Salarizarea în România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30505
Mărime: 159.16KB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta Mușat
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. Capitolul I:
 2. Considerații introductive:
 3. I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare
 4. I.2.Salariul-noțiuni generale
 5. I.3.Componentele salariului:
 6. I.3.1.Salariul de bază
 7. I.3.2.Indemnizațiile
 8. I.3.3.Adaosurile la salarii:
 9. I.3.3.1.Premiile acordate din fondul de premiere
 10. I.3.3.2.Cota parte din profit
 11. Capitolul II:
 12. Principiile sistemului de salarizare:
 13. II.1.Principiul egalitații de tratament în stabilirea salariului(la munca egala,salariu egal)
 14. II.2.Principiul confidențialității salariului
 15. II.3.Principiul negocierii salariului
 16. II.4.Principiul garantării salariului minim
 17. II.5.Principiul salarizării diferențiată dupa condițiile de muncă
 18. II.6.Principiul indexării și compensării salariilor
 19. II.7.Principiul stabilirii salariilor personalului din autoritățile și instituțiilor publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat,bugetele locale și bugetele fondurilor speciale prin acte normative
 20. Capitolul III:
 21. Categorii de salarii:
 22. III.1.Salariul nominal și salariul real
 23. III.2.Salariul minim garantat
 24. Capitolul IV:
 25. Formele de salarizare:
 26. IV.1.Noțiunea și clasificarea formelor de salarizare
 27. IV.2.Salarizarea în funcție de rezultatele muncii(în acord)
 28. IV.3.Salarizarea după timp(în regie)
 29. IV.4.Salarizarea pe bază de tarife sau cote procentuale
 30. IV.5.Alte forme specifice unității
 31. Capitolul V:
 32. Modalități de salarizare:
 33. V.1.Salarizarea prin negociere
 34. V.2.Salarizarea personalului din instituțiile publice precum și din celelalte unități bugetare:
 35. V.2.1.Salarizarea personalului didactic și personalului auxiliar
 36. V.2.2.Salarizarea funcționarilor publici
 37. V.2.3.Salarizarea funcționarilor publici cu statul special din sistemul administrației penitenciarelor
 38. V.2.4.Salarizarea personalului din organele autorității judecătorești
 39. Capitolul VI:
 40. Plata salariilor:
 41. VI.1.Reguli privind plata salariilor
 42. VI.2.Condiții privind plata salariilor
 43. VI.3.Contribuțiile angajatului și contribuțiile angajatorului
 44. VI.3.1.Impozitul pe veniturile din salarii
 45. VI.3.2.Contribuția de asigurări sociale de stat
 46. VI.3.3.Contribuția pentru concedii și indemnizații
 47. VI.3.4.Contribuția de asigurări sociale de sănătate
 48. VI.3.5.Contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj
 49. VI.3.6.Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
 50. VI.3.7.Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
 51. VI.3.8.Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă
 52. Concluzii și propuneri
 53. Bibliografie

Extras din licență

Capitolul I

Considerații preliminare

I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare

Primele reglementări legale ale salarizării în România au apărut în agricultură prin Legea pentru învoielile agricole din 28 decembrie 1907 .Potrivit acestei legi proprietarii de terenuri care foloseau țărani pentru executarea activităților agricole trebuiau să încheie cu aceștia “învoieli agricole”.În art.35,legea preciza că plata trebuie făcută în bani și nu poate fi înlocuită cu nici o altă formă,precum jetoane, mărfuri, băuturi, etc.Remunerarea era corelata cu prețul muncilor agricole.Acest principiu a fost dezvoltat mai târziu prin Legea 67 din 23 martie 1937 conform căreia angajarea muncitorilor se făcea numai pe bază de contracte scrise, autentificate de primarul comunei, iar plata muncii trebuia fcută numai în bani.

În industrie, primele reglementări cu privire la salariu au apărut în 1919 odata cu încheierea primelor contracte colective de muncă.În aceste contracte se stabilea un salariu minim pe zi, repaus duminical,spor la salariu pentru munca de noapte.

