...

Investigarea dactiloscopică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Amprentele Papilare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Amprentele papilare (digitale, palmare şi plantare) sunt impresiuni ale reliefului crestelor papilare, prezente...

Expertiza criminalistică a urmelor corpului uman

1. Consideraţii introductive Interacţiunea om-mediu înconjurător dă naştere la cele mai diferite urme, care la nevoie, pot fi utile la stabilirea...

Criminalistică - urmele de mâini

I.NOTIUNI GENERALE Notiunea de criminalistica in literatura de specialitate are un continut foarte restrans, fiind integrata in criminologie, iar...

Aspecte teoretice și practice ale cercetării la fata locului în cazul săvârșirii infracțiunii de furt sau tâlhărie

Introducere Infracțiunile de furt si tâlhărie sunt principalele infracțiuni care, prin frecvența și pericolul social ridicat, constituie un...

Ai nevoie de altceva?