Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14621
Mărime: 80.50KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan

Cuprins

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre 3

I.1 Principiile care guvernează relaţia drept european - dreptul statelor membre 4

I.1.1 Personalitatea juridică a UE 6

I.2 Principiul aplicării imediate al dreptului European în raport cu dreptul statelor membre 9

I.3 Principiul efectului direct al dreptului European 11

I.4 Principiul priorităţii aplicării dreptului European 15

Capitolul II. Aplicarea dreptului european de către autorităţile nationale ale statelor membre 17

II.1 Principiile fundamentale ale dreptului european 21

II.1.1Principiul cooperării loiale 21

II.1.2 Principiul autonomiei statelor membre 23

II.2 Sancţiuni 24

II.2.1 Sancţiuni administrative 24

II.2.2 Sancţiuni penale 25

II.2.3 Răspunderea penală a persoanelor juridice în Dreptul European 25

Capitolul III. Studiu de caz. Taxa de poluare în România 29

III.1 Cadrul juridic intern privind taxa de poluare 29

III.2 Soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra taxei de poluare 31

III. 3 Decizia ICCJ privind taxa de poluare în România 31

III.4 Procedura de restituire a taxei de poluare 33

Concluzii 36

Bibliografie 39

Extras din document

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul

statelor membre

Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor şi trăsăturilor caracteristice ale noilor reglementări juridice care au fundamentat Uniunea Europeană”. Dreptul european reprezintă totalitatea normelor juridice cuprinse în tratatele de instituire sau în actele adoptate de instituţiile comunitare prin care sunt reglementate structurile, rolul şi funcţiile instituţiilor Uniunii Europene şi raporturile acestora cu instituţiile naţionale. ,,Dreptul comunitar se aplică în cadrul comunităţilor europene ca un drept intern al acestora, dar nu şi relaţiilor cu un pronunţat caracter intern al statelor (statuare făcută de Curtea de Justiţie)”.

Ralierea la U.E. orice stat membru recunoaşte ordinea juridică la nivelul uniunii şi supremaţia dreptului comunitar, dar în acelaşi timp se remarcă faptul că cele două sisteme respectiv cel comunitar şi cel naţional sunt autonome şi distincte, relaţia dintre ele fiind determinată de capacitatea de stabilire şi garantare prin ,,Tratatele U.E. dar şi de principiul stării”.

,,Dreptul European reglementează raporturile juridice din cadrul Comunităţilor Europene şi dintre acestea şi statele membre, în baza competenţelor instituţiilor europene, precum şi a raporturilor juridice dintre aceste instituţii şi organismele statelor membre”.

,,Dreptul european este alcătuit din două categorii de norme juridice”:

- cele cuprinse în tratatele constitutive, care au valoare constituţională şi

- cele cuprinse în acte juridice emise de instituţii comunitare – care constituie legislaţia comunitară ordinară.

,,Metoda comunitară are permanentul dialog dintre interesele naţionale şi interesele comune la bază, respectând diversitatea naţională, dar în acelaşi timp afirmând şi propria identitate a Uniunii”. Aceasta a apărut cu scopul de a depăşi contradicțiile seculare, pentru a şterge aerele de superioritate şi pentru a aboli recursul la forţă ce marca relaţiile dintre state. Această metodă va permite realizarea unei ,,Europe democratice,,, ataşată valorilor libertăţii, generată de nevoia popoarelor de astăzi de a forma un nou continent în care să nu mai existe antagonismul Est/Vest

Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept independentă, care este “expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de o comunitate legislativă europeană”. Fireşte, actualmente ea încă se prezintă ca o “ordine de drept parţială” imperfectă, necesitând completarea din elementele fundamentale ale ordinii de drept naţionale, cu care – prin comunitatea originii – deseori se întrepătrunde şi împleteşte.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a subliniat, din vremea jurisdicţiei sale anterioare, autonomia ordinii de drept comunitare”. Principiul înseamnă că dreptul comunitar decurge din propriile sale surse juridice şi se desprinde – odată cu concretizarea crescândă a noţiunilor şi principiilor sale de bază – atât de elementele lui fundamentale de drept internaţional, cât şi de ancorarea sa istorică în concepte de drept ale statelor membre. ,,Autonomia rezultă – în primul rând – din principiile de structură şi constitutive, specific comunitare, ale autorităţii nemijlocite şi ale priorităţii dreptului comunitar”.

I.1 Principiile care guvernează relaţia drept european - dreptul statelor membre

În literatura de specialitate, noţiunile fundamentale ale dreptului şi dreptului jurisprudenţial referitor la principiile acestora preciyăm faptul că acestea se suprapun în ceea ce priveşte conţinutul, structura, chiar dacă au denumiri diferite”. Câţiva autori specialişti, recunosc această formă a dreptului jurisprudenţial al Curţii de Justiţie aparţinând în masă dreptului comunitar , chiar dacă acceptă că, de regulă, jurisprudenţa nu trebuie considerată ca un veritabil izvor de drept, iar alţii deopotrivă precizează că aplicabilitatea acestor principii generale este una dintre problemele ce-l aparţine cu desăvârţire practicii Curţii de Justiţie”

Pentru ca să existe cu adevărat perfecţionarea Comunităţilor Europene au fost făcute cercetări cu privire la calea desprinderii din tratate a unor principii generale. Menţionăm faptul că în acest sens, Curtea a făcut o serie de principii generale deprinse din drept (dreptul de apărare, principiul bunei credinţe, buna administrare a justiţiei, îmbogăţirea fără justă cauză etc).

Clasificarea acestor principii s-a făcut pe baza mai multor păreri ale unor specialişti diferiți ai deptului, astfel s-a considerat că principiile pot fi clasificate în unele principii cu privire la natura Comunităţilor”, principii ce aparţin dreptului internaţional şi unele principii culese în mod intenţionat din dreptul statelor membre.

Ideea este că aceste principii ce aparţin dreptului european se mai referă şi la raporturile existente dintre instituţiile U.E., iar, pe de altă parte, la strânsa legătură a raporturilor dintre aceste instituţii şi organismele ce aparţin statelor membre

Preview document

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 1
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 2
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 3
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 4
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 5
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 6
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 7
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 8
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 9
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 10
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 11
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 12
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 13
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 14
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 15
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 16
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 17
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 18
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 19
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 20
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 21
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 22
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 23
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 24
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 25
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 26
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 27
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 28
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 29
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 30
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 31
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 32
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 33
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 34
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 35
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 36
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 37
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 38
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 39
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 40
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 41
Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Rolul si Locul Dreptului European in Sistemul de Drept al Statelor Membre. Cazul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Reforma Instituțională a Uniunii Europene

I. Consideraţii introductive Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom...

Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție

1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37 2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de...

Comunicare în Studiul Dreptului

COMUNICAREA IN STUDIUL DREPTULUI CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN COMUNICARE COMUNICARE. COMUNICARE SOCIALA.COMUNICARE PUBLICA. I.1 COMUNICARE....

Jurisprudența Curții Europene de Justiție - izvor nescris al dreptului administrativ european

I. Izvoarele nescrise ale dreptului european: legislaţia complementară Legislaţia complementară reuneşte izvoarele nescrise ale dreptului european...

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Sustenabilitatea sistemului românesc de pensii pe termen lung

Introducere Descrierea problemei Încă de la începutul anilor 1990, reformele sistemelor de pensii au ajuns în topul agendelor politice în...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Principalele momente în evoluția comunităților europene

Premisele aparitiei Comunitatilor Europene si evolutia acestora Aparitia comunitatilor europene nu a avut loc deodata, in urma unei singure...

Ai nevoie de altceva?