Odată cu organizarea salariaților în sindicate,numărul contractelor colective de muncă s-a extins și a apărut necesitatea unei legiferări în acest domeniu, ceea ce s-a și întâmplat prin Legea 36 din 5 aprilie 1929, asupra contractelor de muncă .În art. 58 din această lege se stipula că remunerația putea fi determinată prin unitatea de timp sau în raport cu lucrarea,calitatea sau cantitatea lucrului efectuat, sau în orice alt mod convenit între părți.Legea interzicea remunerarea muncii exclusiv în natură,dar prevedea posibilitatea ca părțile să reglementeze prin contractul individual de muncă eventualitatea participării salariaților la beneficii.

Foarte importante erau normele de protecție și garantare a salariului. Art. 68 preciza că nici o compensație nu poate avea loc între salarii sau partea de beneficii datorată și o creanță oarecare a patronului, iar art. 70 preciza că prin cumul de rețineri făcute sub orice titlu nu se poate reduc salariul sub 1/3 din banii cuveniți.

În mod concret salariile se stabilesc de către părți prin contractul individual de muncă, în concordanță cu clasele stipulate de contractul colectiv de muncă. Orice prevedere a contractului individual de muncă contrară celor ale contractelor colective de muncă este lovită de nulitate absolută.

În 1939 prin Legea nr. 775 din 1 noiembrie s-au înființat pe lângă fiecare inspectorat general al muncii, comisii mixte pentru stabilirea salariilor minimale în întreprinderile particulare, comerciale, industriale și de transporturi. Ele erau alcătuite din 3 reprezentanți ai angajașilor, 3 reprezentanți ai patronului și erau conduse de președintele Curții de Apel din orașul de reședință al ținutului. Hotărârile consiliilor trebuiau aprobate de ministrul muncii și intrau în vigoare în ziua publicării lor în Monitorul Oficial. Pentru stabilirea salariilor minimale, comisiile se orientau după nivelul salariilor plătite pentru lucrpri similare în întreprinderile în care condițiile de muncă erau fixate prin contracte colective de mună,precese verbale de împăcare sau arbitraj.

Legea recomandă comisiilor să aibă în vedere asigurarea unor „condiții omenești de viață” salariaților. La stabilirea salariilor minimale se ținea cont și de avantajele acordate salariaților din întreprinderi cum ar fi locuință, hrană sau gratificații.

Salariile minimale se determinau pe oră, săptămână sau lună precum și în raport cu lucrarea de efectuat(bucată, acord, etc.) și se fixau pe întreprinderi, categorii de întreprinderi, pe județ sau ținut. Salariile minimale astfel fixate s-au schimbat, dar nu mai devreme de 6 luni de la data publicării lor.

În anul 1941 prevederile acestei legi au fost extinse la toate întreprinderile, indiferent de natura acestora.

Salarizarea funcționarilor publici a fost reglementată prin Statutul funcționarilor publici aprobat prin Legea nr. 103 din 19 iunie 1923 și prin legile speciale de organizare a instituțiilor respective. În Statutul fincționarilor publici din 1923 se preciza că aceșstia au dreptul la salarii corespunzătoare gradului sau funcției ocupate și pe lângă salarii la o îndemnizație în vederea plății chiriei, ajutor de familie pentru cei cu copii și în mod excepțional la un adaos pentru scumpirea traiului.

Îndemnizația pentru chirie se fixa anual prin buget în funcție de starea civilă a funcționarului, localitatea de reședință a acestuia și prețul chiriilor, iar ajutorul de familie se stabilea în raport cu numărul copiilor.

Funcționarii, până la rangul de șef de birou, aveau dreptul la o îndemnizație pentru ore suplimentare, dacă aceștia efectuau cel puțin 6 ore suplimentare în cursul unei săptămâni. Cuantumul îndemnizației se stabilea anual de către Guvern proporțional cu salariile.

