Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21880
Mărime: 85.50KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Coman

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I 3

CONSIDERAŢII GENERALE 3

I.1ASPECTE GENERALE PRIVIND DIPLOMAŢIA 3

1.2. NOŢIUNEA DE RELAŢII DIPLOMATICE 5

CAPITOLUL II 7

FUNCŢIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 7

2.1. DEFINIŢIE ŞI CARACTERIZARE 7

2.2. PRINCIPALELE FUNCŢII ALE MISIUNII DIPLOMATICE 7

2.2.1. FUNCŢIA DE REPREZENTARE 8

2.2.2. FUNCŢIA DE NEGOCIERE 11

2.2.3. FUNCŢIA DE OBSERVARE ŞI INFORMARE 12

2.2.4.FUNCȚIA DE REALIZARE A COOPERĂRII INTERNAȚIONALE 13

2.2.5FUNCȚIA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT ȘI A CETĂȚENILOR ACESTUIA 13

2.3. EXERCITAREA UNOR FUNCŢII CONSULARE 14

2.4. TIPURI DE MISIUNI DIPLOMATICE PERMANENTE 17

2.5 FUNCŢIILE UNEI MISIUNI DIPLOMATICE PERMANENTE 18

2.6 STRUCTURA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 22

2.6 PRINCIPALELE OBLIGAŢII ŞI DREPTURI CARE REVIN UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 24

CAPITOLUL III 26

ACTIVITATEA MISIUNII DIPLOMATICE 26

3.1. PRINCIPIILE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MISIUNII DIPLOMATICE 26

3.2. MIJLOACE DE ACŢIUNE ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR 33

3.3 MISIUNILE DIPLOMATICE AD-HOC 44

CAPITOLUL IV 49

STABILIREA ŞI ÎNTRERUPEREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE DINTRE STATE 49

CAPITOLUL V 53

EVOLUȚIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI DUPA 1989 53

BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi apăra şi promova interesele pe calea tratativelor şi de a întreţine şi dezvolta relaţii paşnice.

Cuvântul "diplomaţie" este folosit în mai multe sensuri.

Astfel, termenul poate fi întrebuinţat pentru a desemna politica externă, atât poziţia intenţională a unui stat (noţiunea de diplomaţie fiind sinonimă cu cea de politică externă), fie în sens genetic (diplomaţia franceză, diplomaţia germană), fie într-un sens care este dat de un anumit element specific - cu privire la o regiune geografică (diplomaţia Orientului Mijlociu, diplomaţia europeană), ori o epocă (diplomaţia tradiţională sau diplomaţia modernă) sau cu privire la o metodă (diplomaţia războiului).

În unele limbi, inclusiv în limba română, noţiunea de diplomaţie este folosită pentru a desemna un organ de stat, iar cel de al treilea sens al diplomatiei este cel la care recurgem pentru a denumi funcţiile îndeplinite de un diplomat, activitatea desfăşurată de acesta, etc.

Termenul de diplomaţie îşi are originea la grecii antici, etimologic cuvântul "diplomaţie" revenind de la grecescul "diploo" ("dublez") care desemna acţiunea de a redacta actele oficiale sau diplomele în două exemplare, dintre care unul era dat ca scrisoare de imputernicire sau recomandare trimişilor, iar celălalt se păstra în arhivă.

Purtătorul unui asemenea dublet a fost numit diplomat, iar activitatea desfăşurată de el s-a numit diplomaţie.

Deşi practicată ocazional de şcoli şi trimişi plenipotenţiari ai comunităţilor şi conducătorilor acestora înca din vremurile străvechi, o diplomaţie constituită ca activitate instituţionalizată, antrenând un număr de persoane consacrate acestei profesiuni, apare odată cu înfiinţarea primelor misiuni diplomatice cu caracter permanent (în anul 1455, la Geneva).

Totuşi, cuvintele care desemnează profesiunea diplomaţilor au apărut mai târziu decât diplomaţii ca atare.

Republicile italiene nu foloseau cuvintele "ambasadă", "diplomat", "diplomaţie", iar Machiavelli, Kaunitz, Meternich, precum şi alţi diplomaţi de renume mondial au practicat diplomaţia înainte de a se numi diplomaţi .

