Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 31219
Mărime: 148.77KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.7

CAPITOLUL I

Funcţionarii publici şi rolul lor în cadrul

administraţiei publice.9

1.1 Conceptul şi trăsăturile funcţionarului public

în cadrul administraţiei publice.9

1.2 Conceptul de funcţionar public in cadrul

dreptului penal.15

1.3 Îndatoririle funcţionarului public.17

1.4 Deontologia funcţionarului public.21

1.5 Etica funcţionarului public.27

CAPITOLUL II

Funcţia publică şi funcţionarul public în alte ţări.31

2.1 Prevederi privind funcţia publică şi funcţionarul public

în ţări ale Uniunii Europene şi alte ţări din Europa de Vest.31

2.2 Prevederi privind funcţionarul public în

unele ţări din Asia.37

2.3 Conceptul de funcţionar public în doctrina străină.37

2.4 Funcţionarii publici europeni.38

CAPITOLUL III

Aspecte generale privind sancţiunile de drept penal.41

3.1 Consideraţii generale privind conceptul de sancţiune.41

3.2 Noţiunea şi caracterele sancţiunilor de drept penal.42

3.3 Principiile sancţiunilor de drept penal în

legislaţia penală actuala.45

3.4 Felurile sancţiunilor de drept penal.46

3.5 Pedeapsa.47

3.5.1 Definiţia şi trăsăturile pedepsei.47

3.5.2 Istoricul pedepsei.50

3.5.3 Scopul şi funcţiile pedepsei.51

3.5.4 Clasificarea pedepsei.54

3.5.5 Individualizarea pedepsei.57

3.6 Pedepsele principale.60

3.6.1 Închisoarea.61

3.6.2 Amenda.63

CAPITOLUL IV

Sancţiunile penale privind infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul săvârşite de funcţionarii publici.65

4.1 Sancţiunea privind abuzul în serviciu

contra intereselor persoanelor.66

4.2 Sancţiunea privind abuzul în serviciu

prin îngrădirea unor drepturi.67

4.3 Sancţiunea privind abuzul în serviciu

contra intereselor publice.68

4.4 Sancţiunea privind abuzul în serviciu

în formă calificată.69

4.5 Sancţiunea cu privire la neglijenţa în serviciu.70

4.6 Sancţiunea cu privire la infracţiunea de neglijenţă

în păstrarea secretului de stat.70

4.7 Sancţiunea referitoare la purtarea abuzivă.71

4.8 Sancţiunile aplicate pentru unele infracţiuni de

corupţie săvârşite de funcţionarii publici.72

4.8.1 Luarea de mită.72

4.8.2 Darea de mită.73

4.8.3 Primirea de foloase necuvenite.75

4.8.4 Traficul de influenţă.76

4.9 Concluzii în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate

funcţionarilor publici.77

Cazuri concrete de funcţionari pubici care au săvârşit una dintre infracţiunile menţionate şi sancţiunile aplicate.78

CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora, comportamentul şi îndatoririle lor în cadrul instituţiei sau autorităţii publice centrale sau locale unde îşi desfăşoară activitatea, cât şi în afara acesteia, precum şi consecinţele apărute în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu.

Am ales acestă temă pentru lucrarea de diplomă, întrucât am vrut să subliniez importanţa funcţionarilor publici în cadrul administraţiei publice, obligaţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească, dar şi pedepsele aplicate în cazul nerespectării normelor de drept penal.

În elaborarea lucrării am consultat o bibliografie selectivă, formată din tratate, lucrări de specialitate, articole, studii de caz şi legislaţie la zi. Toate acestea m-au ajutat să înţeleg de ce este esenţial pentru funcţionarii publici să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile ce le sunt atribuite în momentul numirii în funcţia publică, dar şi locul important pe care aceştia îl ocupă în administraţia publică centrală sau locală.

Funcţionarii publici se află în serviciul interesului public şi au obligaţia să pună înaintea oricăror interese personale, interesele publice, generale, încercând să elimine aspectele birocratice din regimul funcţiilor publice, cu care sunt dotate serviciile publice ale statului şi ale colectivităţilor locale. Funcţionarii publici sunt îndrumaţi să-şi realizeze atribuţiile şi responsabilităţile cu profesionalism, corectitudine, conştiinciozitate, imparţialitate şi în conformitate cu legea.

Ei au reglementate drepturile şi obligaţiile, răspunderea, incompatibilităţile şi regimul de ocupare şi exercitare a funcţiei într-un statut special numit Statutul funcţionarilor publici.

Comportamentul corespunzător al acestora trebuie să primeze, iar în exercitarea sarcinilor este obligatoriu să nu se lase influenţaţi şi să furnizeze publicului informaţiilor cerute. Funcţionarii publici asigură transparenţa administrativă şi de aceea, este necesar să câştige încredearea cetăţenilor pe care îi servesc.