Preview document

Salarizarea în România - Pagina 1
Salarizarea în România - Pagina 2
Salarizarea în România - Pagina 3
Salarizarea în România - Pagina 4
Salarizarea în România - Pagina 5
Salarizarea în România - Pagina 6
Salarizarea în România - Pagina 7
Salarizarea în România - Pagina 8
Salarizarea în România - Pagina 9
Salarizarea în România - Pagina 10
Salarizarea în România - Pagina 11
Salarizarea în România - Pagina 12
Salarizarea în România - Pagina 13
Salarizarea în România - Pagina 14
Salarizarea în România - Pagina 15
Salarizarea în România - Pagina 16
Salarizarea în România - Pagina 17
Salarizarea în România - Pagina 18
Salarizarea în România - Pagina 19
Salarizarea în România - Pagina 20
Salarizarea în România - Pagina 21
Salarizarea în România - Pagina 22
Salarizarea în România - Pagina 23
Salarizarea în România - Pagina 24
Salarizarea în România - Pagina 25
Salarizarea în România - Pagina 26
Salarizarea în România - Pagina 27
Salarizarea în România - Pagina 28
Salarizarea în România - Pagina 29
Salarizarea în România - Pagina 30
Salarizarea în România - Pagina 31
Salarizarea în România - Pagina 32
Salarizarea în România - Pagina 33
Salarizarea în România - Pagina 34
Salarizarea în România - Pagina 35
Salarizarea în România - Pagina 36
Salarizarea în România - Pagina 37
Salarizarea în România - Pagina 38
Salarizarea în România - Pagina 39
Salarizarea în România - Pagina 40
Salarizarea în România - Pagina 41
Salarizarea în România - Pagina 42
Salarizarea în România - Pagina 43
Salarizarea în România - Pagina 44
Salarizarea în România - Pagina 45
Salarizarea în România - Pagina 46
Salarizarea în România - Pagina 47
Salarizarea în România - Pagina 48
Salarizarea în România - Pagina 49
Salarizarea în România - Pagina 50
Salarizarea în România - Pagina 51
Salarizarea în România - Pagina 52
Salarizarea în România - Pagina 53
Salarizarea în România - Pagina 54
Salarizarea în România - Pagina 55
Salarizarea în România - Pagina 56
Salarizarea în România - Pagina 57
Salarizarea în România - Pagina 58
Salarizarea în România - Pagina 59
Salarizarea în România - Pagina 60
Salarizarea în România - Pagina 61
Salarizarea în România - Pagina 62
Salarizarea în România - Pagina 63
Salarizarea în România - Pagina 64
Salarizarea în România - Pagina 65
Salarizarea în România - Pagina 66
Salarizarea în România - Pagina 67
Salarizarea în România - Pagina 68
Salarizarea în România - Pagina 69
Salarizarea în România - Pagina 70
Salarizarea în România - Pagina 71
Salarizarea în România - Pagina 72
Salarizarea în România - Pagina 73
Salarizarea în România - Pagina 74
Salarizarea în România - Pagina 75
Salarizarea în România - Pagina 76
Salarizarea în România - Pagina 77
Salarizarea în România - Pagina 78
Salarizarea în România - Pagina 79
Salarizarea în România - Pagina 80
Salarizarea în România - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Salarizarea in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Salariul în România

Introducere În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Raport de practică - SC XL World România SRL

Motivaţie şi explicaţii S-a ales societatea XL WORLD ROMANIA SRL, cu sediul legal in Aleea MIHAIL SADOVEANU 13, 700490, Iasi, pentru satisfacerea...

Managementul Salarizării Personalului

CAPITOLUL. I. Managementul Salarizări Resurselor Umane 1.1. DEFINIREA UNOR NOTIUNI 1.1.1. Salariul reprezintă suma de bani prevăzută în...

Analiza Salariului sub Dublul sau Aspect - Cost și Venit

INTRODUCERE Dintre factorii de producţie, este cunoscut faptul că factorul uman are importanţa cea mai mare în economie, el fiind ,,motorul...

Ai nevoie de altceva?