Odată cu dezvoltarea misiunilor permanente a devenit necesară apariţia unei categorii noi de reprezentanţi ai statului pe plan extern, care erau numiţi diplomaţi, însă termenii de "diplomat" şi de "diplomaţie" au intrat în uzul general abia spre sfârşitul secolului al XVIII-lea.

La sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru, noţiunea de "diplomat" şi cea de "diplomat de carieră" a început să fie utilizată pentru a desemna persoanele consacrate în exclusivitate muncii diplomatice - "diplomatic body" reprezentând corpul de ambasadori trimişi şi funcţionari ataşati la misiunile străine, iar "diplomatic service" ramura serviciului public care asigură personal pentru misiunile din străinătate.

Diplomatul reprezintă ţara în relaţiile bilaterale şi multilaterale, duce tratative, încheie tratate internaţionale, studiază problemele vieţii internaţionale şi informează guvernul său asupra constatărilor şi activităţii sale, în calitate de reprezentant al statului bucurându-se de imunităţi şi privilegii diplomatice când se află în străinătate.

În limba română, "diplomaţie" ca termen de drept internaţional şi de politică externă, îl intâlnim spre sfârşitul secolului al XIX - lea, împrumutat din limba franceză, iar în sensul de document, în accepţiune veche, îl întâlnim în "Hronicul româno-moldovlahilor" al lui Dimitrie Cantemir, la începutul secolului al XVIII -lea.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

I.1ASPECTE GENERALE PRIVIND DIPLOMAŢIA

Organizarea şi desfăşurarea activităţii diplomatice au trebuit să fie, de-a lungul timpului, reglementate: unele dintre aceste reguli au rămas în studiul de uzanţe diplomatice, aplicarea lor făcându-se pe baza curtoaziei internaţionale (comitas gentium), iar altele au căpătat caracter de norme juridice: "Acest ansamblu de reguli care s-au format şi se aplică cu privire la desfăşurarea activităţii diplomatice constituie acea ramură a dreptului internaţional care se numeste dreptul diplomatic" .

Obiectul dreptului diplomatic îl constituie diferitele aspecte ale activităţii diplomatice desfăşurate de organe interne ale statelor, ca şi de organe externe ale acestora, misiunile diplomatice permanente şi misiunile diplomatice ad-hoc, precum şi anumite laturi ale activităţii conferinţelor şi organizaţiilor internaţionale.

Deci, dreptul diplomatic reprezintă ansamblul de reguli aplicabile relaţiilor diplomatice, astfel că avem în vedere numai relaţiile dintre state, adică ceea ce numim diplomaţia bilaterală, deşi dreptul diplomatic s-ar putea extinde şi asupra relaţiilor stabilite între state cu ocazia trimiterii sau primirii unei misiuni speciale sau în cadrul unei conferințe sau organizaţii internaţionale, care sunt relaţii diplomatice cu un element de specificitate.

Preview document

Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 1
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 2
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 3
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 4
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 5
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 6
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 7
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 8
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 9
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 10
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 11
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 12
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 13
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 14
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 15
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 16
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 17
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 18
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 19
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 20
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 21
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 22
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 23
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 24
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 25
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 26
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 27
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 28
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 29
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 30
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 31
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 32
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 33
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 34
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 35
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 36
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 37
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 38
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 39
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 40
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 41
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 42
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 43
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 44
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 45
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 46
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 47
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 48
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 49
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 50
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 51
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 52
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 53
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 54
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 55
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 56
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 57
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 58
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 59
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 60
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 61
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 62
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 63
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 64
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 65
Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Sancțiuni cu Folosirea Forței Armate în Dreptul Internațional

Capitolul I Instituirea sanctiunilor în dreptul international Anul 2001! Va fi oare înca un an în care relatiile prietenesti între natiuni,...

Pluripartidismul in Europa de Est Postcomunista - Studiu de Caz Romania

INTRODUCERE Anul 1989 va intra în istorie ca an al prăbuşirii în lanţ a regimurilor comuniste din ţările Europei centrale şi de est. După aproape...

Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Ai nevoie de altceva?