Ca urmare a faptului că funcţionarii publici sunt purtătorii puterii discreţionare a administraţiei publice, şi de multe ori pot fi corupţi sau pot avea o conduită necorespunzătoare prin încălcarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor, este obligatoriu ca regulile ce privesc comportamentul profesional şi moral al acestora să se refere atât la relaţiile lor din interiorul serviciului, cu şefii ierarhici, cu subalternii, cât şi cu beneficiarii activităţii.

În urma încălcării obligaţiilor de serviciu, dar şi a normelor de etică şi morală care evidenţiază conduita funcţionarilor publici, apar sancţiunile de drept penal, consecinţe ale încălcării normelor penale. Prin intermediul sancţiunilor de drept penal, funcţionarii publici sunt avertizaţi asupra a ceea ce li se poate întâmpla în cazul în care săvârşesc fapte deosebit de grave ce cad sub incidenţa dreptului penal.

Scopul sancţiunilor penale este prevenirea comiterii de noi fapte periculoase pentru cel căruia i se aplică şi reprezintă, totodată, un exemplu pentru ceilalţi indivizi care ar fi tentaţi să săvârşească fapte prevăzute de legea penală. Infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici sunt cele de serviciu sau în legătură cu serviciu.

La nivel european se încearcă aducerea funcţionarilor publici români la standardele europene prin anumite progreme, care să îmbunătăţească activitatea şi performanţele funcţionarilor publici. Însă atâta timp cât nivelul de trai al populaţiei este unul scăzut este foarte greu şi pentru administraţiei să devină una performantă, iar funcţionarii publici să reuşescă să ajungă la acelaşi stadiu ca în statele mai dezvoltate ale Europei.

Prin natura activităţii lor, funcţionarii publici din administraţia publică locală sunt cei mai puternici factori de diseminare ai informaţiei europene. Funcţionarii publici au acces la toate informaţiile şi ştiu cum trebuie să le folosească la capacitate maximă. Ei dispun de căile de acces, metodologia şi au capacităţi de manageriat a fondurilor europene. Este un segment foarte important şi trebuie susţinută şi în continuare dezvoltarea acestora.

Astfel, se urmăreşte conştientizarea, informarea, instruirea şi implicarea funcţionarilor publici în elaborarea de proiecte din fonduri europene structurale şi de coeziune, dar şi asumarea lor ca multiplicatori de informaţie.

CAPITOLUL I

FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI ROLUL LOR ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1 CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Funcţionarul public administrativ a fost definit în literatura juridică de specialitate ca reprezentând persoana fizică care face parte dintr-o autoritate de stat aflată în raporturi ierarhice şi care a fost legal învestită cu exerciţiul unei funcţii publice executive, de regulă pentru o perioadă nedeterminată, fiind salarizată pentru activitatea depusă .

Profesorul Alexandru Negoiţă a subliniat că dobândirea calitaţii de funcţionar public este dată de competenţa subiectelor active participante la raporturile juridice, care desfăşoară un anumit gen de activitate datorită organizării competenţei şi diviziunii sociale a muncii, în cadrul organizaţiei respective. Activitatea subiectelor învestite cu o anumită competenţă oferă acestor subiecte o calitate oficială şi se desfăşoară, în principiu din oficiu. Această competenţă şi calitate oficială a funcţionarului public este specifică subiectelor active participante la raporturile de drept administrativ, în calitatea lor de organizatori ai executării legii şi de executare în concret a acesteia.

Preview document

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 1
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 2
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 3
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 4
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 5
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 6
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 7
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 8
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 9
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 10
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 11
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 12
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 13
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 14
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 15
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 16
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 17
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 18
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 19
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 20
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 21
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 22
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 23
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 24
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 25
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 26
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 27
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 28
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 29
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 30
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 31
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 32
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 33
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 34
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 35
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 36
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 37
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 38
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 39
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 40
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 41
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 42
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 43
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 44
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 45
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 46
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 47
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 48
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 49
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 50
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 51
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 52
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 53
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 54
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 55
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 56
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 57
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 58
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 59
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 60
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 61
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 62
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 63
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 64
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 65
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 66
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 67
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 68
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 69
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 70
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 71
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 72
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 73
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 74
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 75
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 76
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 77
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 78
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 79
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 80
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 81
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 82
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 83
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 84
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 85
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 86
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 87
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 88
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 89
Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Răspunderea penală în dreptul muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Sancțiuni disciplinare aplicate funcționarilor publici

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE FUNCIONARILOR PUBLICI I. RǍSPUNDEREA ADMINISTRATIVǍ Ȋn sens general, prin administraţie publică se inţelege...

Ai nevoie de altceva?