Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24215
Mărime: 99.35KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupu Vasile
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Evoluţia conceptelor de rezoluţiune şi reziliere.

1.1. Originea noţiunilor de rezoluţiune şi reziliere.

1.2. Natura juridică a rezoluţiunii şi rezilierii.

1.3. Domeniul de aplicare a instituţiilor de rezoluţiune şi reziliere.

CAPITOLUL II. Noţiunea şi regimul juridic al rezoluţiunii.

2.1. Noţiunea şi tipurile rezoluţiunii.

2.2. Condiţiile rezoluţiunii.

2.3. Efectele rezoluţiunii.

CAPITOLUL III. Noţiunea şi regimul juridic al rezilierii.

3.1. Noţiunea şi tipurile rezilierii.

3.2. Efectele rezilierii.

CAPITOLUL IV. Revocarea contractelor civile.

4.1. Noţiunea de revocare a contractelor civile.

4.2. Regimul juridic al revocării.

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii intereselor esenţiale ale tuturor membrilor societaţii şi ale fiecăruia în parte este raţiunea existenţei dreptului.

Este dificil de a găsi un subiect major al dezbaterilor ştiinţifice contemporane care ar constitui o problemă atît de complexă şi controversată, precum ar fi cea a desfiinţării contractelor civile.

Dacă ar fi să încercăm a face o incursiune istorică, atunci am determina faptul că subiectele propuse pentru studiu în această lucrare îşi au originile încă încă în dreptul privat roman.

Astfel, chiar şi în cazul noţiunilor de rezoluţiune şi reziliere, considerate a fi esenţa centrală a obligaţiilor civile, se pot observa nişte elemente teoretice şi tehnice destul de subtile, ce denotă în primul rînd aspectul de intercondiţionare a evoluţiei istorice şi a logicii cercetării moderne.

În ceea ce priveşte instituţia revocării care, apare în legislaţia Republicii Moldova odată cu adoptarea noului Cod Civil în 2002, şi care constituie o noutate datorita faptului că reglementări clare asupra operării acestei instituţii nu existau nici la noi şi nici în statele vecine, ca de exemplu: a Ukrainei sau României.

Datorită intensificării relaţiilor economice, a creşterii numărului de contracte nenumite şi a tendinţelor tot mai accentuate de intensificare a relaţiilor economice atît pe plan intern cît şi internaţional, s-a purces la înlăturarea anumitor lacune existente în legislaţie precum şi la elaborarea unui şir de instituţii noi. Anume şi aceste elemente prezintă interes pentru cercetare, întrucît mecanismul aplicării acestora nu este în totalitate cunoscut, iar cercetarea ştiinţifică este necesară pentru o desăvîrşită elaborare a modalităţilor de aplicare şi stabilirii anumitor reguli de interpretare.

Indiscutabil, fiindu-i determinat un anumit volum, în lucrare nu şi-au găsit rezolvare toate problemele rezilierii, rezoluţiunii şi revocării; întrucît problemele cu care se confruntă la moment aceste instituţii sînt majore şi destul de multiple însă prin prezenta lucrare, mi-am pus drept obiectiv de a soluţiona măcar în parte multiplele probleme generate de proprietate. Anume, confruntarea practică cu unele speţe din această materie m-a determinat să abordez problema în cauză în cadrul tezei mele de licenţă, sperînd a elucida cîteva aspecte esenţiale a unei probleme atît de complexe, precum este cea a rezilierii, rezoluţiunii şi revocării contractelor civile. Cred că apogeul legislativ, în sensul optimei sale perfecţiuni, încă nu a fost atins de nimeni, încît nici un stat nu are reglementată o relaţie socială, în modul în care ar mulţumi pe deplin destinatarul.

Însă, este lăudabil faptul că se încearcă, totuşi, de a se tinde spre perfecţiune. Un prim-pas în acest sens, Republica Moldova l-a făcut prin adoptarea noului Cod civil (06.06.2002), care constituie o adevărată realizare pentru statul nostru. După cum bine cunoaştem, nu este deajuns a declara ceva, fiindcă acest obiectiv nu va fi atins niciodată, de aceea este necesar de a transpune în viaţă cele declarate, anume acest scop îl urmăreşte şi Noua Constituţie Economică a statului.

Scopul pe care mi l-am pus iniţial scriind această lucrare, rezidă în efectuarea unei ample analize teoretice combinată cu unele situaţii practice a instituţiilor propuse spre cercetare, printr-un studiu comparativ al legislaţiei civile naţionale cu cea ale altor state în acest domeniu, făcînd simultan generalizările şi concluziile de rigoare.

Preview document

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 1
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 2
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 3
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 4
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 5
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 6
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 7
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 8
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 9
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 10
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 11
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 12
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 13
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 14
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 15
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 16
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 17
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 18
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 19
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 20
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 21
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 22
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 23
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 24
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 25
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 26
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 27
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 28
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 29
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 30
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 31
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 32
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 33
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 34
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 35
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 36
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 37
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 38
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 39
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 40
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 41
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 42
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 43
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 44
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 45
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 46
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 47
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 48
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 49
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 50
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 51
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 52
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 53
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 54
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 55
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 56
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 57
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 58
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 59
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 60
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 61
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 62
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 63
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 64
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 65
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 66
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 67
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 68
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 69
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 70
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 71
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 72
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 73
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 74
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 75
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 76
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 77
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 78
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 79
Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Rezolutiunea, Rezilierea si Revocarea Contractelor Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Procedura falimentului

I.Definirea falimentului Procedura falimentului nu reprezintă o creaţie a legislaţiei moderne, ci rezultatul unui proces adaptare a dreptului la...

Infracțiunea

1.Infractiunea, subiecţii răspunderii penale. 2 Obiectul infracţiunii. 3. Subiecţii infracţiunii. 4.Trăsăturile infracţiunii. 5 Prevederea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Comunitar

1. Istoricitatea reglementarii comunitare în materie de faliment În ceea ce priveste crearea unui drept al spatiului comunitar al falimentului se...

Drept civil - obligații

Prestația: - Are întotdeauna o valoare patrimonială - Din ea reiese obligația Obligația de a face - debitorul este ținut să presteze (de...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Rezilierea și Rezoluțiunea Contractelor

Rezilierea si Rezolutiunea contractelor 1. Istoric 2. Notiunea: rezolutiune (+manual pag 81), reziliere (+manual pag 85) 3. Fundamentul si...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?