Sanctiunile Penale Aplicate Functionarilor Publici

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Sanctiunile Penale Aplicate Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 89 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE.7
CAPITOLUL I
Funcţionarii publici şi rolul lor în cadrul
administraţiei publice.9
1.1 Conceptul şi trăsăturile funcţionarului public
în cadrul administraţiei publice.9
1.2 Conceptul de funcţionar public in cadrul
dreptului penal.15
1.3 Îndatoririle funcţionarului public.17
1.4 Deontologia funcţionarului public.21
1.5 Etica funcţionarului public.27
CAPITOLUL II
Funcţia publică şi funcţionarul public în alte ţări.31
2.1 Prevederi privind funcţia publică şi funcţionarul public
în ţări ale Uniunii Europene şi alte ţări din Europa de Vest.31
2.2 Prevederi privind funcţionarul public în
unele ţări din Asia.37
2.3 Conceptul de funcţionar public în doctrina străină.37
2.4 Funcţionarii publici europeni.38
CAPITOLUL III
Aspecte generale privind sancţiunile de drept penal.41
3.1 Consideraţii generale privind conceptul de sancţiune.41
3.2 Noţiunea şi caracterele sancţiunilor de drept penal.42
3.3 Principiile sancţiunilor de drept penal în
legislaţia penală actuala.45
3.4 Felurile sancţiunilor de drept penal.46
3.5 Pedeapsa.47
3.5.1 Definiţia şi trăsăturile pedepsei.47
3.5.2 Istoricul pedepsei.50
3.5.3 Scopul şi funcţiile pedepsei.51
3.5.4 Clasificarea pedepsei.54
3.5.5 Individualizarea pedepsei.57
3.6 Pedepsele principale.60
3.6.1 Închisoarea.61
3.6.2 Amenda.63
CAPITOLUL IV
Sancţiunile penale privind infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul săvârşite de funcţionarii publici.65
4.1 Sancţiunea privind abuzul în serviciu
contra intereselor persoanelor.66
4.2 Sancţiunea privind abuzul în serviciu
prin îngrădirea unor drepturi.67
4.3 Sancţiunea privind abuzul în serviciu
contra intereselor publice.68
4.4 Sancţiunea privind abuzul în serviciu
în formă calificată.69
4.5 Sancţiunea cu privire la neglijenţa în serviciu.70
4.6 Sancţiunea cu privire la infracţiunea de neglijenţă
în păstrarea secretului de stat.70
4.7 Sancţiunea referitoare la purtarea abuzivă.71
4.8 Sancţiunile aplicate pentru unele infracţiuni de
corupţie săvârşite de funcţionarii publici.72
4.8.1 Luarea de mită.72
4.8.2 Darea de mită.73
4.8.3 Primirea de foloase necuvenite.75
4.8.4 Traficul de influenţă.76
4.9 Concluzii în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate
funcţionarilor publici.77
Cazuri concrete de funcţionari pubici care au săvârşit una dintre infracţiunile menţionate şi sancţiunile aplicate.78
CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora, comportamentul şi îndatoririle lor în cadrul instituţiei sau autorităţii publice centrale sau locale unde îşi desfăşoară activitatea, cât şi în afara acesteia, precum şi consecinţele apărute în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu.

Am ales acestă temă pentru lucrarea de diplomă, întrucât am vrut să subliniez importanţa funcţionarilor publici în cadrul administraţiei publice, obligaţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească, dar şi pedepsele aplicate în cazul nerespectării normelor de drept penal.

În elaborarea lucrării am consultat o bibliografie selectivă, formată din tratate, lucrări de specialitate, articole, studii de caz şi legislaţie la zi. Toate acestea m-au ajutat să înţeleg de ce este esenţial pentru funcţionarii publici să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile ce le sunt atribuite în momentul numirii în funcţia publică, dar şi locul important pe care aceştia îl ocupă în administraţia publică centrală sau locală.

Funcţionarii publici se află în serviciul interesului public şi au obligaţia să pună înaintea oricăror interese personale, interesele publice, generale, încercând să elimine aspectele birocratice din regimul funcţiilor publice, cu care sunt dotate serviciile publice ale statului şi ale colectivităţilor locale. Funcţionarii publici sunt îndrumaţi să-şi realizeze atribuţiile şi responsabilităţile cu profesionalism, corectitudine, conştiinciozitate, imparţialitate şi în conformitate cu legea.

Ei au reglementate drepturile şi obligaţiile, răspunderea, incompatibilităţile şi regimul de ocupare şi exercitare a funcţiei într-un statut special numit Statutul funcţionarilor publici.

Comportamentul corespunzător al acestora trebuie să primeze, iar în exercitarea sarcinilor este obligatoriu să nu se lase influenţaţi şi să furnizeze publicului informaţiilor cerute. Funcţionarii publici asigură transparenţa administrativă şi de aceea, este necesar să câştige încredearea cetăţenilor pe care îi servesc.

Ca urmare a faptului că funcţionarii publici sunt purtătorii puterii discreţionare a administraţiei publice, şi de multe ori pot fi corupţi sau pot avea o conduită necorespunzătoare prin încălcarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor, este obligatoriu ca regulile ce privesc comportamentul profesional şi moral al acestora să se refere atât la relaţiile lor din interiorul serviciului, cu şefii ierarhici, cu subalternii, cât şi cu beneficiarii activităţii.

În urma încălcării obligaţiilor de serviciu, dar şi a normelor de etică şi morală care evidenţiază conduita funcţionarilor publici, apar sancţiunile de drept penal, consecinţe ale încălcării normelor penale. Prin intermediul sancţiunilor de drept penal, funcţionarii publici sunt avertizaţi asupra a ceea ce li se poate întâmpla în cazul în care săvârşesc fapte deosebit de grave ce cad sub incidenţa dreptului penal.

Scopul sancţiunilor penale este prevenirea comiterii de noi fapte periculoase pentru cel căruia i se aplică şi reprezintă, totodată, un exemplu pentru ceilalţi indivizi care ar fi tentaţi să săvârşească fapte prevăzute de legea penală. Infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici sunt cele de serviciu sau în legătură cu serviciu.

La nivel european se încearcă aducerea funcţionarilor publici români la standardele europene prin anumite progreme, care să îmbunătăţească activitatea şi performanţele funcţionarilor publici. Însă atâta timp cât nivelul de trai al populaţiei este unul scăzut este foarte greu şi pentru administraţiei să devină una performantă, iar funcţionarii publici să reuşescă să ajungă la acelaşi stadiu ca în statele mai dezvoltate ale Europei.

Prin natura activităţii lor, funcţionarii publici din administraţia publică locală sunt cei mai puternici factori de diseminare ai informaţiei europene. Funcţionarii publici au acces la toate informaţiile şi ştiu cum trebuie să le folosească la capacitate maximă. Ei dispun de căile de acces, metodologia şi au capacităţi de manageriat a fondurilor europene. Este un segment foarte important şi trebuie susţinută şi în continuare dezvoltarea acestora.

Astfel, se urmăreşte conştientizarea, informarea, instruirea şi implicarea funcţionarilor publici în elaborarea de proiecte din fonduri europene structurale şi de coeziune, dar şi asumarea lor ca multiplicatori de informaţie.

CAPITOLUL I

FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI ROLUL LOR ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1 CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Funcţionarul public administrativ a fost definit în literatura juridică de specialitate ca reprezentând persoana fizică care face parte dintr-o autoritate de stat aflată în raporturi ierarhice şi care a fost legal învestită cu exerciţiul unei funcţii publice executive, de regulă pentru o perioadă nedeterminată, fiind salarizată pentru activitatea depusă .

Profesorul Alexandru Negoiţă a subliniat că dobândirea calitaţii de funcţionar public este dată de competenţa subiectelor active participante la raporturile juridice, care desfăşoară un anumit gen de activitate datorită organizării competenţei şi diviziunii sociale a muncii, în cadrul organizaţiei respective. Activitatea subiectelor învestite cu o anumită competenţă oferă acestor subiecte o calitate oficială şi se desfăşoară, în principiu din oficiu. Această competenţă şi calitate oficială a funcţionarului public este specifică subiectelor active participante la raporturile de drept administrativ, în calitatea lor de organizatori ai executării legii şi de executare în concret a acesteia.

Fisiere in arhiva (3):

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc